Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,"— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309, 269 01 Rakovník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1092 Název DUM : VY_32_INOVACE_CJL_01_02 PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruh Základní mluvnické jevy a úvod do literatury Klíčová slova: OBTÍŽNÉ JEVY V KTG. PODSTATNÝVH JMEN RODU ŽENSKÉHO Autor Mgr. Robert Kupka Rok vytvoření 2013Ročník 1., 2., 3. ročník učňovských oborů Anotace: Materiál slouží k výkladu i procvičování učiva obtížných jevů v kategorii podstatných jmen rodu mužského.. Metodický pokyn: Materiál slouží k výkladu nového učiva a k opakování při samostatné přípravě na vyučování. Cílová skupina: studenti střední odborné vzdělání

2 OBTÍŽENÉ JEVY V KATEGORII PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO MGR. ROBERT KUPKA Český jazyk a literatura – 2. ročník učňovských oborů

3 Pohádka o ztraceném dni Kdysi dávno bylo jedno království. To království bylo velice smutné, protože bylo stále zahaleno tmou. Lidé neznali nic jiného než noc. Ve zdech domů se ukrývala jen úzkost a nemoci. To kdysi podlehl král svým neřestem a jedné noci prohrál den. Chvástal se svou mocí, a zatímco hrozil pěstí směrem k obloze, řekl svému společníkovi, který byl oblečen celý v bílém: „ Prohraji-li tuto hru, dám ti den a slunce. Koupím si pak vše nové.“ To ráno zůstalo černé, slunce nevyšlo, a tak to šlo po mnoho dalších let. Tu král uviděl svou obrovskou vinu a lid utápějící se ve strastech. Viděl, že se lidé stali oběťmi jeho pýchy a marnotratnosti. Začal prosit: „Vím, že jsem žil v propastech zla, ale prosím, odpusť mi, ty, který přinášíš den. Překročil jsem svou pravomoc a teď musím trpět. Uvrhni do tmy jen mne, ale netrap už více můj lid.“ Tu se objevil onen bílý muž a pravil: „ Já jsem Den. I kdybys měl všechnu moc a všechny peníze světa, nikdy mne nemůžeš koupit nebo prodat. Změň svůj život k lepšímu, pak zůstanu navždy ve tvém království..“ Král tak učinil a v království se opět začaly střídat den a noc. Tak, jak tomu má být. Vyhledej zvýrazněná slova v PČP, případně ve SSČ a rozděl je na ta, která se skloňují pravidelně podle vzoru kost a na ta, která ve skloňování kolísají mezi vzorem kost a píseň. U těchto rozkolísaných vypiš tvary koncovek 3., 6. a 7. pádu čísla množného. Pozor – u některých je možná jedna varianta koncovky, u některých jde o dva tvary.

4 Řešení předchozí úlohy : Pouze koncovky vzoru kost : úzkost, neřest, strast, marnotratnost, propast Koncovky vzorů kost/píseň ( č. mn. ) : noc - 3.p. nocím, 6.p. nocích 7.p. nocemi zeď - 3.p. zdem/zdím, 6.p zdech/zdích 7.p. zdmi nemoc - 3.p. nemocem/nemocím, 6.p. nemocech/nemocích, 7.p. nemocemi moc - 3.p. mocem/mocím, 6.p.mocech/mocích 7.p. mocemi pěst - 3.p. pěstem/pěstím, 6.p.pěstech/pěstích 7.p. pěstmi

5 Názvy párových orgánů lidského těla mají zachované některé tvary staročeského duálu, v množném čísle se vyjma jmen ruka a noha skloňují podle vzoru moře. V jednotném čísle se skloňují podle vzoru město ( vyjma ruka a noha – rod ženský, vzor žena), v množném čísle jsou však oči a uši rodu ženského ( píseň, růže). 1. pádočiuširuceprsaramenakolenanohy 2. pádočíušírukouprsouramenou / ramen kolenou / kolen nohou/noh 3. pádočímušímrukámprsůmramenůmkolenůmnohám 4. pádočiuširuceprsaramenakolenanohy 5. pádočiuširuceprsaramenakolenanohy 6. pádočíchušíchrukou/rukác h prsouramenou /ramenech kolenou /kolenech nohou /nohách 7. pádočimaušimarukamaprsyramenykolenynohama

6 Poznámka k dalším substantivům. Substantivum práce se důsledně skloňuje podle typu růže, spisovné tvary 3.p. mn. čísla jsou pracím, 6.p. mn. čísla v pracích. Jméno husa má ve 2.p. jedn. čísla variantu hus ( podle vzoru žena ) / husí ( starší tvar podle vzoru kost ) Jméno berla/berle má rozdílné skloňování v závislosti na významu. Podoba berla s pravidelnými tvary podle typu žena označuje „žezlo“, podoba berle skloňovaná podle typu růže znamená „pomůcku k chůzi“.

7 Slova v závorkách uveď v náležitých tvarech množného čísla : části těla - duálové skloňování věci ( ručičky od hodinek ) – pravidelné skloňování Udělal jsem to ______(vlastní ruka ). Ta lavice je vratká, stojí na třech_____( noha ). Petr klečel na ____( koleno ) a přikládal polena do ohně. V _____( rameno ) řeky byla voda ze – Lená. Jak můžeš nosit ty kalhoty s _____ ( vy – tlačené koleno ). Helenka radostně tleskala __ __ ( baculatá ručička ). Ten stůl s ____ ( kovová noha ) se mi vůbec nelíbí. Smáli se a plácali se přitom do ____( koleno ). Martin tam stál se _____ ( svěšené rameno ) a nevěděl, co říct. Dám si rýži s rajskou omáčkou a ____( krůtí prso ). Hodinky s ___ ( reflexní ručička ).

8 Řešení : Vlastníma rukama, nohách, kolenou/kolenech, ramenech, vytlačenými koleny, baculatýma ručičkama, kovovými nohami, do kolen/kolenou, svěšenými rmeny, krůtími prsy, reflexními ručičkami. Doplň správné tvary podstatných jmen. V případě dvou možností napiš obě : Ve sklepě se to hemží (myš). Neznám všechny pražské ( čtvrť ). Bez černé ( nit ) už nic nespravím. Světovým ( velmoc ) se podařilo dojednat mír. Společnost převážela náklad několika ( loď ). Brzo budou znovu zprovozněny další dvě ( trať ). Těmto složitým ( věc ) nerozumím. Věnuji se cizím ( řeč ). Ve vašich slohových ( práce ) se objevilo hodně chyb. Svědek soud překvapil svými ( odpověď ). Počítačovým ( paměť ) rozumí Milan. Já se v těch ( mast ) nevyznám. Expozice výstavy představuje nejstarší ( huť ) v České republice.

9 Správné řešení : myšmi, čtvrti/čtvrtě, niti/nitě, velmocem/velmocím, loďmi/loděmi, trati/tratě, věcem, řečem, pracích, odpověďmi/odpovědmi, pamětem/pamětím, mastech/mastích, huti/hutě. K podst. jménům rodu ženského patří i skupina substantiv pomnožných. Přiřazují se ke vzorům podle plurálových tvarů, u některých jsou v některých pádech tvary nepravidelné. Vánoce, Velikonoce - 2.p. Vánoc, Velikonoc 3.p. Vánocům, Velikonocům 6.p. o Vánocích, Velikonocích 7.p. Vánocemi/Vánoci Velikonocemi/Velikonoci Jméno dveře/dvéře má během skloňování v základu jen krátkou sam. – e.

10 Doplň správné tvary místních jmen : Jel autobusem z _________ ( Vinohrady ) do ____________ ( Střešovice ). Obyvatelé ____________ ( Hořovičky ) se akce nezúčastní. Toto muselo být nafilmováno blízko _____________ ( Hradčany ). Přibližovali jsme se k _____________ ( České Budějovice ). Jezdí do práce z _________( Kněževes ) do ___________ ( Rakovník ). Byli jsme na dovolené blízko _____________ ( Benátky ). V __________ ( Jeseníky ) letos nebylo mnoho sněhu. Přestěhovali jsme se z ________ ( Karlovy Vary ) do _______ ( Chrudim ). Slyšel jsi, co se stalo v _____________ ( Neumětely ). Spoj z ____________ ( Kralovice ) dnes nepřijede. ŘEŠENÍ : VINOHRAD, STŘEŠOVIC, HOŘOVIČEK, HRADČAN, ČESKÝM BUDĚJOVICÍM/BUDĚJOVICŮM, KNĚŽEVSE, RAKOVNÍKA, BENÁTEK, JESENÍCÍCH/JESENÍKÁCH, KARLOVÝCH VAR/VARŮ, CHRUDIMI /CHRUDIMĚ, NEUMĚTELÍCH, KRALOVIC.

11 PŘI VYPRACOVÁNÍ TOHOTO DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU BYLY POUŽITY NÍŽE UVEDENÉ ZDROJE : ČEŠTINA PRO UČITELE, JAROSLAV HUBÁČEK, VADE MECUM BOHEMIAE S.R.O. 2010 CVIČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA, DIDAKTIS, 2007


Stáhnout ppt "Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,"

Podobné prezentace


Reklamy Google