Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_14."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_14 Pedagogické myšlení 19. století – 2. část Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 4. ročník Datum vytvoření:září 2013 Anotace: Evropské myšlení 19. století, G. Bosco – salesiánské hnutí, anglosaská pedagogika - H. Spencer, J. Dewey (projektové vyučování) Metodický obsah:Výklad nového učiva, pojmy, upevnění vědomostí

2 Italská pedagogika 19. století  Katolické pedagogické myšlení mělo silné tradice, protože Itálie nebyla zasažena náboženskou reformací, naopak zde měla silné kořeny protireformní pedagogika  V 19. století zde vznikl výchovný systém salesiánské hnutí - alternativní model výchovy, dodnes se rozvinul v mnoha evropských zemí

3 Giovanni Bosco (1815-1888) Katolický kněz Iniciátor tohoto systému Motivován péči o sociálně slabou a delikventní mládež 1841 vznikl v Turíně azyl pro opuštěnou mládež Oratoř sv. Františka Saleského Roku 1874 je tato forma péče a výchovy potvrzena papežem a šíří se po světě

4 Giovanni Bosco (1815-1888) Obr. 1 G. Bosco [1]

5 Význam a základ systému  Základem je získat srdce svěřeného jedince  Toho lze dosáhnout: láskou bez tělesných a ponižujících trestů přímou účastí při činnostech, zaměstnáních i hrách poslušnost musí vycházet z lásky a ne ze strachu,,Bez lásky není důvěry a bez důvěry není výchovy“

6 Anglosaská pedagogika na přelomu 19. a 20. století  Navázala: na domácí tradice (Bacon, Locke) na podněty francouzské a švýcarské (Montaigne, Rousseau, Pestalozzi)

7 Herbert Spencer (1820-1903)  Spis: Výchova rozumová, mravní a tělesná Obsah: cíl výchovy  příprava k životu kritizuje osvojování nepotřebných vědomostí Zastáncem reálného vzdělání, které má přispívat k rozvoji společnosti.

8 Rozumová výchova  Zdůrazňuje jednotu rozumového a tělesného rozvoje  Respektování žákovy přirozenosti (tj. věkových a individuálních zvláštností)

9 Spencer stanovil 7 didaktických principů 1. Od jednoduchého k složitému 2. Od neurčitého k určitému 3. Od konkrétního k abstraktnímu 4. Postupovat ve shodě s historickou výchovou lidstva 5. Vycházet ze zkušeností 6. Podporovat samostatnost 7. Učení má být radostné

10  Mravní výchova zásada náročnosti v mládí (Locke) princip přirozených následků (Rousseau, přímé důsledky jedincových činů)  Tělesná výchova význam: zdravý vývoj individua zdůrazňuje: vydatnou stravu, otužování, dostatek pohybu, her a sportu Spencer stanovil 7 didaktických principů

11 John Dewey (1859-1952) Američan Představitelem pragmatické pedagogiky Spis: Škola a společnost Cíl výchovy: příprava pro život - spojení školy se životem

12 Projektové vyučování  Nový vyučovací systém autoři  Dewey a jeho žáci (W. Kilpatrick)  Projekt: komplexní pracovní úkol při jeho řešení si žáci osvojují vědomosti a dovednosti

13 Fáze řešení projektu 1. Žáci pracují v dílně, v laboratoři, na školním pozemku,… 2. Při práci narážejí na obtíže, o překonání se musí poučit 3. Na základě teorie praktický úkol dokončí

14 Význam  Snaha o hlubší motivaci vyučování  Sepětí teorie s praxí  Ruší systém vyučovacích hodin a předmětů  Nahodilé osvojování vědomostí s řešeným úkolem  Učitel - organizuje prostředí

15 Otázky a úkoly 1.Jak se jmenuje výchovný systém G. Bosca, objasněte jeho podstatu. 2.Vyjmenujte didaktické principy, které stanovil H. Spencer. 3. Popiš jednotlivé fáze projektového vyučování.

16 Použitá literatura a obrázky JŮVA V. Stručné dějiny pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1997, 76 s. ISBN 80-85931- 43-5. PRŮCHA J; WALTEROVÁ E.; MAREŠ J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-7178-029-4. HARTL P.; HARTLOVÁ H. Psychologický slovník.1. vyd. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X. Použitý obrázek: [1] In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Don_Bosco_scrittoe_Tori no_1865-68.jpg/366px-Don_Bosco_scrittoe_Torino_1865-68.jpg

17 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_14."

Podobné prezentace


Reklamy Google