Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika – poloha, hranice, základní údaje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika – poloha, hranice, základní údaje"— Transkript prezentace:

1 Česká republika – poloha, hranice, základní údaje
Země v srdci Evropy nebo země ve středu Evropy? Poznámka: červený text není třeba zapisovat do sešitů – učivo dobrovolné

2 Základní údaje Název – Česká republika, Česko (zajímavost: spor o název) Rozloha – km2 (114. místo svět, 21. místo Evropa) Počet obyvatel ( , 77. na světě, 14. místo Evropa) Hustota osídlení – 133 obyvatel/ km2 (77. místo na světě) Hlavní město: Praha (1,24 mil. obyvatel) Státní zřízení: parlamentní demokracie Hlava státu: prezident volený na pět let Správní členění: 14 krajů (od ) Jazyky: čeština Měna: 1 česká koruna (Kč) Státní symboly: hymna - "Kde domov můj"

3 Poloha Geograficky - střední Evropa, vnitrozemský stát
Geologicky – rozhraní České vysočiny a Karpat Podnebně – severní mírný pás (oceánsko-kontinentální rozhraní) Hydrologicky – hlavní evropské rozvodí „střecha Evropy“ Dopravně – křižovatka cest (tranzitní země) Poloha v zeměpisné síti Hlavní rovnoběžka 50 s.š. Hlavní poledník 15 v.d. Nejsevernější Lobendava (51°03‘ 22“s.š.) Nejjižnější Vyšší Brod (48°33‘09s.š.) Nejzápadnější Krásná (12°05‘33“v.d.) Nejvýchodnější Bukovec (18°51‘40“v.d.)

4 Hranice ČR Sousedí se čtyřmi státy
Patří mezi nejstarší v Evropě (jedno tisíciletí) Vznikla jako hranice přirozená

5 Časová osa 630 – Sámova říše (první státní útvar na území ČR)
9. století – Velká Morava (centrum Staré Město) 10. – 13. století – přemyslovský stát (největší územní rozmach – Přemysl Otakar II., Zlatá bula sicilská, povýšení Čech na království) 14. století – země Koruny české (Lucemburkové) 1526 – 1918 – Habsburská říše (Rakousko-Uherská monarchie) 28. října 1918 – 30. září 1938 – vznik Československa (první republika - prezident T.G.M.) – Protektorát Čechy a Morava (anexe pohraničí a německá okupace) – Československo (komunistická totalita a následná sametová revoluce) 1. ledna 1993 – Česká republika (vznik samostatného českého státu) 2004 – Česká republika je součástí Evropské unie

6 Mapa Velké Moravy v 9. století

7 Mapa Rakouska - Uherska

8

9 Geologie a povrch (atlas str.9)
Území ČR tvoří dvě odlišné geologické jednotky: A) Česká vysočina – starší, vyplňuje západní část ČR – vytvořena prvohorním hercynským vrásněním (tvořena: vyvřeliny – např. žuly) B) Karpaty – mladší, vyplňuje východní část ČR – vytvořena třetihorním alpínským vrásněním (pískovce, jílovce, vápence) Hranice mezi těmito jednotkami vede po linii: Znojmo – Brno – Olomouc – Ostrava Ve čtvrtohorách (doby ledové) bylo území ČR formováno pevninským ledovcem a činností řek. Povrch ČR je tvořen především pahorkatinami a vrchovinami. Nejvyšší bod v ČR – Sněžka 1602 m.n.m. v Krkonoších Nejnižší bod v ČR – Hřensko – hladina Labe 115 m.n.m.

10

11 Podnebí ČR 3 podnebné oblasti v ČR:
Teplá oblast – do výšek asi 300 m.n.m., průměrná teplota nad 8°C, srážky okolo 600 mm. Polabí, Povltaví, Poohří, úvaly na Moravě Mírně teplá oblast – zahrnuje pahorkatiny a vrchoviny ( m.n.m.), průměrná teplota 5-8 °C, srážky v rozmezí mm. Chladná oblast – zahrnuje vrcholové části vrchovin a hornatin, průměrná teplota nedosahuje 5°C a množství srážek je nad 800 mm (polovina srážek padá ve formě sněhu). Atlas str. 10

12 Mapa podnebných oblastí ČR
Chladné oblasti Teplé oblasti Mírně teplé oblasti (ostatní území ČR)

13 Singularita podnebí Víte co je to povětrnostní singularita? Né? Ale určitě znáte některé pojmy z pranostiky? Třeba: Medardovské deště (tj. evropský pseudomonzun v červnu), Babí léto (tj. tlaková výše ve střední Evropě v září), Vánoční obleva (příliv teplého vzduchu z jihu v prosinci), Ledoví muži (příliv chladného severního proudění v květnu) atd. ČILI SINGULARITA = je něco, co se vymyká navyklému chodu a řádu. V tomto případě počasí… Babí léto Medardovské deště

14 Synoptická mapa pro předpověď počasí
ATMOSFÉRICKÉ FRONTY najetím na jednotlivé části obrázků získáte více informací . TLAKOVÉ ÚTVARY najetím na obrázek získáte více info Synoptická mapa

15 Faktory ovlivňující podnebí v ČR
- zeměpisná poloha podnebí mírné přechodné reliéf (návětrná strana hor – hodně srážek x srážkový stín – málo srážek např. Žatecko) nadmořská výška (teplota vzduchu v ČR klesá o 0,61°C na 100 výškových metrů) Proudění vlhkého vzduchu od Atlantiku (srážky) Proudění teplého vzduchu od Středozemního moře Proudění horkého a chladného vzduchu z vnitrozemí (léta horká a zimy mrazivé suché) Při najetí na vzduchové hmoty získáte více informací.

16 Chod teplot V zimním období nastávají teplotní inverze – kdy se v údolích hromadí těžší studený vzduch a okolní svahy a hřbety jsou teplejší. Sněžka Praha-Uhřiněves Litvínovice Hodonín Teplotní rekordy v ČR: Nejvyšší absolutní teplota: Praha-Uhřiněves (+40,2°C v roce 1983) Nejnižší absolutní teplota: Litvínovice (-42,2°C v roce 1929) Nejvyšší průměrná roční teplota: Hodonín +9,5°C Nejnižší průměrná roční teplota: Sněžka +0,2°C

17 Chod srážek Množství u nás značně kolísá (viz. rekordy srážek)
(308,2 m3.s-1 Srážkové rekordy v ČR: - Největší průměrný roční úhrn srážek: Bílý Potok 1705 mm (dlouhodobý průměr) - Nejmenší průměrný roční úhrn srážek: Libědice 410 mm (dlouhodobý průměr) - Absolutní maximum srážek za 24 hodin: Nová Louka 345 mm (v roce 1897) - Nejvíce srážek během roku spadne v létě (asi40%) nejvíce pak na přelomu července a června. Nejméně v zimě (asi 15%) srážek. Bílý Potok Nová Louka Libědice

18 VODSTVO ČR Díky poloze můžeme ČR označit za „střechu Evropy“ – ČR prochází hlavní evropské rozvodí, které rozděluje řeku do tří úmoří – Severní moře (povodí Labe), Černé moře (povodí Moravy), Baltské moře (povodí Odry) Atlas str. 11

19 Řeky Většina řek pramení na území ČR
Labe je nejvodnatější (308,2 m3.s-1) - lodní doprava Vltava je nejdelší (430 km) – lodní doprava Morava Dyje Odra Najdi na mapě, kde pramení Labe, Vltava, Morava, Odra

20 Doplň názvy řek Při najetí kurzorem na mapu a řeky získáte jejich název.

21 Jezera Na stojaté přírodní vody je ČR chudá:
Černé jezero – největší a nejhlubší jezero Šumavy Na stojaté přírodní vody je ČR chudá: j. ledovcová (Šumava – největší je Černé jezero, Čertovo jezero) Jezero Laka – nejmenší a nejvýše položené jezero Šumavy

22 Rybníky Budování má u nás dávnou tradici (13. – 15. století):
největší rybník Rožmberk Význam v chovu ryb Nejvíce převažují v ČR Soustava rybníků Lednicko-Valtický areál v popředí největší moravský rybník - NESYT Máchovo jezero

23 Přehradní nádrže Ochrana před povodní – Slezská Harta, hydroenergetika – Dlouhé Stráně, závlahy – Nové Mlýny, pitná voda – Švihov Nejrozlehlejší – Lipno, nejhlubší a nejobjemnější – Orlík Orlík na Vltavě

24 Podzemní vody Prosté podzemní vody (bez minerálů) Minerální vody
- s teplotou nad 50° C se nazývají vřídla (Karlovy Vary) Karlovarské Vřídlo je nejteplejší minerální pramen v ČR 73 °C Virtuální pohled ZDE

25 Typy půd v ČR – ovlivněny podložím a nadmořskou výškou
Černozemě: v nížinách, hodně humusu, nejúrodnější. Hnědozemě: v pahorkatinách, méně humusu Nivní půdy:v náplavech velkých řek Hnědé půdy (kambizemě): ve vrchovinách, méně úrodné, potřebují hnojit, využití pro pastviny a lesy. Podzoly: chudé půdy v horách, jehličnaté lesy. Druhy půd v ČR - závisí na druhu hornin a způsobu zvětrávání: Písčité Hlinité Jílovité Atlas str. 12 Černozem Hnědá půda Podzol

26 Příroda v ČR Lesy tvoří v ČR asi třetinu rozlohy území.
Původní listnaté dubovo-bukové lesy nahradily jehličnaté monokultury – nejčastější dřevina v lesích ČR je smrk. Co dokáže kůrovec - Šumava Beskydský prales

27 Listnaté stromy Nižší polohy – nížiny, pahorkatiny, vrchoviny
Hlavně duby a buky Video

28 Jehličnaté stromy Vyšší polohy – hornatiny Převážně smrky

29 Nejvyšší polohy - hornatiny - u nás nad 1300 m.n.m.
Borovice – kleč Nejvyšší polohy - hornatiny - u nás nad 1300 m.n.m. Video

30 Téměř všechny lesy v ČR jsou ovlivněny činností člověka
Téměř všechny lesy v ČR jsou ovlivněny činností člověka. Nejvíce pak uměle vysazované stejnověké monokultury. Monokultury jsou daleko více zranitelné (např. klimatické kalamity, nečistota ovzduší, přemnožení škůdců).

31 Problémy životního prostředí
Základní problémy v ČR: Nevyhovující kvalita ovzduší doprava a topení nejvíc nyní znečišťuje ovzduší v ČR Nadměrný hluk Znečištění vod Devastace lesů Povrchová těžba Umělá hnojiva Mnoho se za posledních 25 let zlepšilo. Atlas str. 13

32 Ochrana přírody Národní parky – nejpřísněji chráněné:
KRNAP, Šumava, Podyjí, České Švýcarsko Chráněné krajinné oblasti – původní krajina s cennými přírodními prvky – viz mapa Biosférické rezervace UNESCO – Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Karpaty, Dolní Morava, Krkonoše

33 Opakování fyzická geografie ČR
Doplňte: Povrch ČR je tvořen hlavně ….. a ….. Nejteplejší a nejsušší podnebí mají nížinné oblasti ……. a …….S nadmořskou výškou klesá ……a přibývá ….. Řeka Labe teče do …… moře, Odra do……moře a řeka …….přes Dunaj do …… moře. V nižších polohách převládají ….stromy, ve vyšších stromy …. Nejúrodnější půdy jsou …. Nejméně úrodné jsou naopak v …. oblastech.

34 Vyberte správnou odpověď:
Území ČR náleží do podnebného pásu…… Česká vysočina leží na západě/východě naší republiky. Západní Karpaty jsou mladší/starší/stejně staré jako Česká vysočina Povrch ČR tvoří převážně nížiny/pahorkatiny a vrchoviny/hornatiny Srážky s nadmořskou výškou klesají/rostou/nemění se Teplota s nadmořskou výškou klesá/stoupá/nemění se Od západu ovlivňuje podnebí v ČR: Atlantský oceán/Středozemní moře V ČR je rozvodí mezi kolika úmořími? 2/3/4 Z vodních nádrží v ČR převažují: přehrady/jezera/rybníky V Polabí a moravských úvalech jsou černozemně/hnědé půdy/podzolové půdy Nejčastější dřevinou ČR je: smrk/borovice/buk ŽP nejvíc znečišťují: průmyslová hnojiva/doprava a topení/kyselé deště


Stáhnout ppt "Česká republika – poloha, hranice, základní údaje"

Podobné prezentace


Reklamy Google