Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kooperativa Perspektiva Kombinuje v sobě původní podstatu životního pojištění (zabezpečení sebe a svých nejbližších pro případ nepříznivých životních situací)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kooperativa Perspektiva Kombinuje v sobě původní podstatu životního pojištění (zabezpečení sebe a svých nejbližších pro případ nepříznivých životních situací)"— Transkript prezentace:

1 Kooperativa Perspektiva Kombinuje v sobě původní podstatu životního pojištění (zabezpečení sebe a svých nejbližších pro případ nepříznivých životních situací) s prvky, jež splňují nároky současného klienta (flexibilita, široká nabídka rizikových pojištění a možnost investování).

2 Možnosti pojištění Hlavní pojištěný - dospělý+druhý pojištěný(dospělí)+ až 3 děti Hlavní pojištěný - dítě+ druhý pojištěný(dospělí) Je li hlavním pojištěným dítě pak v jeho 18 letech - automaticky nastavíme pojistnou částku pro případ smrti ve výši 10 000 Kč, -lze pro něj zjednat rizika pro dospělé -lze v pojistné smlouvě sjednat pojištění až pro další 3 děti

3 Parametry pojištění Hlavní pojištěnýdospělídítě Nejnižší vstupní věk18 let0 let Nejvyšší vstupní věk70 let17 let Max. koncový věk80 let Min. pojistná doba10 let Max. pojistná dobado 80 let hlavního pojištěného

4 Bonusové pojištění Zcela zdarma může pojistník při uzavření pojistné smlouvy zvolit jedno z následujících bonusových připojištění pro hlavního pojistného 1 Pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného). 2 Pojištění pro případ plné invalidity hlavního pojištěného následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného). 3 Pojištění pro případ plné invalidity hlavního pojištěného následkem úrazu se zproštěním od placení běžného pojistného za celou pojistnou smlouvu po dobu čtyř let. Hlavní pojištěný není během trvání zproštění povinen znovu prokazovat svou plnou invaliditu. Zvolené bonusové pojištění nelze během trvání pojištění měnit.

5 Prémie za bezeškodní průběh Pokud jsou splněny obě následující podmínky 1- hlavní pojištěný se dožije konce pojištění, 2- během trvání pojištění nenastane pojistná událost ze žádného z rizikových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě Vyplatí pojistitel hlavnímu pojištěnému prémii za bezeškodní průběh. Tato prémie je ve výši procentního podílu z celkového rizikového pojistného za sjednaná riziková pojištění, které bylo odečteno z účtu pojistníka za celou dobu trvání pojištění (včetně pojistného za předběžné pojištění).

6 Pojistná částka pro případ smrti Aktuální věk Min. pojistná částka Max. pojistná částka 0 – 17 0 Kč 0 Kč 18 – 60 50 000 Kč 8 000 000 Kč 61 – 70 20 000 Kč 8 000 000 Kč 71 - 80 20 000 Kč 8 000 000 Kč Je-li hlavním pojištěným dítě, je pojistná částka pro případ smrti nulová a v roce, kdy pojištěné dítě dosáhne věku 18 let, se automaticky nastaví na částku 10 000

7 Typy rizikových pojištění Dospělý pojištěný Pojištěné dítě Smrt s výplatou pojistné částky Úrazové pojištění dítěte Důchod pro pozůstalé Úraz. pojištění při dopravní nehodě Úrazové pojištění Vážné onemocnění dítěte Úrazové pojištění při dopravní nehodě Ošetřování dítěte Vážná onemocnění Pobyt dítěte v nemocnici Pracovní neschopnost Péče o zdravotně postižené dítě Pobyt v nemocnici Zajištění zdravotní péče Invalidita Zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity hlavního pojištěného Osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného Zajištění zdravotní péče

8 Trvalé následky úrazu Dojde-li během trvání tohoto pojištění k úrazu pojištěného, jenž zanechá trvalé následky, vyplatí mu pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky, který odpovídá rozsahu trvalých následků Varianty progresivního plnění s 4násobnou progresí s 6násobnou progresí Varianty rozsahu plnění 0,1 %, 10,1 %, 25,1 %

9 Denní odškodné za následky úrazu Karenční doba 7, 28, nebo 42 dnů, při jejím překročení pojistitel plní od prvního dne Z jedné pojistné události plní pojistitel nejdéle za dobu 365 dnů. Pobyt v nemocnici následkem úrazu Progrese od 31. dne ve výši 150 % pojistné částky, od 91. dne ve výši 200 % pojistné částky.

10 Vážná onemocnění Lze sjednat ve třech variantách Basic, Standard, Exclusive + pojištění Pro ni Pro něj rakovina prsu rakovina vaječníků rakovina prostaty úmrtí rodičky při porodu rozštěp páteře Downův, Edwardsův a Patauův syndrom vrozené vady živě narozených dětí genetické nervosvalové onemocnění Omezení pojistného plnění Narození vícerčat: pojistitel vyplatí 20 % pojistné částky. Narození dítěte s vrozenou vadou: pojistitel vyplatí 50 % pojistné částky.

11 Varianta BasicVarianta StandardVarianta Exclusive infarkt myokardutotální selhání ledvinprimární kardiomyopatie náhlá cévní mozková příhodapříčná míšní lézeroztroušená skleróza nitrolební nádory nezhoubného původu transplantace důležitých tělesných orgánů fulminantní meningokokové onemocnění rakovinahluchotaidiopatická plicní fibróza lymfomslepotaglaukom leukemieParkinsonova chorobanákaza HIV Hodgkinova chorobaamyotrofická laterální sklerózaoperace aorty Alzheimerova chorobasnížená soběstačnost lupus erythomatodes+ onemocnění varianty Standard akutní koronární syndrom cukrovka diabetes mellitus ruptura aneuryzmatu mozkové tepny operace věnčitých tepen chronická glomerulonefritida náhrada srdeční chlopně Meningitida, encefalitida + onemocnění varianty Basic

12 Osvobození od placení pojistného v případě smrti druhého pojištěného Pokud je 1 pojištěným dítě a dojde k smrti druhého pojištěného osvobodí pojistitel pojistníka od placení pojistného za celou pojistnou smlouvu. Osvobození skončí koncem pojistné doby tohoto pojištění (nejvýše však v 18 nebo 26 letech věku dítěte). Ošetření dítěte Plní sjednané denní dávky osobě, která uplatnila nárok na ošetřovné, a to za každý den ošetřování pojištěného dítěte. Z jedné pojistné události pojistitel plní nejdéle za dobu 90 dnů ošetřování. V rámci jednoho pojistného roku pojistitel plní nejvýše za dobu 180 dnů. Karenční doba – plní až od 9 dne Toto pojištění se sjednává maximálně do věku 11 let dítěte K výplatě pojistného plnění dojde až po skončení ošetřování dítěte.

13 Investice Pojistník má právo rozložit běžné pojistné až do čtyř negarantovaných fondů (včetně realokačního programu) a jednoho garantovaného fondu. ERSTE-SPARINVEST C-QUADRAT ARTS CONSEQ ACTIVE INVEST KOMODITNÍ FOND


Stáhnout ppt "Kooperativa Perspektiva Kombinuje v sobě původní podstatu životního pojištění (zabezpečení sebe a svých nejbližších pro případ nepříznivých životních situací)"

Podobné prezentace


Reklamy Google