Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zastávky hromadné dopravy. 1.Hlavní trendy úprav Autobusové zastávky  ústup od zastávkových zálivů  spíše zastávky na jízdním pruhu (lze u dvoupruhové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zastávky hromadné dopravy. 1.Hlavní trendy úprav Autobusové zastávky  ústup od zastávkových zálivů  spíše zastávky na jízdním pruhu (lze u dvoupruhové."— Transkript prezentace:

1 Zastávky hromadné dopravy

2 1.Hlavní trendy úprav Autobusové zastávky  ústup od zastávkových zálivů  spíše zastávky na jízdním pruhu (lze u dvoupruhové komunikace při I = 1 500voz/hod v profilu a intervalu autobusů – do 10 minut)  výhody: preference MHD, úspora nákladů, vhodné pro tělesně postižené a vedení cyklistické dopravy, zklidnění dopravy, vhodný estetický prvek  veřejné mínění přijímá kladně

3 Tramvajové zastávky  eliminace zastávek s výstupem na vozovku (nevýhodou je velký výškový rozdíl při nástupu a výstupu, ohrožování cestujících automobily) – např. ve Vídni je plánováno několik set přestaveb nevyhovujících zastávek  zastávkové mysy (jízdní pruh je v prostoru zastávky nahrazen chodníkem, automobily jsou vedeny po kolejích)  „vídeňské zastávky“ (zastávka se zvýšenou vozovkou)

4 Vozidla  používání nízkopodlažních vozidel  společně se správným a moderním řešením zastávek přispívá k lepšímu přístupu tělesně postižených, kladný vliv na komfort cestujících

5 Typy autobusových zastávek Autobusová zastávka typ I – zastávkový pruh  zálivová zastávka  I > 800 voz/hod  > 24 bus/hod

6 Doporučení pro konstrukci autobusových zastávek Autobusová zastávka v zálivu  použije se na dopravně zatížených komunikacích, přispívá k plynulosti dopravy a bezpečnosti na průběžné komunikaci  návrh závisí na požadované rychlosti na vjezdu do zálivu  obtížnější připojení vozidla zpět na komunikaci

7 Autobusová zastávka typ II – na jízdním pruhu  I < 500 (800) voz/hod  < 12 bus/hod  doba stání bus v zastávce < 20 sec

8 Použití zastávek na jízdním pruhu  dopravní zatížení < 1 500 (ve starších materiálech uváděno 1 300) vozidel / špičkovou hodinu  počet autobusových spojů < 6 spojů / hodinu (únosné je 6 – 12 spojů / hod)  průměrná doba pobytu autobusu v zastávce < 20 sekund  v rámci zajištění bezpečnosti třeba účinně zamezit předjíždění stojícího autobusu

9 Autobusová zastávka typ III – „zátka“  I < 500 (800) voz/hod  < 12 bus/hod  doba stání bus v zastávce < 20 sec

10 Zastávka typu „zátka“  zvýšená ochrana chodců, bezpečnost  fyzické zabránění objíždění stojícího autobusu středním dělícím ostrůvkem („zátka“)

11 Další parametry  délka nástupiště – délka používaných autobusů + 3 metry  šířka nástupiště – 2 m (2,50 m)  plocha nástupiště –min 1 m2/cest, 1,5 m2)  plochy se zvyšují o 15 – 16 cm nad úroveň vozovky  podélný sklon – do 3 %

12 Typy tramvajových zastávek  zastávky s výstupem na vozovku  zastávky s nástupním ostrůvkem  zastávky s mysem  zastávky se zvýšenou vozovkou

13 Principy modernizace tramvajových zastávek  rozvoj typů zastávek vhodnějších pro pohyb cestujících  zmenšování výškového rozdílu mezi nástupním prostorem vozidla a nástupní plochou (významné zejména pro osoby pohybově handicapované – tělesně postižení, starší občané, cestující s kočárky)  zastávky se zvýšenou vozovkou a zastávky s mysem se budují namísto zastávek s výstupem na vozovku

14 Vybavení zastávek  označení zastávky podle zákonných ustanovení  další informace pro cestující  další vybavení v závislosti na dopravní funkci, významu zastávky

15 Opatření pro tělesně postižené  snížené obrubníky nebo rampy, sklon < 6%  malý výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a plochou nástupiště  šířka nástupiště min 2,50 m (míjení invalidních vozíků a dětských kočárků)  signální a varovné pásy pro zrakově postižené, označení zastávky slepeckým písmem, akustické prvky  ochrana proti povětrnosti a možnost sezení

16 Souhrn doporučení pro tram. zastávky se zvýšenou vozovkou  motorová vozidla – 100 m (min 50 m) před zastávkou oddělené od kolejového tělesa, vyznačí se dopravní stíny a souvislé podélné čáry, před zastávkou se na úseku délky 10 m instalují „vídeňské prahy“, které zajistí nájezd vozidel do prostoru zastávky  užitečná délka – 37,5 m, nájezd. rampy 3,0 m  nejvhodnější v přímé, v obloucích nutno posoudit rozhledové poměry  šířka vozovky vedle kolejového tělesa – 3,7m, lze min 3 m

17  nájezdové rampy – sklon 1 : 20 (5%) není–li třeba výrazně redukovat rychlost vozidel, při nutnosti redukce rychlosti vozidel rampy s kombinovaným sklonem 1:12,5 (8%) na délce 1 m, na dalších 2 m sklon 1:30 (3,5%)  dlážděná obruba začátku a konce ramp (nedoporučuje se použití asfaltu)  značky „Jiné nebezpečí“, doplňuje se zpravidla značkou „Nerovnost vozovky“  městské sloupky – 0,30 m od okraje vozovky, zvýrazňují hranici mezi vozovkou a chodníkem, brání parkování na chodníku  výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem – 3 cm, max 5 cm

18 Schéma provedení zastávky se zvýšenou vozovkou („Vídeňská zastávka“) - půdorys

19 Schéma běžného provedení zastávky se zvýšenou vozovkou (příčný řez)

20 Obecné závěry týkající se zastávek hromadné dopravy v zahraničí A/ rozvíjí se především typy zastávek:  příznivější z hlediska preference MHD  komfortu cestujících  bezpečnosti provozu B/ zálivové zastávky se navrhují pouze v opodstatněných případech C/ rozvoj nízkopodlažních vozidel  snadnější přístup obtížněji pohyblivým cestujícím (tělesně postižení, starší osoby, maminky s kočárky)

21 2. Sledování souboru zastávek v projektu BESIDIDO Bylo sledováno 12 zastávek hromadné dopravy, z toho:  6 zastávek přestavěno na „zátkové“  4 zastávky upraveny do samostatného zálivu  další zastávky – celková úprava a posun zastávky

22 A/ Zátkové zastávky Brno – Selská  šířka jízdního pásu 3,50 m (původně 4,5 m), dělící ostrůvek 1,65 m

23 Brno – Kounicova  šířka jízdního pruhu 3,50 m (před 4,0 m), dělícího ostrůvku 1,80 m

24 Brno – Banskobystrická  „vídeňská“ zastávka, jízdní pruh 3,50 m

25 Brno – Komín – centrum  jízdní pruh 3,40 m (před 3,5 m), střední dělící ostrůvek 1,5 m

26 Brno – Komín – Podlesí  jízdní pruh 3,4 m (před 3,7 m), ostrůvek 1,4 m

27 Plzeň – Na Dlouhých  jízdní pruh 3,75 m (původně 5,0m), ostrůvek 2,5 m

28 Hodnocení zátkových zastávek Výhody  menší šířky jízdních pruhů, zkrácení délky přechodu  zklidnění ulice, zlepšení bezpečnosti cestujících  zlepšení přístupu na zastávky, bezbariérový přístup a nástup do vozidel  přispívá k četnějšímu používání MHD  snížení rychlosti dopravního proudu v oblasti zastávky, jeho zastavení při staničení prostředku MHD, zabránění předjíždění v místě zastávky  zlepšení estetického dojmu

29 Nevýhody  rychlý průjezd vozidel s předností v jízdě není možný při zastavení vozidel MHD v obou směrech  v době dopravních špiček možnost tvoření kolon za vozidly MHD

30 Celkové zhodnocení 1. vzhledem k malému souboru sledovaných zastávek není možné jednoznačně konstatovat, jaký vliv mají zátkové zastávky na nehodovost 2. významně snižují rychlost vozidel, přispívají k homogenizaci rychlosti dopravního proudu 3. dochází ke zkrácení přechodu pro chodce (střední dělící pás), možnost přecházet nadvakrát, sledovat vždy pouze jeden směr

31 B/ Zastávky do zálivu Brno – Petra Křivky  šířka vozovky 7,3 a 7,6 m, ostrůvku 3,25 m

32 Ostrava – u Kauflandu

33 Batňovice – Zálesí  zastávky vstřícné do zálivu, šířka zálivu 3m, jízdní pruh v místě zastávky 3,5 m

34 Hodnocení typu zastávek do zálivu  vhodné na zatížených vícepruhových komunikacích, doplnit středním dělícím pásem kvůli bezpečnějšímu přecházení Výhody  bezpečné čekání cestujících mimo dopravní prostor  plynulý průjezd ostatních vozidel  možný průjezd vozidel záchranné služby Nevýhody  nerespektování přednosti vozidel HD při vyjíždění  nepřispívá k celkovému zpomalení ostatních vozidel

35 C/ Další typy zastávek hromadné dopravy Liberec – Švermova  jízdní pruh š = 3,5 m, záliv 2,75 m  snížení rychlosti, odstranění ploch pro nedovolené parkování, usměrnění pohybu chodců v zastávce (přechod chybí)

36 Plzeň – Vejprnická  jízdní pruh 3,5 m (před 4,5 m), ostrůvky 2,8 – 2,9 m (před 1,75 m)  přidán zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce

37 Horky  vstřícné zastávky částečně na jízdních pruzích, mezi zastávkami prostor 3,5 m

38 3. Hodnocení úprav  zlepšení přístupu při přestavbě, usměrňování individuální dopravy, využití dopravního prostoru i pro ostatní účastníky provozu (pěší, cyklisty)  při rekonstrukci zastávek se často upravuje i část průtahu nebo související komunikace, dochází k výraznému zklidnění

39 Graf 1 - Zklidnění dopravy v místě zastávky hromadné dopravy

40 Graf 2 - Hodnocení podmínek pro pěší

41 Graf 3 - Posouzení úprav zastávek hromadné dopravy

42 4. Závěry V projektu posuzováno 12 zastávek. Zkušenosti z lokalit a jejich analýzy:  větší důraz na řešení zastávek hromadné dopravy, její preference, zlepšení podmínek jak pro cestující, tak pro vozidla  zlepšení podmínek pro pěší (zkrácení délky přecházení vložením středního ostrůvku, lepší umístění přechodu vzhledem k zastávce)  u 66 % zastávek upravena – zklidněna i související komunikace (snížení rychlosti projíždějících vozidel)

43 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zastávky hromadné dopravy. 1.Hlavní trendy úprav Autobusové zastávky  ústup od zastávkových zálivů  spíše zastávky na jízdním pruhu (lze u dvoupruhové."

Podobné prezentace


Reklamy Google