Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_CHEMIE_07 Uhlík Téma sady:Chemie, Základy přírodních věd Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 1. ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace:Uhlík, opakování I. a II. skupiny, modifikace uhlíku Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Opakování I. a II. skupina 1.Doplňte vzorce: pálené vápno, jedlá soda, síran barnatý, peroxid draselný, vápenec 2.Jmenujte alespoň 3 vlastnosti alkalických kovů a poté kovů alkalických zemin. 3.Doplňte chemické reakce, vysvětlete: a)Na + H 2 O → b)Mg + O 2 → c) Ca CO 3 + H 2 O + CO 2 ↔

3 Řešení – opakování 1.Doplňte vzorce: pálené vápno, hydroxid sodný, síran barnatý, peroxid draselný, vápenec pálené vápno – CaO jedlá soda – NaHCO 3 síran barnatý – BaSO 4 peroxid draselný – K 2 O 2 vápenec – CaCO 3 Alkalické kovy – měkké kovy, dají se krájet nožem, uchovávají se v petroleji, bouřlivá reakce s vodou Kovy alkalických zemin – častý výskyt v zemské kůře, významné přírodniny (vápenec), Mg, Ca – biogenní prvky Reakce draslíku s vodou je bouřlivá reakce, draslík hoří intenzivním plamenem. Vzniká vodík („syčí“, „prská“) a hydroxid draselný (fialové zbarvení fenolftaleinu.) 2K + 2H 2 O → H 2 + 2KOH

4 Řešení – opakování 2. Jmenujte alespoň 3 vlastnosti alkalických kovů a poté kovů alkalických zemin. Alkalické kovy – měkké kovy, dají se krájet nožem, uchovávají se v petroleji, bouřlivá reakce s vodou za vzniku příslušných hydroxidů a vodíku Kovy alkalických zemin – častý výskyt v zemské kůře, významné přírodniny (vápenec), Mg, Ca – biogenní prvky, Ba – síran barnatý kontrastní rentgenová látka

5 Řešení – opakování 3. Doplňte chemické reakce, vysvětlete: a)2Na + 2H 2 O → H 2 + 2NaOH bouřlivá reakce za vzniku vodíku a hydroxidu (prokázání např. zfialověním fenolftaleinu) b) 2Mg + O 2 → 2MgO hořčíková páska hoří intenzivním oslňujícím plamenem za vzniku bílého prášku MgO c) Ca CO 3 + H 2 O + CO 2 ↔ Ca(HCO 3 ) 2 vznik krápníkových jevů, rovnováha obou procesů

6 Uhlík – přírodní modifikace 1. Tuha (grafit) vrstevnatá struktura, každý z atomů uhlíku pevně vázán sousedními atomy ve vrstvě, jednotlivé vrstvy vázány ale slabými silami, vrstvy se po sobě posunují, tuha se otírá o papír (píše) Obr. č.1: Krystalická mřížka tuha

7 Uhlík – přírodní modifikace 1. Tuha (grafit) využití: tuha do tužek, výroba elektrod, žárovzdorného materiálu, pigmenty Obr. č. 2: Minerál tuha

8 Uhlík – přírodní modifikace 2. Diamant -nejtvrdší přírodní látka (10. stupeň Mohsovy stupnice), -nejvyšší tepelná vodivost -pevné vazby v krystalické mřížce Obr. č.3: Diamant

9 Uhlík – přírodní modifikace 2. Diamant využití: výroba řezných a vrtných nástrojů (řezání skla), šperkařství (broušený diamant se nazývá briliant) Obr. č.4: Šperky s brilianty

10 Uhlík – umělá modifikace Fullereny - poměrně nedávno objevená modifikace, molekula má tvar mnohostěnů - s ohledem na první modifikaci C 60, která svým tvarem připomíná fotbalový míč, lidovější název „fotbaleny“ Obr. č. 5: Fulleren C 60

11 Uhlík – umělá modifikace Technologie přípravy fullerenů a dalších uměle vytvořených modifikací uhlíku v současnosti je ve velkém rozkvětu, nový materiál slouží jako nanovlákna. Obr. č. 6: Rovinná molekula grafenu

12 Seznam literatury 1. Bílek, M., Rychtera, J.: Krok za krokem, MOBY DICK, Praha, 1999, ISBN 80-86237-03-6 2. Čtrnáctová, H., Vaňková, V.: Co víme o chemických prvcích a anorganických sloučeninách, IRIS, Praha, 1992, 219-016-92 3. Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1.díl, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2005, ISBN 80-7182-055-5 4. Vacík, J. a spol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha, 1996, ISBN 80-85937-08-5

13 Zdroje, autorská práva a citace Obr. č. 1: Krystalická mřížka tuha. Zdroj obrázku: EUWEB.wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.zschemie.euweb.cz/uhlik/grafit_mrizka.jpg Obr. č. 2: Minerál tuha. Zdroj obrázku: SPUNDUN. wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GraphiteUSGOV.jpg#filehistory Obr. č. 3: Diamant. Zdroj obrázku: SARTO. wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brillanten.jpg Obr. č. 4: Šperky s brilianty. Zdroj obrázku: BJORGEN. wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hope_Diamond.jpg Obr. č. 5: Fulleren C 60. Zdroj obrázku: ROTKIRWICZ. wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fullerene-C60.png Obr. č. 6: Grafen. Zdroj obrázku: AIUS. wiki [online]. [cit. 14.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Graphen.jpg Autor: Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název díla: Uhlík Datum vzniku: květen 2013 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google