Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

2 2 www.healthy-workplaces.eu/cs Úvod do kampaně  Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).  Kampaň probíhá ve více než 30 zemích.  Podporu poskytuje síť partnerů: národní kontaktní místa, oficiální partneři kampaně, evropští sociální partneři, mediální partneři, síť Enterprise Europe Network, orgány EU, další agentury EU.

3 3 www.healthy-workplaces.eu/cs Hlavní cíle  Propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života  Zdůrazňovat význam prevence po celou dobu pracovního života  Pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (i v MSP) poskytováním informací a nástrojů pro řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou  Umožnit výměnu informací a sdílení správné praxe

4 4 www.healthy-workplaces.eu/cs O co jde?  Pracovní síla v Evropě stárne – delší pracovní život  Problémy, které s sebou přinášejí demografické změny: obecný nedostatek pracovních sil, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, více lidí v práci trpí zdravotními problémy / chronickými onemocněními, obavy ohledně produktivity a nepřítomnosti v práci  Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly vyžaduje víceoborový přístup...

5 5 www.healthy-workplaces.eu/cs Prevence po celou dobu pracovního života – holistický přístup  Zdravotní stav v pozdějším věku ovlivňují pracovní podmínky v mladším věku.  Prevence pracovních úrazů, zdravotních problémů a nemocí z povolání je nutná po celý pracovní život.  Holistický přístup zahrnující: pracovní prostředí a organizaci, odbornou přípravu a celoživotní učení, vedení, rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, motivaci, kariérní rozvoj.

6 6 www.healthy-workplaces.eu/cs Pojetí práceschopnosti  Pojetí práceschopnosti – rovnováha mezi pracovními nároky a možnostmi jednotlivce  Pracovní nároky ovlivňuje: pracovní náplň, zátěž a organizace práce, pracovní prostředí a pracovní kolektiv, vedení.  Možnosti jednotlivce závisí na: zdraví a funkčních schopnostech, dovednostech a kompetencích, hodnotách, postojích a motivaci.  Podpora práceschopnosti vyžaduje: dobré vedení, účast zaměstnanců, spolupráci mezi vedením a zaměstnanci  Index práceschopnosti

7 7 www.healthy-workplaces.eu/cs Hodnocení rizik zohledňující rozmanitost zaměstnanců  Hodnocení rizik je základním prvkem řízení BOZP v Evropě  Je nutno brát v potaz rozdíly mezi jednotlivci: věk pohlaví zdravotní postižení status migranta  U mladších pracovníků zohledněte: fyzický a duševní rozvoj nezralost nedostatek zkušeností  U starších pracovníků zvažte: rizikovější situace (např. práci na směny, vysokou fyzickou zátěž, extrémní teploty)  Starší pracovníci však nejsou homogenní skupina a rozdíly ve funkčních schopnostech i zdravotním stavu mezi jednotlivci se s věkem zvětšují.  Zohlednit rozmanitost tak, že se zaměříte na pracovní nároky ve vztahu ke schopnostem a zdraví jednotlivce

8 8 www.healthy-workplaces.eu/cs Přizpůsobení pracoviště  Práce by měla být přizpůsobena schopnostem, dovednostem a zdravotnímu stavu jednotlivce i dalším aspektům rozmanitosti.  Dynamický a kontinuální proces po celou dobu pracovního života  Příklady změn v reakci na funkční schopnosti: používání zařízení, dobrý ergonomický design, změna organizace práce, střídání pracovních úkolů,  Dobré uspořádání pracoviště a dobrá organizace práce jsou přínosem pro všechny bez rozdílu věku.

9 9 www.healthy-workplaces.eu/cs Prevence pracovní neschopnosti, rehabilitace a návrat do práce  Práce je přínosná pro zdraví, pokud jsou vhodné pracovní podmínky.  Dlouhodobá pracovní neschopnost může vést k mentálním problémům.  Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem pro předčasný odchod pracovníků.  Důležité je pomoci lidem trpícím zdravotními problémy setrvat v práci prostřednictvím rehabilitace a umožnění návratu do práce.  Dobré příklady: „neschopenka“ nahrazena „uschopenkou“ – Spojené království intervenční projekt „Návrat do práce“ – Dánsko program „fit2work“ – Rakousko

10 10 Celoživotní učení  Umožnit pracovníkům všech věkových kategorií účastnit se vzdělávání a odborné přípravy  Zamezit ztrátě dovedností a kompetencí  Doplňování a rozvoj dovedností je zásadní pro zaměstnatelnost  Rovněž důležité je vzít v úvahu pracovní prostředí ve vztahu k psychosociálním faktorům

11 11 www.healthy-workplaces.eu/cs Podpora ochrany zdraví na pracovišti  Společné úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti o zlepšení zdraví a pocitu pohody lidí při práci  Může být úspěšná pouze tehdy, je-li kombinována s prevencí rizik a ochranou zdraví  „Pracoviště podporující ochranu zdraví“ – komplexní přístup, který integruje BOZP a ochranu zdraví s podporou ochrany zdraví, přičemž řeší jak otázky organizace práce, tak pracovního prostředí a jednotlivé rizikové faktory

12 12 www.healthy-workplaces.eu/cs Řízení lidských zdrojů a řízení BOZP  Spolupráce mezi zúčastněnými stranami je velmi důležitá, zejména mezi řízením lidských zdrojů a řízením BOZP.  Politiky v oblasti lidských zdrojů mají dopad na bezpečnost a ochranu zdraví, například: rovnováha mezi pracovním a osobním životem, pracovní doba, celoživotní učení, kariérní rozvoj.  Politiky v oblasti lidských zdrojů by měly podporovat řízení BOZP pro všechny věkové skupiny.

13 13 www.healthy-workplaces.eu/cs Jaké jsou přínosy?  Zlepšení zdraví a pocitu pohody zaměstnanců: práce je přínosná pro fyzické i duševní zdraví, může se zlepšit zdraví pracovníků všech věkových skupin.  Zlepšení produktivity a nákladové efektivity na úrovni organizace: zdravá, produktivní a motivovaná pracovní síla – organizace zůstává konkurenceschopná a inovativní, cenné dovednosti a pracovní zkušenosti v organizaci zachovány, nižší míra čerpání nemocenské a nepřítomnosti v práci – nižší náklady spojené s pracovní neschopností, nižší fluktuace zaměstnanců, zlepšení pohody v práci, kdy pracovníci mohou využívat svůj potenciál v plné míře.

14 14 Jak se zapojit  Zapojit se mohou organizace všech velikostí a ze všech odvětví i jednotlivci.  Zapojte se: šířením materiálů kampaně, účastí na aktivitách a akcích nebo jejich organizováním, využíváním a propagováním nástrojů pro řízení zohledňující věk zaměstnanců, tím, že se stanete partnerem kampaně, sledováním našich aktivit na sociálních sítích.

15 15 www.healthy-workplaces.eu/cs Důležitá data  Zahájení kampaně: 14. dubna 2016  Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2016 a říjen 2017  Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště: duben 2017  Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2017

16 16 www.healthy-workplaces.eu/cs Nabídka partnerství kampaně  Úspěšná partnerství agentury EU-OSHA s klíčovými zúčastněnými subjekty mají pro úspěch kampaně zásadní význam.  Oficiálním partnerem kampaně se mohou stát celoevropské a mezinárodní organizace.  Výhody zahrnují: uvítací balíček, certifikát partnera, zvláštní kategorii v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, propagaci na úrovni EU a v médiích, příležitosti k navazování pracovních kontaktů a sdílení správné praxe s ostatními partnery kampaně, pozvání na akce pořádané agenturou EU-OSHA.

17 17 www.healthy-workplaces.eu/cs Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště  Ocenění inovativních postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti  Organizace jsou oceňovány za úspěšné a udržitelné iniciativy, které podporují zdravá pracoviště pro všechny bez rozdílu věku.  Do soutěže se mohou přihlásit organizace v: členských státech EU, kandidátských zemích, potenciálních kandidátských zemích, zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).  Dvě kola: národní úroveň – kontaktní místa nominují národní vítěze evropská úroveň – oficiální partneři kampaně a vítězové národních kol  Slavnostní vyhlášení vítězů

18 18 www.healthy-workplaces.eu/cs Zdroje kampaně  Průvodce kampaní  Praktický elektronický průvodce  Propagační materiály leták kampaně Ceny za správnou praxi – leták plakát video infografika on-line banner, e-mailový podpis  Film o Napovi  Materiály pilotního projektu Evropského parlamentu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“  Modul pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA)  Zprávy

19 19 www.healthy-workplaces.eu/cs Další informace  Více informací můžete získat na internetových stránkách kampaně: www.healthy-workplaces.eu/cs www.healthy-workplaces.eu/cs  Přihlaste se k odebírání našeho zpravodaje: https://healthy-workplaces.eu/cs/healthy-workplaces-newsletter https://healthy-workplaces.eu/cs/healthy-workplaces-newsletter  Sledujte aktivity a akce prostřednictvím sociálních sítí:  Zjistěte, jaké akce jsou pořádány ve vaší zemi, prostřednictvím místního kontaktního místa www.healthy-workplaces.eu/fopswww.healthy-workplaces.eu/fops


Stáhnout ppt "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google