Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_20."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_20 Tematická oblast: PŘEVODOVKY Téma: Retardéry Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Retardéry Retardér = provozní odlehčovací brzda Účel: Kinetickou energii vozidla přeměnit na energii tepelnou. U retardérů nedochází k opotřebovávání - přeměna energií probíhá bez tření. Šetří se ústrojí provozních brzd (brzdové obložení vydrží 3x až 5x déle a nepřehřívá se). Tím se také zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Dosahuje se nižší spotřeby pohonných hmot. Retardér nelze použít jako parkovací brzdu. Použití: u nákladních automobilů a autobusů jako odlehčovací brzda při sjíždění dlouhých klesání. Retardéry se dělí na čtyři základní druhy: 1.Výfukové brzdy 2.Motorové brzdy 3.Elektrodynamické brzdy 4.Hydrodynamické brzdy

4 Retardéry 1. Výfukové brzdy: Princip: Jestliže se při sjíždění kopce sníží nebo úplně odstaví dodávka paliva do motoru tzv. sundáním nohu z plynu, působí motor na vozidlo jako brzda. Čím vyšší otáčky motor má, tím více vozidlo brzdí. Tento brzdný účinek se dá ještě zvýšit tím, že se omezí nebo úplně znemožní průchod spalin výfukovým potrubím. Uzavření výfukového potrubí se zpravidla provádí klapkou, nebo šoupátkem ovládaným pomocí pneumatického válce – viz obr.

5 Retardéry 2. Motorové brzdy: Princip: Vznětový motor nasává stále stejné množství vzduchu a potřebný výkon je regulován jen množstvím vstřiknutého paliva. V režimu brzdění motorem je dodávka paliva zcela odstavena a ve válcích se při kompresním zdvihu stlačí nasátý vzduch, který se při expanzním zdvihu opět rozpíná. Výsledný efekt je nižší o mechanickou účinnost. Rozdílem je brzdný účinek motoru, který lze dále zvětšit zvýšením odporu proudění plynů - klapkou výfukové brzdy. Další zvýšení účinku nastane pomocí dekompresní motorové brzdy, která zasahuje do časování rozvodu výfukových ventilů. Na konci kompresního zdvihu se pootevře výfukový ventil a stlačený vzduch se upouští do výfukového potrubí, aby svoji energii rozpínáním nevrátil pístu. Během expanzního zdvihu dochází ve válci ke vzniku podtlaku, čímž motor klade větší odpor a vozidlo brzdí více.

6 Retardéry Dalšího zlepšení je dosaženo kombinací dekompresní brzdy s klapkou ve výfuku. Omezí to hluk způsobený odpouštěním stlačeného vzduchu na konci komprese a zvýšení tlaku ve výfukovém potrubí přinese další efekt ve zvýšeném odporu pohybu pístu při výfukovém zdvihu. Otevírání výfukového ventilu na konci komprese je řešeno speciálně upravenou konstrukcí ovládání standardního výfukového ventilu. Na vačce ventilu je kromě hlavního nálitku ještě jeden menší, který pootevře ventil na konci komprese. Aby se ventil neotevíral i v době, kdy je motorová brzda vypnuta, je mezi vačkou a výfukovým ventilem vůle, která se při aktivaci motorové brzdy vymezí naplněním hydraulického zdvihátka tlakovým olejem. U moderních přeplňovaných motorů lze efekt dále zvýšit v případě použití řízeného turbodmychadla, kdy se v režimu motorové brzdy nastaví na maximální dodávku vzduchu.

7 Retardéry 3. Elektrodynamické brzdy: Princip: Tyto brzdy pracují na principu vířivých proudů. Brzda se skládá z kovového kotouče (rotoru) a elektromagnetů (statoru). Kotouč rotuje v magnetickém poli elektromagnetů. Tím v kotouči vznikají síly působící proti směru jeho rotace – kotouč je brzděný. V kotouči se indukují vířivé proudy, které způsobují jeho silný ohřev. Brzdný účinek lze regulovat intenzitou magnetického pole, to znamená velikostí proudu v elektromagnetech. Kotouč je vybaven žebry, která zlepšují chlazení - zvětší jeho povrch a zajistí nucený oběh vzduchu. Elektrodynamické brzdy mají brzdnou sílu závislou přibližně na druhé mocnině rychlosti jízdy. Znamená to, že při malých rychlostech vozidla je jejich účinek prakticky nulový. Naopak při vysokých rychlostech mají účinek velmi vysoký.

8 Retardéry Příklad elektrodynamické brzdy: Převodovka Praga s elektrodynamickým retardérem z autobusu Karosa. Retardér se nachází na konci převodovky. Vychází z něho kloubový hřídel vedoucí do rozvodovky hnací nápravy.

9 Retardéry Výhody elektromagnetických retardérů: Vhodné pro dlouhotrvající činnost Velmi tiché Při brzdění nevzniká otěr Citlivé ovládání Téměř bezúdržbový Možnost dodatečné montáže na vozidlo Ekonomický provoz Nevýhody elektromagnetických retardérů: Velká hmotnost Vyšší pořizovací náklady Rotor se zahřívá na vysoké teploty – nad 400 o C

10 Retardéry V současné době uvedla firma VOITH retardér nové generace – tzv. magnetardér, který používají nákladní automobily Mercedes-Benz Atego. Funkce: 1 – magnetardér je vypnutý Každý pólový nástavec spojuje dva magnety. 2 – magnetardér je zapnutý Spínacím válcem se pootočí jho tak, že proti sobě stojí magnet a pólový nástavec – rotorem protéká magnetický tok. Vznikají silné vířivé proudy působící proti otáčení rotoru a tak přibrzďují přes kloubový hřídel vozidlo.

11 Retardéry Výhody tohoto provedení z hlediska větší hospodárnosti: Bez údržby po celou dobu životnosti. Je to nejlehčí sekundární retardér – pouze 39 kg. Bez nároků na další energie pro vytváření magnetického pole. Vynikající teplotní poměry. Teplota max. 60 o C ve vzdálenosti 200 mm. Výhody tohoto provedení z hlediska větší bezpečnosti: Brzdný moment 650 Nm. Až 180 kW dalšího brzdného výkonu. Kratší brzdná dráha. Výhody tohoto provedení z hlediska větší ochrany životního prostředí: Nepatrné emise od prachových částic brzd.

12 Retardéry 4. Hydrodynamické brzdy: Princip: Dochází k přeměně kinetické energie vozidla na energii tepelnou pomocí víření kapaliny v uzavřeném prostoru. V podstatě to je hydrodynamická spojka s pevným turbínovým kolem. Rotorem je čerpadlové lopatkové kolo, které se otáčí uvnitř statoru a je poháněno výstupním hřídelem převodovky. Otáčením čerpadlového kola dochází k proudění hydraulického oleje na lopatky pevného turbínového kola, kde se brzdí a opět vrací k rotoru.

13 Retardéry Přitom se olej zahřívá – musí být chlazen: Brzdný účinek se plynule mění změnou množství hydraulického oleje. U silničních vozidel může být retardér umístěn na hnacím hřídeli vozidla (tzv. sekundární retardér), nebo může být umístěn přímo ve skříni převodovky (intardér). 1 – termostat 2 – chladič motoru 3 – ventilátor 4 – čerpadlo chlazení motoru 5 – snímač teploty 6 – retardér a výměník tepla

14 OPAKOVÁNÍ: 1. V čem jsou výhodné odlehčovací brzdy? 2. Popište princip činnosti výfukové brzdy. 3. Na jakém principu pracují motorové brzdy? 4. Vysvětlete podstatu funkce elektrodynamické brzdy a magnetardéru. 5. Popište princip činnosti hydrodynamické brzdy. Retardéry

15 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Prospekt firmy Voith Turbo SMI Technologies – Lépe brzdit.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_20."

Podobné prezentace


Reklamy Google