Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.13 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.13 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.13 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiálu Účtová třída 3 – směnky z pohledu účet- nictví AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření8. 12. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví u nástavbového studia podnikání. Žákům osvět- luje pojem směnky z hlediska účetnictví, naznačuje jejich rozdělení a způsoby účtování. Prezentace obsahuje 21 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účtová třída 3 – směnky z pohledu účetnictví Obsah 1)Charakteristika směnky 2)Směnka v účetnictví 3)Náležitosti směnky 4)Oceňování směnek 5)Základní pojmy 6)Druhy směnek 7)RIMESY – směnky k inkasu 8)TRATY – směnky k úhradě 9)Otázky k opakování 10)Zdroje

3 1. Charakteristika směnky Převoditelný cenný papír. Převoditelný cenný papír. Má předepsanou formu. Má předepsanou formu. Dlužník se zavazuje uhradit svůj závazek věřiteli. Dlužník se zavazuje uhradit svůj závazek věřiteli. Obchodovatelná. Obchodovatelná. Snadná vymahatelnost dluhu. Snadná vymahatelnost dluhu. Musí být písemná. Musí být písemná. Nemusí být na papíře. Nemusí být na papíře.

4 Platební prostředek – u věřitele na účtu 256 (065), u dlužníka na účtu 322 (478). Platební prostředek – u věřitele na účtu 256 (065), u dlužníka na účtu 322 (478). Cenný papír – eviduje se na účtu 256 nebo 065 podle splatnosti. Cenný papír – eviduje se na účtu 256 nebo 065 podle splatnosti. Zajišťovací prostředek – neúčtují se, evidují se na podrozvahových účtech. Zajišťovací prostředek – neúčtují se, evidují se na podrozvahových účtech. 2. Směnka v účetnictví

5 Označení, že jde o směnku. Označení, že jde o směnku. Slib nebo příkaz k zaplacení dané částky. Slib nebo příkaz k zaplacení dané částky. Jméno směnečníka. Jméno směnečníka. Údaj o splatnosti. Údaj o splatnosti. Údaj místa platby. Údaj místa platby. Jméno věřitele. Jméno věřitele. Datum a místo vystavení. Datum a místo vystavení. Podpis výstavce včetně jeho adresy. Podpis výstavce včetně jeho adresy. 3. Náležitosti směnky

6 Pořizovací cenou Pořizovací cenou (platební prostředek, CP) (platební prostředek, CP) Směnečnou hodnotou Směnečnou hodnotou (zajišťovací prostředek) (zajišťovací prostředek) 4. Oceňování směnek

7 Směnečná částka obsahuje : a) Pouze dohodnutou cenu za dodávku (je větší než při běžném placení). b) Smluvní cenu a úroky.

8 Akcept směnky (přijetí) – podepsání směnky směnečníkem na líci směnky, čímž se zava- zuje ji v den splatnosti uhradit. Akcept směnky (přijetí) – podepsání směnky směnečníkem na líci směnky, čímž se zava- zuje ji v den splatnosti uhradit. Výstavce směnky (trasant) – dlužník. Výstavce směnky (trasant) – dlužník. Věřitel (remitent) – ten, komu má být zapla- ceno. Věřitel (remitent) – ten, komu má být zapla- ceno. 5. Základní pojmy

9 Směnečník (trasát) – třetí osoba, většinou banka, kde má dlužník svůj účet. Směnečník (trasát) – třetí osoba, většinou banka, kde má dlužník svůj účet. Eskont směnky – odkoupení směnky bankou před dnem splatnosti. Eskont směnky – odkoupení směnky bankou před dnem splatnosti. Reeskont směnky – následný eskont – ČNB odkupuje od ostatních bank směnky na dobu 90 dnů, pak je opět odprodává zpět bance. ČNB odkupuje směnky vystavené a splatné v ČR, znějící na Kč a jejichž lhůta splatnosti není delší 180 dní. Reeskont směnky – následný eskont – ČNB odkupuje od ostatních bank směnky na dobu 90 dnů, pak je opět odprodává zpět bance. ČNB odkupuje směnky vystavené a splatné v ČR, znějící na Kč a jejichž lhůta splatnosti není delší 180 dní.

10 Protest směnky – listina, kterou vyhotovuje notářství (popř. soud), a kterou se úředně potvrzuje, že směnka byla řádně a včas před- ložena k proplacení a nebyla zaplacena. Protest směnky – listina, kterou vyhotovuje notářství (popř. soud), a kterou se úředně potvrzuje, že směnka byla řádně a včas před- ložena k proplacení a nebyla zaplacena. Regres směnky – postih při neplacení. Regres směnky – postih při neplacení. Indosament směnky – převod směnky na ji- nou osobu rubopisem. Indosament směnky – převod směnky na ji- nou osobu rubopisem.

11 Aval směnky – zajištění směnky ručitelem. Aval směnky – zajištění směnky ručitelem. Avalista – ručitel směnky. Avalista – ručitel směnky. Trata – cizí směnka, v níž výstavce vystupuje jako nepřímý dlužník. Trata – cizí směnka, v níž výstavce vystupuje jako nepřímý dlužník. Rimesa – směnka k inkasu. Rimesa – směnka k inkasu.

12  Vlastní – výstavcem je dlužník (odběratel), který se zavazuje, že věřiteli (dodavateli) zaplatí určitou částku na směnce uvedenou. Směnečné prohlášení začíná slovy „Za tuto směnku zaplatím ……...“  Cizí – výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil ve stanovené době směnečnému věřiteli danou částku. Figuruje zde formulace: „Zaplaťte za tuto směnku na řad můj vlastní ………“ 6. Druhy směnek a) Podle způsobu vystavení:

13 b) Podle účetnictví (vztah mezi věřitelem a dlužníkem):  Směnka k inkasu (rimesa) – směnka k úhradě po- hledávky.  Směnka k úhradě (trata) – směnka k úhradě zá- vazku.

14 Evidují se na účtu 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku. V případě dlouhodobých směnek se použije účet 065 – Dluhové CP držené do splatnosti. Nominální hodnota směnky se navýší o úrok, který je vlastně poplatkem za pozdější platbu. Tento úrok se účtuje na účtu 662 a souvztažně na analytickém účtu 256/2. 7. RIMESY – směnky k inkasu

15 6.. Tržby 311 – Odběratelé 256/1 – Dluhové CP 221 – B. účet 6.. Tržby 311 – Odběratelé 256/1 – Dluhové CP 221 – B. účet Tržba bez DPH Úhrada směnkou Zaplacení směnky VYFA VUD BV Tržba bez DPH Úhrada směnkou Zaplacení směnky VYFA VUD BV 343 DPH z tržby VYFA 662 – Úroky 256/2 – Dluhové CP – úrok Úrokový výnos Zaplacení směnky 343 DPH z tržby VYFA 662 – Úroky 256/2 – Dluhové CP – úrok Úrokový výnos Zaplacení směnky VUD BV VUD BV

16 Eskont směnky – provádí se u směnek k inkasu. 256/1 313 – Pohl. za esk. CP 232 (461) 221 256/1 313 – Pohl. za esk. CP 232 (461) 221 1) Směnka k eskontu 3) Úhrada směnky dluž. 2a) Eskontní úvěr 1) Směnka k eskontu 3) Úhrada směnky dluž. 2a) Eskontní úvěr VUD BV, avízo BVU VUD BV, avízo BVU 562 – Úroky 562 – Úroky 2b) Diskont ze směnky 2b) Diskont ze směnky BV BV

17 221 322 321 111,131,042 221 322 321 111,131,042 3) Úhrada směnkou 2a) Úhrada směnkou 1a) Cena bez DPH 3) Úhrada směnkou 2a) Úhrada směnkou 1a) Cena bez DPH BV VUD DOFA BV VUD DOFA 343 343 1b) DPH z ceny 1b) DPH z ceny DOFA DOFA 562 562 2b) Úrok ze směnky 2b) Úrok ze směnky VUD VUD 8. TRATY – směnky k úhradě

18 9. Otázky k opakování 1. Co je to směnka? 2. Ve které účtové třídě se směnky účtují? 3. Jaký je rozdíl mezi směnkou vlastní a cizí? Převoditelný, obchodovatelný CP v předepsané formě. Účtová třída 2 a 3, podle druhu směnky. Na vlastní směnce je slib k zaplacení, na cizí směnce je příkaz k zapla- cení směnečné částky.

19 4. Jaký je rozdíl mezi rimesou a tratou? 5. Co je to eskont směnky? Vysvětli. 6. Co zahrnuje směnečná hodnota? Rimesa je směnka k pohledávce, trata je směnka k úhradě dluhu. Jde o odkoupení směnky před dnem splatnosti obchodní bankou, která tím vlastně firmě poskytne eskontní úvěr. Hodnotu původní faktury a úrok. 7. VUD – úhrada DOFA směnkou. 321/322; 562/322.

20 8. VUD – úhrada VYFA směnkou. 9. Předpis úroku z rimesy. 10. VUD – směnka k inkasu byla eskontovaná obchod- ní bankou. 256.1/311 256.2/662 313/256.1 11. BV, BVU – banka poskytla firmě eskontní úvěr. 221/232

21 10. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.13 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google