Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU. Falešné představy o Bohu Naše mluvení o Bohu Co Bůh není Jak lze mluvit o Bohu? Rozvoj představ o Bohu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU. Falešné představy o Bohu Naše mluvení o Bohu Co Bůh není Jak lze mluvit o Bohu? Rozvoj představ o Bohu."— Transkript prezentace:

1 FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU

2 Falešné představy o Bohu Naše mluvení o Bohu Co Bůh není Jak lze mluvit o Bohu? Rozvoj představ o Bohu

3 Kutless – What Faith Can Do

4 Naše mluvení o Bohu Vždycky budeme „analfabety“ Boha nelze bezezbytku poznat ani definovat Naše mluvení o Bohu se zakládá na naší osobní zkušenosti Boha – nejde však o prožitky či pocity Nelze si vytvořit přiměřený pojem Boha

5 Co Bůh není? Stavitel světa nebo hodinář –který by jen stvořený svět „hodinový strojek“ natáhl –dal mu svoje pravidla –již se o něj nestaral

6 Co Bůh není? „Nejhlubší dimenze“ - Nirvána –které bychom se mohli dostat intenzivním soustředěným nazíráním do svého nitra Vše pronikající „energie“ Záchranář –který by sloužil jen k osvobození světa od všeho útlaku

7 Co Bůh není? Vlastnost nebo stav Nejdokonalejší bytí Poslední příčina –První článek řetězu příčin, která by postrčila všechny ostatní

8 Jak lze mluvit o Bohu? Nelze mluvit tak, jako bychom jej bezprostředně chápali Můžeme na Něj jen nepřímo poukazovat. Jakýkoli náš hovor o Bohu má „vektorickou“ hodnotu – je jen ukazatel na cestě

9 Jak lze mluvit o Bohu? Jako Ježíš mluvil v podobenstvích o Božím království, můžeme i my mluvit o Bohu jen tak, že věci a události naší skutečnosti vnímáme jako znamení a symboly, které sebepřesažně odkazují na docela jinou skutečnost, nekonečně tato znamení a symboly převyšující, a přece v nich přítomnou.

10 Jak lze mluvit o Bohu? Základní pravidla – „mluvnice víry“ připisování (lidských) vlastností Bohu Via affirmationis – kladné tvrzení –Bůh je spravedlivý Via negationis – záporné tvrzení –Bůh není spravedlivý jako člověk Via eminentie – přesahující výpověď –Bůh je mírou vší spravedlnosti, Bůh je spravedlnost sama

11 Jak lze mluvit o Bohu? Bůh je kuřák Bůh není kuřák jako každý člověk Bůh je mírou všeho kouření – Bůh je kouření samo TAK TO NELZE!

12 Jak lze mluvit o Bohu? Bůh se hněvá Bůh se nehněvá jako každý člověk Bůh je mírou všeho hněvu – Bůh je hněv sám TAK TO NELZE!

13 Jak lze mluvit o Bohu? Bohu můžeme připisovat pouze kladné vlastnosti. Náš hovor o Bohu vždy vyjadřuje jeho radikální odlišnost – hovoříme o tom, že o Bohu lze vypovídat jen analogicky –je tu podobnost s nepodobností ještě větší –Deus semper Maior – nelze jej spoutat do našich omezených lidských představ

14 Rozvoj představ o Bohu Bůh je osobní Bůh –je důležitý pro mě a pro můj osobní život –osobně mě miluje a věrně mě doprovází životem až do smrti Bůh je univerzální –převyšující svět a na světě nezávislý a přesto vstupující do světa –není vázán přírodními zákony –pro všechny lidi je tu stejnou měrou

15 Rozvoj představ o Bohu Bůh je někdo úplně jiný –Bůh je tajemstvím, kterým člověk nemůže jen tak manipulovat –nikdy jej nedokáže změřit a vystihnout

16 KARIKATURY BOHA

17 Nakresli svoji představu o Bohu

18 Trestající Bůh soudce Tako karikatura se objevuje ve čtyřech variacích 1.Trestající Bůh soudce 2.Svévolný Bůh 3.Bůh hodný dědeček 4.Všemocný Bůh otec

19 1.1 Trestající Bůh soudce Je to hrozivý „Bůh – soudce“ Nejčastější falešný obraz Boha „Nad-Bůh“ nahánějící strach a hrůzu Tuto představu lze vypozorovat ve všech ostatních falešných představách

20 1.1 Trestající Bůh soudce T. Moser: „Otrava Bohem“ „Boha se máme bát a milovat ho… bylo do mě vtloukáno, jakoby to první téměř neznemožňovalo to druhé. A protože tato tvá šílená podmínka naší existence – ty, jako někdo, koho se má člověk bát a milovat ho -, zároveň plodila nenávist, musel se člověk tím více bát a musel být tím pokornější, tím vděčnější za odklad, že ještě není zvržen… Dokonale jsi mě připravil o jistotu, že se někdy budu moci cítit v pořádku, smířit se sám se sebou, být o.k.“

21 1.1 Trestající Bůh soudce Neúprosný soudce, který nemilosrdně trestá každý poklesek Nepátrá po motivech jednání člověka Nestrpí žádný odpor Neexistuje pro něj žádné milosrdenství, žádné pochopení, žádná shovívavost

22 1.1 Trestající Bůh soudce Hříšník musí pykat a být potrestán dokud není nastolen pořádek Zde už nebývá nic z Boha Starého Zákona, který jako soudce dopomáhá slabému a utlačovanému k právu

23 1.1 Trestající Bůh soudce Všeobecná zkušenost náboženství –Trestající animismus: znamená vidět v nepříznivých událostech záměr a úkol trestat člověka za předešlá provinění –Ochranný a odměňující animismus: vidí v příznivých událostech a v tom, co z nich vyplývá záměr a úkol člověka chránit a odměňovat za dobré chování

24 1.1 Trestající Bůh soudce Všeobecná zkušenost náboženství –Tento stav „být potrestán“ nebo „být odměněn“: Nenáboženský člověk dává do souvislosti s neurčitými a někdy i okultními silami nebo spravedlivým soudem či osudem Náboženský člověka dává do souvislosti s Bohem

25 1.1 Trestající Bůh soudce Vyvine-li se u člověka masivní náboženský animismus, je Bůh chápán –jako policajt světa –jako zaopatřovatel lidstva –pomocník v nouzi Tento démonický, sadistický Bůh – soudce se často skrývá pod fasádou zdánlivě pozitivního Božího obrazu

26 1.2 Trestající Bůh soudce – Svévolný Bůh Může být prožíván ještě negativněji jako „Svévolný Bůh“ Takovýto tyranský Bůh je nevypočitatelný Zatracuje bez příčiny, stejně jako bez příčiny uděluje milost Člověk je mu bezmocně vydán napospas

27 1.2 Trestající Bůh soudce – Svévolný Bůh Obrana: Sebetrestání –Nejsem hodný lásky - i Bůh mou existenci útrpně snáší –Můj život nemá žádnou hodnotu, zůstávám stálou výčitkou Bohu, který stvořil takový zmetek –Nakládání křížů, které jsem si sám vyrobil –Vysoko postavená morální laťka –Perfekcionistické tendence vedou k pocitům viny, které ospravedlňují sebetrestání

28 1.3 Trestající Bůh soudce – Bůh hodný dědeček Obrana: Distancování se –Bůh soudce je zbaven moci tím, že se z něj udělá „milý Bůh“, který nás nechává žít jak se nám líbí –„Bůh hodný dědeček“ s dlouhými vousy, kterého není potřeba brát vážně

29 1.3 Trestající Bůh soudce – Bůh hodný dědeček –Svět stvořil, nestará se o něj, ani o jednotlivce –„Spolehni se na sebe, pak nejsi a nebudeš opuštěn“ –Potlačená úzkost se projeví až tento do bezpečí odsunutý nebezpečný Bůh znovu „zaklepe“ na dveře a začne uplatňovat své nároky především v morální oblasti.

30 1. 4 Trestající Bůh soudce – Přísný Všemohoucí Bůh otec Disponuje svými dětmi Tváří v tvář této silné otcovské autoritě je nutné zaujmout pozici poslušného dítěte

31 1. 4 Trestající Bůh soudce – Přísný Všemohoucí Bůh otec Vychází z negativní zkušenosti se svým otcem jak byl prožíván v dětství – pocity strachu a nedůvěry Při smrti či odchodu otce - potlačená bolest a zlost, že byly opuštěni otcem „který mě přivedl na svět a pak zmizel“

32 Jak z toho ven Odhalení pseudo - obrazu hrozného neúprosného Boha jako falešného obrazu Nahradit falešný obraz pozitivními obrazy Biblického zjevení

33 Jak z toho ven Ježíš zjevuje Boha jako milosrdného a milujícího Boha, který spěchá vstříc marnotratnému synu a s láskou ho přijímá, aniž by mu dělal nějaké výčitky.

34 Jak z toho ven Ježíš sám se se s láskou ujímá opovrhovaných, zdánlivě nehodných života, vyděděných a uzdravuje je Jako soudce zjednává právo Vyžaduje zodpovědnost za život, který lidé mohou svobodným rozhodováním spoluvytvářet

35 Jak z toho ven Předpokladem uzdravení a vykoupení je víra: –že Bůh chce můj život uzdravit se všemi jeho deficity a nedostatky –že mi odpouští mé viny, takže mohu v každém okamžiku začít znovu –smím se mu zcela vydat a bez výhrad svěřit

36 Jak z toho ven V míře, ve které mi víra umožňuje, zakusím osvobození k pravému životu Už se nemusím vyčerpávat sebedestruktivními výčitkami a ničit svůj život neustálým morálním přetěžováním

37 Jeremy Camp – Take You Back

38 BŮH SMRTI

39 2 Bůh smrti Démon, který nepřináší život, ale smrt Není-li demaskován přímo může vykonávat svůj destruktivní vliv, protože je považován za „dobrého ducha“ Tento falešný obraz Boha vzniká z vědomí, že rodiče, a zvláště matka rozhodují o životě a smrti člověka

40 2 Bůh smrti Tento „démon“ přebírá zpravidla život negující poselství matky: –„Neměl jsi vzniknout“ –„Nejsi hoden žít“ –„Bylo by lépe, kdybys zemřel“ Náboženským rozměrem dostávají smrtící poselství matky absolutní charakter Často je těmto poselstvím přisuzována nezvratná moc, která ovlivňuje prožívání člověka

41 2 Bůh smrti Lidé s tímto pojetím Boha se sami označují za nechtěné nebo neplánované děti: –„Byl jsem počat ještě před manželstvím“ –„Vznikl jsem náhodou, když jednou otec přišel domů“ –„Můj otec si nedával pozor“ –„Vznikl jsem jen proto, že se jednou otec domohl svého práva na sex u své manželky“

42 2 Bůh smrti Ovlivňujícím faktorem je prenatální a perinatální období života dítěte –před narozením probíhají mezi dítětem a matkou intenzivní a komplexní fyziologické, ale i psychické interakce – život dítěte bezporstředně ovlivňuje: odmítání těhotenství, léky, sebeohrožování matky

43 2 Bůh smrti odmítání těhotenství může vést: –k depresivnímu ladění psychiky dítěte –k neurotickým způsobům chování –psychosomatickým onemocněním

44 2 Bůh smrti „V prenatálním období má dítě účast na pocitovém prožívání své matky… Stavy napětí podmíněné stresem, její úzkost, bolest a stud jsou rozmanitými kanály sdělovány dosud nenarozenému dítěti… Tyto procesy mohou již v prenatálním a perinatálním období utvářet rané základy toho, v čem najde jedinec v budoucnu zalíbení a k čemu bude pociťovat nechuť.“ J. E. Lamby, Istitut fur soziale Padiaterie und Jugend medizin in Munchen

45 2 Bůh smrti Tento falešný obraz Boha se vytváří u dětí, které byli odmítané nebo nepřijaté – poselství matky: „Nechci abys žil“ Tito lidé mají problém důvěřovat druhým lidem, životu a Bohu Z těchto negativních zkušeností života a smrti vzniká démonický obraz svévolného „Boha smrti“

46 2 Bůh smrti Tomuto Bohu smrti se nedá věřit Šanci přežít má jen ten: –kdo se chová tiše a nenápadně –kdo se bezpodmínečně podřídí –kdo je ochoten po narození žít jako v hrobě

47 2 Bůh smrti Tento Bůh –vyvolává existenciální úzkost –je nevypočitatelný – jednou přátelský, jednou odmítavý –nechává člověka v nejistotě – každým okamžikem má moc přestřihnout vlákno mého života –špehuje a čeká na mou chybu –život nemá smysl a je lepší jej skončit

48 Jak z toho ven Podobně jako ve křtu se odřeknout démona smrti a přijmout Boha života Zřeknout se negativních sdělení svých rodičů proti mému životu Pozitivně formulovat a přijmout Boží přísliby života Vědomě se vzepřít „tažení smrti“ a s pomocí Biblického zjevení učinit rozhodnout volbu pro život

49 Klip David Crowder band - Remedy

50 BŮH ÚČETNÍ – BŮH ZÁKONA

51 3 Bůh účetní – Bůh zákona Bezcitný démon bez srdce Robot, který automaticky registruje a zapisuje každou chybu a provinění člověka proti zákonu „Přinesena psaná kniha, je v ní všecka hříchů tíha, z ní pak Soudce viny stíhá“ »Dies irae

52 3 Bůh účetní – Bůh zákona Je popisován: –Hrozivý dozorce –Velký bratr, který tě sleduje –Oko, které vše vidí a prokoukne –Pedantický Bůh zákona, který vše pečlivě sleduje a zapisuje –Slídil, hlídací pes –Policajt světa –Bůh dlužníků

53 3 Bůh účetní – Bůh zákona Je spojován s Bohem soudcem, který stíhá tresty za zaznamenané hanebnosti a hříchy Paralela s dětstvím: –Matka, která žaluje otci hříchy dětí –Otec, který následně provede trest

54 3 Bůh účetní – Bůh zákona „Má matka mi stále znovu důtklivě připomínala, že Bůh všechno vidí a slyší a zná i ty nejtajnější myšlenky. I když žádný člověk o tvém hříchu neví, Bůh ho zná a potrestá tě za něj“ Systematické budování strachu – pokřivené svědomí vedoucí ke skrupulozitě „Pán Bůh trestá malé hříchy na místě“

55 3 Bůh účetní – Bůh zákona Křesťanství se jeví jako otroctví s nesplnitelnými zákazy a příkazy Následek: vždy zůstanou nesplacené účty, které zpětně vyvolávají pocity viny a činí ze života jednu velkou trýzeň Příkazy a zákony nejsou vnímány ve své pozitivní podobě jako pomoc, ukazatelé na cestě, ale kontrolní instance, která mě ve jménu Božím obviňuje a odsuzuje

56 Jak z toho ven Lidé, kteří si zvnitřnili démonického Boha-účetního, jsou stále v zajetí „rodičovských božstev“ a nedospěli k vlastnímu životu Nutné se vypořádat se svou minulostí Vědomě vstupovat do úzkostí, které člověk prožíval

57 Jak z toho ven Vydat svůj strach a vinu Božímu slitování Přinést před Boha svou úzkost a s vírou v Ježíše, který svou smrtelnou úzkostí protrpěl i mou úzkost až k životu a vzkříšení, vše svěřovat Bohu Pomocné Biblické příběhy: –Ježíš a hříšnice –Ježíš a cizoložná žena –Marnotratný syn

58 PŘETĚŽUJÍCÍ BŮH VÝKONU

59 4 Přetěžující Bůh výkonu Tato falešná představa svádí člověka k přehánění jakékoli práce, která je ve své podstatě dobrá Dosahuje ke sebezničení a smrti člověka, který žije v domnění, že „plní Boží vůli“ Nemůže-li ďábel svést člověka přímo, svádí ho aspoň k tomu, aby konal dobro „bez míry“

60 4 Přetěžující Bůh výkonu Tuto falešnou představu podporuje současná společnost Od mateřské školky přes zaměstnání po soukromý život je hodnoceno z pohledu výkonu

61 4 Přetěžující Bůh výkonu Charakteristické výpovědi: „Dokaž něco, pak budeš něco znamenat“ „Práce je smyslem života“ „Práce je nejlepší medicína“ „Práce a úspěch vytvářejí hodnotu člověka“

62 4 Přetěžující Bůh výkonu Z toho vychází pokřivené vědomí vlastní hodnoty: „Mám takovou hodnotu, jaký podám výkon a jakého dosáhnu úspěchu“

63 4 Přetěžující Bůh výkonu Na pozadí na výkon orientovaného myšlení stojí určité pojetí nauky o ospravedlnění „Každý musí vykonat, co je povinen, každý dostane, co mu patří. V tomto pojetí vystupuje i sám Bůh jako nositel práva, který kvůli svým právům musí trvat na tom, aby lidé vykonali to, k čemu jsou zavázáni“ (Webrick 1981)

64 4 Přetěžující Bůh výkonu Není-li tento výkon podán dobrovolně v poslušnosti –Bůh musí vynutit trestem – jinak by byl natrvalo porušen jeho spravedlivý řád

65 4 Přetěžující Bůh výkonu V dětství je model života postaven na výkonu a výsledcích Za výkon a výsledek je odměnou rodičovské uznání a náklonnost Následkem jsou stavy úzkosti, skrupule, perfekcionismus, různé formy nutkavého chování

66 4 Přetěžující Bůh výkonu Samostatnost člověka je ohrožena zvláště tam, kde matka svou lásku a náklonnost připomínala dítěti s výčitkou jako výkon, který ji mnoho stál a vyžaduje od dítěte, s poukazem na čtvrté přikázání, celoživotní vděčnost Mnoho prvorozených volí k přežití strategii výkonu, výsledků – dívky, netečnost a nečinnost - chlapci

67 4 Přetěžující Bůh výkonu Lidé vyrůstající na „výkonu“ přenášejí své prožitky na Boha I Boží lásku je potřeba si zasloužit vlastními výkony, velkým úsilím a námahou Bůh výkonu je nenasytný parazit, který žije na můj účet

68 4 Přetěžující Bůh výkonu „Tento vykořisťující Bůh lidi hanebně zneužívá po té, co je omámil, aby mu z lásky sloužili. Člověk ho nikdy neuspokojí, vyžaduje stále víc a víc…“ »řádová sestra

69 4 Přetěžující Bůh výkonu Jiný popis uvádí, že jde o „upíra“, který vysává životní síly, když před tím člověka „předstíranou blízkostí a náklonností člověka učinil na sobě závislým a vzbudil v něm takovou náruživost, že člověk se pak sám stává upírem a vysává druhé nebo sám sebe“

70 4 Přetěžující Bůh výkonu Bůh výkonu je vnímán jako ten, který přijímá oběti Následně se od „obětníka“ odvrací dokud nebude přinesena další oběť Není jiná cesta než bezmocně přinášet stále větší výkony, aby člověk obdržel více náklonnosti Začarovaný kruh výkonu a uznání – nikdy nevede ke svobodě

71 Jak z toho ven Vědomé vypořádání se s tímto jednostranným Bohem výkonu Po uvědomění si toho, co nás nevědomě ovlivňovalo máme možnost vědomě nastolit jinačí důrazy Sami pak můžeme rozhodnout, které prvky výkonu jsou dobré a zachováme je, které jsou destruktivní a je třeba je odmítnout

72 Jak z toho ven Zdravá sebeláska – „Miluj svého bližního nadevšechno, hlavně nemiluj sám sebe“ je potřeba nahradit: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ Čas ticha, odpočinku, vnímání vlastních potřeb a přání, kreativní činnost Překonat strach z vlastní prázdnoty odpadne-li práce a podávání výkonu

73 Jak z toho ven Pomocné Biblické příběhy –Marie a Marta –Dělníci na vinici –Farizeus a celník Víra, že Ježíš se ujímá právě slabých, odkopnutých a vyvržených „Důvěřuj v Boha tak, jako by veškerý úspěch tvého konání závisel na tobě a nic na Bohu; věnuj mu však všechno své úsilí takovým způsobem, jako bys ty nedělal nic a Bůh konal všechno sám“ (Thesurus spiritualis Societas Jesu)

74 Klip Delirious – Miracle Maker

75 Pokračování bude


Stáhnout ppt "FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU. Falešné představy o Bohu Naše mluvení o Bohu Co Bůh není Jak lze mluvit o Bohu? Rozvoj představ o Bohu."

Podobné prezentace


Reklamy Google