Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvkové programy SFDI Praha, 7. dubna 2016 Ing. Karel Havlíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvkové programy SFDI Praha, 7. dubna 2016 Ing. Karel Havlíček."— Transkript prezentace:

1 Příspěvkové programy SFDI Praha, 7. dubna 2016 Ing. Karel Havlíček

2 Příspěvkové programy 2 I.Příspěvky na „zvyšování bezpečnosti“ II.Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek III.Příspěvky na průzkumné a projektové práce („nové technologie“) V období 2001 – 2015 poskytl SFDI –2,223 mld. Kč na 1187 akcí zvyšujících bezpečnost dopravy –1,703 mld. Kč na 525 akcí výstavby a údržby cyklostezek –704 mil. Kč na 299 projektů

3 Rozpočet 2016 a SDV 3 v tis. Kč Název 2015 čerpáno SFDI 2016 rozpočet SFDI 2017 předpoklad SFDI Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod, Studijní činnosti, Aplikace nových technologií) 132 138100 000 Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy (vč. zklidňování dopravy a akcí „Bezpečný přechod“) 316 942250 000 Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek 143 072150 000

4 Obecný rámec rozpočet SFDI projednání vládou ČR a schválení PSP ČR Pravidla financování z rozpočtu SFDI Pravidla pro příspěvkové programy konzultace SFDI, audit bezpečnosti kontrola úplnosti podaných žádostí a stanovení uznatelných nákladů – SFDI hodnotitelská komise – MD, MMR, CDV, Asociace krajů, Svaz měst a obcí ČR, Policie ČR, VVZPO, ŘSD schválení příspěvků – Výbor SFDI 4

5 Z programů nelze financovat zejména Veřejné osvětlení (s výjimkou nasvětlení přechodů a ostrůvků). Světelné signalizační zařízení (s výjimkou samostatného přechodu). Přístroje pro měření rychlosti. Stavby zastávek MHD (s výjimkou bezbariérové úpravy nástupišť). Dopravní prostředky. Stavby letecké infrastruktury, okružní křižovatky, přejezdy drah. Dešťovou kanalizaci (s výjimkou kanalizačních šachet a vpustí sloužících k odvodu vod z komunikace). Mobiliář, vegetační úpravy, oplocení. Vstupy do budov, přístupové cesty a sjezdy k nemovitostem (s výjimkou částí sjezdů v šířce budovaného chodníku nebo cyklostezky). Parkoviště (s výjimkou vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené), odpočívky na cyklostezkách. 5

6 Z programů nelze financovat zejména Projektové dokumentace (s výjimkou cyklostezek), geodetické práce (kromě zaměření skutečného provedení stavby). Vedlejší rozpočtové náklady (kromě zařízení staveniště, přechodných dopravně inženýrských opatření a kompletační činnosti). Příprava území (kromě přípravy území, které je součástí stavby). Demolice objektů (s výjimkou stávajících chodníků, podkladních a obrusných vrstev komunikací a rušení stávajících přechodů). Publicitu. Finanční rezervu. 6

7 Zvyšování bezpečnosti 7 A.Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérové chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení, podchody, lávky B.Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy. dělící ostrůvky, protismykové úpravy, optické prvky, cyklopruhy Maximální výše příspěvku – 85% uznatelných nákladů stavební části akce (max. 10 mil. Kč pro jednu akci, max. 20 mil. Kč pro jednoho příjemce), realizace 2 roky, příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky z fondů EU.

8 Výstavba a údržba cyklostezek 8 místní komunikace IV. třídy nebo veřejná účelová komunikace, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel C8a – stezka pro cyklisty, C9a – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem Maximální výše příspěvku – 85% uznatelných nákladů stavební části akce (až 90% pro cyklostezky budované na opuštěném drážním tělese v délce alespoň 1 km), realizace 2 roky Možnost financování projektové dokumentace Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky z fondů EU

9 Nejčastější chyby v žádostech projektová dokumentace - vyhl. č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zpracovaná v souladu s platnou legislativou a vyhl. č. 398/2009 Sb., požadavky na bezbariérové užívání staveb stavební povolení – musí být v naprosté většině případů vystaveno speciálním stavebním úřadem (komunikace II. a III. třídy) nebo OD KÚ (komunikace I. třídy), týká se i výjimek souhlasné stanovisko správce komunikace a kraje majetkoprávní vypořádání – již není potřeba dokládat při předložení žádosti, ale musí být dokončeno do 12 měsíců od ukončení financování akce ! 9

10 Kontrola SFDI kontrola žádostí o příspěvek v roce 2015 –Bezpečnost (1. a 2. kolo) - 484 žádostí, z toho cca 45% mělo vážné nedostatky –Cyklostezky (1. a 2. kolo) - 58 žádostí, z toho cca 45% mělo vážné nedostatky –Nové technologie - 93 žádostí, z toho cca 40% mělo vážné nedostatky kontroly na místě – udržitelnost minimálně 8 let 10

11 Plánované aktivity v oblasti příspěvků pro rok 2016 bylo podáno 288 žádostí o příspěvek z programu na zvýšení bezpečnosti dopravy, 38 na cyklistické stezky a 92 na „Nové technologie“ únor - květen: vyhodnocování žádostí, zasedání hodnotitelské komise, schválení příspěvků Výborem SFDI červen - prosinec: uzavírání smluv, realizace jednotlivých projektů, uvolňování finančních prostředků červenec - srpen: příprava „Pravidel“ pro všechny programy pro rok 2017, jejich schválení Výborem SFDI září - prosinec: konzultace připravovaných žádostí pro rok 2017 pro všechny programy 11

12 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost karel.havlicek@sfdi.czkarel.havlicek@sfdi.cz, www.sfdi.czwww.sfdi.cz 606 642 801


Stáhnout ppt "Příspěvkové programy SFDI Praha, 7. dubna 2016 Ing. Karel Havlíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google