Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maloobchodní sítě Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu Maloobchodní síť Obchodní obvody Rozhodování o umístění maloobchodní jednotky Získání prodejní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maloobchodní sítě Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu Maloobchodní síť Obchodní obvody Rozhodování o umístění maloobchodní jednotky Získání prodejní."— Transkript prezentace:

1 Maloobchodní sítě Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Obsah výkladu Maloobchodní síť Obchodní obvody Rozhodování o umístění maloobchodní jednotky Získání prodejní jednotky Otázky a úkoly 2

3 Maloobchodní síť Maloobchodní síť můžeme definovat jako: uspořádaný soubor (systém) prvků jednotek, mezi nimiž existují vzájemné vazby ovlivňované na jedné straně rozdílným sortimentem, na straně druhé sortimentem příbuzným. Tyto vzájemné vazby mohou mít povahu koordinace nebo konkurence. 3

4 Hlavní funkce maloobchodní sítě Tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách Zajištění ekonomické a společenské efektivnosti spojené s jejich realizací 4

5 Městská maloobchodní síť Městská MOS nabízí veškerý obchodní sortiment v relativně krátkých docházkových vzdálenostech, které umožňují přesuny zákazníků mezi prodejnami. Potýká se s výraznější konkurencí a má velmi koncentrovanou poptávku. Specifické postavení mají v osídlení nákupní centra, která navazují na městskou maloobchodní síť, ale de facto fungují mimo sídelní útvary. 5

6 6 Václavské náměstí

7 Venkovská maloobchodní síť Venkovská MOS realizuje pouze část tržní spotřeby obyvatelstva díky spádovosti do měst. Má méně koncentrovanou poptávku, což je dáno nízkou hustotou osídlení venkovského prostoru a vyšší oběhové náklady ve srovnání s městskou sítí. 7

8 8

9 Centrální obchodní obvod Nachází se převážně ve středu nebo centru města. Je nejstarším nákupním obvodem ve městě. Středem prochází hlavní ulice a jsou zde umístěny i ústřední budovy, banky.. Obchody – větší typy jednotek (obchodní domy, supermarkety, retailingové jednotky, nezávislí obchodníci se speciálním sortimentem) Dostupnost – MHD, pěšky Automobilový provoz – omezován pro nedostatek parkovacích míst nebo jejich drahotu 9

10 Centrální obchodní obvod Nevýhody: Vysoké nájemné a ceny nemovitostí Přesun středních vrstev obyvatelstva na předměstí Stárnoucí struktura budov Vyšší daňové sazby Snaha maloobchodníků následovat obyvatele na periferie měst 10

11 11

12 Sekundární obchodní obvody Umístěny na hlavních tepnách měst směrem z centra. Aktivní nákupní obvody ze vzdálenosti 10 – 20 min. jízdy vozem. Obchody nejsou velké, ale rozmanité v sortimentní skladbě zboží a služeb. Není zde tak vysoké nájemné. Dostatečné obraty. 12

13

14 3. Místní nákupní ulice Celé bloky obchodů po celé délce obvodu do vzdálenosti několik set metrů i kilometrů Umístěny do nájemných domů Obchodní jednotky – nezávislé firmy, specializované na určitý sortiment (železářství, lékárny, pekárny, služby/salóny…) Nájemné je mírné, ceny nemovitostí nižší Lokalita vhodná pro nové maloobchodníky, novátory 14

15 Ostatní lokality uvnitř měst Na rozích bloku obytných domů Dopravní provoz je mírný Dostupnost je střední – MHD, vlastními automobily Obchody jdou nezávislé nebo zařazeny do určitých řetězců (retailingů) 15

16 Nová plánovaná nákupní střediska Nejnovější kategorie Nákupní střediska umožňují splnit téměř všechny požadavky zákazníků Potřeby se mění a měnily Zaměstnanost žen Nákupy pod jednou střechou Široký sortiment… 16

17 Nákupní střediska Nákupní střediska se dělí: Regionální – hypermarkety, nákupní sítě Obvodní – zpravidla supermarket sousedící s dalšími specialisovanými prodejnami Místní – místní 1 supermarket, obchodní centrum 17

18

19 Rozhodování o umístění obchodních jednotek Jednoduché modely, pomocí kritických metod, založené na: demografických údajích odhad objemu tržeb, obrat MOJ počet a struktura obyvatel odhad kupní síly (příjmů) obyvatel Maloobchodní lokality: Interní, axiální, středová, periferní, externí 19

20 Popis místa pro umístění jednotky Obec – charakteristika populace, ekonomické faktory, kvalita života, veřejná doprava, spolky, parky, veřejné školy, kultura Bezprostřední okolí – přitažlivost, velikost obchodní oblasti, parkovací možnosti, místní předpisy Místo samo – dostupnost, slučitelnost sousedních obchodů, prostorové podmínky… 20

21 Akční rádius a dostupnost Akční rádius a dostupnost: je tou částí okolí MOJ, ve kterém působí a zajišťuje nákupní podmínky. AR je představován určitým počtem potencionálních zákazníků, jež svými nákupy mohou zajistit plynulý a efektivní provoz maloobchodních jednotek. AR má své hranice. 21

22 Hranice akčního rádiusu Maximální hranice AR je dána kapacitou prodejny, schopností dosáhnout určitého výkonu a dostupností nebo-li docházkovou vzdáleností. Minimální hranice je vymezena minimální možnou rentabilitou prodejny, která zajišťuje její efektivní reprodukci a minimální zisk. 22

23 Nákupní spád Nákupní spád (NS) představuje realizaci části výdajů (koupěschopné poptávky) obyvatelstva v jiném místě než v místě jejich bydliště. E 23

24

25 „Správné umístění“ MOJ Mnoho obchodníků spoléhá spíše na intuici nebo jiné vlivy:  s oblastí, kde rádi žijí nebo kam se nastěhovali  dostupnost budoucí prodejny  vhodnost uvažovaného sortimentu v MO  posuzují koncentraci obyvatel a jejich strukturu Pragmatický pohled obchodních organizací:  zřizují nebo mají zřízeno „oddělení nemovitostí“  používají vhodné počítačové modely (software)  zaměstnávají analyticky, logistiky a zkušené odborníky na lokalizaci prodejen  popř. si objednávají agentury na marketingový průzkum trhu 25

26 Získání prodejní jednotky Výstavba obchodu (dostatek financí na výstavbu) výhody: neexistují obavy ze zvyšování nájemného značná výše odpisů snižuje daň z příjmu získání hypotečního úvěru na budovou prodejem firma získá kapitálový výnos nevýhody: potřeba velkých kapitálových investic daň z nemovitosti získání místního stavebního povolení udržování budovy 26

27 Získání prodejní jednotky Koupě obchodu  výhody i nevýhody jsou obdobné i zde  prostor zůstává stejný, může být i nevhodný pro MO Pronájem obchodu  nejoblíbenější metoda získání prodejní jednotky  nejrychlejší způsob  vstupní investice do interiéru mohou zmírnit výši nájemného nevýhody:  neobnovení smlouvy  nárůst nájemného  odchod z dobře zavedené lokality 27

28 Největší globální maloobchodní řetězce v ČR PořadíFirmaZeměObrat* 1.Metro AGDE69.134 2.Tesco plcUK68.866 3.Schwarz Unternehmens Treuhand KGDE45.891 4.Rewe-Zentral AGDE44.039 5.Edeka Zentrale AG & Co. KGDE39.445 6.Koninklijke Ahold N.V.NL36.893 7.Tengelmann Verw. und Beteil. GmbHDE29.077 8.Delhaize GroupBE23.164 9.The IKEA GroupSE18.825 10.KarstadtQuelle AGDE14.305 *) Celosvětový maloobchodní obrat ve finančním roce 2005 (v mil. USD) Zdroj: Publikovaná data společností a Planet Retail 28

29 29 Zdroj: ČSU, říjen 2007

30 Otázky a úkoly Co rozumíme pod pojmem maloobchodní síť? Co je městská maloobchodní síť? Obchodní obvody Které faktory bereme do úvahy při rozhodování o umístění maloobchodní jednotky? Jaký postup užíváme při získání prodejní jednotky_ 30

31 Literatura HESS, A. Velkoobchod a maloobchod. Praha: PEF ČZU v Praze, 2004. ISBN 80-213-1163-0 Rychlá informace [online].[cit 2007-12-29]. Dostupné z Tržby 250 světových maloobchodů dosahovaly loni 1,94 mil. Kč za sekundu [online].[cit 2007-12-29]. Dostupné z 31 pef.czu.cz/~hes/Prednasky/Maloobchod/MOBsite2.ppt

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Maloobchodní sítě Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu Maloobchodní síť Obchodní obvody Rozhodování o umístění maloobchodní jednotky Získání prodejní."

Podobné prezentace


Reklamy Google