Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA V KONTEXTU TRANSFORMACE JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Mgr. Pernicová Jana Centrum pro zjišťování výsledků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA V KONTEXTU TRANSFORMACE JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Mgr. Pernicová Jana Centrum pro zjišťování výsledků."— Transkript prezentace:

1 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA V KONTEXTU TRANSFORMACE JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Mgr. Pernicová Jana Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111

2 Ústní zkouška z cizího jazyka ANGLICKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK ŠPANĚLSKÝ JAZYK Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 ZÁKLADNÍ (Z) VYŠŠÍ (V) ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

3 Ústní MZ z CJ v kontextu transformace jazykového vzdělávání na SŠ Vymezení vztahu jazykového vzdělávání k SERRJ (úrovně, řečové dovednosti, témata) Soulad s konceptem jazykového vzdělávání v EU (srovnatelnost, transparentnost, komplexnost) Kurikulární reforma Vymezení vztahu evaluačních nástrojů k SERRJ Soulad s konceptem evaluace cizích jazyků v EU (srovnatelnost, transparentnost, komplexnost atd.) Reforma evaluačních nástrojů v oblasti cizích jazyků (MZ) NOVĚ V MZ: referenční jazykové úrovně - B1, B2 (SERRJ) Výstupy (RVP) Požadavky na žáka – maturanta (MZ) Evaluační nástroje Postupy Kritéria hodnocení Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111

4 Ústní zkouška v kontextu nové MZ z cizího jazyka Současná ÚZK Monotematická žák si losuje 1 téma z 25–30 (všeobecné, specifické/odborné) Dovednostně nepostihnutelná/nevyvážená převaha samostatného ústního projevu, znalost Srovnatelná jen v omezené míře absence jednotných kritérií hodnocení a postupů zkoušení/hodnocení subjektivita (různé preference – znalost vs. dovednost) tematická nevyváženost 1 úroveň obtížnosti Není zaručena objektivita hodnocení omezené požadavky na hodnotitele (přísedící) nejednotnost zkušebních postupů a hodnocení absence záznamu o hodnocení ÚZK ve společné části MZ (2011) Tematicky a situačně variabilní žák si losuje 1 zadání z 25 zadání obsahuje 4 témata (3 všeobecná, 1 specifické/odborné) Dovednostně vyvážená reakce na otázky, samostatný ústní projev, ústní interakce Do značné míry srovnatelná napříč jazyky jednotná kritéria hodnocení jednotná struktura a specifikace zkoušky tematická vyváženost do značné míry standardizovaný PL (části PL) a průběh zkoušky metodická podpora, školení 2 úrovně obtížnosti Do značné míry objektivní vymezené požadavky na hodnotitele 2 hodnotitelé - shoda sjednocení zkušebních postupů a způsobu vedení zkoušky evidence o výkonu žáka - záznam o ÚZK Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111

5 Ústní zkouška z cizího jazyka Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Ústní projev Poslech Čtení a jazyková kompetence Písemný projev ÚSTNÍ ZKOUŠKA DIDAKTICKÝ TES T PÍSEMNÁ PRÁCE PÍSEMNÁ ČÁST MZ Ústní zkouška Didaktický test Písemná práce ¼ ½ ¼

6 Ústní zkouška z cizího jazyka Ústní zkouška probíhá ve škole před zkušební maturitní komisí dle zkušební dokumentace - Žák si losuje 1 zadání (pracovní list) z 25 (Z/V úroveň obtížnosti) - Jednotná specifikace a struktura ÚZ (PL) - Standardizovaný PL (části PL) Zkoušení probíhá pod vedením hodnotitele-zkoušejícího - Centrálně zpracovaná metodika Hodnocení provádí 2 certifikovaní hodnotitelé - Centrálně zpracovaná metodika a společná kritéria hodnocení - Školení (E-learning, prezenční školení, certifikace) - Jednotný postup pro zápis hodnocení - záznam o hodnocení ústní zkoušky Výsledky jsou zpracovány centrálně (CERMAT) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Hodnotitel - zkoušející Hodnotitel - přísedící

7 CIZÍ JAZYK - ZCIZÍ JAZYK - V Všeobecná a specifická témata 1. Reakce na 3–5 otázek zodpovědět běžné dotazy všeobecné téma A 3 1. Reakce na 3–5 otázek zodpovědět běžné dotazy a otázky týkající se podrobností všeobecné téma A 3 2. Samostatný ústní projev popsat, porovnat, poskytnout informace o sobě všeobecné téma B 4 2. Samostatný ústní projev porovnat,vyjádřit souhlas/nesouhlas, vysvětlit/zdůvodnit svůj názor/stanovisko/přesvědčení všeobecné téma B 4 3. Samostatný ústní projev/Interakce požadované dovednosti a znalosti stanovuje škola stanovuje škola - téma C 5 3. Samostatný ústní projev/Interakce požadované dovednosti a znalosti stanovuje škola stanovuje škola - téma C 5 4. Interakce v rámci komunikačních situací udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor, vyzvat partnera v komunikaci, zodpovědět dotazy/udílet pokyny/zjistit informace, s pomocí zkoušejícího shrnout apod. všeobecné téma D 3 4. Interakce v rámci komunikačních situací zahájit, udržovat a ukončit rozhovor/diskusi, diskutovat o problému, rozvinout argumentaci, shrnout apod. všeobecné téma D 3 Délka v minutách max. 15 Délka v minutách max. 15 Ústní zkouška - specifikace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111

8 Ústní zkouška - úrovně obtížnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Popsat, porovnat, poskytnout informace Porovnat, vyjádřit (ne)souhlas, vysvětlit názor, zdůvodnit Ověřované dovednosti (katalogy požadavků Z/V, referenční jazykové úrovně B1/B2 (SERRJ) Příklad: 2. část ÚZ Příklad: 4. část ÚZ Udržovat a ukončit jednoduchý rozhovor, zodpovědět dotazy apod. Zahájit, udržovat, ukončit rozhovor/diskusi, rozvinout argumentaci apod. Oblasti užívání jazyka, témata, komunikační situace Požadavky na rozsah a přesnost slovní zásoby, gramatických struktur, prostředků textové návaznosti apod. Rozsah odpovědi, míra detailu odpovědi apod. Příklad: 2. část ÚZ Z Z Porovnat: 1 min.Porovnat: 2,5 min. Z ZV V V

9 SERRJ - Samostatný ústní projev – (Všeobecná stupnice) AJZ (B1) Dokáže poměrně plynule podat souvislý, jednoduše formulovaný popis mnohých témat z oblasti svého zájmu, přičemž je prezentuje jako lineární sled myšlenek. AJV (B2) Dokáže vytvořit jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími příklady. SERRJ – str. 60

10 SERRJ - Ústní interakce (Všeobecná stupnice) AJZ (B1) Dokáže využít široký rejstřík jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která mu/jí jsou známá, vyjádřit osobní názory a vyměňovat informace týkající se témat, která jsou známá, týkají se osobních zájmů, nebo každodenního života (např. rodiny, koníčků, cestování a aktuálních událostí). AJV (B2) Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi vztahy, aniž by to některého z účastníků komunikace stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže naznačit, jakou důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně vysvětlit a obhájit názory za pomoci vhodných argumentů. SERRJ – str. 76

11 Všeobecná témata (PL 1., 2. a 4. část) Osobní identifikace a charakteristika Rodina Domov a bydlení Každodenní život Vzdělávání Volný čas a zábava Mezilidské vztahy Cestování a doprava Zdraví a hygiena Stravování Nakupování Práce a povolání Služby Společnost Zeměpis a příroda 11 viz katalogy požadavků

12 12 Zkušební úloha (zadání, pracovní list) zkoušení Kritéria hodnocení hodnocení Záznam o hodnocení zápis hodnocení Ústní zkouška – Zkušební dokumentace

13 Příloha PL Ústní zkouška - zadání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Pracovní list, který obsahuje zpracovanou 1., 2. a 4. část PL (tzv. zkušební úlohy), dodává na školu CERMAT prostřednictvím informačního systému. A)Škola si 3. části PL (tzv. školní zkušební úlohy) vytváří sama (dle metodických pokynů CERMATu), B) nebo si škola 3. části PL vybere z banky třetích částí CERMATu dle požadavků/potřeb školy. C)Kombinace A a B. Škola může pro tvorbu 3. částí využít šablon CERMATu. Pracovní list Pracovní list žáka Pracovní list zkoušejícího Zadání ústní zkoušky  formou pracovního listu

14 Ústní zkouška – standardizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 PL zkoušejícího PL žáka Příloha PL      

15 Jak/Kam? Do šablony 1., 2. a 4. část vždy, 3. část do společné šablony, volné šablony nebo na volný list. Do šablony 1., 2. a 4. část vždy, 3. část do společné šablony, volné šablony nebo na volný list.

16  V kompetenci školy (dle ŠVP)  Ověřuje specifickou / odbornou znalost a slovní zásobu  Samostatný ústní projev a/nebo interakce 16 3. část PL – obecná charakteristika

17 „Reálie“ Czech Republic 17 Ústní zkouška – specifické téma

18 E. Hemingway W. Shakespeare 18 Ústní zkouška – specifické téma Literatura

19 19 Ústní zkouška – standardizace (jednotná struktura i obsah) Šablona pracovního listu

20 Losování Před ústní zkouškou společné části si žák vylosuje číslo pracovního listu. 20 ÚSTNÍ ZKOUŠKA – Organizace zkoušení a hodnocení 7 Losované číslo PL PřílohyPříloha 3. část PL (školní zkušební úloha) PL dodaný Centrem (1., 2. a 4. část)

21 Ústní zkouška - hodnocení Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Zadání/Obsah a projev Lexikální kompetence Gramatická kompetence a PTN Fonologická kompetence  Splnění zadání, účelnost, srozumitelnost, a míra podrobnosti  Souvislé sdělení a lineární sled myšlenek/logická uspořádanost  Komunikativní strategie  Pomoc/asistence zkoušejícího  Šíře použité slovní zásoby  Správnost použité slovní zásoby a vliv chyb na porozumění sdělení (brání/ztěžuje)  Šíře použitých mluvnických prostředků (MP) včetně PTN  Správnost použitých MP včetně PTN a vliv chyb na porozumění sdělení (brání/ztěžuje)  Plynulost ústního projevu  Výslovnost (správnost)  Intonace (přirozenost a efektivnost)

22 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz Ústní zkouška – kritéria hodnocení

23 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 www.cermat.cz; www.novamaturita.cz kritéria hodnocení

24 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Ústní zkouška – záznam o hodnocení Poznámky hodnotitele- zkoušejícího Dílčí body za části ÚZ a ověřované aspekty ústního projevu žáka Hodnotitel- zkoušející: M. Nováková Záznam o hodnocení ústní zkoušky – dílčí hodnocení Výsledné body v ÚZ hodnotitele- zkoušejícího

25 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Ústní zkouška – shoda hodnotitelů Výsledné hodnocení – shoda hodnotitelů A a B Hodnotitel B Hodnotitel A

26 Ústní zkouška – hodnocení Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 507 111 Ústní zkouška Didaktický test Písemná práce ¼ ½ ¼


Stáhnout ppt "ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA V KONTEXTU TRANSFORMACE JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE Mgr. Pernicová Jana Centrum pro zjišťování výsledků."

Podobné prezentace


Reklamy Google