Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět:CJLRočník: 2. Téma: Psaní přejatých slov obecných Tematický okruh: Pravopis Jméno autora: Mgr. Hana MaříkováDatum tvorby: září 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_CJL_MA007 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_CJL_MA007 Anotace: Opakování grafické stránky jazyka, zopakování psaní přejatých slov obecných a vysvětlení procesu počešťování slov

2 Psaní slov přejatých o pravopisu přejatých slov obecných rozhoduje především míra jejich zdomácnění a rozšíření v češtině slova úzce odborná se píšou pravopisem původním, tj. tak jako v jazyce, z kterého byla přejata

3 Psaní slov přejatých slova zdomácnělá se zpravidla píšou podle zásad českého pravopisu, tj. počeštěným pravopisem v textech určených širší veřejnosti lze v některých případech psát i slova úzce odborná způsobem počeštěným i původním

4 Slova s pravopisem původním omezená na úzký okruh uživatelů odborná nebo knižní, slova mající povahu mezinárodních značek např. brutto, netto, popř. v chemii - watt, joule, wolfram, ytterbium

5 Slova s pravopisem původním částečně zdomácnělá slova (většinou anglická a francouzská), u kterých je však výslovnost od psané podoby podstatně odlišná např. bulletin, causerie, interview, outsider, résumé (i resumé), revue

6 Poznámka – oba způsoby psaní zdomácňování slov probíhá postupně, proto se píšou některá slova dvojím způsobem např. rallye i rely, runway i ranvej, trust i trast aj.

7 Důsledně původní pravopis důsledně pravopisem původním se píšou citátové výrazy z jazyků užívajících latinky - např. ad hoc (ad hók) - pro tento případ curriculum vitae (kurikulum vité) - CV životopis status quo – stav jako před konfliktem

8 Důsledně původní pravopis de iure - podle práva de facto – ve skutečnosti via facti – vývojem věci – ve skutečnosti pour féliciter – (z fr. pro štěstí) k blahopřání, novoročenka, zkratka p.f., P.F. výrazy hudební např. adagio – klidně pianissimo – velmi slabě

9 Pravopisně počeštěná slova slova zdomácnělá, tedy obecně v jazyce rozšířená, a běžné výrazy odborné, se píšou podle zásad českého pravopisu způsob psaní zpravidla odpovídá jejich české spisovné výslovnosti existují odchylky se píšou podle zásad českého pravopisu; způsob psaní zpravidla odpovídá jejich če

10 Počešťování slov odstraňuje se psaní skupin ae, ai, oe vyslovovaných jako [e], [é], a některé další skupiny samohlásek např. aféra, etiologie, gynekologie, prémie, sféra, paleo- (paleologie,), hema- (hematologie), peda- (pedagog), eko- (ekologie, ekonomie), rentgen x pův. roentgen

11 Pozor samohláskové skupiny, kde jejich samohlásky vyslovujeme, stále píšeme např. - kánoe, aeroplán, aerobik, aerobní

12 Počešťování slov c vyslovované jako [k] se píše jako k (ať jde o slova přejatá z latiny, nebo z jiných jazyků) qu píšeme jako kv a gu jako gv w nahrazujeme českým v i/y vyslovované jako [j] se píše jako j rh se zjednodušuje na r

13 Příklady počeštěných slov abstraktum, kakao, kaňon, streptokok, hokej, šok kvóta, kvinta lingvista, sangvinik tramvaj, bonsaj, bojkot, jachta, konvoj, loajální, rajon rododendron

14 Příklady počeštěných slov th v slovech řeckého původu se píše jako t např. antologie, ateizmus/ateismus, antropolog, estetika, éter, etika, etnografie, etan, metyl, metoda, mýtus, mytologie, patos, teologie, teorie, terapie, téma, teze, -téka (kartotéka), -téza (syntéza) psaní th se zachovává v odborných termínech např. ethan, methyl, methylalkohol

15 Počešťování slov zjednodušují se písmena zdvojená ss, ll, nn, mm, dd - např. - adresa, agrese, expres, glosa, komise, mise, stres - alergie, bula, buldozer, ilegální, pulovr, fotbal - inovace, tenis - dilema - puding/pudink

16 Zdroje HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Praha: Academia, 1998, 391 s. ISBN 80-200- 0475-0. Slovník cizích slov. Vyd. 2., upr. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005, 720 s. ISBN 80-736-0289-X. Vysvětlení cizích slov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-17] Slovník cizích slov a online Wiki – použití při hodině


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google