Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světové hospodářství Vývoj společnosti: Agrární (zemědělská) – industriální (průmyslová – vědecko-technická revoluce) – postindustriální (informační –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světové hospodářství Vývoj společnosti: Agrární (zemědělská) – industriální (průmyslová – vědecko-technická revoluce) – postindustriální (informační –"— Transkript prezentace:

1 Světové hospodářství Vývoj společnosti: Agrární (zemědělská) – industriální (průmyslová – vědecko-technická revoluce) – postindustriální (informační – význam služeb)

2 Dělení hospodářské činnosti
Sektor (prvovýroba): zemědělství (rostlinná a živočišná výroba), lesní a vodní hospodářství, lov, rybolov, těžební průmysl (pracuje 41 % obyvatel světa) Sektor (průmysl): zpracovatelský, spotřební, stavebnictví (pracuje 20 % obyvatel světa) Sektor (služby): doprava, obchod, cestovní ruch, školství, zdravotnictví (zaměstnanost ve službách = ukazatel hospodářské vyspělosti státu) (pracuje 38 % obyvatel světa) Sektor: věda, výzkum

3 Národní bohatství Přírodní zdroje:
Obnovitelné (voda, slunce, půda, vítr) Neobnovitelné (uhlí, ropa, rudy) Společenské zdroje: Hmotné (obydlí, vesnice, silnice) Nehmotné (vzdělání, kultura, zdravotnictví)

4 Hospodářská úroveň států podle HDP
HDP = hrubý domácí produkt = hodnota všeho zboží a služeb vyrobených v jedné zemi za 1 rok Vyspělost země = HDP/počet obyvatel Nejvyspělejší státy: USA, Japonsko, Francie,.. Středně rozvinuté státy: ČR, Čína, Thajsko,.. Málo rozvinuté státy: státy Afriky, Asie, Lat. Am. Norsko: dolarů na osobu za rok X Niger: 400 dolarů na osobu za rok

5 Jádrové oblasti (bohatý Sever)
Oblast s vysokou koncentrací průmyslu, obyvatelstva, služeb a dopravy Státy Evropy, Rusko, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie

6 Periferní oblast (chudý Jih)
Nižší úroveň hospodářství a nižší hustota zalidnění rozvojové státy Afriky (kromě JAR), Asie (kromě Izraele, Japonska a Jižní Koreje) a Latinské Ameriky

7

8 Jádro x periferie v ČR

9 Státy světa podle HDP

10 Zemědělství Hlavním produktem jsou užitkové plodiny a zvířata
Slouží pro obživu lidí Produkuje též krmivo pro zvířata Produkuje suroviny pro průmysl (len, olejniny,.)

11 Úroveň zemědělské výroby ovlivňují:
1) Přírodní podmínky: Zeměpisná poloha (z.šířka, n. výška, podnebí) Úrodnost půdy (půdní typy a druhy) 2) Hospodářská vyspělost státu: Způsob hospodaření Technická úroveň mechanizace (např. šlechtění zvířat i plodin) Vzdělanost zemědělských pracovníků

12 Zemědělství ve vyspělých zemích
Monokulturní zemědělství (pěstování jedné plodiny nebo úzkého výběru plodin) Intenzivní zemědělství (složité stroje, hnojiva, pesticidy, kvalitní odrůdy a plemena) Příměstské zemědělství (pěstování zeleniny, ovoce a chov drůbeže) Zaměstnává asi 10 % obyvatel Velké výnosy Modernizované – využití vědy

13 Zemědělství v málo rozvinutých zemích
Samozásobitelské zemědělství (pro vlastní potřebu) Plantážní zemědělství (intenzivní pěstování jedné plodiny v subtropické a tropické oblasti – cukrová třtina, banánovník, kávovník) Zaměstnává asi 60 % obyvatel Malé výnosy, malá technická vybavenost Grafy: 1) str. 38 podíl pracovníků zaměstnaných ve světovém zemědělství 2) str. 39 podíl světadílů na hrubé zemědělské produkci

14 Rozdělení zemědělské výroby
Rostlinná výroba – pěstování plodin – závisí na přírodních podmínkách Mírný pás – pšenice, kukuřice, cukrovka, ovoce, zelenina, brambory, žito, oves Subtropický pás – víno, olivy, citrusy, datle, fíky, bavlník, rýže, sója, tabák, palma Tropický pás – cukrová třtina, banány, ananasy, kakao, káva

15 Druhy užitkových plodin
Obilniny (kukuřice, rýže, pšenice.. Luštěniny (sója, hrách,..) Technické rostliny (len, bavlník,..) Ovoce Pochutiny (káva, kakao, čaj, pepř,..) Pícniny (vojtěška, jetel,..) Zelenina Olejniny (olivy, slunečnice, řepka,..) Okopaniny (brambory, batáty) Mapa – atlas světa str

16 Rozdělení zemědělské výroby
B) Živočišná výroba Chov hovězího dobytka (1/2 spotřeby masa) Chov vepřů (v okolí větších měst) Chov ovcí (horské oblasti, Austrálie, NZ, vlna, kůže, maso) Chov drůbeže (okolí velkých měst – intenzivní velkovýroba – vejce, maso) Chov tažných zvířat (koně, velbloudi, sloni, lamy, jak, husky) Chov včel (vosk, med) a bource morušového (hedvábí) Viz tabulka str. 42

17 Typ chovu hospodářských zvířat
Kočovné pastevectví (historicky nejstarší, dnes např. v Mongolsku) Intenzivní – velkovýkrmny – týrání zvířat x ekonomická výhodnost Extenzivní – pastevectví na rozlehlých pastvinách (USA, Argentina, Austrálie, Alpy) Video Sahel

18 Ekologické zemědělství
Nepoužívá chemická hnojiva a pesticidy Dodržuje protierozní opatření Zákaz geneticky modifikovaných plodin Dostatek prostoru pro zvířata Dodržování přísně kontrolováno – produkty dostanou ochrannou známku (BIOPRODUKT) Biofarmy ekoagroturistika

19 Vodní hospodářství Rybníky Přehrady Plavební kanály Průplavy
Odvodňovací a zavlažovací zařízení Odsolování mořské vody Zajištění pitné a užitkové vody Video: Aralské jezero

20 Rybolov Mořský (treska, tuňák, makrela, losos, sardinky) – míšení studených a teplých mořských proudů Sladkovodní Kromě lovu ryb se loví mořští živočichové – korýši, měkkýši a savci, sklízí se mořské řasy Dnes chov v rybích sádkách a farmách Atlas str

21 Lesní hospodářství Dřevo – dřevo, papír, palivo Tvorba kyslíku
Rekreace a estetika Lesní plody a houby Prostředí pro zvířata Vlhkost Zachycení srážek – omezení vzniku povodní Ochrana před větrem a půdy před erozí Nejvíc lesa na severu (tajga) a na rovníku (tropické deštné pralesy – plíce země) Ohrožení nadměrnou těžbou


Stáhnout ppt "Světové hospodářství Vývoj společnosti: Agrární (zemědělská) – industriální (průmyslová – vědecko-technická revoluce) – postindustriální (informační –"

Podobné prezentace


Reklamy Google