Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje ve školní praxi Mgr. Alexandra Vančurová Knihovna chemie 14. 12. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje ve školní praxi Mgr. Alexandra Vančurová Knihovna chemie 14. 12. 2015."— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje ve školní praxi Mgr. Alexandra Vančurová Knihovna chemie 14. 12. 2015

2 Co se dnes naučíme Typy informačních zdrojů – jaké jsou, kde je hledat Jak hledat efektivně – klíčová slova, rešeršní dotaz Co na to autorský zákon – co, kde a jak mohu použít Citace- typy citací, co všechno citovat, plagiátorství Citační manažer – k čemu slouží, př. Zotero

3 Informační zdroje Odborná literatura – primární, sekundární Šedá literatura

4 Primární literatura Tištěné – Knihy – Sborníky z konferencí – Odborné časopisy, ročenky – Vědecko-výzkumné zprávy, kvalifikační práce, výsledky měření Elektronické – Monografie, el. články, faktografické dtb,…

5 Sekundární literatura informace o informacích Bibliografické dtb Katalogy knihoven, souborné katalogy Naučný slovník Encyklopedie, atlasy, tabulky Učebnice Přehledové články

6 Šedá literatura Nabývá na významu dokumenty, které nejsou formálně publikovány, tj. neprocházejí standardním vydavatelským procesem. Patří sem např. zprávy (výroční, výzkumné, technické, nálezové, o stavu), vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, magisterské, rigorózní, disertační, habilitační), pracovní a studijní materiály, konferenční materiály (sborníky z konferencí, prezentace, postery, programy) a firemní literatura. Mohou být dostupné širokému okruhu osob, přesto bývá obtížné je vyhledat https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ed%C3%A1_literatura

7 Zdroje informací - tištěné Jednotná informační brána Katalogy knihoven – Univerzita Karlova Univerzita Karlova – Pedagogická knihovna J. A. Komenského Pedagogická knihovna J. A. Komenského – Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze – Národní technická knihovna Národní technická knihovna – Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR Souborné katalogy – Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR

8 Zdroje informací - elektronické Zkušební provoz discovery.cuni.czdiscovery.cuni.cz Portál elektronických zdrojů UK http://pez.cuni.cz/ Repozitáře UK –např. kvalifikačních prací – http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=751&lan g=cs

9 Zdroje informací – elektronické knihy Portál e- knih UK

10 Elektronické časopisy Portál e-časopisů UK EZB – celosvětová databáze e-časopisů EZB

11 Šedá literatura Čím dál více nejen bibliografické dtb, ale i fulltext dtb Národní úložiště šedé literatury NUŠLNUŠL Repozitáře institucí

12 Další ERIC – Education Resources Information CenterEducation Resources Information Center Web of Science Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů - DUMDUM Online kurzy MOOC Materiály vzniklé z grantů

13 Wikipedie Vhodná pro základní seznámení s tématem Není záruka kvality informací Využít bibliografii na konci článku – primární zdroj informací Funguje pro licencí CC – pro nekomerční účely z ní mohu přejímat texty i obrazovou dokumentaci

14 Google – nejrozšířenější vyhledávač

15 Google interpunkční znaménka a symboly

16 Google pokročilé operátory

17 Google Scholar vyhledávání odborné literatury recenzované články dizertační práce knihy, abstrakty a články od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací

18 Google Alerts

19 Autorský zákon Dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

20 Dílo x dokumentační fotografie http://www.kaduceus.cz/pictures/2011-02-24.povesti06.big.jpg

21 Užití děl dílo nebo jeho část není možné bez souhlasu autora (licence) jakkoliv užít, to znamená, že jej není možné rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti

22 Výjimky užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora Osoba - pro svou vlastní vnitřní potřebu zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír Pro účely vyučování - výňatky, v samostatném díle, v odůvodněné míře Knihovní licence - v prostorách knihovny nebo v přednáškových místnostech, dílo je součástí sbírek

23 Autorský zákon a výukové materiály https://is.muni.cz/elportal/a_zakon http://www.avmedia.cz/archiv/detail/29_180 0-autorska-prava-pri-tvorbe-digitalnich- ucebnich-materialu http://www.avmedia.cz/archiv/detail/29_180 0-autorska-prava-pri-tvorbe-digitalnich- ucebnich-materialu Origami u agamy ⁻30. 3. 2016 Autorské právo a CC ve světě vědy JUDr. Matěj Myška, MU Brno30. 3. 2016 Autorské právo a CC ve světě vědy ⁻27.4. 2016 Autorské právo a CC ve světě vědy pro pokročilé JUDr. Matěj Myška, MU Brno27.4. 2016 Autorské právo a CC ve světě vědy pro pokročilé

24 Typy licencí copyleft Slovní hříčka od copyright Nejznámější Creative common Vždy zdarma Za různých podmínek Vyžadují uvedení údajů o díle Wikipedie, Flickr, Picasa/Google+, …

25 Piktogramy CC

26 Typy licencí CC https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Commons&veaction=edit&vesection=3

27 Materiály pro e-learning, grant Obvykle nesplňují podmínku nekomerčnosti Nelze použít materiály s licencí CC, obvykle ani otevřených zdrojů grafik Obvykle nejjednodušší cesta – vlastní grafika

28 Co všechno musíme citovat monografie časopisy, články sborníky, příspěvky ve sborníku kvalifikační práce zákony, směrnice, vyhlášky,normy, patenty firemní publikace kartografické materiály nepublikované dokumenty obrázky, fotografie webovou stránku, příspěvek na webu

29 Co všechno musíme citovat blog video prezentace e-mail, dopis zaznamenaný rozhovor pořad v televizi, v rozhlase i jeho část film, seriál ústní sdělení hudba, hudební album

30 Citační etika povinnost citovat všechny zdroje neuvádět citace, které jsme v textu nepoužili nezneužívat autocitace nepřesné citování nevytvářet plagiáty

31 Druhy plagiátorství Klonování a kopírování drobné úpravy - parafráze nesprávná kompilace necitování v textu citáty bez uvozovek vylepšování literatury nedohledatelný zdroj zneužití autocitací kryptomnézie

32 Antiplagiátorské systémy

33 Metody citování Harvardský systém „aaa bbb…..“ (Holman, 2005, s. 497) Průběžné poznámky „aaa bbb….“ 4 4 Holman, R., Dějiny ekonomického myšlení, s. 497 Metoda číselných citací „aaa bbb ….“ (2) 2 – odkazuje na seznam použitých inf. zdrojů. Ten je uspořádán dle výskytu cit. zdroje v textu, nikoli podle abecedy.

34 Dobrý příklad Jak citovat v učebních materiálech – učitel musí jít příkladem

35 Source: Pixabay.com

36 Citační manažery Organizace literatury – přečtené, k přečtení Propojit citaci s PDF fulltextu Orientace v záznamech Upřesnění obsahu – anotace, klíčová slova Pracovat s citacemi v textu během psaní Měnit citační styly v průběhu tvorby dokumentu Spolupráce ve skupině K čemu jsou

37 Citační manažery

38 Zotero https://www.zotero.org/ Zdarma, open source Desktopová aplikace v češtině Webový účet Plugin – Firefox, Chrome, Safari Word, Libre Office Mobilní aplikace pro Android 300 MB zdarma, možnost navýšit Funkce PrtSc Stahování z WoS Práce s pdf, správa plných textů

39 Desktopová aplikace

40 Plugin Firefox

41 Webový účet

42 Plugin pro MS Word

43 Shrnutí na závěr Kvalitním vyhledáváním – dostanu přesně to, co potřebuji Kvalitním archivováním – usnadním si další použití materiálů, buduji si vlastní knihovnu Autorský zákon – pečlivost zejména v komerčním využití a v materiálech, které veřejně vystavím Příkladem učím studenty Citační manažer – velký pomocník

44 Použitá a doporučená literatura ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. PIÁČEK, Jiří. Elektronické informační zdroje: Open Access, bibliometrie, autorské právo, citace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 136 stran. ISBN 978-80-244-4109-2. PIÁČEK, Jiří. Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji: terminologie, typologie, rešerše, databáze, knihovny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 129 stran. ISBN 978-80-244- 4108-5. FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo v praxi. Praha: FCC Public, s.r.o., 2015, 60 stran. ISBN 978-80-86534-26-8. KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Brno:Masarykova univerzita, 2014, 70 s. https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php

45 Děkuji za pozornost Mgr. Alexandra Vančurová, Knihovna chemie alexandra.vancurova@natur.cuni.cz https://www.natur.cuni.cz/chemie/knihovna https://www.facebook.com/knihchem/


Stáhnout ppt "Informační zdroje ve školní praxi Mgr. Alexandra Vančurová Knihovna chemie 14. 12. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google