Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,"— Transkript prezentace:

1 GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Tématický plán 3. a 4. lekce Všeobecná gymnastika Hudebně pohybová výchova Manipulační dovednosti

3 Všeobecná gymnastika (VG) Organizační forma gymnastických aktivit využívající systém gymnastiky k naplnění cílů, které jsou směřovány do oblasti sportu pro všechny (včetně školní tělesné výchovy) Znakem je vědomé vedení pohybu v prostoru a získávání specifických gymnastických dovedností Nabízí pohybové programy od základní pohybové průpravy až k formám, které umožňují pohybovou seberealizaci

4 VG (GG – „gymnastique générale„) Cvičení jsou převážně realizována v kolektivu, ve skupinách dle věku, zájmu, úrovně výkonnosti Pohyb je spojován s hudbou, která vytváří atmosféru, pomáhá pohyb řídit a organizovat, motivuje k estetickému prožívání, podporuje účinek cvičení

5 Prezentace VG Přehlídky a soutěže pohybových skladeb Tělovýchovná vystoupení Festivaly a sportovně kulturní programy

6 Světové gymnaestrády (cesty gymnastiky) Největší událostí VG Formou pohybových skladeb jsou představovány národní pojetí a směry vývoje všeobecné gymnastiky I. Gymnaestráda 1953 – Rotterdam XII. Gymnaestráda 2003 - Lisabon

7 Schéma VG

8 Zdroje a východiska Historické systémy - M. Tyrš, K. Hanušová, A. Očenášek a K. Pospíšil, J. Wála, L. Serbus, B. Kos, Z. Wálová a další systémy vzniklé v zahraničí Základní gymnastika zdravotně orientované programy výkonově orientované programy profesně orientované programy Rytmická gymnastika Sportovní odvětví

9 Obsah programu Pohybové školení Základní hudebně pohybová příprava Soubory všestranně rozvíjejících a kondičních cvičení Zvyšování počtu dovedností, zvyšování výkonnosti Specializace Prezentace výsledků Gymnastika

10 Základní hudebně pohybová příprava Počítací doba Metrum Takt Tempo Dynamika Rytmus Hudební forma

11 Gymnastická cvičení s náčiním Typizované x netypizované Správné zvládnutí poloh a pohybů Rozvíjení manipulačních dovedností Ovládnutí vlastní techniky cvičení s náčiním Koordinační cvičení Obohacení zajímavosti programu Účelové zvýšení účinku provedení cviků s náčiním

12 Manipulace s náčiním Citlivost v ovládání pohybu paží v ramenním kloubu, v lokti, v zápěstí a prstech Nároky na vnímání těla a předmětu v prostoru, na zrakovou orientaci s odhadem vzdálenosti, na míru ovládnutí pevného a volného úchopu

13 Základní postup při nácviku prvků s náčiním Vysvětlení držení náčiní Pevné držení s pohyby po přímkách, křivkách a obloucích Předávání náčiní na různých místech v prostoru Vyhazování a chytání různými způsoby Další prvky jako vyvažování, odrážení, kutálení, přehazování, kopání Specifická cvičení pro jednotlivé druhy náčiní Cvičení s náčiním ve dvojici, ve skupině

14 Švihadlo (bez držátek) Vedené pohyby (komíhání, osmy) Kroužení Přeskoky (konce švihadla rozdělené) Přeskoky složeného švihadla Vyhazování a chytání Cvičení se složeným švihadlem (v držení obouruč)

15 Malé míčky (tenisáky) Předávání Převalování Vedení a vyvažování (balancování) Vtáčení a vytáčení Odrážení Nadhazování a chytání Kutálení Cvičení ve dvojicích

16 Systém rytmické gymnastiky Konec 19. a začátek 20. století se vyznačoval rozvojem mnoha gymnastických a tanečních systémů založených na základě spojení hudební a pohybové výchovy Zdrojem podnětů evropská tělesná kultura systém Sokolské rytmiky

17 Osobnosti rytmické gymnastiky Francois Delsarte Genevieve Stebbinsová Hedwiga Kallmayerová Isadora Duncanová Emile Jaqua Dalcroze Rudolf Laban Rudolf Bode Bess Mensendiecková Hinrich a Santa Medau

18 … Systematické uspořádání obsahu Prezentace výchovného působení na veřejnosti Základy pro vlastní tvorbu a teorii tvorby v oblasti gymnastiky a tance i pro tvorbu choreografie v tanečním umění

19 Francois Delsarte Profesor zpěvu a pohybové výrazové výchovy Zakladatel “estetické gymnastiky“, která spojuje zdravotní význam pohybu s jeho krásou Formuloval zákony vědy o výrazu V pohybu se odráží duševní stav a city, pohyb je jejich vyjádřením Usiloval o harmonický rozvoj těla, ducha i duše

20 Genevieve Stebbinsová Delsartova žákyně, založila školu pro oduševnělou gymnastiku Uvědomělé ovládání těla, které je i základní podmínkou výchovného působení při nácviku techniky cvičení pohybového obsahu skladby

21 Hedwiga Kallmayerová Propracovala soustavu harmonické umělecké gymnastiky Stanovila tři zákony: Zákon harmonického držení těla Zákon protipohybu Zákon postupu

22 Isadora Duncanová Pohyb nepovažovala za samoúčelný, ale za vyjádření určitého vnitřního pocitu V hudební předloze sledovala linii melodie, “horizontální” princip hudebního nazírání, rytmus byl pro ni “uspořádání pohybu” Z hudebních podnětů docházela pohybovou improvizací k vytváření nových hodnot, k tanečnímu projevu

23 Emile Jaqua Dalcroze Zakladatel tělocvičné rytmiky Největší význam v oblasti hudebně pohybové výchovy a pro pochopení vztahů spojení hudby s pohybem Upravovat a zdokonalovat pohyby znamená rozvíjet rytmický smysl Zdokonalovat sílu a ohebnost svalů, upravujeme-li při tom časové poměry, znamená rozvíjet rytmický smysl hudební a cit pro hudební symetrii Zdokonalovat sílu a ohebnost svalů, upravujeme-li při tom prostorové poměry, znamená rozvíjet plastický smysl pro rytmus

24 Rudolf von Laban Taneční pedagog a choreograf, vyzvedl pojetí tance jako samostatného jevištního umění vytvořil projekt tělesné výchovy tanečníka založeného na dominantní roli pohybu Zkoumal souvislost pohybu s jeho výrazem, realizaci pohybu v prostoru pomocí plastického výcviku Prokázal, že skupina může podpořit výraz a současně umožňuje výraz více lidem

25 Rudolf Bode Správně prováděný pohyb umožňující nejpřirozenější střídání napětí a uvolnění svalstva Zavedl gymnastická cvičení vedoucí k uvědomování si vlastního osobitého výrazu Chtěl probudit v člověku sílu výrazu, zeslabenou vlivem zmechanizovaného způsobu života a podpořit radost z pohybu

26 Bess Mensendiecková Lékařka, zakladatelka zdravotní gymnastiky Uplatňovala jako prvořadé zdravotní hledisko Za podmínku krásy považovala přirozenost a zdravé, harmonicky rozvinuté tělo

27 Hinrich a Santa Medau Tvůrci systému gymnastiky zaměřeného na rozvoj a správnou funkci orgánů Úkoly, které kladli na pohybový program Rozvoj organismu Pohybový výcvik Kultivace pohybu Pohybový výkon

28 Sokolská rytmika Cíl - zdraví, síla, krása ducha i těla Augustin Očenášek a Karel Pospíšil (hudební skladatel) - Základy rytmického tělocviku sokolského (1928) „Cílem výchovy je rozvinout všechny specifické vlastnosti muže i ženy se zřením k daným úkolům. Shledáváme proto potřebným, aby výchova, především tělesná, hochů a dívek byla různá. Jedním z projevů této potřeby dát i jinou výchovu hochům a jinou dívkám je nový směr tělovýchovný, tělocvik rytmický”


Stáhnout ppt "GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google