Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- 20.9.2016 Situace CNG v České republice Workshop CNG Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava 24. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- 20.9.2016 Situace CNG v České republice Workshop CNG Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava 24. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 Situace CNG v České republice Workshop CNG Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava

2 - Situace CNG v České republice OBSAH 1. CNG je levné, bezpečné a ekologické palivo 2. Statistika NGV vozidel ve světě a v ČR 3. Dokumenty a předpisy NGV

3 CNG je levné, bezpečné a ekologické palivo  v ČR má zemní plyn 95 až 98 % objemových jednotek metanu  Z pohledu požární bezpečnosti je CNG méně rizikovým než benzín či nafta  CNG je lehčí než vzduch – přirozeně odvětrává, snadná mísitelnost se vzduchem  Úzká mez výbušnosti (směs se vzduchem) 4,4 až 15 % objemových jednotek  Nejedovatý METAN

4 CNG je levné, bezpečné a ekologické palivo V ČR do r dlouhodobě stabilizované podnikatelské prostředí  spotřební daň – nulová do konce roku 2011  silniční daň – nulová pro ekologicky šetrná vozidla  dotace v rámci obnovy vozových parků od min. dopravy do roku 2013 a od plynárenských společností do r  nižší náklady na PHM - úspory u autobusů od 2 do 4Kč/km  nízké zatížení životního prostředí - EURO V  snížení hladiny hluku o 10 – 15 db  výstavba plnicích stanic na klíč zajištěna od specializovaných společností  zásoby zemního plynu jsou dlouhodobější než ropy  kvalita zemního plynu zaručená a pravidelně sledovaná (o.č. 130)  možnost užití LNG, L-CNG, CNG/H 2, CNG/diesel včetně obnovitelného biometanu  nabídka OEM vozidel na českém trhu roste  tvorba technické legislativy – ČR, EU, UN  mezinárodní spolupráce

5 -  CNG vozidla: (více než 60 zemích světa) (2009) nárůst o 27% k roku 2008 (nárůst o 313% k roku 2002)  PS CNG: (2009)  cca ve výstavbě  85% nárůst za poslední 3 rok y  65 výrobců vozidel  cca 300 modelů vozidel všeho druhu  35,4 mld. m³ (29,2 mld. m³ ) roční spotřeba CNG v dopravě ZeměCNG vozidlaPlnicí stanice CNGVRA Pákistán měst Argentina měst32 Irán měst Brazílie měst7 Itálie měst199 Ukrajina USA Rusko měst12 Německo měst804 Francie měst1 290 TOTAL NGV VE SVĚTĚ leden 2010

6 NGV v EVROPĚ leden vozidel ve 37 zemích (2008), (2007)  23 OEM výrobců vozidel  124 modelů všeho druhu roční nárůst cca  plnicích stanic 2413 (2007), 3073 (2008) ZeměCNG vozidlaPlnicí stanice CNG VRA Itálie měst199 Německo měst804 Bulharsko – 36 měst Švédsko měst21 Švýcarsko měst117 Španělsko měst21 Rakousko měst58 Polsko UK Slovensko TOTAL

7 NGV v ČR statistika 1.Q 2010  Plnicí stanice veřejné25  VRA63  Vozidla – celkem  Auta osobní a dodávková Počet dovozců 6 Počet modelů16  Autobusy270 Počet výrobců / dovozců 5 Počet dopravních společností 19 Počet měst / provozoven 30  Komunální vozidla20 Počet výrobců / dovozců 2 Počet měst / provozoven 4  Ostatní vozidla45 vysokozdvižné vozíky, rolby  Průměr měsíční prodej CNG m³ (2008), (2007)  Roční prodej CNG , 082 mil.m³ ,79 mil. m³ roční nárůst o 16,7 % ,76 mil. m³ roční nárůst o 19,5 %  Průměrná cena CNG22,60 Kč/kg = 16,20 Kč/m³

8 - NGV v ČR veřejné PS CNGauta celkemosobní vozybusy Prodej CNG mil m³ , , , , , , Statistika NGV v ČR 2004 až / 1.Q 2010 Milovice nad Labem – Pavel Švestka, s.r.o. ČSAD Semily, a.s. Třebíč – areál Tedom s.r.o. Praha 9 – areál PS a.s., Praha 4, Praha 6, D.P. města Pardubice Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o. CNG VITALL – Vítkovice Machinery Group, a.s.

9 NGV v ČR  OEM - sériově vyráběné vozy  LD osobní & dodávky : Citroen, Fiat, Opel, Renault, VW, Mercedes-Benz, Iveco Daily  Autobusy: výrobce ČR: Tedom, SOR, dovoz: Irisbus Iveco, Mercedes Benz, Solaris  HD nákladní: (komunální): Iveco, Mercedes Benz, Renault  Speciální: vysokozdvižné vozíky: Linde rolby: Zamboni

10 Dokumenty a předpisy NGV Tvorba technických normativních dokumentů ČPS zajišťuje pro potřeby plynárenství zpracování technických předpisů, stanovisek a připomínek k návrhům zákonů, vyhlášek a ostatních dokumentů v oblasti energetiky, ekologie a dalších oborů  Technická Pravidla GAS (TPG)  Technická Doporučení GAS (TDG)  Technická INstrukce (TIN)  zpracovány na základě konsenzu ve spolupráci zainteresovaných subjektů  dokumenty přijaté nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací  od okamžiku schválení jsou považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ISO/IEC Pokyn 2

11  Hlavní oblasti činností vycházející z Dohody (2006)  Výstavba sítě plnicích stanic CNG  Nulová sazba spotřební daně na CNG  Legislativa v oblasti NGV  Marketingová podpora programu využití CNG v dopravě  ve snaze :  dosáhnout růstu vozového parku městské a příměstské dopravy autobusy s pohonem CNG  dosáhnout postupné obměny vozového parku státních orgánů a státem řízených organizací za vozidla s pohonem na CNG  zvýšit využívání CNG vozidel u podnikatelských subjektů  zvýšit využívání komunálních a dalších vozidel s pohonem na CNG  snižovat zdravotni a environmentální rizika ze znečišťování ovzduší vlivem enormního nárůstu dopravy po pozemních komunikacích Dokumenty a předpisy NGV

12 - Dokumenty a předpisy NGV  UN ECE R49 - Jednotná ustanovení týkající se schvalování vznětových motorů (CI) a motorů na zemní plyn (NG) jakož i motorů se samozápalem (PI) na zkapalněný P-B (LPG), včetně emisí znečišťujících látek Předpis určený pro OEM v rámci typového schvalování celého vozidla (WVTA) získávají výrobci CNG automobilů osvědčení, jež je akceptováno ve všech zemích UN ECE aniž by byla nutná další certifikace  UN ECE R110 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. Specifických komponentů motorových vozidel používajících pro pohon CNG II. Vozidla, jež mají instalovány schválené typy specifických komponentů pro využití CNG pro pohon III. část obsahuje ustanovení norem: ISO platné pro všechny typy lahví na CNG a ISO platná pro plnicí hrdla určená pro CNG Novelizovaný předpis byl doplněný o část týkající se tlakem aktivovaného zabezpečovacího zařízení a svařované vnitřní ocelové vložky u kompozitových lahví Dokumenty a předpisy NGV - UN ECE

13 - Dokumenty a předpisy NGV Předpis určený pro PŘESTAVBY (konverze) Předpis je určený pro dílenskou přestavbu benzínových aut na CNG a LPG, zohledňuje zvyšování kvality tlakové soustavy nových generací automobilových motorů včetně systému OBD  UN ECE R115 - Jednotná ustanovení týkající se schvalování: I. Specifických systémů na LPG určených k dodatečné montáži do motorových vozidel umožňující používání LPG v soustavě pohonu II. Specifických systémů na CNG pro dodatečnou montáž do motorových vozidel umožňující používat CNG v soustavě pohonu UN ECE

14 - Dokumenty a předpisy NGV Normy: ISO – jejich obecnou metodikou je „způsobilost pro daný účel“ – neřeší prioritně projektové principy, konstrukční postupy a materiál ale bezpečnostní kritéria jež musí komponenty nebo systémy splňovat včetně provozních parametrů celého výrobku  ISO „Lahve na přepravu plynů – vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo motorových vozidel (je zapracováno do UN ECE R110 takže požadavky jsou ZÁKONNÉ) Zahrnuje všechny typy lahví: CNG-1 celokovové, CNG-2 kovová vložka vyztužená spojitým vláknem impregnovaným pryskyřicí (obručovitě ovinutá) CNG-3 - // - (plně ovinutá) CNG-4 plně kompozitní lahev  ISO „Lahve na plyn – Kontrola instalovaných lahví a opětovná kontrola vysokotlakých lahví používaných jako zásobníky zemního plynu ve vozidlech na zemní plyn“ uvádí postup pravidelných kontrol lahví na CNG. Stanoví posouzení neporušenosti a bezporuchovosti lahve. Zatím není v R 110, zahrnutím by se vytvořila povinná celoevropská norma pro pravidelnou kontrolu ISO

15 - Dokumenty a předpisy NGV  Soubor norem podvýboru: ISO/TC22/SC25 „Silniční vozidla na plyn“ Typy hrdel:  ISO CNG normální plnicí hrdlo na pracovní tlak (do 200 barů) - je součásti R 110  ISO CNG velké plnicí hrdlo pro nákladní vozy - připravuje se zahrnout do R 110  ISO CNG plnicí hrdlo na vyšší provozní tlak (nad 200 barů) Palivové systémy: (tyto normy v současnosti procházejí revizí po 5 letech)  ISO Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG část 1-Požadavky na bezpečnost  ISO Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG část 2- Zkušební metody ISO

16 - Dokumenty a předpisy NGV  ISO „Silniční vozidla – Komponenty palivového systému na CNG“ - norma má celkem 20 částí (např. část 3: Zpětný ventil, část 5: Ruční ventil na lahvi, část 6: Automatický ventil, část 9: Regulátor tlaku, část 17: ohebné vedení paliva, apod.) Norma Technického výbor: ISO/TC 193 :  ISO „Zemní plyn – Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla – část 1 a 2“ – viz část: PALIVO CEN Soubor norem Technického výboru: CEN/TC326  prEN „Plnicí stanice pro NGV“ – základní dokument pro TDG  prEN „Plnicí zařízení pro vozidla“ (průtok < 20 Nm3/h, zásoba CNG <0,5 Nm3 charakterizuje VRA = pomaluplnicí zařízení) – základní dokument pro TDG ISO

17 Dokumenty a předpisy NGV Garážování CNG vozidel - Usnesení vlády č. 563 / 2005 a následná Dohoda - Vyhláška ČÚBP a ČBU 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 19, písmeno e) zakázáno vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů u nichž není výslovně vjezd vozidel poháněných CNG nebo LPG dovolen - Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (§30, odst. 8 - Užívání stavby) -§30, odst. 8 – V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva - norma ČSN Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty Příloha I – Požární bezpečnost garáží NESOUHLAS s kategorií „vozidla s plynnými palivy“ bez rozlišení vlastností ZP (CNG) a LPG - připravuje se revize norem ČSN a ČSN – garážování silničních motorových vozidel v jednotlivých, řadových a hromadných garážích

18 - Dokumenty a předpisy NGV  ČSN EN ISO „ Zemní plyn – Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla! – část 1: Stanovení kvality, část 2: Specifikace kvality  ČSN Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení norma je schválena, ÚMNZ provádí formální kontrolu, datum vydání bude uvedený ve věstníku ÚMNZ (očekává se do konce r.2009) prováděcí předpis k Zákonu č.311/2006 Sb. O pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Obdobné předpisy: DVGW DIN z r. 2008, nařízení 2009/30/EC nahrazující nařízení 98/70/EC  novela Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. O stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší – kategorizace plnicích stanic CNG jako malý zdroj znečišťování (kap. 4.8). Očekávaná účinnost v r Palivo - CNG

19 Dokumenty a předpisy NGV  TDG Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Stanoví podmínky pro umísťování, provedení, zkoušení a provoz rychloplnicích stanic CNG (národní předpis k prEN 13638) Zohledňuje samoobslužné plnění motorových vozidel konečným zákazníkem – řidičem Postup plnění definován v instrukci – PIKTOGRAMEM CNG mohou plnit pouze osoby poučené Plnicí stanice CNG je způsobilá pro samoobslužné plnění je-li vybavena výdejními stojany s plnicími koncovkami typu NGV1, plnicími hadicemi s nadproudovou pojistkou a trhací spojkou Na každou plnicí stanici CNG, která je považována za způsobilou pro samoobslužné plnění musí být vydáno odborné a závazné stanovisko podle §6a odst. 1 písm.a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Plnicí stanice CNG

20 Dokumenty a předpisy NGV  Samoobslužné plnění CNG

21 Dokumenty a předpisy NGV Další předpisy platné v ČR  TDG Vybavení garáže, servisu, opravny a jiných prostor pro vozidla na CNG  vybavení prostor pro parkování individuální, samostatné garáže hromadné garáže a parkoviště (v úrovni terénu i mimoúrovňové)  vybavení prostor pro provádění kontrolních a údržbových prací  odborná způsobilost a požadavky na provozovatele objektu  TDG Podmínky provozu, oprav, údržby a kontrol vozidel na CNG  druh a charakter vozidla a palivové soustavy osobní, dodávková, autobusy, nákladní, zvláštního určení jednopalivová (CNG), dvoupalivová - Bifuel (CNG/benzín)  odborná způsobilost  TDG Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn  požadavky na provedení, instalaci a provoz  odborná způsobilost uživatele Platnost:

22 Garážování CNG vozidel Česká republika Německo Řeší předpis "Garagenverordnung" každá spolková země řeší samostatně ale dodržují federální předpis "Mustergaragenverordnung", ve kterém parkování v podzemí není zakázáno!! ŘEŠENÍ

23 Situace CNG v České republice Děkuji za pozornost Ing. Pavel Novák NGV Manažer Tel: &


Stáhnout ppt "- 20.9.2016 Situace CNG v České republice Workshop CNG Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava 24. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google