Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice"— Transkript prezentace:

1 Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice
Ročenka 2012 Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice

2 Přednosta : prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Zástupce přednosty pro LPP : prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. Zástupce přednosty pro školství : doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Vrchní sestra : Hana Fišerová Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. Zleva doprava: staniční sestra ambulancí S. Janíčková, vrchní sestra H. Fišerová, staniční sestra odd. “KJ“ L. Dostálová, st. sestra odd.“B“ S. Bilíková, st. sestra odd.“JIP“ I. Toufarová, st. sestra odd. „A“ M. Šenkyříková, arytmologické sálky – P. Gondkovský, st. sestra odd „IMP“ P. Kratochvílová Hana Fišerová

3 Obsah : 1. Pracovníci kliniky 2. Ambulance 3. Stacionář
4. Informace pro pacienty 5. Lůžková část 6. Laboratoře specializovaných programů 7. Ošetřovatelská péče 8. Významné události 9. Postgraduální a pregraduální výuka 10. Výuka zahraničních studentů 11. Přehled školících akcí 12. Klinické semináře a odborné akce IKK 13. Vědeckovýzkumná činnost IKK 14. Nadační fond 15. Výběr z publikační činnosti IKK

4 Kontakt na nás Telefon: , 2648 – sekretariát IKK ová adresa: – sekretářka IKK Důležitá telefonní čísla: Lékařská pohotovost – KJ tel , Lékařská pohotovost – JIP tel , Přednosta kliniky – tel Primář kliniky – tel Vrchní sestra – tel Systém kvality: V roce prošla Interní kadiologická klinika interním auditem, který proběhl bez připomínek. Interní kardiologická klinika je držitelem certifikátu systému managementu jakosti – ISO 9001:2000, který je platný na rozsah činností a služeb: Diagnostika a léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů a srdečně-cévního systému, poskytování pre- a postgraduálního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství a kardiologie a výzkum v oblasti kardiovaskulárního systému. Interní kardiologická klinika má akreditaci pro postgraduální vzdělávání v oborech: Kardiologie Vnitřní lékařství Angiologie

5 Personální obsazení – pracovní skupiny a programy
Vedoucí lékař angiolinek I+II : MUDr. Petr Kala, Ph.D. Vedoucí lékař arytmo sálů : doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Vedoucí lékař ambulancí : MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. Vedoucí lékař neinvazivní diagnostiky : MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D. Vedoucí lékař stacionáře : MUDr. Martin Poloczek Pracovní skupiny a programy na IKK: PS srdeční selhání – vedoucí lékař : prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. PS arytmie a kardiostimulace – vedoucí lékař: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. PS akutní a intervenční kardiologie– vedoucí lékař : MUDr. Petr Kala, Ph.D. PS echokardiografie - vedoucí lékař : prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D. PS angiologie – vedoucí lékař : MUDr. Richard Souček Program: Vrozené srdeční vady – vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Zatočil Program: Plicní hypertenze – vedoucí lékař: MUDr. Marek Šebo od 11/2012 – MUDr. Marián Felšöci Program: Preventivní kardiologie a hypertenze –vedoucí lékař : MUDr. Petra Vysočanová Program: Kardiostimulace – vedoucí lékař: as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. Program: Ablace – vedoucí lékař: doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Koordinátor klinických studií : doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Vedoucí systému řízení jakosti : MUDr. Pavel Trčka DRG kodéři: MUDr. Viktor Musil, Ph.D., MUDr. Irena Andršová, Ph.D.

6 Lékaři IKK Lékaři s plným školským úvazkem:
Zdravotničtí lékaři MUDr. Radka Adámková, Ph.D. MUDr. Irena Andršová, Ph.D. MUDr. Otakar Boček MUDr. Tomáš Brychta MUDr. Marian Felšöci Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. MUDr. Alena Floriánová MUDr. Petr Jeřábek MUDr. Petr Kala, Ph.D. MUDr. Jan Kaňovský , Ph.D Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. MUDr. Eva Maděrová MUDr. Jan Maňoušek MUDr. Roman Miklík, Ph.D. MUDr. Viktor Musil , Ph.D. MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. MUDr. Ilona Pařenicová MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. MUDr. Martin Poloczek MUDr. Milan Sepši, Ph.D. MUDr. Richard Souček MUDr. Martina Šišáková , Ph.D MUDr. Iva Šindelková MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. MUDr. Iva Tomášková MUDr. Pavel Trčka MUDr. Petra Vysočanová MUDr. Tomáš Zatočil Lékaři s nadúvazkem na LF MU Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. MUDr. Petra Vysočanová Lékaři v rámci postgraduálního studia – prezenční studium MUDr. Veronika Fendrychová MUDr. Lujza Galková MUDr. Eva Ganovská MUDr. Kateřina Helánová MUDr. Jiří Hlásenský MUDr. Mária Holická MUDr. Lumír Koc MUDr. Petr Kubena MUDr. Monika Mikolášková MUDr. Tereza Nováková MUDr. Tomáš Ondrúš MUDr. Marie Pavlušová MUDr. Lenka Přívarová MUDr. Roman Štípal MUDr. Martin Tesák Lékaři IKK Lékaři s plným školským úvazkem: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. As. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. Externí vyučující: MUDr. Irena Andršová, Ph.D., MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., MUDr. Lenka Kubková, MUDr. Monika Mikolášková, MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., MUDr. Tomáš Ondrúš, Ing. Lukáš Rybka, prim. MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MUDr. Pavel Trčka

7 NLZP + THP pracovnice

8 Ambulance – provozní doba 7.00-15.30 hod
Ambulance Interní kardiologické kliniky FN Brno poskytují komplexní spektrum péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Organizační a provozní informace: Jak nás najdete: Ambulance Interní kardiologické kliniky se nacházejí ve druhém poschodí  pavilonu X FN Brno, v pavilonu I 1(specializované ambulance) a 13. patře výškové budovy – amb. prof. Špinara a prim. Schildbergera - tel Vedoucí lékař: MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. - tel Kartotéka ambulancí – tel Kartotéka specializovaných ambulancí – tel

9 Ambulantní péče o nemocné s kardiovaskulárními onemocněními je zajišťována takto:
Kardiologická ambulance – tel MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. Interní ambulance – tel MUDr. Iva Šindelková Konziliární a příjmová ambulance – tel MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. Tým lékařů a NLZP ambulancí IKK – pavilon DTC

10 Dále jsou pacienti ošetřováni v těchto ambulancích:
Ambulance srdečního selhání – tel V poradně pro léčbu srdečního selhání jsou koncentrováni především nemocní s poruchami funkce levé srdeční komory, ale i pacienti s jinými formami srdečního selhání. PTCA ambulance –tel Kardiostimulační ambulance – tel Ambulance pro léčbu vrozených srdečních vad – tel Ambulance pro léčbu vrozených srdečních vad pečuje o dospělé nemocné s vrozenou vadou srdce. Arytmologické ambulance – tel Arytmologická ambulance je nedílnou součástí péče o nemocné s poruchami srdečního rytmu na naší klinice. Cévní ambulance – tel Cévní poradna je cílena na komplexní diagnostiku a terapii onemocnění tepenného i žilního systému. Ambulance plicní hypertenze – tel Ke stávajícím ambulancím přibyla poradna pro léčbu hypertenze, jejíž součástí je i edukační program nemocných, vedený erudovanou sestrou specialistkou. Ambulance pro léčbu hypertenze – tel

11 Ambulance pro léčbu hypertenze
V ambulanci pro léčbu hypertenze jsou sledováni pacienti s hypertenzí juvenilní, komplikovanou, a rezistentní k léčbě, a dále pacientky s vysokým tlakem v průběhu těhotenství. V současné době je ambulance v provozu 3 x týdně ( úterý, středa, pátek). V průběhu roku 2012 bylo vyšetřeno 692 pacientů a provedeno celkem 2169 vyšetření. Sledovaným pacientům nabízíme optimalizaci farmakoterapie hypertenze, komplexní došetření sekundární příčiny hypertenze a nově možnost renální denervace. Renální denervace jako nová terapeutická metoda je nově zavedena na naší klinice od ledna 2012. Tento výkon je indikován u pacientů s těžkou rezistentní hypertenzí, kde není možné ani kombinovanou farmakoterapií dosáhnout uspokojivé kontroly krevního tlaku. Výkon je prováděn na Pracovišti invazivní a intervenční kardiologie. V průběhu roku byl tento výkon proveden 14 pacientům sledovaných v naší ambulanci.

12 V ambulancích IKK jsme v roce 2012 souhrnně ošetřili 55 251 pacientů.
V tabulce konkretizujeme údaje pro některé vybrané ambulance, nejsou zde zahrnuty údaje týkající se pracoviště neinvazivní kardiologie (echokardiografické vyšetření, ergometrie atd. – je zohledněno v jiné kapitole) název ambulance počet ošetřených pacientů v příslušné ambulanci počet konziliárních vyšetření v příslušné ambulanci konziliární 4886 398 kardiologická 4261 165 interní 2288 139 kardiostimulační 7166 643 PTCA ambulance 2291 ambulance chron. srd. selhání 3343 ambulance vroz. srd. vad 1189 specializovaná amb. ved. prac. 1499 hypertonická poradna 2169 arytmologická ambulance 1892 celkem 30 984 1 345

13 Ambulance – Preventivně rehabilitační program
Interní kardiologické kliniky Ambulance Interní kardiologické kliniky FN Brno poskytují neinvazivní vyšetření pacientům s kardiovaskulárními onemocněními. Dále preventivně rehabilitační program Interní kardiologické kliniky. Tým fyzioterapeutických pracovníků: (zleva doprava) Mgr. Robert Vysoký Bc. Martina Netíková Bc. Ladislav Baťalík Také jsou prováděny systematické kontroly pacientů po uzávěrech defektu septa síní (DSS) a foramen ovale apertum (FOA). Organizační a provozní informace: Pavilon X, 2. nadpodlaží Pondělí – pátek – hod. Kartotéka ambulancí:

14 Stacionář při Pracovišti invazivní a intervenční kardiologie IKK
Stacionář angiolinky slouží k příjmu a ošetření pacientů, u nichž je prováděna koronarografie a případná koronární intervence (PCI). Od roku 2012 je již stacionář vybaven osmi pohodlnými křesly a jedním lůžkem. Křesla jsou využívána pro pacienty katetrizované z horní končetiny radiální cestou, u kterých není vyžadován klid na lůžku po výkonu v poloze vleže. Tito pacienti jsou většinou vyšetřeni ambulantně a po 2-3 hodinách propuštěni domů. Princip ambulantní katetrizace je v současnosti moderním trendem snižující náklady na ošetření, časnou mobilizaci pacienta s větším subjektivním komfortem. Ohlas pacientů je pozitivní, velmi oceňují především možnost časné mobilizace. Po dohodně se zdravotními pojišťovnami mohou pacienti s provedenou koronární intervencí (PCI) podstoupit zákrok také jako ambulantní výkon. Stále více pacientů odchází po ošetření koronární tepny radiálním přístupem přímo domů, není již vyžadována hospitalizace do druhého dne. Obecným předpokladem plně ambulantního intervenčního výkonu je bezpečně provedená PCI a dobrá spolupráce s pacientem včetně jeho odpovídajícího domácího zázemí. V roce 2012 prošlo stacionářem 1323 pacientů, cca polovina z nich musela být hospitalizována. Přehled činnosti stacionáře ukazuje tabulka. 2012 ambulantní z jiné nemocnice hospitalizační ostatní celkem leden 78 40 10 14 13 209 únor 73 39 60 11 3 175 březen 66 38 76 15 191 duben 29 63 18 183 květen 56 45 75 5 181 červen 67 17 12 196 červenec 59 32 30 9 130 srpen 48 27 119 září 49 51 120 říjen 91 20 54 4 19 184 listopad 68 41 58 176 prosinec 35 7 136 Celkem 798 389 677 155 146 koronarografie následná hospitalizace na IKK koronární intervence(PCI)

15 Pobyt v nemocnici – informace pro pacienty:
Před přijetím do nemocnice se řiďte radami Vašeho praktického (ambulantního) lékaře. K přijetí se dostavte v určenou dobu. Při nástupu potřebujete občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, jméno a adresu Vašeho ošetřujícího lékaře, potvrzení o pracovní neschopnosti (je-li Vám vystavena), doporučení k přijetí a výsledky Vašich vyšetření, osobní potřeby, toaletní potřeby, přezůvky, léky, které pravidelně užíváte. Doporučujeme si vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti. Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní a jiné karty je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice nebo u staniční sestry.

16 Lůžková část – 13. patro hlavní výškové budovy
Nemoci, na jejichž léčení se klinika specializuje: Ischemická choroba srdeční v podobě akutní (srdeční infarkt, nestabilní angina pectoris) a chronické (námahová angina pectoris) Akutní a chronické srdeční selhání Srdeční tachyarytmie a bradyarytmie Hypertenze Kardiomyopatie hypertrofické a dilatující Plicní hypertenze Těžké formy infekční endokarditidy Chlopenní srdeční vady získané, vrozené Akutní plicní embolizace Jiná akutní interní onemocnění a jejich diferenciální diagnostika Oklusní formy nemocí periferních tepen a žil Počet lůžek: Oddělení „A“ disponuje v současné době 24 lůžky, oddělení „B“ 28 lůžky, z toho jedním nadstandardním pokojem s vysokou úrovní hotelových služeb, jednotka intermediární péče 12 lůžky. Na oddělení „A“ a „B“ jsou přijímáni pacienti indikovaní k elektivním invazivním zásahům a na tato oddělení jsou překládáni již stabilizovaní pacienti z koronární jednotky a jednotky intenzivní péče, event. nemocní s dalšími neakutními srdečními chorobami. Dále jsou na tato oddělení překládáni pacienti ze stacionáře po provedeném výkonu a nutnosti dohledu nad stabilizací jejich zdravotního stavu.

17 Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.
Oddělení A – tel vedoucí lékař: Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Tým lékařů a NLZP odd.:“A“ Oddělení B – tel vedoucí lékař: MUDr. Pavel Trčka Tým lékařů a NLZP odd.: „B“

18 Intermediární péče - tel. 532232459 vedoucí lékař:
as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. Tým lékařů a NLZP odd.: „IMP“ Koronární jednotka – tel vedoucí lékař: MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. Tým lékařů a NLZP na odd.: „KJ“

19 Jednotka intenzivní péče – tel. 532232606
Vedoucí lékař: MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. Náplní práce JIP Interní kardiologické kliniky je především péče o pacienty s akutním interním či kardiologickým onemocněním včetně neinvazivní a invazivní plicní ventilace. Na JIP mimo této standardní péče provádíme elektivní elektrické kardioverze, elektivní pravostranné srdeční katetrizace, elektivní venepunkce, ve spolupráci s RDK lokální trombolýzy z následující indikace: hluboká žilní trombóza dolních i horních končetin, akutní tepené uzávěry (především tepny DKK), systémové trombolýzy (standardně plicní embolie, dále při trombóze umělých srdečních chlopní), diagnostiku poruch dýchání ve spánku pomocí screeningového přístroje ApneaLink nebo v rámci limitované polygrafie pomocí přístroje Embletta, nastavení léčby syndromu spánkové apnoe pomocí CPAP AutoSet S9. Naše JIP se účastní řady mezinárodních multicentrických klinických studií v rámci akutního srdečního selhání (CARDIORENTIS, ATOMIC-HF, COMPOSE early, PROTECT…), vznikla zde celá řada vědeckých prací, které byly předneseny a publikovány jak v ČR tak i v zahraničí, dále zde byl řešen grantový projekt IGA MZ ČR a probíhá zde pre i postgraduální výuka. Tým lékařů a NLZP odd.: „JIP“

20 Statistické ukazatele za rok 2012
Lůžková část Počet lůžek na klinice Celkový počet hospitalizovaných pacientů v r Průměrná ošetřovací doba (dny) ,586

21 Laboratoře specializovaných programů
Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie I + II – vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI Pracoviště invazivní a intervenční léčby IKK FN Brno – přední katetrizační centrum na jižní Moravě co do počtu i spektra výkonů. Záběry z katetrizačního sálu Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Kontakt: tel , Lékaři: MUDr. Otakar Boček, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Roman, Miklík, Ph.D., MUDr. Martin Poloczek, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., MUDr. Roman Štípal Tým lékařů a NLZP PIIK I+II + Stacionáře

22 Intervenční léčba – PCI
Provádí: srdeční katetrizace, selektivní koronarografie, PTCA, implantace koronárních stentů, uzávěry DSS,…… Diagnostické koronarografie V roce 2012 bylo na našem pracovišti provedeno celkem diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií). V grafu nejsou vedeny další diagnostické výkony, které se provádějí v menším počtu – např. pravostranné srdeční katetrizace, aortografie a další intervenční výkony. Intervenční léčba – PCI Pracoviště i v roce 2012 se více zaměřuje na časově a technicky náročné výkony, vyžadující dlouhodobou specializační přípravu.

23 Na grafu je znázorněno spektrum a počet pomocných koronárních vyšetření pomocí funkčního koronárního posouzení (FFR) a pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS). Centrum s nejvyšším počtem katetrizačních uzávěrů síňového septa v ČR. Uzávěr defektu síňového septa (DSS II nebo PFO). Ve více případech se jednalo o katetrizační uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO = patent foramen ovale), které bylo provázeno paradoxní embolizací do mozkového nebo jiného systémového oběhu. Výběr pacientů probíhá v úzké spolupráci s neurologickými pracovišti a především s Neurologickou klinikou FN Brno.

24 Nové programy v r. 2012 Intervenční kardiologie IKK FN Brno

25 b) Arytmologické pracoviště: vedoucí lékař doc. MUDr. Milan Kozák, Ph
b) Arytmologické pracoviště: vedoucí lékař doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. Kardiostimulační centrum – vedoucí lékař: as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. Lékaři: As. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D tel Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., Doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. MUDr. Milan Sepši, Ph.D. V České republice je 36 aktivních kardiostimulačních center. Kardiostimulační středisko naší kliniky je vzhledem k počtu výkonů třetí největší. Zabývá se diagnostikou a léčbou bradykardických i tachykardických poruch rytmu, diagnostikou synkopálních stavů, implantací kardiostimulátorů a kardioverterů – defibrilátoru , reimplantacemi v důsledku vyčerpání zdroje a implantacemi monitorovacích přístrojů . Na kardiostimulační ambulanci se provádějí kontroly funkce aktivních implantátů, optimalizace a reprogramace dle klinického stavu nemocného. Dále jsou zde kontaktováni naši lékaři ohledně mimosektorových pacientů a poskytují se zde konzultace, případně se indikují pacienti k primoimplantacím. Počty primo PM v jednotlivých letech Tým arytmologického pracoviště

26 Přehled výkonů v jednotlivých letech - do roku 2012
Spektrum výkonů v roce 2012

27 Invazivní arytmologická laboratoř - vedoucí lékař:
Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. Kontakt : , 2463, 3993 Lékaři: doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D., MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., Technik: Ing. Lukáš Rybka Cílem invazivního elektrofyziologického vyšetření je zjištění mechanizmu srdeční arytmie nebo poruchy převodního systému, zmapování elektrické aktivity srdce a zvolení optimálního způsobu léčby, který pacienta zbaví arytmických potíží a tím sníží rizika, která pro pacienta arytmie představují. V indikovaných případech na elektrofyziologické vyšetření hned navazuje terapeutická intervence radiofrekvenční katetrová ablace. Tato metoda dokáže v místě, které se podílí na vzniku arytmií, pozměnit vlivem tepla elektrické vlastnosti srdeční tkáně tak, že arytmie nevznikají a představují tak většinou definitivní vyléčení potíží. Postupně byly zavedeny katétrové ablace u všech forem arytmií: atrioventrikulárních nodálních reentry tachykardií – ablace pomalé dráhy atrioventrikulárních reentry tachykardií – ablace přítomných síňokomorových přídatných drah flutteru síní I. typu – ablace kavotrikuspidálního můstku síňových fokálních i reentry tachykardií atypického flutteru síní fibrilace síní komorových arytmií bez strukturálního postižení srdce i s přítomným organickým postižením srdce. Naše klinika se dostala postupem času mezi kardiologická centra, která provádí přes 200 katétrových ablací za rok. Počtem výkonů a rozsahem spektra arytmií se IKK řadí mezi 5 největších center v České republice. Postupně se mění spektrum arytmií, které je indikované ke katétrové ablaci. V posledních sedmi letech byla nejčastější arytmií indikovanou k invazivnímu zákroku typický flutter síní, před tím dominovala ablace pomalé dráhy u atrioventrikulární nodální reentry tachykardie. Největší nárůst ablací je u pacientů s nejčastější poruchou srdečního rytmu - fibrilace síní a od roku 2011 se stává již nejčastější indikací k invazivnímu řešení.

28 Od roku 2004 se na IKK provádí konvenční katétrová ablace paroxyzmální fibrilace síní, kdy se
provádí segmentální elektrická izolace všech čtyřech plicních žil v levé síni po dvojnásobné transseptální punkci. Od roku 2006 se na klinice užívá u komplexního arytmogenního substrátu trojrozměrné elektroanatomické mapování systémem CARTO: - nejdříve se provede elektroanatomická rekonstrukce srdečního oddílu, který se podílí na vzniku a udržování arytmie - a následně se provádí ablace arytmogenního ložiska nebo ablační lineární léze. Tento systém se používá u paroxyzmálních forem, ale především u perzistentních a dlouhodobě perzistujících fibrilací síní, kdy nestačí pouze elektrická izolace plicních žil, protože u těchto pacientů již dochází k elektrické, strukturální a mechanické remodelaci levé síně, a proto je nutné provádět další lineární léze v levé síni. CARTO systém využíváme také u atypického flutteru síní, síňových tachykardií, komorových tachykardií apod. Od r se používá také mapovací, vizualizační a navigační systém EnSite pro diagnostiku a nefarmakologickou terapii arytmií. Systém EnSite umožňuje práci ve dvou prostředích NavX a EnSite Array. Prostředí NavX je používáno pro mapování srdečních arytmií podobně jako systém CARTO. Jakýkoli dotyk katétru se srdeční tkání je zaznamenán jako anatomický bod, ze kterého je potom vytvářena anatomická mapa srdečního oddílu. Integrace trojrozměrné anatomické mapy srdce s obrazem získaného z magnetické rezonance nebo CT je možná u obou zobrazovacích systémů. Získá se přesná geometrie srdečních oddílů, odpovídající skutečné anatomii vyšetřovaného srdce a tím se může lépe zacílit aplikace radiofrekvenční energie a tak dochází ke zkrácení délky a zvýšení úspěšnosti katétrové ablace. K ještě lepšímu odhalení anatomických poměrů srdečních struktur slouží intrakardiální echo srdce.

29 V letech 1996 – 2012 bylo provedeno celkem 2601 radiofrekvenčních katétrových ablací.
Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. při výkonu RFA

30 Počty výkonů RFA v letech Počty výkonů EFV v letech

31 Zahájení přestavby specializovaných sálků angio + arytmo
Dne bylo předáno staveniště stavby "Rekonstrukce objektu I 1 pro IKK". Stavební práce až do konce roku 2012 probíhaly v pavilonu I 1 jako rekonstrukce prostor arymosálků a náročnější přestavba Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie. Pracoviště angiolinky v pavilonu I 1 bylo rozšířeno o nové prostory, do kterých bude přesunuta angiolinka č. 1 z pavilonu CH, čímž se tyto prostory uvolní pro potřeby FNB a angiolinka se dvěma přístroji bude situována na jednom místě. Dále byl proveden nákup nových přístrojů do rekonstruovaných prostor z dotací Evropské unie. Záběry z počátku rekonstrukce – podzim 2012

32 Neinvazivní kardioangiologie (NIKA) -DTC
Personální stav: Vedoucí lékař: MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D. Lékař pověřený vedením angiologického programu: MUDr. Richard Souček Lékaři s většinovým úvazkem: MUDr. Marian Felšöci, MUDr. Petr Lokaj, Ph.D., MUDr. Tomáš Zatočil Lékaři s částečným úvazkem: MUDr. Alena Floriánová, MUDr. Eva Maděrová (t.č. na MD) Sestry: Eva Žáková, Tereza Chlupová, Bc.Petra Dvořáková, Miriam Tolarová, Alexandra Skálová a Bohumila Majerčíková. Pracovníci rehabilitačního oddělení (na detašovaném pracovišti IKK): Fyzioterapeuti: Mgr. Robert Vysoký, Ladislav Baťalík, Martina Netíková Změny v r.2012: Personální a funkční: Odešel MUDr. Marek Šebo a do týmu přibyl MUDr.Petr Lokaj, Ph.D. Pracovní poměr ukončila fyzioterapeutka Šárka Chaloupková a nastoupila Martina Netíková.. Technické: bohužel se dosud nepodařilo realizovat nákup nového UZ přístroje vyšší třídy pro KV diagnostiku, poněvadž dosud nebyly uvolněny finanční prostředky. Počátkem r.2012 vznikla a stále trvá havarijní situace u 2 přístrojů SONOS 5500, za něž zatím neexistuje náhrada.

33 Počty provedených diagnostických výkonů v r. 2012 – pracoviště DTC:
Transtorakální echokardiografie: vyšetření u lůžka Jícnová echokardiografie: 270 Dynamická zátěžová echokg 28 Dobutaminová zátěžová echokg 45 (dr.Maňoušek) Cévní duplex Cévní doppler Pletysmografie 772 Ergometrie + spiroergometrie 139 Prostá spirometrie Ambulantní a konziliární vyšetření: Kardiologická: 99 Angiologická 64 Kardiovaskulární rehabilitace: Program řízené amb. rehabilitace absolvovalo 42 pacientů.

34 Laboratoř neinvazivních metod -
vedoucí lékař: MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D. Pavilon X FN Brno v II. nadpodlaží. Kontakt: MUDr. S. Nehyba, Ph.D. Činnost: UZ metody vyšetřování srdce a cévního systému včetně jícnové echokardiografie Zátěžové testy (ergometrie, spiroergometrie, dynamická a farmakologická zátěžová echokardiografie) Funkční cévní testy (pletysmografie, chladové testy, klaudikační interval) Program řízené ambulantní rehabilitace u nemocných po koronárních příhodách, katetrizačních intervencích (PCI) a kardiochirurgických operacích Vyšetřování nemocných: Nemocní jsou na vyšetření objednáváni na určenou hodinu, v akutních případech jsou po telefonické domluvě vyšetření ihned. Týká se to jak nemocných FN - Bohunice, tak nemocných z jiných zdravotnických zařízení. Nemocné k vyšetření je možno objednat na telefonní číslo klapka 3173 Organizace práce na jednotlivých částech oddělení: Provoz je v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) zajištěn od 7, ,00 hod. pátek 7-15,30 s vyjímkou prázdninových měsíců, kdy je provoz od 7,00 – 15, 30 hod.

35 Laboratoř neinvazivních metod – 13. patro LT
Vedoucí lékař : MUDr. Jan Maňoušek Lékaři: MUDr. Irena Andršová, Ph.D., MUDr. Tomáš Brychta, MUDr. Marian Felšoci, MUDr. Radim Karlík, MUDr. Petr Lokaj, Ph.D., MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., MUDr. Viktor Musil, Ph.D., MUDr. Ilona Pařenicová, MUDr. Martin Tesák, MUDr. Tomáš Zatočil Echokardiografické pracoviště ve 13. NP hlavní výškové budovy má pracovní dobu hod. Kontakt: tel Činnost: UZ metody vyšetřování srdce a cévního systému včetně jícnové echokardiografie Farmakologická zátěžová echokardiografie K tomuto pracovišti spadá i Holterova laboratoř – tel Střídají se zde lékaři Interní kardiologické kliniky

36 Echokardiografické vyšetření
Transtorakální echokardiografie v roce 2012 – 7062 provedených výkonů TEE+ stres echo v roce 2012 – TEE 512 výkonů stres echo – 28 výkonů Jak k nám odesílat pacienty: Podrobné informace poskytne vedoucí lékař (viz pracovní skupiny) na telefonních číslech uvedených v rámci jednotlivých laboratoří specializovaných programů.

37 Ošetřovatelská péče Ošetřovatelský personál v roce 2012:
všeobecná sestra 2 radiologický asistent 1 zdravotnický záchranář 3 zdravotnický asistent sanitář Tři sestry ukončily bakalářské studium a čtyři pomaturitní specializační studium. V současné době si na klinice zvyšuje kvalifikaci 7 sester v rámci ESF. V roce 2012 byl ze strany NLZP velký zájem o certifikované kurzy, hrazené z ESF. Sestry IKK se aktivně prezentovaly na odborných sjezdech a konferencích , jak tuzemských, tak i zahraničních. Dva články byly přijaty do tisku v odborných časopisech. Na pracovištích Interní kardiologické kliniky probíhá praktická výuka studentů středních zdravotnických škol, vyšší odborné, vysoké školy a studujících pomaturitního specializačního vzdělávání. NLZP se taktéž podílí na práci při řešení výzkumných a grantových projektů.

38 Významné události V roce 2012 zakončilo několik lékařů Interní kardiologické kliniky úspěšně atestační a doktorandské studium Kardiologická atestace: MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D MUDr. Irena Andršová, Ph.D MUDr. Marian Felšoci MUDr. Lenka Kubková MUDr. Petr Lokaj, Ph.D MUDr. Ilona Pařenicová MUDr. Roman Štípal Obhájení disertační práce a zakončení doktorandského studia získáním titulu Ph.D.: Doktorské studium – obor Vnitřní nemoci MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D. Téma: Výsledky rehabilitace nemocných s aortální stenózou po náhradě aortální chlopně Obhájeno Doktorské studium – obor Kardiologie MUDr. Irena Andršová, Ph.D. Téma: Varianty genu RyR2 a komorové arytmie Obhájeno MUDr. Viktor Musil, Ph.D. Téma: Neinvazivní analýza pulzní vlny u pacientů s akutníí dekompenzací chronického systolického srdečního selhání MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D. Téma: Upstream terapie fibrilace síní

39 Pregraduální a postgraduální výuka
Knihovna IKK – slouží k výuce studentů i pro potřeby lékařů IKK Na Interní kardiologické klinice probíhá jak pregraduální tak postgraduální výuka, a to v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Úzce spolupracujeme a podílíme se na výuce studentů středních, vyšších škol a studentů bakalářského studia. Pregraduální výuka studentů LF : Na IKK probíhá výuka interní propedeutiky 3. ročníku všeobecného lékařství a 2. ročníku stomatologie. V 5. ročníku absolvují studenti v rámci vnitřního lékařství výuku v bloku kardiologie a v 6. ročníku předpromoční praxi na lůžkových odděleních a vyšetřovacích metodách IKK. Postgraduální výuka absolventů LF – magisterské studium : Výuka absolventů magisterského studia na LF probíhá ve dvou úrovních. Atestační vzdělávání je přímo řízeno MZ ČR a IKK se na tomto vzdělávání podílí zabezpečením praktické části – odborné stáže, výkony atd. a účastí na kurzu ve společném kmenu interních oborů. Prof. Špinar je člen akreditační komise z kardiologie. IKK je personálně i materiálně připravena zabezpečit kompletní výuku v rámci tzv. „kmene“ interních oborů a kompletní přípravu ke kardiologické atestaci, angiologické atestaci a atestaci z tělovýchovného lékařství. IKK je připravena se maximálně podílet na tomto atestačním vzdělávání. Na Interní kardiologické klinice stále vzrůstá zájem o vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků.

40 Výuka zahraničních studentů – samoplátců
na Interní kardiologické klinice, FN Brno Interní kardiologická klinika (IKK) se významně podílí na výuce zahraničních studentů v rámci interní propedeutiky (3. ročník), bloku kardiologie v rámci 5. ročníku, i v rámci předpromoční praxe studentů 6. ročníku. Je jediným pracovištěm, na kterém probíhají státní rigorózní zkoušky všech zahraničních studentů 6. ročníku. Každoroční narůstající počet zahraničních studentů na lékařské fakultě nás postupně povede k zapojování většiny lékařů IKK do jejich výuky. Ve školním roce 2012/2013 došlo ke dvěma novým změnám ve výuce zahraničních studentů. Stáží interní propedeutiky se účastní i lektorky českého jazyka z katedry jazyků při LF. Cílem je přizpůsobit výuku češtiny v prvních ročnících LF co nejvíce potřebám klinické medicíny a komunikace s pacienty. V tomto školním roce byla rovněž zahájena cirkulace studentů propedeutiky mezi jednotlivými interními klinikami ve FN Brno, což významně rozšířilo spektrum diagnóz, s nimiž se studenti seznamují. Výuku zahraničních studentů koordinuje doc. MUDr. L. Křivan, Ph.D. Education of foreign students (payers) at Internal Cardiology Department Internal cardiological department (ICD) significantly participates on education of foreign students in English. They are taught in internal propedeutics (3rd year), cardiology (internal medicine part 2, 5th year) and pregraduate practice before state examination (6th year). It is the only department where state exams of all foreign students take place. All employees of the Medical faculty participate on teaching, both full-time and part-time. Two new changes were implemented to the teaching programme in the school year 2012/2013. Czech language lecturers from department of languages of Medical faculty take part in internal propedeutics lessons. The goal is to adjust the plan of Czech language lessons as much as possible to the real requirements of clinical practice and communication with patients. The students also started to circulate among different Medicine departments of FN Brno this year. It has remarkably expanded the spectrum of diagnoses that students may be acquinted with.

41 Přehled školících akcí Klinické semináře a odborné akce IKK
Interní kardiologická klinika je akreditovaným pracovištěm se školícími licencemi na specializované výkony. Příslušní lékaři jsou oprávněni vydávat funkční licence na níže uvedené výkony v rámci školení či stáží, které probíhají na naší klinice za dozoru příslušných školících lékařů. Školení pro vydání funkční licence ČLK – Transesophageální echokardiografie Školení pro získání funkční licence ČLK – Invazivní diagnostická kardiologie Školení pro získání funkční licence ČLK – Intervenční kardiologie Stáž ke získání funkční licence ČLK – Elektrofyziologie a katetrizační ablace Stáž ke získání funkční licence ČLK - Trvalá kardiostimulace – implantace PM + ICD Dále je možno absolvovat na IKK následující kurzy: Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Ischemická choroba srdeční) Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – I (Chlopňové vady, periferní tepny, prevence) Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Arytmie) Kurz – Kardiologie v praxi terénního lékaře – II (Kardiomyopatie, hypertenze) Kurz – Akutní koronární syndromy Kurz – Základní kurz v echokardiografii Kurz – Srdeční arytmie + náhlá smrt Klinické semináře a odborné akce IKK V roce 2012 byly opět na IKK organizovány pravidelné úterní klinické semináře s cílem informovat o novinkách v jednotlivých podoborech kardiologie, prezentovat a seznámit i ostatní lékaře IKK s vlastními výsledky dílčích pracovišť. Pokračovali jsme také v tradici zvaní externích odborníků na problematiku, která se na IKK nedělá, ale dělat příp. chystá. Semináře IKK : IKK je trvale zapojena ve školeních „Kardiopulmonální resuscitace“ pro příslušníky Městské policie Brno a každoročně pořádá semináře pro spádové nemocnice, které jsou v současnosti hodnoceny kredity ČLK.

42 Odborné setkání 11. - 12. června 2012 Středoevropský FFR Workshop 2012
Mezinárodní školicí akce byla zaměřena na hlubší teoretické a hlavně praktické poznání koronární morfologie a fyziologie pacientů s ischemickou chorobou srdce. V rámci vlastního programu byl kladen důraz na živé přenosy z katetrizačního sálu a interaktivní diskuzi. Akce byla garantována i v rámci EBAC evropské akreditace. Záběry z praktické části výuky

43 Sympózium Dne se s garancí České lékařské komory, ombudsmana ČR, děkana LF MU a ředitele FN Brno v kongresovém sále sídla ombudsmana konalo další odborné sympozium IKK FN Brno – Bohunice organizované Pracovištěm invazivní a intervenční kardiologie. Po úvodních projevech byly na sympóziu s názvem MODERNÍ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII 2012 opět představeny novinky a trendy v kardiologické péči. Vedle lékařů z naší kliniky se na programu podíleli i další kolegové z českých center. S účastí více než 150 lékařů a zdravotnických pracovníků potvrdilo toto regionální setkání svou významnost na poli odborných akcí v ČR. Po skončení odborného programu byli účastníci sympózia uvítáni v prostorách francouzské restaurace La Bouchée, kde byl pro ně přichystán raut.

44 Vědeckovýzkumná činnost pracoviště
Klinický výzkum: I v tomto roce probíhají podrobnější databáze – skupiny pro 4 diagnózy: Akutní infarkt myokardu Akutní srdeční selhání– registr AHEAD – k dispozici na Fibrilace síní Implantace BIV a ICD Oddělení funkčního vyšetřování IKK je od r zapojeno do pětiletého projektu RVS v rámci spolupráce s FSS MU – Název projektu: „Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu. Významné mezinárodní multicentrické klinické studie, kterých se IKK účastní: V současné době probíhají na Interní kardiologické klinice tyto multicentrické studie: IMPROVE IT, ASTRONAUT, ENGAGE, SOLID, FAME II, TAO, ROBUST., ACCOAST, CHAMPION, ATOMIC, XANTUS, GARFIELD Granty: V roce 2012 byly podporovány grantovou agenturou IGA MZ ČR následující výzkumné projekty: Grant IGA MZ ČR NT/ Vztah srdečních arytmií a dynamiky a lokalizace ischemických změn u pacientů po primární koronární intervenci Hlavní řešitel: MUDr. Petr Kala, Ph.D. 2. Grant IGA MZ ČR NT / OCT charakteristika postižení koronárních a pwriferních tepen diabetiků s akutním infarktem myokardu Hlavní řešitel: MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.

45 Nadační fond Zdravé srdce
Náš Nadační fond Nadační fond Zdravé srdce Nadační fond Zdravé srdce je zřízen za účelem podpory rozvoje lékařské vědy a jiných vědních oborů, zabývajících se problematikou diagnostiky a léčby srdečních chorob a podpory diagnostické a léčebné péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami, poskytované na Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno. Také v roce 2012 se Nadační fond finančně podílel na organizaci sympózia Moderní trendy v kardiologii, pořádaného naší klinikou. Bankovní spojení: /5500

46 Výběr z publikační činnosti IKK – publikace v časopisech s IF
Andršová, I., Novotný, T., Kadlecová, J., Bittnerová, A., Vít, P., Floriánová, A., Šišáková, M., Gaillyová, R., Maňoušková, L., Špinar, J. Clinical characteristics of 30 Czech families with long QT syndrome and KCNQ1 and KCNH2 gene mutations: Importance of exercise testing. Journal of Electrocardiology, 2012, roč. 45, č. 6, s Andršová, I., Valášková, I., Kubus, P., Vít, P., Gaillyová, R., Kadlecová, J., Maňoušková, L., Novotný, T. Clinical characteristics and mutation analysis of the RyR2 gene in seven Czech families with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Pacing and Clinical Electrophysiology, 2012, roč. 35, č. 7, s Danzi, G., Chevalier, B., Urban, P., Fath-Ordoubadi, F., Carrie, D., Wiemer, M., Serra, A., Wijns, W., Kala, P., Stabile, A., Ruigomez, J., Sagic, D., Laanmets, P., Strupp, G., West, N., Paunovic, D. Clinical performance of a drug-eluting stent woth a biodegradable polymer in an unselected patient population: the NOBORI 2 study. EutoIntervention, 2012, roč. 8, č. 1, s De Bruyne, B., Pijls, N., Kalesan, B., Barbato, E., Tonino, P., Piroth, Z., Jagic, N., Mobius-Winkler, S., Rioufol, G., Witt, N., Kala, P., MacCarthy, P., Engstrom, T., Oldroyd, K., Mavromatis, K., Manoharan, G., Frobert, O., Curzen, N., Johnson, J., Juni, P., Fearon, W., FAME 2 Trial Investigators, F. Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in stable coronary disease. New England Journal of Medicine, 2012, roč. 367, č. 11, s Felšoci, M., Pařenica, J., Špinar, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Václavík, J., Málek, F., Bambuch, M., Miklík, R., Špinarová, L., Bělohlávek, J., Číhalík, Č., Jarkovský, J. Impact of antecedent hypertension on outcomes in patients hospitalized with severe forms of acute heart failure. Acta Cardiologica, 2012, roč. 67, č. 5, s Kala, P., Kanovsky, J., Rokyta, R., Smid, M., Pospisil, J., Knot, J., Rohac, F., Poloczek, M., Ondrus, T., Holicka, M., Spinar, J., Jarkovsky, J., Dusek, L. Age-related treatment strategy and long-term outcome in acute myocardial infarction patients in the PCI era. BMC Cardiovascular Disorders, 2012, roč. 12, č. 1, s Kala, P., Třetina, M., Poloczek, M., Ondrášek, J., Malik, P., Pokorny, P., Parenica, J., Spinar, J., Jarkovsky, J., Littnerova, S., Nemec, P. Quality of life after transcatheter aortic valve implantation and surgical replacement in High-risk elderly patients. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. epub, s. 1-6. Knot, J., Kala, P., Rokyta, R., Stasek, J., Kuzmanov, B., Nomaz, O., Belohlavek, J., Rohac, F., Petr, R., Kova, D., Djambazov, S., Grigorov, M., Widimsky, P. Comparison of outcomes in ST-segment depression and ST-segment elevation myocardial infarction patients treated with emergency PCI: data from a multicentre registry. Cardiovascular Journal of Africa, 2012, roč. 23, č. 9, s Lipkova, J., Bienertova-Vasku, J., Spinarova, L., Bienert, P., Hlavna, M., Pavkova-Goldbergova, M., Parenica, J., Spinar, J., Vasku, A. Per3 VNTR polymorphism and chronic heart failure. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. epub, s. 1-4. Ludka, O., Konecny, T., Pozdíšek, Z., Černy, J., Spinar, J. Right ventricular mass in an asymptomatic HIV positive patient. Journal of Cardiac Surgery, 2012, roč. 27, č. 3, s Ludka, O., Spinar, J., Tomandl, J., Konecny, T. Comparison of NT-proBNP levels in hemodialysis versus peritoneal dialysis patients. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. epub, s. 1-6. Ludka, O., Trna, J., Galková, L., Musil, V., Spinar, J. Usefulness of exercise tissue doppler echocardipgraphy for prognostic stratification of congestive heart failure patients with left ventricular systolic dysfunction. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. epub., s. 1-6.

47 Málek, F. , Ošťádal, P. , Pařenica, J. , Jarkovský, J. , Vítovec, J
Málek, F., Ošťádal, P., Pařenica, J., Jarkovský, J., Vítovec, J., Widimský, P., Linhart, A., Fedorco, M., Coufal, Z., Miklík, R., Kruger, A., Vondráková, D., Špinar, J. Uric acid, allopurinol therapy, and mortality in patients with acute heart failure-results of the Acute HEart FAilure Database registry. Journal of Critical Care, 2012, roč. 27, č. 6, s. 737.e e24. Morrow, D., Braunwald, E., Bonaca, M., Ameriso, S., Dalby, A., Fish, M., Fox, A., Lipka, L., Liu, X., Nicolau, J., Oude Ophuis, A., Paolasso, E., Scirica, B., Spinar, J., Theroux, P., Wiviot, S., Strony, J., Murphy, S. Vorapaxar in the secondary prevention of atherothrombotic Events. New England Journal of Medicine, 2012, roč. 366, č. 15, s Parenica, J., Malaska, J., Jarkovsky, J., Lipkova, J., Dastych, M., Helánová, K., Litzman, J., Tomandl, J., Littnerova, S., Sevcikova, J., Gal, R., Sevcik, P., Spinar, J., Pavkova-Goldbergova, M. Soluble ST2 levels in patients with cardiogenic and septic shock are not predictors of mortality. Experimental & Clinical Cardiology , 2012, roč. 17, č. 4, s Parenica, J., Nemec, P., Tomandl, J., Ondracek, J., Pavkova-Goldbergova, M., Tretina, M., Jarkovsky, J., Littnerova, S., Poloczek, M., Pokorny, P., Spinar, J., Cermakova, Z., Miklik, R., Malik, P., Pes, O., Lipkova, J., Tomandlova, M., Kala, P. Prognostic Utility of Biomarkers in Predicting of One-Year outcomes in Patients with Aortic Stenosis Treated with Transcatheter or Surgical Aortic Valve Implantation. PLoS ONE , 2012, roč. 7, č. 12, s. e e Pavkova Goldbergova, M., Parenica, J., Jarkovsky, J., Kala, P., Poloczek, M., Manousek, J., Kluz, K., Kubkova, L., Littnerova, S., Tesak, M., Toman, O., Pavek, N., Cermakova, Z., Tomandl, J., Vasku, A., Spinar, J. The association Between Levels of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 with Acute heart Failure and Left ventricular Dysfunction in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary percutaneous Coronary Intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2012, roč. 16, č. 10, s Pijls, N., Van't Veer, M., Oldroyd, K., Berry, C., Fearon, W., Kala, P., Bocek, O., Witt, N., De Bruyne, B., Pyraxas, S. Instantaneous Wave-Free Ratio or Fractional Flow Reserve Without Hyperemia : Novelty or Nonsense?. Journal of the American College of Cardiology, 2012, roč. 59, č. 21, s Spinarova, L., Spinar, J., Vitovec, J., Linhart, A., Widimsky, P., Fedorco, M., Malek, F., Cihalik, C., Miklik, R., Dusek, L., Zidova, K., Jarkovsky, J., Littnerova, S., Parenica, J. Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. 1, s Steg, P., James, S., Atar, D., Badano, L., Lundqvist, C., Borger, M., Di Mario, C., Dickstein, K., Ducrocq, G., Fernandez-Aviles, F., Gershlick, A., Giannuzzi, P., Halvorsen, S., Huber, K., Juni, P., Kastrati, A., Knuuti, J., Lenzen, M., Mahaffey, K., Valgimigli, M., Van't Hof, A., Widimský, P., Zahger, D., Kala, P., Wallentin, L. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2012, roč. 33, č. 20, s Toman, O., Novotny, T., Sisakova, M., Hnatkova, K., Andršova, I., Parenica, J., Poloczek, M., Jenysova, R., Manouskova, L., Spinar, J., Malik, M. Effect of atorvastatin on dynamic parameters of myocardial repolarization in healthy subjects. Journal of Electrocardiology, 2012, roč. 45, č. 6, s Tomcikova, D., Felsoci, M., Spinar, J., Miklik, R., Mikusova, T., Vitovec, J., Spinarova, L., Widimsky, P., Linhart, A., Bělohlávek, J., Fedorco, M., Cihalik, C., Malek, F., Gambuch, M., Vaclavik, J., Kettner, J., Jarkovsky, J., Dusek, L., Parenica, J. Risk of in-hospital mortality identified according to the typology of patiets with acute heart failure: Classification tree analysis on data from the Acute Heart Failure Database - main registry. Journal of Critical Care, 2012, roč. 27, č. 12 [Epub ahead of print], s. 1-1.Václavík, J., Špinar, J., Vindiš, D., Widimský, P., Číhalík, Č., Linhart, A., Málek, F., Táborský, M., Dušek, L., Jarkovský, J., Fedorco, M., Felšoci, M., Miklík, R., Pařenica, J. ECG in patients with acute heart failure can predict in-hospital and long-term mortality. Internal and Emergency Medicine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-9. Vasku, A., Bienertova-Vasku, J., Parenica, J., Pávková Goldbergová, M., Lipková, J., Zlámal, F., Kala, P., Spinar, J. ACE-2 gene polymorphisms and invasively measured central pulse pressure in cardiac patients indicated for coronarography. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-7. Wang, Z., Chamie, D., Bezerra, H., Yamamoto, H., Kanovsky, J., Wilson, D., Costa, M., Rollins, A. Volumetric quantification of fibrous caps using intravascular optical coherence tomography. Biomedical Optics Express, 2012, roč. 3, č. 6, s Widimsky, P., Rohác, F., Stásek, J., Kala, P., Rokyta, R., Kuzmanov, B., Jakl, M., Poloczek, M., Kanovsky, J., Bernat, I., Hlinomaz, O., Belohlavek, J., Kral, A., Mrazek, V., Grigorov, V., Djambazov, S., Petr, R., Knot, J., Bilkova, D., Fischerova, M., Vondrak, K., Maly, M., Lorencova, A. Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block should new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion therapy?. European Heart Journal, 2012, roč. 33, č. 1, s


Stáhnout ppt "Interní kardiologická klinika FN Brno-Bohunice"

Podobné prezentace


Reklamy Google