Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.2.20 Závěrečné opakování Název sady: Člověk a jeho svět 3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.2.20 Závěrečné opakování Název sady: Člověk a jeho svět 3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.2.20 Závěrečné opakování Název sady: Člověk a jeho svět 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen k opakování probraného učiva v rozsahu 3. ročníku. Obsahuje zkrácený výklad a test. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animace.

2 Závěrečné opakování

3 Rodina Maminka a tatínek jsou moji Já a sestra jsme Tatínkova maminka je moje Já jsem babiččin(a) Maminčina sestra je moje Tetin syn je tvůj RODIČE SOUROZENCI BABIČKA VNUK, VNUČKA TETA BRATRANEC

4 Dopravní výchova Účastníkem silničního provozu jsou Nakresli 3 dopravní značky, které jsou v okolí školy. Vysvětli, co znamenají. ŘIDIČICYKLISTÉ CHODCI

5 Domov Jak se nazývají malé obce? Jak se nazývají velké obce? Vysvětli rozdíly. VESNICE MĚSTA

6 Telefonní čísla Pamatuješ si důležitá telefonní čísla? 150 155 158 Znáš jednotné číslo tísňového volání? POLICIE HASIČI ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 112

7 Naše vlast Jak se nazývá naše vlast? Na kolik krajů je rozdělená? Jak se jmenuje naše hlavní město? Jak se jmenuje náš prezident? Dokážeš vyjmenovat naše státní symboly? Jak se jmenuje naše státní hymna? Dokážeš nakreslit naši státní vlajku? Česká republika 14 PRAHA VLAJKAHYMNA MILOŠ ZEMAN MALÝ ZNAK VELKÝ ZNAK KDE DOMOV MŮJ PEČEŤ

8 Česká republika Naše republika sousedí se čtyřmi státy. RAKOUSKOSLOVENSKO NĚMECKOPOLSKO

9 Krajina okolí domova Výšku krajiny měříme v metrech. Porovnáváme ji s hladinou moře, proto jí říkáme nadmořská výška. Krajinu rozdělujeme na a Jakými barvami jsou značeny nížiny? Jakými barvami jsou značeny vysočiny? Jakými barvami jsou značeny vodní plochy? VYSOČINYNÍŽINY

10 Krajina Člověk využívá krajinu různými způsoby. Podle toho můžeme krajinu rozdělit na Napiš nějaké příklady zemědělské krajiny. Co se na nich pěstuje? ZEMĚDĚLSKOU LESNATOUPRŮMYSLOVOU PASTVINY POLE SAD

11 Voda v krajině Voda v krajině se nachází v podobě vodních toků a nádrží. Některé vytvořila příroda, některé byly uměle vytvořeny člověkem. Přírodou vytvořené vodní toky Člověkem vytvořené vodní toky Které vodní toky se nachází ve vašem okolí? RYBNÍKY MOŘEPOTOKYJEZERA ŘEKY PŘEHRADY OCEÁNY

12 Světové strany Světové strany určujeme pomocí GPS. Můžeme využít i kompas a buzolu. V přírodě se můžeme orientovat i podle slunce, lišejníků na stromě, úlů, mraveniště, letokruhů na pařezu.

13 Směrová růžice V J VZVZ S JV SV SZ JZ 8 6 4 7 3 2 5 1 1

14 Svět kolem nás Součástí naší přírody jsou neživé přírodniny, živé přírodniny a lidské výtvory (výrobky). Neživé přírodniny – voda, vzduch, teplo a světlo, půda, nerosty a horniny Živé přírodniny – rostliny, živočichové, houby Výrobky – televize, rohlík, učebnice Přírodniny – suroviny – výrobky strom – dřevo – stůl kráva – mléko – jogurt strom – dřevo – papír slepice – vajíčko – omeleta

15 Podmínky života na Zemi Voda, vzduch, půda, teplo a světlo ze Slunce, nerosty a horniny. Kde v přírodě se nachází voda? Voda sladká – jezera, řeky, potoky, přehrady Voda slaná – moře, oceány V jakých podobách znáš vodu? (sníh, déšť, kroupy, mlha, rosa, jinovatka)

16 Vzduch Jaké je složení vzduchu? Kterého plynu je ve vzduchu nejvíce? Kterou součást vzduchu potřebujeme k dýchání? Kdo vytváří kyslík? KYSLÍK VODNÍ PÁRY DUSÍK OSTATNÍ PLYNY OXID UHLIČITÝ

17 Houby Houby rozdělujeme na: jedlé, nejedlé, jedovaté Jak se jmenují části těla houby? Vysvětli. Podhoubí, třeň, klobouk, prsten, pochva. Čím se houby rozmnožují? Výtrusy. Vyjmenuj 2 jedlé a 2 jedovaté houby.

18 Rostliny Rostliny mají společné tyto znaky: 1.Dýchají 2.Rozmnožují se 3.Pohybují se 4.Rostou a vyvíjejí se 5.Přijímají živiny 6.Reagují na změny v přírodě Vysvětli.

19 Rostliny Kvetoucí Nekvetoucí Léčivé Jedovaté Zákonem chráněné

20 Rostliny Okrasné Zahradní - tulipán, zlatice, jabloň Pokojové - kaktus, fíkus, africká fialka Užitkové ovocné stromy a keře zelenina polní plodiny

21 Užitkové rostliny Ovocné stromy a keře (hrušeň, rybíz) Zelenina (rajče, zelí, cibule, hrách, mrkev) Polní plodiny - obilniny (pšenice, oves) - okopaniny (brambory, řepa) - olejniny (slunečnice, oliva) - luskoviny (hrách, čočka) - pícniny (vojtěška, jetel) - textilní plodiny (len)

22 Části rostlin Vyjmenuj části rostlin: kořen, stonek, list, květ, plod, kmen, větve. Vysvětli. Jaký význam mají pro rostlinu tyto její části? Podle stavby stonku dělíme na dřeviny a byliny.

23 Živočichové Jaké společné znaky mají živočichové? 1.Dýchají 2.Pohybují se, své okolí vnímají smysly 3.Rozmnožují se 4.Rostou a vyvíjejí se 5.Přijímají potravu 6.Reagují na změny prostředí Vysvětli.

24 Stavba těla živočichů Podle stavby těla rozdělujeme živočichy na obratlovce a bezobratlí. Obratlovci mají kostru složenou z obratlů. (pes, papoušek, kapr, zmije, ropucha) Bezobratlí nemají kostru ani žádné kosti. (hmyz - moucha, motýl, včela, beruška, komár)

25 Obratlovci Obratlovce můžeme rozdělit do několika skupin. Ptáci – orel, sýkora, slepice Savci – lev, slon, kočka Ryby – kapr, štika, sardinka Plazi – zmije, slepýš, krokodýl Obojživelníci – mlok, čolek, rosnička

26 Potrava živočichů Podle druhů potravy, kterou živočichové přijímají je rozdělujeme na: býložravce – živí se rostlinami masožravce – živí se masem jiných živočichů hmyzožravce – živí se hmyzem všežravce – živí se rostlinami i živočichy

27 Etapy života Jak nazýváme období, kterými procházíme během života? Novorozenec, kojenec, batole, předškolák, školák, dospívající, dospělý, starý člověk.

28 Vnitřní ústrojí člověka Mozek a mícha - řídí činnost celého těla. Srdce a cévy - zajišťují oběh krve v těle. Plíce - umožňují dýchání. Žaludek - mechanicky a chemicky zpracovává potravu. Ledviny - odstraňují škodlivé látky a tekutiny z krve. Tlusté a tenké střevo - další zpracování potravy.

29 TEST Následuje 50 otázek z probraného učiva. Děti mohou odpovídat ústně nebo písemně, pokud otázky vytisknete. Otázky lze upravovat. Přeji Vám hodně správných odpovědí.

30 1.Moje adresa: …………………………………… 2. Maminka a tatínek jsou moji ……………….. 3. Já a sestra jsme ……………………………………. 4. Tatínkova maminka je moje …………………. 5. Já jsem babiččin(a) ………………………………. 6. Maminčina sestra je moje ……………………. 7. Tetin syn je tvůj …………………………………….

31 8. Účastníkem silničního provozu jsou ……………………, …………………….., …………………… 9. Nakresli 3 dopravní značky, které jsou v okolí školy, vysvětli, co znamenají. 10. Potřebuješ zavolat policii …….. záchranou službu …..… hasiče …….. 11. Jak se nazývá naše vlast? 12. Na kolik krajů je rozdělená? 13. Jak se jmenuje naše hlavní město? 14. Jak se jmenuje náš prezident?

32 15. Vyjmenuj naše státní symboly. 16. Nakresli naši státní vlajku. 17. S kterými státy sousedí naše republika? 18. Jak se nazývají malé a velké obce? 19. Jakými barvami jsou značeny nížiny? 20. Jakými barvami jsou značeny vysočiny? 21. Jakými barvami jsou značeny vodní plochy? 22. Podle využití krajiny můžeme krajinu rozdělit na …………………….., ……….……………., ……………..…………

33 23. Člověkem vytvořené vodní toky 24. Přírodou vytvořené vodní toky 25. Jaká voda se vyskytuje v těchto tocích? 26. V jakých podobách se vyskytuje voda v přírodě? 27. Nakresli směrovou růžici a vyznač všechny světové strany. 28. Podle čeho poznáš světové strany v přírodě? 29. Vyjmenuj neživé přírodniny. 30. Vyjmenuj živé přírodniny. 31. Vyjmenuj 3 výrobky.

34 32. Jaké je složení vzduchu? 33. Kterého plynu je ve vzduchu nejvíce? 34. Který plyn potřebujeme k dýchání? 35. Houby rozdělujeme na ………………………,………………………,……………………. 36. Jak se rozmnožují houby? 37. Vyjmenuj 1 jedlou a 1 jedovatou houbu. ………………………………………, ……………………………….. 38. Napiš společné znaky rostlin ………………………………………………………………………….

35 39. Kvetoucí rostlina - Nekvetoucí rostlina - Léčivá rostlina - Chráněná rostlina – Jedovatá rostlina - 40. Napiš několik příkladů užitkových rostlin stromy a keře – zelenina – polní plodiny –

36 41. Z jakých částí se skládá keř? 42. Z jakých částí se skládá strom? 43. Napiš společné znaky živočichů 44. Podle stavby těla rozdělujeme živočichy na ………………………………….. a ………………………………. 45. Vyjmenuj skupiny obratlovců. ……………………..…………………………………………………………………...…… 46. Do každé skupiny přiřaď jednoho živočicha. …………………………………………………………………………

37 47. Podle druhu potravy rozdělujeme živočichy na ……………………………………………………………………............................................................................ 48. Vyjmenuj období, kterými procházíme během života?.………………………………………………………… …….…………………………………………...................... 49. Sestav svačinu podle zásad správné výživy. …………………………………………………………….

38 50. Napiš název vnitřních orgánů člověka. Řídí činnost celého těla - Zajišťují oběh krve v těle - Umožňují dýchání - Mechanicky a chemicky zpracovává potravu - Odstraňují škodlivé látky a tekutiny z krve - Další zpracování potravy -

39 Tak jak se vám děti test povedl? Určitě jste věděly odpovědi na hodně otázek. Pokud jste si s některou odpovědí nevěděly rady, učivo si ještě jednou zopakujte.

40 Použité zdroje a materiály: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět prvouka pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2008, ISBN 80-7289-097-2 Obrázky z galerie Klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.2.20 Závěrečné opakování Název sady: Člověk a jeho svět 3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google