Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SUGAR Zapojení a zkušenosti partnera Statutární město Ústí nad Labem Vilém Čekajle Ing. Tereza Dostálová Statutární město Ústí nad Labem Brno 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SUGAR Zapojení a zkušenosti partnera Statutární město Ústí nad Labem Vilém Čekajle Ing. Tereza Dostálová Statutární město Ústí nad Labem Brno 13."— Transkript prezentace:

1 Projekt SUGAR Zapojení a zkušenosti partnera Statutární město Ústí nad Labem Vilém Čekajle Ing. Tereza Dostálová Statutární město Ústí nad Labem Brno 13. 11. 2010

2 Základní informace o projektu  Název projektu: Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies – SUGAR  Celkový rozpočet projektu  3 641 565,- €  Rozpočet partnera – města Ústí nad Labem (včetně zapojení Ústeckého kraje)  227 990,- €  Zahájení projektu 03/ 2009  Ukončení projektu 02/ 2012 2

3 Přehled partnerů 3  Projektu se účastní 17 partnerů/ institucí:  4 „good practice sites“ – Region Emilia Romagna (IT), Londýn (Transport for London) (UK), Paříž (FR) a Barcelona (ES);  7 „transfer sites“ - Palma de Mallorca (ES), Region Kréta (GR), Atény (GR), Poznaň (PL), Vratsa (BG), Celje (SL), Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Praha (CZ);  2 zástupci Evropských sítí zahrnujících veřejné instituce POLIS (BE), CEI (IT);  4 odborné subjekty zajišťující technickou podporu: ITL (Emilia Romagna Region site-IT), INRETS (Paris site-FR), ILIM (Poznan site-PL), Czech Railways (Praha, Ústí nad Labem).

4 Hlavní aktivity a výstupy projektu (1) „Analýza best practice“  Ukázkový model koncepčního přístupu - vyhodnocení všech přístupů, které používají jednotlivá „zkušená města“ s cílem sestavení „ukázkového“ koncepčního modelu pro řešení městské logistiky  Vyhodnocení příkladů dobré praxe – přehled nejlepších příkladů úspěšných postupů sebraných s ohledem na ukázkový model tak, aby ke každému kroku v připraveném modelu byl k dispozici konkrétní ukázkový příklad; 4

5 Hlavní aktivity a výstupy projektu (2) „Přenos zkušeností“  Zpracování základní analýzy aktuální situace ve městě;  Kulaté stoly nad vybranými příklady dobré praxe;  „Školení“ pro lokální odborníky se zaměřením na zajištění schopnosti využít ukázkových příkladů pro zlepšení situace v konkrétním městě/ regionu;  Společné plánovací workshopy;  „Enlarged Transfer Programme“; 5

6 Zapojení Ústí nad Labem do projektu  Město již několik let aktivně řeší problematiku dopravy, která představuje ve městě jeden z hlavních problémů limitujících jeho další rozvoj;  Přes snahu přistupovat k řešení problémů s dopravou moderními způsoby se městu některé problémy nedařilo vyřešit částečně i z důvodu nízkých zkušeností města s podobnými postupy;  V roce 2008 se město úspěšně zapojilo do projektu Civitas+ Archimedes – tento projekt však řeší zejména osobní dopravu ve vztahu k bezpečnosti.  Město se proto snažilo najít podobnou možnost pro řešení dopravy nákladní tak, aby bylo možno řešit dopravu jako celek. 6

7 Aktivity partnera – Ústí nad Labem  Základní popis stávající situace ve městě tak, aby všichni partneři rozuměli, jaký je výchozí bod města;  Popis opatření, která město realizuje, nebo plánuje realizovat a kde by město uvítalo pomoc či výměnu zkušeností;  Analýza stávající situace s využitím nasbíraných zkušeností a opětovné zhodnocení vhodných opatření pro další postup;  Návrh akčního plánu a strategie pro zlepšení přístupu města;  Pilotní realizace vybraných opatření na území města;  Veškeré aktivity jsou realizovány prostřednictvím účasti zástupců několika odborů města na aktivitách projektu s využitím technické pomoci externího odborného subjektu; 7

8 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (1) Analýza „best practice“  Na základě analýzy všech „učících se měst“ byl vytipován seznam oblastí, kde vyžadují města nejčastěji pomoc nebo příklad, který by mohly využít pro své další rozhodování;  Pro tyto oblasti byl zpracován přehled vybraných známých příkladů úspěšných i neúspěšných opatření v rámci EU a vybraných států mimo EU;  Přehled je zpracován tak, aby obsahoval všechny potřebné údaje, které byly diskutovány – kdo byl iniciátorem opatření, jaký mělo opatření rozpočet, jaké legislativní podmínky jsou nutné pro dané opatření, bylo opatření úspěšné či neúspěšné a proč; 8

9 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (2) Analýza „best practice“  Co přinesla zpracovaná analýza městu?  Detailní ukázky např. přístupu zkušenějších měst ke sběru dat včetně detailních metodik, ukázky sebraných dat a ukázky jejich využití v praxi;  Ukázky koncepčních a strategických materiálů zpracovaných zkušenějšími partnery;  Rozsáhlý zdroj informací, ze kterých lze i do budoucna čerpat; 9

10 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (3) Studijní cesty (Paříž, Bologna, Barcelona, Londýn) Studijní cesty jsou plánovány v návaznosti na předchozí analýzu hlavních problémů jednotlivých „učících se měst“ – díky tomu je každá cesta specificky zaměřena podle toho o co mají učící se města největší zájem; Například studijní cesta v Paříži byla zaměřena na metody sběru a vyhodnocení dat, protože Francie má v tomto ohledu nejlépe hodnocenou metodiku; Studijní cesta v Bologni byla zaměřena na ukázku automatických systémů pro kontrolu vjezdu nákladních vozidel do centra města a na ukázku spolupráce kraje s městy v regionu při řešení otázek městské logistiky; 10

11 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (4) Studijní cesty (Paříž, Bologna, Barcelona, Londýn) Co přinesly zmíněné cesty městu? Každý partner má možnost vzít s sebou na studijní cestu zástupce všech důležitých odborů tak, aby praktické ukázky viděli všichni pracovníci, kteří by je měli využít; Kromě zástupců města je možno přizvat i odborníky, kteří pomohou městu s případnou aplikací prezentovaných metod a postupů v praxi; V rámci každé cesty je kromě teoretických přednášek ukázka praktické aplikace daného opatření v praxi; K většině prezentovaných opatření jsou k dispozici veškeré dostupné materiály, jako např. metodiky, konkrétní znění dané vyhlášky, prezentační či informační materiály, které město používá pro informování svých občanů apod. 11

12 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (5) Jak pomáhají získané zkušenosti řešit problémy ve městě?  Město se do projektu primárně zapojilo s cílem získat informace o moderních metodách sběru dat a jejich zapojení do zpracování nového mobility plánu;  Dosavadní účast v projektu ukázala, že z prezentovaných příkladů je možno použít výrazně více informací a zlepšit přístup města i dalších oblastech, jako je např. komunikace s podnikateli, veřejností a investory, nebo např. možnost řešit některé problémy se zásobováním formou nočního zásobování, nebo sdílených parkovacích pruhů apod.  K většině dalších zvolených příkladů si město odneslo detailní popis možných řešení včetně např. příkladů vyhlášek apod. 12

13 Zkušenosti z již realizovaných aktivit (6) Jak pomáhají získané zkušenosti řešit problémy ve městě?  Na základě získaných ukázek a zkušeností již proběhlo pilotní prověření nových metod sběru dat pro zpracování mobility plánu, probíhá pilotní testování zásobování v noci, proběhlo pilotní vymezení zásobovacích zón s využitím nové metodiky;  Město v dalších etapách projektu plánuje nad rámec původního plánu projektu využít zkušeností nejen pro původně plánované zlepšení přístupu ke sběru a vyhodnocení dat, ale i pro širší úpravu přístupu k řešení nákladní dopravy ve městě, včetně uspořádání workshopů za účasti zahraničních partnerů pro místní dopravce a ostatní města v regionu; 13

14 Jak se stát partnerem projektu?  Připravte si seznam oblastí, které by Vás jako město zajímaly – např. podpora inovací, doprava ve městě, územní plánování atd.  Zkuste vymezit a popsat problém, který v dané oblasti řešíte – např. komunikace s podnikateli, spolupráce s univerzitou, dosažení dohody s dopravci, atd. (problémem může být i „Chtěli bychom více podpořit inovace ve městě, ale nevíme jak začít“)  Ujasněte si, že na městě bude zájem a ochota se projektu aktivně účastnit – projekt bude pro město jenom tak přínosný, jak bude město připraveno jej „využít“  Kontaktujte „okamžitě“ po sepsání základního popisu možné partnery – pokud nevíte kde začít podívejte se na databázi námětů na stránkách programu; 14

15 Jak si projekt naplánovat?  Sepište si stručný popis aktuální situace ve městě v dané oblasti;  Stanovte si cíle – cíle musí odpovídat programu a jeho možnostem – nelze očekávat investice apod.,  Počítejte se skutečností, že projekt fakticky zahájí realizaci až cca za 2 roky od doby kdy jste připravovali myšlenku projektu, navíc je projekt vždy na cca 2 roky, takže plánujete aktivity na 5 let dopředu;  Naprosto klíčové je zajistit vhodnou účast pracovníků města aby byl na úrovni města zajištěn přenos zkušeností do praxe – v rámci SUGAR vyřešeno zapojením „školitelů“ – odborníků, kteří se účastní projektu spolu s městem a následně pomáhají s přenosem do praxe; 15

16 Zkušenosti a doporučení s řízením projektu  Připravte si detailní plán projektu - počítejte vždy s rezervou  V rámci města počítejte s tím, že projekt má vždy přesah na více odborů; řízení projektu navíc vždy vyžaduje nejen administrátora, ale také někoho kdo rozumí dané problematice – zajistěte si již při přípravě projektu zapojení všech důležitých odborů a osob;  Časová náročnost - jedná se sice o neinvestiční projekty, jejich administrace je však často náročnější díky nutnosti detailně evidovat velké množství vynaložených nákladů ve velkém detailu; 16


Stáhnout ppt "Projekt SUGAR Zapojení a zkušenosti partnera Statutární město Ústí nad Labem Vilém Čekajle Ing. Tereza Dostálová Statutární město Ústí nad Labem Brno 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google