Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Výzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Výzkum."— Transkript prezentace:

1 IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Celá ČR Vyhodnocení etapy Zima 2012

2 Obsah 2  Informace o výzkumu3  Hlavní zjištění a doporučení6  Shrnutí, SWOT analýza, doporučení7  Hodnocení regionu – jednotlivé oblasti20  Struktura vzorku28  Detailní zjištění29  Silné a slabé lokality30  Detailní srovnání turistických lokalit33

3 Informace o výzkumu 3

4 Základní informace o projektu 4 Cíle projektu: Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Realizace projektu: Projekt je realizován od roku 2010 do roku 2014 vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní). Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz. Informace na těchto webových stránkách jsou aktualizovány vždy po vyhodnocení každé vlny a současně je možné v archivu dokumentů vyhledat výsledky z předchozích vln. Financování projektu: Projekt výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch je financován z fondu Evropské unie Integrovaného operačního programu: IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Zadavatel projektu: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 Zhotovitel projektu: Ipsos Tambor, s.r.o. Národní 6, 110 00 Praha 1

5 Metodologie výzkumu Metoda dotazování:Osobní dotazování Lokalita:Celá ČR Cílová skupina:Domácí návštěvníci/turisté turistických regionů a oblastí České republiky Velikost vzorku:25211 respondentů Metoda výběru:Náhodný výběr ve vybraných lokalitách Etapa výzkumu:Zima 2012 Termín výzkumu:15. 12. 2011 - 29. 2. 2012 Detailní metodika výzkumu je k dispozici na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz nebo na vyžádání přímo v CzechTourism, oddělení Výzkumu trhů a trendů : Ing. Markéta Vogelová Vedoucí oddělení Výzkumů a analýz Tel.:+420 221 580 607 Mobil: +420 777 111 175 E-mail: vogelova@czechtourism.cz Bc. Jan Otava Manažer oddělení Výzkumů a analýz Tel.:+420 221 580 499 Mobil: +420 774 784 702 E-mail: otava@czechtourism.cz 5

6 Hlavní zjištění a doporučení 6

7 Shrnutí 7 Charakteristiky pobytu: Jednotlivé regiony České republiky se liší v atraktivitě a schopnosti přitáhnout návštěvníky ze vzdálených míst. Z největších vzdáleností (nad 100 km) jezdí návštěvníci na Šumavu, do Západočeských lázní, Českolipska a Jizerských hor a do Krkonoš a Podkrkonoší. Nejběžnější dopravou do cílové destinace je u domácích turistů jízda autem po vlastní ose (73 %); dále využívají vlak (12 %) nebo linkový autobus (11 %). V zimním období zůstává i v roce 2012 obvyklý jednodenní pobyt (65 %), oproti předchozím obdobím ale také vzrost podíl pobytů na 3 – 7 nocí (14 %). Tyto vícedenní pobyty jsou častější v regionech s lyžařskými středisky. Většina domácích turistů cestuje s partnerem/kou či přáteli (64 %), výjimkou nejsou ani výlety pouze jednoho člověka (25 %). Cestování s dětmi je v zimních měsících méně obvyklé. Návštěvníci/turisté obvykle v ČR za den utratí 200 - 1 000 Kč (70 %). Stravování v restauračních zařízeních je stejně jako v loňském roce poměrně běžnou záležitostí – 80 % účastníků domácího cestovního ruchu využívá restauračních zařízení alespoň občas, pětina naopak téměř nikdy (především regiony Český ráj a Českolipsko a Jizerské hory). Převažujícím důvodem návštěvy ČR je stále turistika a sport, oproti loňskému roku ale zaznamenala tato oblast pokles o 5 %. K tomu se váže snížení atraktivity lyžování a ostatních zimních sportů – loni lákaly 36 % Čechů, nyní 28 %. O něco větší oblibu než v loňském roce naopak získala turistika, ať už pěší (29 % → 33 %) nebo poznávací (34 % → 40%). Domácí turisté mají pozitivní vztah k místům svého pobytu a naprostá většina je s ním celkově spokojena. Z toho důvodu se do různých lokalit ČR vrací opakovaně, více než 2/3 dokonce více než třikrát. O dalším návratu do místa současného pobytu uvažuje 88 % návštěvníků. Hodnocení regionů: Celkově panuje vysoká spokojenost návštěvníků s místem pobytu, téměř polovina z nich je dokonce velmi spokojena. Oproti minulému roku se spokojenost významně nezměnila. Nejlépe jsou hodnoceny regiony Šumava a Jižní Čechy, mezi slabší regiony v tomto ohledu patří Střední Čechy a Severní Morava a Slezsko. Klíčovou položkou ovlivňujícími spokojenost návštěvníků jsou především ubytovací služby. Negativně domácí turisté nejčastěji hodnotí cenovou úroveň služeb a oblasti týkající se dopravy, nicméně jejich vliv na celkovou spokojenost turistů není tak zásadní. Informační zdroje: Jako nejvíce efektivní se ukázala být internetová a venkovní reklama, které dohromady zasáhly 41 % návštěvníků. Nejčastěji využívanými informačními zdroji jsou internet (zejména internetové vyhledávače) a WOM (word-of-mouth, tj. informace od příbuzných či známých). Dominantní pozice internetu mezi informačními zdroji však oproti loňsku zeslábla (49 % → 40 %).

8 SWOT analýza Silné stránkySlabé stránky PříležitostiHrozby  Vysoká spokojenost (celková i dílčí)  Vysoká loajalita, opakované návštěvy regionů  Dobré zkušenosti s návštěvou regionů  Dobrá odezva televizní kampaně Dovolená v Česku – to letí  Převažující aktivitou je i nadále turistika a sport (pěší, poznávací turistika, lyžování a zimní sporty)  Silné regiony: Šumava, Jižní Čechy  Aktivní rozvoj a komunikace široké nabídky aktivit – motivace k dlouhodobým a/nebo opakovaným návštěvám. Zaměřit se na nabídku doplňkových aktivit (nejlépe se celoročním využitím např. aquapark/wellness) a aktuální akce (sezónní)  Zvýšení návštěvnosti v segmentu rodin s dětmi, silnější vnímání regionu jako oblasti vhodné i pro rodiče s dětmi, zlepšení zázemí pro děti → zvýšení návštěvnosti této cílové skupiny  Pokračování v rozvoji dopravní infrastruktury  Navázání na úspěšnou reklamní kampaň Dovolená v Česku – to letí  Zvýšení atraktivity a/nebo dostupnosti zahraniční dovolené, okolních států  Dopady vládních úsporných opatření – nižší ochota za nejistoty investovat do dovolené, v důsledku toho zkracování pobytů, omezené využití restauračních zařízení, využívání ubytování a stravování u příbuzných apod.  Změny v poskytování hrazené lázeňské péče mohou vést k nižšímu využití kapacit v lázeňských destinacích  Vzhledem k vysokému počtu opakovaných návštěv může dojít k vyčerpání/omrzení nabízených aktivit 8  Odlišná atraktivita jednotlivých oblastí (rozdílné hodnocení regionů domácími turisty), některé nedokážou přitáhnout turisty z delších vzdáleností  I přes zlepšující se trend stále nízká motivace návštěvníků/turistů k dlouhodobějšímu pobytu v zimním období (jednodenní bez ubytování výrazně převažuje)  Nižší návštěvnost rodin s dětmi (předškolními i školními) v zimním období  Výhrady turistů k infrastruktuře některých regionů (i přes určité meziroční zlepšení)  Slabé regiony: Střední Čechy, Severní Morava a Slezko

9 Doporučení 9  Sestavení atraktivních nabídek skládajících se z širokého spektra nabízených aktivit a možností trávení volného času  V nabídce posílit možnosti turistiky i v zimních měsících (pěší turistika, poznávací turistika) a nabízet doplňkové aktivity s celoroční využitelností (restaurační, odpočinková zařízení, wellness, aquaprark apod.)  Zaměřit se na sezónní akce, které motivují k opakovaným návštěvám a podpoří využití kapacit (např. masopust v zimních měsících)  Provázat nabídku jednotlivých regionů a lokalit a motivovat tak návštěvníky k delšímu pobytu a návštěvě více okolních míst  Motivovat návštěvníky k opakovaným návštěvám (byť jednodenním)  Komunikovat vytvořené možnosti trávení volného času a aktuální akce a tím motivovat návštěvníky k dlouhodobější a/nebo opakované návštěvě  K propagaci zejména využít internet (standardní i nové přístupy – sociální sítě, virální marketing apod.), případně venkovní reklamu  Navázat na úspěšnou kampaň Dovolená v Česku – to letí  Podporovat pozitivní word-of-mouth  Zaměřit se na rozvoj a podporu ubytovacích kapacit, které mají klíčový vliv na celkovou spokojenost návštěvníků  Zvýšit návštěvnost rodin s dětmi také v zimních měsících, vytvořit lepší zázemí pro děti  Zajištění odpovídající infrastruktury (stav silnic, parkovací místa, úklid, možnost nákupů aj.)

10 10 Na výlety a pobyty v ČR přijíždí v zimních měsících většina Čechů automobilem, 55 % přijíždí ze vzdálenosti do 50 km. Nejčastěji se jedná o jednodenní pobyty (65 % domácích návštěvníků/turistů). Téměř dvě třetiny turistů tráví výlet/pobyt s partnerem/kou či přáteli. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? v % Celá ČR; n= 25 252; 25 211 Vzdálenost od bydliště, doprava, společnost, délka pobytu Do 10 km 10 až 20 km 21 až 50 km 51 až 100 km Nad 100 km Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? S kým jste sem přijel/a? Jak jste sem přicestoval/a? Jednodenní - bez noclehu 1 až 2 noclehy 3 až 7 noclehů Delší Sám / sama S partnerem, partnerkou, přáteli, známými, apod. S malými dětmi / dítětem (alespoň jedno předškolního věku) Se staršími dětmi / dítětem (školního věku) Autem Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kole Pěšky Jinak

11 11 Většina domácích turistů se alespoň někdy stravuje v restauračních zařízeních (80 %), naopak pobyt v ubytovacím zařízení je i díky převažujícím jednodenním výletům spíše výjimečnou záležitostí. Pokud se turisté v regionu ubytovávají, zhruba 1/3 zůstává v soukromí (chata, příbuzní apod.). Obvyklá deklarovaná denní útrata se pohybuje mezi 200 a 1000 Kč na osobu (57 % utratí do 500 Kč ). Stravování, ubytování, průměrná útrata Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Kde jste zde ubytován/a? Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp / tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán, chata. U známých, případně vlastní chata / chalupa Nejsem zde ubytován/a v % Celá ČR; n= 25 252; 25 211

12 12 Zásah reklamou Více než polovina domácích turistů nezaznamenala žádnou reklamu na region, ve kterém strávili svůj pobyt/výlet. Pětina Čechů zaznamenala reklamu na internetu, další pětina reklamu venkovní reklamu. Jiné reklamní kanály byly návštěvníky uváděny jen okrajově. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou? v % Celá ČR; n= 25 211

13 13 Hlavní impuls pro návštěvu Hlavním impulsem pro návštěvu konkrétního místa byla v zimě 2012 předchozí pozitivní zkušenost (53 %) či doporučení blízkých. Cestovní kanceláře a média mají pouze velmi minoritní vliv na výběr destinace pobytu v rámci domácího cestovního ruchu. Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? v % Celá ČR; n= 25 211

14 14 Turistická informační centra Cestovní kanceláře a agentury Tisk Televize Rozhlas Venkovní reklama Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. Informace od personálu ve službách Informace od příbuzných či známých Internet: turistické informační portály (Kudy z nudy, atd.) Internet: bannery Internet: Facebook, sociální sítě Internet: vyhledávače Internet: ostatní Knižní průvodce E-mailové upoutávky, MMS zprávy Internet (celkem) Informační zdroje Kromě informací od příbuzných a známých se domácí turisté při výběru destinace opírají o údaje uvedené na internetu (53 %). Nejvíce jsou využívány internetové vyhledávače. Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) Detail – INTERNET: v % Celá ČR; n= 25 252; 25 211

15 15 Hlavní informační zdroj Internet byl hlavním informačním zdrojem pro dvě pětiny účastníků domácího cestovního ruchu, konkrétně pětina turistů uvedla internetové vyhledávače. Druhým nejčastějším zdrojem informací (22 %) jsou příbuzní a známí. A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace? Detail - INTERNET Hlavní zdroje - VŠE v % součet dává dohromady % podíl skupiny Internet (celkem) Celá ČR; n= 25211 v % Celá ČR; n= 25 211

16 16 Dovolená v Česku – to letí Necelá polovina domácích turistů deklarovala, že zaregistrovala televizní reklamní kampaň Dovolená v Česku – to letí. Přibližně stejná část dotázaných (47 %) také rozeznala konkrétní spoty. K návštěvě webu Kudy z nudy spoty inspirovaly 35 % lidí, k cestování po Česku 37 % lidí. Inspiroval Vás tento spot k návštěvě webu Kudy z nudy? Zaregistroval/a jste na podzim roku 2011 televizní spot propagující cestování v tuzemsku s názvem Dovolená v česku – to letí? Znalost po předložení karty s ukázkou spotů: Jedná se o tyto televizní spoty. Viděl/a jste některý z nich? Inspiroval Vás tento spot k cestování po Česku? v % Celá ČR; n= 25 211

17 17 Češi cestují v zimních měsících po ČR nejčastěji za turistikou a sportem (27 %), dále za poznáním, relaxací či na návštěvu k přátelům a k příbuzným. Celkově jsou nejlákavějšími aktivitami poznávací a pěší turistika, jejichž obliba oproti loňsku ještě vzrostla, a stále lyžování a další zimní sporty i přes meziroční pokles. Důvod návštěvy, aktivity Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je:Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Poznání Relaxace Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva přátel, příbuzných Tranzit Nevím, nedokážu říci Pěší turistika Cykloturistika, horská cyklistika Koupání, vodní sporty Lyžování, zimní sporty Jiný aktivní sport, který provozujete Péče o fyzickou a duševní kondici Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava Nevím, nedokážu říci v % Celá ČR; n= 25 252; 25 211

18 18 Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde 1 až 3 krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím, nedokážu říci Vztah k regionu Dlouhodobý vztah k navštěvovaným místům ČR je pozitivní, většina se na dané místo vrací opakovaně. Obvykle se jedná o jeden z preferovaných regionů, které domácí turisté v souvislosti s výletem/pobytem obvykle zvažují. Téměř všichni (97 %) dotazovaní jsou s místem svého pobytu/výletu spokojeni. Už jste někdy navštívil/a tento region? Uvažujete o opětovné návštěvě tohoto regionu? Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? v % Celá ČR; n= 25 252; 25 211

19 19 Segmentace podle spokojenosti a loajality Celá ČR SPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ 33 % SPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ 63 % NESPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ 3 % NESPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ 1 % LOAJALITA SPOKOJENOST v % Celá ČR; n= 25 211

20 20 Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Péče o památky a turistické atraktivity Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Hodnocení regionu – jednotlivé oblasti Nejvíce pozitivních hodnocení získávají oblasti týkající se orientačního značení, péče o památky, stravování a zejména přátelskost místních lidí k návštěvníkům. Naopak negativně domácí turisté nejčastěji hodnotí cenovou úroveň služeb a oblasti týkající se dopravy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Služby pro lyžaře Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) Cenová úroveň služeb v % Celá ČR; n= 25 211

21 21 1Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 2Úroveň veřejného stravování 3Služby pro motoristy 4Služby pro cykloturisty 5Služby pro lyžaře 6Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 7Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 8Cenová úroveň služeb 9Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 10Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 11Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 12Dostupnost regionu hromadnou dopravou 13Vybavení regionu pro sportovní aktivity 14Nákupní možnosti (prodejní síť) 15Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 16Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 17Poskytování informací o regionu 18Místní orientační značení (směrovky, tabule) 19Péče o památky a turistické atraktivity 20Péče o životní prostředí 21Péče o bezpečnost návštěvníků 22Nabídka programů pro volný čas 23 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) 24Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Vliv jednotlivých oblastí na celkovou spokojenost návštěvníka/turisty DŮLEŽITOST + (VYSOKÁ) + - (NÍZKÁ) SPOKOJENOST (průměr) Se všemi sledovanými oblastmi jsou účastníci domácího cestovního ruchu celkově spokojeni; celkovou spokojenost ovlivňují nejvíce ubytovací služby (pokud jsou zde návštěvníci regionu ubytováni), jejichž úroveň je nutné udržovat. Pozn.: Spokojenost (průměr) na škále 1-4, kde 1=velmi spokojen/a a 4=velmi nespokojen/a Důležitost = korelační koeficient dané oblasti s celkovou spokojeností (-1 až +1) Ze zpracování jednotlivých oblastí jsou vyloučeni ti, kteří danou oblast nedokázali zhodnotit udržovat v % Celá ČR; n= 25 211

22 22 Hodnocení regionu – Služby Srovnání s předchozími vlnami Ve srovnání s předchozími vlnami vzrostla především spokojenost se službami pro motoristy a naopak oproti roku 2011 mírně kleslo hodnocení služeb pro lyžaře (jejichž lákavost pro návštěvníky se také meziročně snížila). Ostatní hodnocené služby získaly v zimě 2012 mírně pozitivnější hodnocení než dříve. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 25 224, 25 252; 25 211

23 23 Hodnocení regionu Dostupnost Oproti předchozím vlnám se výrazně zvýšila spokojenost s dopravní infrastrukturou v navštíveném regionu. V zimě 2012 jsou také ostatní oblasti týkající se dostupnosti hodnoceny pozitivněji než v minulém roce. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 25 224, 25 252; 25 211

24 24 Hodnocení regionu Péče o rozvoj regionu Hodnocení péče o rozvoj regionu je stabilně vysoké. Nejvíce se zvýšila spokojenost s péčí o památky a o životní prostředí a s nabídkou programů pro volný čas. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 25 224, 25 252; 25 211

25 Významné rozdíly oproti roku 2010 25  Od roku 2010 je trendem nárůst pobytů na 3 – 7 nocí, naopak ubylo jednodenních výletů (69 % → 65 %).  V souvislosti s tím přibylo účastníků domácího cestovního ruchu, kteří jsou v regionu ubytováni, zejména v penzionech či soukromých prostorách (vlastní chalupa, u příbuzných, přátel…).  Návštěva příbuzných je důvodem výletu ve 13 % případů (vs. 10 % v roce 2010).  Domácí turisté jsou již od minulého roku loajálnější regionu svého pobytu – oproti roku 2010 ubylo těch, kteří do regionu zavítali poprvé či podruhé, a naopak přibylo opakovaných návštěv (61 % → 67 %).  O opětovné návštěvě do půl roku v posledních dvou letech uvažuje kolem 60 % lidí (vs. 56 % v roce 2010).  Oproti roku 2010 si dnes turisté méně všímají reklamy v tisku a v rádiu a naopak více zaznamenávají internetovou, venkovní a televizní reklamu.  Přestože je poznávací turistika dnes lákavější než dříve (33 % → 40 %), jako převažující důvod návštěvy regionu ji uvedlo méně domácích turistů než v roce 2010 (18 % → 13 %) a je tedy spíš jedním z druhotných důvodů návštěvy regionu.  Důvodem domácího cestovního ruchu jsou stále častěji nákupy (5 % → 10 %).  Na atraktivitě získávají také sportovní aktivity: vodní sporty a koupání (10 % → 15 %), péče o fyzickou a duševní kondici (10 % → 12%). Lyžování a ostatní zimní sporty je letos lákavější než v roce 2010, oproti loňsku ale jeho atraktivita výrazně poklesla (25 % → 36 % → 28 %), což může souviset i s průběhem zimy a se sněhovými podmínkami v daném roce.  Turisté uvádějí, že jejich pobyt v regionu na den a osobu je v posledních dvou letech dražší než v roce 2010.

26 Výhrady 26 NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA21 VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA37 Parkování (nedostatek parkovacích míst/drahé parkování) 6 Špatná kvalita komunikací (neudržované/rozbité) 5 Vysoké ceny4 Veřejná doprava 4 Málo nákupních možností 3 KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ13 Nedostatečné kulturní vyžití2 Nedostatek programů pro volný čas2 Špatné podmínky pro lyžaře1 Málo možností koupání (aquapark, bazén)1 ATMOSFÉRA9 Krátká otevírací doba (památky, restaurace, obchody…)2 Příliš mnoho turistů1 Další: špatné ovzduší, kriminalita, bezdomovci, chybí vánoční výzdoba, pustá atmosféra města… VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY3 Nevhodné zázemí pro děti3 Ostatní: nic, spokojenost (21), špatná/žádná reklama, sezónnost - region je vhodnější pro zimu/léto Co Vám v tomto regionu nejvíce schází, co Vám vadí? v % Celá ČR; n= 25 211

27 Vzkazy návštěvníků/turistů 27 NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA82,0 VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA7,9 Lepší silnice, komunikace 1,2 Zlepšit možnosti parkování 1,1 Zlepšit hromadnou dopravu0,8 Snížit ceny 0,6 Lepší informovanost 0,3 ATMOSFÉRA5,8 Žádný problém, nic zde nechybí3,4 Je zde nepořádek, špína0,5 Zvýšit investice do regionu0,4 Další: bezdomovci, vandalové, převaha Rusů, pustá atmosféra města KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/ SPORTOVNÍ VYŽITÍ2,7 Rozšířit možnosti kulturního vyžití0,6 Více akcí či atrakcí pro turisty0,5 Další: dobré sportovní podmínky, udržované památky VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY0,5 Více vyžití pro děti0,3 Ostatní: zlepšit propagaci v médiích, zatraktivnit region Chtěl/a byste ještě něco k problematice cestovního ruchu v tomto regionu dodat? v % Celá ČR; n= 25 211

28 28 Struktura vzorku VZDĚLÁNÍ VĚKPOHLAVÍ Do 25 let 26 až 34 let 35 až 49 let 50 až 59 let 60 let a více v % Celá ČR; n= 25 211

29 29 Detailní zjištění Srovnání lokalit 29

30 Srovnání regionů CELKOVÉ HODNOCENÍ, SLUŽBY 30 Hodnocení regionů:SILNÉ regionySLABÉ regiony Celková spokojenost Jižní Čechy, Šumava Střední Čechy, Severní Morava a Slezsko Loajalita – opakovaná návštěva Šumava, Českolipsko a Jizerské hory Královéhradecko, Východní Morava, Severní Morava a Slezsko Loajalita – vztah k regionu Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší, Střední Morava a Jeseníky Plzeňsko a Český les, Český ráj, Královéhradecko Ubytovací služby Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory Praha, Východní Čechy, Střední Morava a Jeseníky Úroveň veřejného stravování Jižní Čechy, Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory Střední Čechy, Východní Morava Služby pro motoristy Plzeňsko a Český les, Jižní Morava Praha, Střední Čechy Služby pro cykloturisty Jižní Čechy, Českolipsko a Jizerské hory, Vysočina Praha, Střední Čechy Služby pro lyžaře Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Plzeňsko a Český les, Krkonoše a Podkrkonoší, Jižní Morava Praha, Střední Čechy Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory Praha, Střední Čechy Cenová úroveň služeb Plzeňsko a Český les, Jižní Morava Praha, Krkonoše a Podkrkonoší

31 Srovnání regionů DOSTUPNOST 31 Hodnocení regionů:SILNÉ regionySLABÉ regiony Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Šumava, Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší Střední Čechy, Východní Čechy Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Jižní Čechy, Šumava, Krkonoše a Podkrkonoší Střední Čechy, Východní Morava Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory Střední Čechy, Český ráj Dostupnost regionu hromadnou dopravou Praha, Jižní Čechy, Střední Morava a Jeseníky Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Východní Čechy Vybavení regionu pro sportovní aktivity Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší Střední Čechy, Východní Morava Nákupní možnosti (prodejní síť) Praha, Plzeňsko a Český les, Jižní Morava Severozápadní Čechy, Vysočina Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Praha, Plzeňsko a Český les, Jižní Morava Střední Čechy, Severozápadní Čechy, Východní Morava Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory Střední Čechy, Severozápadní Čechy

32 Srovnání regionů PÉČE O ROZVOJ REGIONU 32 Hodnocení regionů:SILNÉ regionySLABÉ regiony Poskytování informací o regionu Šumava, Plzeňsko a Český les, Krkonoše a Podkrkonoší Střední Čechy, Severní Morava a Slezsko Místní orientační značení (směrovky, tabule) Šumava, Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší Praha, Střední Čechy Péče o památky a turistické atraktivity Šumava, Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší Střední Čechy, Severní Morava a Slezsko Péče o životní prostředí Plzeňsko a Český les, Krkonoše a Podkrkonoší, Vysočina Praha, Střední Čechy, Severní Morava a Slezsko Péče o bezpečnost návštěvníků Plzeňsko a Český les, VysočinaPraha, Střední Čechy Nabídka programů pro volný čas Praha, Plzeňsko a Český les Střední Čechy, Severozápadní Čechy, Východní Morava Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Šumava, Plzeňsko a Český les, Západočeské lázně Severozápadní Čechy, Vysočina, Severní Morava a Slezsko Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Plzeňsko a Český les, Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší, Vysočina Praha, Střední Čechy

33 Do 10 km 11 – 20 km 21 – 50 km 51 – 100 km Nad 100 km Do 10 km 11 – 20 km 21 – 50 km 51 – 100 km Nad 100 km Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107 Vzdálenost od místa bydliště

34 Způsob dopravy v % AutemVlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kolePěškyJinak n=25211 Celá ČR73,512,511,51,30,70,40,2 n=1007 Praha45,827,723,52,50,00,10,3 n=2307 Střední Čechy74,613,79,81,20,40,30,0 n=1750 Jižní Čechy74,18,914,91,50,50,10,0 n=1000 Šumava84,05,08,12,70,20,0 n=1250 Plzeňsko a Český les79,111,56,70,22,20,20,0 n=2355 Západočeské lázně71,917,87,32,10,70,1 n=1602 Severozápadní Čechy72,86,713,70,72,93,00,3 n=752 Českolipsko a Jizerské hory88,03,65,10,40,50,91,3 n=951 Český ráj53,821,622,71,60,10,20,0 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší74,69,215,40,60,00,1 n=1356 Královéhradecko72,513,610,52,50,70,10,0 n=1802 Východní Čechy73,412,812,50,70,60,10,0 n=1650 Vysočina88,73,56,70,60,00,40,2 n=2456 Jižní Morava87,64,07,40,30,40,30,0 n=1001 Východní Morava74,19,514,70,11,20,30,1 n=708 Střední Morava a Jeseníky57,931,29,50,80,30,10,0 n=2107 Severní Morava a Slezsko59,221,114,52,70,30,81,4 Jak jste sem přicestoval/a?

35 Jednodenní – bez noclehu 1 až 2 noclehy. 3 až 7 noclehů Delší Jednodenní – bez noclehu 1 až 2 noclehy. 3 až 7 noclehů Delší Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Délka pobytu v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

36 Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde 1 až 3krát Byl/a jsem zde vícekrát Už jste někdy navštívil/a tento region? Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde 1 až 3krát Byl/a jsem zde vícekrát Prvo-návštěvník vs. opakovaný návštěvník v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

37 Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) S kým jste sem přijel/a? Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) S kým cestují v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

38 Způsob ubytování v % Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp /tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán U známých Nejsem zde ubytován/a n=25211 Celá ČR4,93,09,00,12,12,912,365,7 n=1007 Praha5,63,94,30,01,96,914,762,9 n=2307 Střední Čechy1,50,84,40,00,50,79,682,4 n=1750 Jižní Čechy5,45,214,30,02,52,113,856,8 n=1000 Šumava7,72,727,60,01,33,413,943,4 n=1250 Plzeňsko a Český les5,01,77,50,11,32,726,255,5 n=2355 Západočeské lázně19,96,813,20,01,73,012,243,1 n=1602 Severozápadní Čechy2,90,88,90,01,52,522,560,9 n=752 Českolipsko a Jizerské hory6,44,020,90,02,35,912,448,3 n=951 Český ráj0,41,98,40,13,42,514,169,2 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší4,313,320,30,38,68,37,537,4 n=1356 Královéhradecko3,83,111,50,01,84,610,964,2 n=1802 Východní Čechy3,33,83,90,02,03,112,471,5 n=1650 Vysočina3,80,54,60,00,51,58,880,4 n=2456 Jižní Morava0,40,20,70,00,10,26,891,7 n=1001 Východní Morava5,82,26,80,31,12,710,670,5 n=708 Střední Morava a Jeseníky1,11,75,20,13,04,215,768,9 n=2107 Severní Morava a Slezsko2,11,76,70,25,32,78,073,3 Kde jste zde ubytován/a?

39 Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy Stravování v restauračních zařízeních v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

40 Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1 000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1 000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč Průměrná denní útrata v regionu v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

41 Zásah reklamou v % Reklamu v tisku Reklamu v rádiu Venkovní reklamu Reklamu na internetu TV reklamu Jiné Nezaznam enal/a jsem žádný typ reklamy n=25211 Celá ČR10,1 7,719,820,67,10,755,0 n=1007 Praha14,3 5,617,824,916,10,254,0 n=2307 Střední Čechy10,6 8,115,019,95,20,759,2 n=1750 Jižní Čechy5,9 8,521,613,94,00,060,2 n=1000 Šumava8,0 4,519,012,65,90,361,1 n=1250 Plzeňsko a Český les15,0 5,044,635,81,70,539,2 n=2355 Západočeské lázně10,9 9,225,829,06,00,651,3 n=1602 Severozápadní Čechy5,3 1,612,217,58,60,563,9 n=752 Českolipsko a Jizerské hory7,4 1,919,5 2,40,862,6 n=951 Český ráj13,8 6,114,934,820,20,339,6 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší7,4 17,038,035,023,30,639,7 n=1356 Královéhradecko5,6 6,715,916,86,10,458,0 n=1802 Východní Čechy4,9 8,418,510,81,40,264,5 n=1650 Vysočina13,3 6,58,99,76,11,267,7 n=2456 Jižní Morava13,3 7,711,217,14,11,859,9 n=1001 Východní Morava14,4 8,717,217,68,30,948,7 n=708 Střední Morava a Jeseníky13,7 15,119,621,09,71,641,9 n=2107 Severní Morava a Slezsko10,2 10,024,423,96,60,744,2 Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou?

42 Převažující důvod návštěvy v % PoznáníRelaxace Turistika a sport ZdravíPráceZábavaNákupy Návštěva známých Tranzit n=25211 Celá ČR13,2 12,926,76,86,96,810,112,73,2 n=1007 Praha23,8 8,46,53,59,110,421,711,10,5 n=2307 Střední Čechy19,5 15,519,14,65,35,511,614,13,3 n=1750 Jižní Čechy16,0 22,55,716,96,94,47,417,92,3 n=1000 Šumava13,9 19,531,02,210,85,23,610,92,8 n=1250 Plzeňsko a Český les7,7 17,69,77,914,29,77,416,48,4 n=2355 Západočeské lázně15,2 9,914,722,49,24,54,414,54,5 n=1602 Severozápadní Čechy10,0 14,033,53,24,9 5,419,04,7 n=752 Českolipsko a Jizerské hory4,7 14,967,47,01,50,50,13,30,3 n=951 Český ráj4,8 11,113,64,418,02,020,917,07,3 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší7,7 10,550,69,76,62,24,56,51,7 n=1356 Královéhradecko8,0 11,927,81,79,72,520,912,84,4 n=1802 Východní Čechy11,9 8,616,54,87,46,622,017,73,8 n=1650 Vysočina19,5 7,352,31,32,36,91,57,61,2 n=2456 Jižní Morava16,0 6,641,10,21,714,011,27,61,2 n=1001 Východní Morava17,9 23,714,83,43,112,38,614,91,1 n=708 Střední Morava a Jeseníky8,2 7,125,80,64,419,120,113,01,0 n=2107 Severní Morava a Slezsko7,4 15,533,89,77,75,86,69,13,6 Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je:

43 Nejlákavější aktivity 1/2 v % Pěší turistika Horská turistika, Cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování zimní sporty Jiný aktivní sport Péče o fyzickou a duševní kondici n=25211 Celá ČR32,617,714,628,34,312,3 n=1007 Praha20,51,112,10,08,910,3 n=2307 Střední Čechy38,213,624,27,35,515,7 n=1750 Jižní Čechy32,927,317,47,43,322,9 n=1000 Šumava34,224,810,945,20,94,7 n=1250 Plzeňsko a Český les27,128,217,815,14,914,2 n=2355 Západočeské lázně19,810,116,121,07,934,0 n=1602 Severozápadní Čechy48,023,54,230,86,18,9 n=752 Českolipsko a Jizerské hory36,224,16,676,62,914,8 n=951 Český ráj56,824,77,711,91,73,8 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší40,515,45,368,81,612,3 n=1356 Královéhradecko48,118,313,933,84,06,9 n=1802 Východní Čechy34,119,630,123,43,98,7 n=1650 Vysočina21,016,76,757,51,8 n=2456 Jižní Morava23,022,215,431,12,23,0 n=1001 Východní Morava38,810,510,619,55,714,9 n=708 Střední Morava a Jeseníky16,713,36,525,63,04,7 n=2107 Severní Morava a Slezsko31,710,417,436,14,711,7 Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější?

44 Nejlákavější aktivity 2/2 v % Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava n=25211 Celá ČR39,74,63,414,56,715,2 n=1007 Praha57,52,01,228,310,643,5 n=2307 Střední Čechy36,78,54,910,95,113,0 n=1750 Jižní Čechy 55,1 3,30,414,25,915,7 n=1000 Šumava 50,4 1,90,717,44,216,3 n=1250 Plzeňsko a Český les 45,6 10,53,416,86,416,8 n=2355 Západočeské lázně 44,4 4,9 17,05,814,9 n=1602 Severozápadní Čechy47,04,73,98,08,611,3 n=752 Českolipsko a Jizerské hory30,20,80,13,73,19,0 n=951 Český ráj39,93,20,52,72,39,4 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší16,46,10,92,81,010,3 n=1356 Královéhradecko35,66,82,79,53,612,2 n=1802 Východní Čechy45,26,33,216,85,913,5 n=1650 Vysočina36,11,82,221,514,88,5 n=2456 Jižní Morava39,52,94,717,410,715,4 n=1001 Východní Morava52,04,115,123,55,219,8 n=708 Střední Morava a Jeseníky 24,6 2,13,439,112,433,8 n=2107 Severní Morava a Slezsko 19,1 3,52,67,44,913,3 Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější?

45 Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím Loajalita – opakovaná návštěva v % n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107 n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951

46 Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/poby tem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobyte m Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/poby tem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobyte m Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Loajalita – vztah k regionu Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/poby tem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobyte m Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/poby tem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobyte m v % n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

47 n=252111157135618021650245610017082107 Celková spokojenost Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? n=252111007230717501000125023551602752951 v %

48 Hodnocení regionu Ubytovací služby Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

49 Hodnocení regionu Úroveň veřejného stravování Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

50 Hodnocení regionu Služby pro motoristy Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

51 Hodnocení regionu Služby pro cykloturisty Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

52 Hodnocení regionu Služby pro lyžaře Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

53 Hodnocení regionu Úroveň personálu ve službách Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

54 Hodnocení regionu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

55 Hodnocení regionu Cenová úroveň služeb Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

56 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

57 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

58 Hodnocení regionu Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

59 Hodnocení regionu Dostupnost regionu hromadnou dopravou Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

60 Hodnocení regionu Vybavení regionu pro sportovní aktivity Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

61 Hodnocení regionu Nákupní možnosti (prodejní síť) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

62 Hodnocení regionu Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

63 Hodnocení regionu Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

64 Hodnocení regionu Poskytování informací o regionu Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

65 Hodnocení regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

66 Hodnocení regionu Péče o památky a turistické atraktivity Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

67 Hodnocení regionu Péče o životní prostředí Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

68 Hodnocení regionu Péče o bezpečnost návštěvníků Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

69 Hodnocení regionu Nabídka programů pro volný čas Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

70 Hodnocení regionu Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

71 Hodnocení regionu Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

72 Už jsem zde byl/a, dobrá zkušenost Doporučení přátel a blízkých Doporučení na internetových diskusích Nevybíral/a jsem destinaci, přijel/a jsem se skupinou / rodinou v % Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? Hlavní impuls pro návštěvu 1/2 Už jsem zde byl/a, dobrá zkušenost Doporučení přátel a blízkých Doporučení na internetových diskusích Nevybíral/a jsem destinaci, přijel/a jsem se skupinou / rodinou n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

73 v % Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? Hlavní impuls pro návštěvu 2/2 Viděl/a jsem, četl/a jsem o regionu/daném místě reportáž v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Viděl/a jsem na region/dané místo reklamu v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Dozvěděl/a jsem se o regionu v katalogu / letáku cestovní kanceláře Jiný Viděl/a jsem, četl/a jsem o regionu/daném místě reportáž v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Viděl/a jsem na region/dané místo reklamu v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Dozvěděl/a jsem se o regionu v katalogu / letáku cestovní kanceláře Jiný n=25211 n=1007 n=2307 n=1750 n=1000 n=1250 n=2355 n=1602 n=752 n=951 n=25211 n=1157 n=1356 n=1802 n=1650 n=2456 n=1001 n=708 n=2107

74 Zdroje informací Turistická informační centra Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

75 Zdroje informací Cestovní kanceláře a agentury Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

76 Zdroje informací Tisk Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

77 Zdroje informací Televize Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

78 Zdroje informací Rozhlas Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

79 Zdroje informací Venkovní reklama Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

80 Zdroje informací Propagační materiály, prospekty, průvodci Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

81 Zdroje informací Informace od personálu ve službách Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

82 Zdroje informací Informace od příbuzných či známých Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

83 Zdroje informací Knižní průvodce Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

84 Zdroje informací E-mailové upoutávky, MMS zprávy Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

85 Zdroje informací Internet (celkem) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

86 Zdroje informací Detail internet: turistické informační portály (Kudy z nudy, aj.) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

87 Zdroje informací Detail internet: bannery (reklamy, upoutávky na webu) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

88 Zdroje informací Detail internet: Facebook, sociální sítě Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

89 Zdroje informací Detail internet: vyhledávače (Seznam, Google, atd.) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

90 Zdroje informací Detail internet: ostatní Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n=252111157135618021650245610017082107 n=252111007230717501000125023551602752951 v %

91 Hlavní informační zdroj 1/2 v % Turistická informační centra Cest. kanceláře a agentury TiskTelevizeRozhlas Venkovní reklama n=25211 Celá ČR2,4 1,03,61,91,02,5 n=1007 Praha2,3 1,63,64,41,61,0 n=2307 Střední Čechy1,5 0,83,82,41,22,5 n=1750 Jižní Čechy3,3 0,91,90,91,70,9 n=1000 Šumava6,2 1,12,51,30,70,5 n=1250 Plzeňsko a Český les0,2 0,74,50,6 5,5 n=2355 Západočeské lázně1,2 1,62,52,10,84,8 n=1602 Severozápadní Čechy5,3 0,81,21,10,1 n=752 Českolipsko a Jizerské hory 0,3 1,91,50,40,00,1 n=951 Český ráj1,9 0,76,21,60,30,7 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší4,9 1,12,22,81,61,8 n=1356 Královéhradecko3,2 1,82,75,11,54,2 n=1802 Východní Čechy2,2 0,42,82,11,12,2 n=1650 Vysočina0,6 0,36,81,40,60,9 n=2456 Jižní Morava1,0 0,56,10,80,73,1 n=1001 Východní Morava 3,7 0,35,02,60,82,8 n=708 Střední Morava a Jeseníky 1,7 0,75,11,62,81,4 n=2107 Severní Morava a Slezsko 2,8 1,73,42,21,54,6 A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?

92 Hlavní informační zdroj 2/2 v % Propagační materiály, prospekty, Informace od personálu ve službách Informace od příbuzných či známých Knižní průvodce E-mailové upoutávky, MMS zprávy Internet (celkem) n=25211 Celá ČR3,0 1,721,90,80,240,1 n=1007 Praha 1,8 0,516,10,50,149,8 n=2307 Střední Čechy 1,6 1,216,51,10,339,3 n=1750 Jižní Čechy 1,9 2,627,40,60,239,5 n=1000 Šumava2,1 2,217,90,20,353,7 n=1250 Plzeňsko a Český les1,0 2,422,10,10,340,0 n=2355 Západočeské lázně2,7 4,218,90,50,350,1 n=1602 Severozápadní Čechy6,1 1,715,22,90,239,6 n=752 Českolipsko a Jizerské hory 2,8 2,312,60,50,051,6 n=951 Český ráj4,3 0,113,90,60,551,2 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší4,5 0,526,40,10,043,2 n=1356 Královéhradecko4,9 1,122,20,70,135,7 n=1802 Východní Čechy4,5 1,827,40,80,134,7 n=1650 Vysočina0,8 1,528,40,10,030,9 n=2456 Jižní Morava 1,9 0,930,00,70,130,5 n=1001 Východní Morava 5,1 2,319,92,10,241,7 n=708 Střední Morava a Jeseníky 2,5 1,128,10,70,041,9 n=2107 Severní Morava a Slezsko 4,0 1,520,00,90,332,7 A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?

93 Hlavní informační zdroj 1/2 Detail internet v % Internet (celkem) Internet: turistické informační portály (Kudy z nudy aj.) Internet: bannery Internet: Facebook, sociální sítě Internet: vyhledávače Internet: ostatní n=25211 Celá ČR40,14,2 1,93,819,610,7 n=1007 Praha 49,83,7 1,03,423,018,7 n=2307 Střední Čechy 39,35,1 2,64,216,810,6 n=1750 Jižní Čechy39,52,6 1,30,820,414,5 n=1000 Šumava53,75,2 1,30,926,419,9 n=1250 Plzeňsko a Český les40,02,9 4,68,212,611,6 n=2355 Západočeské lázně50,14,9 5,78,525,15,9 n=1602 Severozápadní Čechy39,63,9 0,94,620,89,4 n=752 Českolipsko a Jizerské hory 51,60,7 0,04,345,51,2 A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?

94 Hlavní informační zdroj 2/2 Detail internet v % Internet (celkem) Internet: turistické informační portály (Kudy z nudy aj.) Internet: bannery Internet: Facebook, sociální sítě Internet: vyhledávače Internet: ostatní n=25211 Celá ČR40,14,2 1,93,819,610,7 n=951 Český ráj 51,28,3 0,61,227,213,9 n=1157 Krkonoše a Podkrkonoší 43,22,9 0,31,018,120,9 n=1356 Královéhradecko35,71,8 3,02,520,08,4 n=1802 Východní Čechy34,73,1 1,13,816,99,9 n=1650 Vysočina30,93,1 0,42,417,27,8 n=2456 Jižní Morava30,53,3 0,72,214,110,2 n=1001 Východní Morava41,77,7 3,14,415,810,7 n=708 Střední Morava a Jeseníky41,96,9 1,03,226,44,4 n=2107 Severní Morava a Slezsko32,76,0 1,74,712,08,3 A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?


Stáhnout ppt "IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Výzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google