Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Program 1.Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS Ing. Jana Tomková 2.Zpracování účetní závěrky za rok 2014 - termíny Ing. Jana Tomková 3.Transfery v účetnictví 2015 Ing. Špaček 4.Změny v účetnictví 2015 Ing. Špaček, Ing. Tomková 5.Konsolidace účetních výkazů Ing. Antonín Špaček 6.Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR Ing. Marek Kurka 7.Finanční vypořádání a SZÚ za rok 2014 Ing. Marek Kurka 8.Daňový výhled pro rok 2015 a vývoj daňových výnosů v roce 2014 Ing. Kurka 9.Novela zákona č. 250/2000 Sb. Ing. Marek Kurka 10.Vývoj další legislativy 2

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Výkaz FIN 2-12 M - měsíčně - po pořízení účetních a rozpočtových dat, které se vztahují k výkazu FIN 2-12 M – vždy do 10. dne následujícího měsíce Konsolidační tabulky ihned výkazem FIN 2-12 M. (Konsolidační tabulka nesmí být zaslána společně s účetní dávkou na adresu automatu, automat takovouto přílohu smaže a k příslušnému referentu se nedostane!!!) Účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha – čtvrtletně - do 15. dne následujícího měsíce (obce s PAP či DPH - do 20. dne následujícího měsíce) Výkazy PAP – čtvrtletně – nově vždy do 20. dne následujícího měsíce Na automat vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz (jediná existující adresa automatu pro obce)vykaznictvi.obce@kr-jihomoravsky.cz Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS 3

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Finanční a účetní výkazy jsou předávány elektronicky ve tvaru přenosových vět ve formátu XML (vyhláška č. 383/2009 Sb. a technický manuál). Ministerstvo financí uveřejňuje na svých stránkách vždy aktuální verzi XSD schémat. Aktuální verze automatu na Krajském úřadu Jihomoravského kraje počítá s aktuální strukturou XSD schématem, je tedy nutné, aby výkazy byly zasílány vždy v aktuální struktuře. (4.11.2014 nový balíček) http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace Při otevření automatu pro sběr výkazů na JMK je vždy odeslána informace obcím. Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS 4

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Obce jsou odpovědné za předávané výkazy do CSÚIS Porovnat výkazy na obci s výkazy ze zpětného protokolu!!! Nelze nic v účetnictví ÚJ měnit bez předchozího souhlasu metodika. POZOR NA ANALYTIKY ÚČTŮ dle používaného SW – pro správné generování výkazů! V případě oprav, které jsou dohodnuté s metodikem, je nutné odeslání nových, opravených výkazů. Metodici KrÚ JMK nemají možnost zkontrolovat, zda jsou v automatu zaslány skutečně shodné výkazy, jako má obec ve svém účetnictví. Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS 5

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 příspěvkové organizace aktiva celkem (netto) > 100 mil. Kč ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích … zjistíme až po předání výkazů za 12/2014 … musí si ÚJ hlídat sama!!! Může jich být víc, výsledek bude znám až po odeslání výkazů za 12/2014 obce počet obyvatel > 3000 (k 1.1.2014) Zkušenosti s výkazem PAP – předávání výkazů PAP v roce 2015 6 IČOÚčetní jednotka | KalRok/měsíc12.201212.2013 09.2014 101443Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace26 071,46121 263,39168 784,53 101460Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organi25 435,21166 645,32170 651,10 489123Loutkové divadlo Radost, příspěvková organizace77 196,12117 076,43115 467,16 62161598Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace96 871,06101 359,10124 840,77

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Aktuální křížové kontroly a aktuální metodika PAP na stránkách MF ČR aktualizováno dne 20.10.2014 http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace Změny: - Zrušení vybraných křížových kontrol u položek pohledávky/závazky místních a ústředních institucí - Aktualizace vybraných křížových kontrol u položek náklady/výnosy místních a ústředních institucí na finanční dary Aktuální XSD schémata – k 4.11.2014 platí Balíček č. 24 - Aktualizace XSD schémat pro oblast CSÚIS http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace Zkušenosti s výkazem PAP 7

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Již nejsou dosavadní chyby z důvodu zúžení KRK PAP časový nesoulad vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací rozdíl v účtování předpisu závazku a pohledávky od 20.10.2014 nové KRK PAP nyní chyby převážně u bezúplatných převodů Zkušenosti s výkazem PAP – chyby KRK PAP 8

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 9 Zpracování účetní závěrky Termín předání výkazů na JMK zaslání výkazu FIN 2-12 M za měsíc prosinec – do 20. ledna 2015 pohyby na účtech i v pokladně jsou do 31.12.2014 tato data zaúčtovat a zaslat výkaz FIN 2-12 M – pro kontrolu dotací, konsolidací aj. opravy finančních výkazů po dohodě s příslušným metodikem ve velmi výjimečných případech do 6. února 2015 zaslání ÚČETNÍCH VÝKAZŮ za měsíc prosinec – do 5. února 2015 doúčtování předpisů faktur, inventurních rozdílů, opravy na základě přezkumu hospodaření atd. opravy účetních výkazů po dohodě s příslušným metodikem do 16. února 2015 (obce s PAP a DPH do 23. února 2015) zaslání výkazů PAP za IV. čtvrtletí – do 20. února 2015

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 10 Zpracování účetní závěrky Termín předání výkazů na JMK Neškolské příspěvkové organizace zřizované obcemi účetní výkazy 3. - 10.2.2015 výkazy PAP 10. - 20.2.2015

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 11 Zpracování účetní závěrky - Rozvaha hodnoty se vykazují s kladným znaménkem vyjma 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407 a 408 a účtové skupiny 43 a 49 plovoucí účty 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355 a 363 drobné majetky (netto hodnoty musí být 0) uspořádací účty technického zhodnocení (k 31.12. stav 0) téměř se nevyužívají mělo by se posuzovat jednotlivé TZ limitky (od roku 2012 účtujeme na účet 231) kontokorentní úvěry rok X: 231 pol. 8905 MD / 281 D; rok x+1: 281 MD / 231 pol. 8905 D je-li schválena účetní závěrka, pak účet 431 k 31.12. musí mít stav 0

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 12 Zpracování účetní závěrky - VZZ POZOR na využívání závazných analytik Vašeho SW hlavní činnost x hospodářská činnost daň z příjmů za obec ( odhad daňového přiznání do nákladů 591/341) výsledkové účty mohou vykazovat mínusové zůstatky u některých účtů se mínusový zůstatek očekává (aktivace..) vliv „významnosti“ u prováděných oprav jinak očekávány zůstatky kladné aplikace účetních metod časového rozlišení v širším i užším smyslu.

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 13 Zpracování účetní závěrky - Příloha část A.1. – A.3. a A.6. – A.9. – minulý rok zveřejněn vzor pro vyplnění textových částí v materiálu „Výkaz Příloha“ - zatím není aktualizováno http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 část A.4. – podrozvahy – pozor na účtování na správné straně aktivní podrozvahové účty vztahující se k majetku a pohledávkám – zůstatek účtu je vždy na straně MD (účet 90x, 911, 92x až 94x, 991, 992) pasivní podrozvahové účty vztahující se k závazkům – zůstatek účtu je vždy na straně Dal (účet 912, 96X AŽ 98X, 993, 994) část A.5. – splatné soc. a zdrav. poj. a daňové nedoplatky - pouze po splatnosti část C. – účet 403 opravy minulých období – AU (00xx, 08xx či 09xx) ostatní či oprava na původní AU pro neexistující majetek zrušit na účtu 403 veškeré AU s ním spojené (v PS následujícího roku) jakékoliv změny analytik – jedině v PS roku 2015 odlišit dotace - vše o jedné dotaci "svázat" za pomocí ORJ či ORG

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 14 Zpracování účetní závěrky - Příloha část D. – nové od r. 2014 – lesní pozemky části E.1. - E.4. - POZOR - vyplnit všechny sloupce část F. – fondy ÚSC nutno respektovat závazné AU programu části G. a H. – stavby a pozemky (pozor na AU u korekce) části I. a J. – Náklady a výnosy z přecenění RH část K. – Doplňující informace k poskytnutým garancím (podrozvahy 98x – nepatří sem zajištění vlastních úvěrů) část L. – Doplňující informace o projektech partnerství veř. a soukr. sektoru (nemělo by být???) část N. – Specifikace mzdových nákladů - nutné dodržovat analytiky či postupy dle Vašeho SW!!!

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 15 Zrušení části N. výkazu Příloha v § 45 prováděcí vyhláška zůstává část N. nadále zachována závazným vzorem výkazu Příloha a jeho části N. je stanoveno, že ji nadále sestavují pouze organizační složky státu odůvodnění zrušení: navrhuje se zrušení tabulky pro územní samosprávné celky a svazky obcí, a to na základě posouzení efektivnosti předávání této tabulky územními samosprávnými celky a svazky obcí, kdy Ministerstvo financí dokáže vzhledem k využití výstupů jednotlivých analýz najít zjednodušující formu výpočtu pro územní samosprávné celky a svazky obcí.

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 16 Zpracování účetní závěrky Položka 5182 – Poskytnuté zálohy pokladně musí vykazovat nulový zůstatek. Pokladna hospodářské činnosti může vykazovat zůstatek. Neprovedla-li obec na konci roku odvod na běžný účet a potřebuje provést vynulování položky 5182, jeví se nejvhodnější zápis 231 pol. 5182 minus D / 231 pol. 8901 D a na začátku roku obrácený zápis 231 pol. 8901 MD / 231 pol. 5182 D nutnost nulování „příjmových“ účtů měst?

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 17 Zpracování účetní závěrky za rok 2014 Výkaz cash-flow POZOR!!! Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (§ 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.) sestavují ÚJ, které splní následující kritéria: aktiva celkem (brutto) > 40 mil. Kč výnosy > 80 mil. Kč 2 roky za sebou výkaz ve formátu XML zaslat na automat společně s účetními výkazy!!!

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Možné změny příspěvků z ÚP na obce, kterých se změna týká, došel dopis z ÚP. „... za účelem podpory dvou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, konkrétně veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst vyhrazených (§ 112 a § 113 zákona o zaměstnanosti), byl Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vytvořen projekt Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, CZ.1.04/2.1.00/03.00015 financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vedením MPSV bylo rozhodnuto o zahrnutí výdajů na výše uvedené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti do tohoto projektu OP LZZ, a to za období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014. V této souvislosti mi dovolte, abych Vás informovala o tom, že poskytnuté příspěvky, které jste obdrželi od Úřadu práce ČR na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BBK-V-9/2013 byly v období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 hrazeny z rozpočtu výše uvedeného projektu, který je realizován v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Jedná se o úhradu vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnanců, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které jste za sebe odvedli z vyměřovacího základu zaměstnance. Poskytnutý příspěvek byl z 85 % hrazen z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR. Považujte, prosím, tento dopis pouze za informativní. Z uvedené skutečnosti neplynou žádné další povinnosti či práva nad rámec uzavřených dohod.“ Transfery v účetnictví Dotace z ÚP 18

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Možné změny příspěvků z ÚP finanční prostředky na platy VPP poskytnuté příspěvky z 85 % hrazeny z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR účtováno a rozpočtováno na ÚZ 13101 údajně nebude nutné zpětně opravit účtování příspěvku a provést změnu rozpočtu - s nástrojem 33 a prostorovou jednotkou 1 a 5 a ÚZ 13234 ??? Jsme v kontaktu s ÚP. Stanovisko ze strany ÚP, že obce nebudou nic na účtování muset měnit, stále trvá. Pokud by bylo nutné přeúčtovat, kontaktujeme obce, jakmile se o změně dozvíme. Transfery v účetnictví Dotace z ÚP 19

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Respektování poměrů CZ a EU prostředků dle položek rozpočtové skladby Příjem dotace (85%-EU ku 15%-SR): příspěvek z prostředků EU 481,95 Kč, položka 4116 335 13234 příspěvek z prostředků SR 85,05 Kč, položka 4116 331 13234 Rozúčtování výdajů provedeme po položkách rozpočtové skladby: Položka 5011 – hrubá mzda (mzda, SP a ZP za zaměstnance) – částka 423,- Kč: z prostředků EU (85%) je 359,55 Kč, (335 13234), z prostředků SR (15%) je 63,45 Kč, (331 13234), Položka 5031 – SP za organizaci – částka 106,- Kč: z prostředků EU (85%) je 90,10 Kč, (335 13234), z prostředků SR (15%) je 15,90 Kč, (331 13234), Položka 5032 ZP – za organizaci – částka 38,- Kč: z prostředků EU (85%) je 32,30 Kč, (335 13234), z prostředků SR (15%) je 5,70 Kč, (331 13234), Když provedeme kontrolu za jednotlivé prostorové jednotky 1 a 5, tak by to mělo sedět na poskytnutý příspěvek: 335 13234 – 359,55 + 90,10 + 32,30 = 481,95 Kč, 331 13234 – 63,45 + 15,90 + 5,70 = 85,05 Kč. Transfery v účetnictví Dotace z ÚP 20

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – změny v 2015 související změny schváleny již novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. přijatou v roce 2013, odsunutá účinnost na 2015 (novelizující vyhláška č. 473/2013 Sb.) –obsahem novely proto i vzory účetních výkazy a směrné účtové osnovy pro rok 2014 a roky následující záměr úpravy – zpřesnění účtování tzv. předfinancování evropských projektů a souvisejících účetních případů z jednotlivých kapitol státního rozpočtu –po tomto zpřesnění existovala významná poptávka (zejména ČSÚ) –zachována stávající koncepce účtování transferů – ČÚS 703 - Transfery 21

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – zahraniční transfer Pojem „zahraniční transfer“ definován ČÚSem 703 jako transfer, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí. VÝZNAMNOST ZAHRANIČNÍHO TRANSFERU – ČÚS 701 6.7.Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí. 22

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – zahraniční transfer DEFINICE V PŘEDPISECH 2013 – PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA PODROZVAHA 941 - „P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, pokud příslušná žádost již byla podána, PODROZVAHA 943 - „P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech f) a j) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary, DEFINICE V PŘEDPISECH 2013 – ČÚS 703 4.4. Příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 939 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo 941 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a účtu 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 23

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – zahraniční transfer DEFINICE V PŘEDPISECH 2015 – PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA (POSÍLENÍ PRÁVNÍ JISTOTY) PODROZVAHA 953 - „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“, PODROZVAHA 955 - „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, 24

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – zahraniční transfer 25

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – směrná účtová osnova 26 Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 341 - Daň z příjmů 342 - Jiné přímé daně Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění 343 - Daň z přidané hodnoty 344 - Jiné daně a poplatky Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Co řeší nové obsahové vymezení účtu 344? 27 Příjmy transferů od účetních jednotek mimo sektor vládních institucí ČÚS 703 5.5.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o předpisu pohledávky z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem.... nicméně žádný se současných účtů účtové skupiny 34 nebylo správné (vzhledem k obsahovému vymezení) použít = porušení standardu (ale v souladu s vyhláškou = zobrazení ve výkazech).

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Srovnání obsahového vymezení SÚ 34x 28 SÚ 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů zejménaSÚ 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy zejménaSÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Účty 342 a 344 k 1. 1. 2015 - přechoďák 29 Stav položky rozvahy „B.II.14. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění“. Stav položky rozvahy „B.II.16. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění“. Stav položky rozvahy „D.III.16. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění“. Stav položky rozvahy „D.III.18. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění“.

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – směrná účtová osnova 30 PRŮTOKOVÉ DOTACE

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – směrná účtová osnova 31 OBCÍ A DSO SE NETÝKÁ!!!

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – směrná účtová osnova 32 OBCÍ A DSO SE NETÝKÁ!!!

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – k 1. 1. 2015 33 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ V 410/2009 Sb. (již přijatá 473/2013) stav SÚ 468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů nebo –na SÚ 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo –na SÚ 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce nebo –na SÚ 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi stav SÚ 371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo –na SÚ 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů nebo –na SÚ 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce nebo –na SÚ 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi.

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – k 1. 1. 2015 34 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ V 410/2009 Sb. (již přijatá 473/2013) stav SÚ 372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo –na SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím nebo –na SÚ 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů stav SÚ 458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů nebo –na SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery nebo –na SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím.

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – k 1. 1. 2015 35 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ V 410/2009 Sb. (již přijatá 473/2013) stav SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo –na SÚ 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů nebo –na SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím stav SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje –na SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery nebo –na SÚ 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů nebo –na SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím.

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – k 1. 1. 2015 36 BEZ DOPADU NA ÚSC A DSO vykazování „minulého období“ ve Výkazu zisku a ztráty (týká se pouze ÚSC) NEŘEŠENO PŘEDPISEM PODROZVAHOVÉ ÚČTY – zejména pozor na „transferové“ podrozvahy, ale i další –nutno využít ustanovení ČÚS 701, bod 6.8. VEŠKERÉ ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNY SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY PROVEĎTE K 1. 1. 2015 ZMĚNOU POČÁTEČNÍCH STAVŮ (NIKOLI BĚŽNÝM OBRATEM).

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Transfery v účetnictví – ČÚS 703 v roce 2015 37 OČEKÁVANÉ OBLASTI ÚPRAVY zpřesnění definice „transferů“ zpřesnění výjimky pro T u dotace zřizovatel → zřizovaná PO jediný „typ“ zprostředkovatele (jak tuzemského, tak zahraničního T) – nový SÚ 375 (SÚ 475) nové SÚ 575 a SÚ 675 – N a V z předfinancování T u OSS zpřesnění MD / D u podrozvahy, vč. OUUP doplnění MD / D o nový „SÚ 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“.

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Připravovaná novela prováděcí vyhlášky – navrhuje sledovat odděleně samotné „právo stavby“ a „stavbu“. Vychází se z úvahy, že právo stavby je specifickým hmotným aktivem, které lze pro účely účetnictví účtovat na dvou analytických účtech, samostatně odpisovat, ale vykazovat je společně. Dle tohoto návrhu by právo stavby bez ohledu na záměr jeho pořízení bylo vykazováno samostatně v položce „A.II.3. Stavby“, nebude součástí ocenění stavby. Na této položce bude vykazováno právo stavby: kdy je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby kdy je v okamžiku jeho pořízení již stavba zřízena sloužící k lepšímu využití pozemku bez záměru stavbu realizovat nabyté v rámci „propadlé zástavy“, kdy zatím není znám záměr účetní jednotky, právo stavby dodatečně zřízené k vlastní stavbě na pronajatém pozemku Zůstala by možnost vykazovat jej i v zásobách (zcela výjimečný případ – nakoupí-li jej za účelem dalšího prodeje). Změny v účetnictví 2015 Právo stavby 38

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 V novém občanského zákoníku (89/2012 Sb.) je zakotveno právo stavby a ve stavebním zákoně (183/2006 Sb.) smlouva o právu provést stavbu. Právo stavby podle nového občanského zákoníku je právo věcné, zapisuje se do katastru nemovitostí, je potřeba jej sjednat ve formě písemné s ověřenými podpisy a představuje nemovitou věc, na jejímž základě lze na povrchu nebo i pod povrchem cizího pozemku mít stavbu. Takové právo je omezené zákonem nejvýše na 99 let a zákon stanovuje i jeho vypořádání poté co zanikne. Právo provést stavbu podle stavebního zákona, z pohledu soukromého práva a práv věcných nic nezakládá, nezvětšuje ani nezmenšuje jmění obce a ani jí neposkytuje žádné hmotné právo. Jedná se nikoliv o hmotněprávní, ale o procesně právní institut, kterým cizí vlastník pozemku před stavebním úřadem deklaruje svůj souhlas s umístěním cizí stavby na jeho pozemku. Taková smlouva nezakládá žádná práva a povinnosti vyjma odstranění procesní překážky v pokračování stavebního řízení tam, kde není shodný stavebník s vlastníkem pozemku. Na jejím základě nevzniká ani stavba ani věcné právo podle nového občanského zákoníku. Platnost takové smlouvy je pak omezena z povahy věci dobou trvání stavebního povolení, tj. dva (2) roky, pokud nezačne stavebník stavět. Právo stavby x smlouva o právu provést stavbu 39

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 V roce 2014 obec platí za zřízení věcného břemene – např. následné zajištění přístupu k majetku obce - náklad na účtu 029 (přes 042) výdajová položka 6129 – pouze nová věcná břemena (samostatná, nikoliv ta, která jsou součástí nějaké stavby), neprovádí se aktivace (nevyvádí se stará VB), pokud dříve proběhly výsledovkou obec platí za zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou nového majetku – náklad na účtu 021 (přes 042), výdajová položka 6121 (věcná břemena na straně povinného – samostatná analytika) obec přijímá platbu za poskytnutou služebnost (věcné břemeno) - výnos na účtu 602, příjem na položce 2119; oddělená analytická evidence V roce 2015 – posílení právní jistoty věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč – VB bude vykazováno na účtu 028 -,,A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ (558/321, 321/231 pol. 51?? a 028/088) nevykazovaná v položce,,A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“, tedy s oceněním převyšujícím částku 40 000 Kč – VB bude vykazováno na účtu 029,,A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ (přes 042) výdajová položka 6129 Změny v účetnictví 2015 Věcné břemeno 40

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Změny pro právo stavby a věcná břemena Přechodné ustanovení Ustanovení § 14, § 55 a § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2014. návrh umožnit účetním jednotkám, aby novelizovaná ustanovení použily již při sestavování účetních závěrek sestavovaných k 31. 12. 2014 dle našeho názoru je vhodné ustanovení využít = v roce 2015 odpadnou problémy s dodržením obsahového vymezení příslušných položek. problematika odpisování věcného břemene na dobu neurčitou - úvahy zařazení do výčtu neodpisovaného majetku? horizont dohlednosti dle NOZ 99 roků? 41

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Věcná břemena v účetní závěrce do 31. 12. 2013 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů část devatenáctá – změna zákona o účetnictví V případě změny právního institutu včetně změny jeho obsahu, která nastane dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) do dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije ustanovení § 3029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že případnou změnu postupu účtování, která má dopad na změnu výsledku hospodaření, může účetní jednotka v této souvislosti provést pouze tehdy, že by neprovedením takovéto změny došlo k významnému zkreslení informací obsažených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce. princip kontinuity v účtování a vykazování. 42

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - doporučení plošná aplikace (tj. na veškerý dlouhodobý majetek) není vhodná ani žádoucí jako nutné se jeví provedení analýzy naplnění definice zbytkové hodnoty nutnost analýzy je vyjádřena nepřímo – pokud ÚJ o ničem nerozhodne = z hranice významnosti se stane zbytková hodnota, která ale nesplňuje definici, pak takové „nerozhodnutí“ zakládá nesprávnost účetnictví a účetní závěrky rozhodnutí nemusí mít faktický dopad do ÚZ roku 2014 → mezním termínem řešení problému je 1. účtování o odpisech v roce 2015 je zřejmé, že 99 % majetku používaných ÚSC či PO žádnou zbytkovou hodnotu nemá a tudíž by měly být odpisovány do nulové hodnoty vedle „různorodosti“ majetku rozhoduje především ZÁMĚR účetní jednotky, jak bude daný majetek využívat. 43

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - doporučení požadavky na EKIS – algoritmy výpočtů odpisů musí umožňovat přehledně měnit dobu používání zbytkovou hodnotu – jedná se o faktor ovlivňující odpisový plán a proto také podléhá nutnosti aktualizace (při prodloužení předpokládané doby používání je třeba se zabývat i výši zbytkové hodnoty) základnu pro výpočet odpisů na zbývající dobu používání atd. s dopadem na odpisový plán. 44

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Změny ČÚS 708 – Zbytková hodnota - PŘÍKLADY VOZIDLO koupené s tím záměrem, že po 6 letech bude prodáno za 20% pořizovací ceny, provize bazaru 10% prodejní ceny, zbytková hodnota = 18% pořizovací ceny po 6 letech je NÁKLAD z vyřazení (553) „tlumen“ VÝNOSEM z prodeje (646), přičemž odpisy (z pořizovací ceny mínus zbytková hodnota) jdou rozloženy do období užívání majetku v dané ÚJ případné rozhodnutí ÚJ po dvou letech provozu, že vozidlo bude užíváno 8 roků, musí vést k ověření, jaká bude zbytková hodnota po 8 letech provozu a k úpravě této zbytkové hodnoty kompostéry, kotle, domácí ČOV vlastněné obcí předané občanům podmínkami dáno, že po určitém období přechází do vlastnictví občanů, kteří využijí zbytek potenciálu daného majetku vyhovuje definici zbytkové hodnoty?... kladná zdůvodnitelná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat (výnos?)... domníváme se, že nikoli... 45

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) pro potřeby ČÚS 710 46 V okamžiku účtování o skutečnostech daných bodem 7. ČÚS 710 musí být zpracován vnitřní předpis zejména z důvodu naplnění průkaznosti a) Způsob zajištění účetního záznamu pro potřeby ocenění DM Oběh účetních dokladů v souvislosti s DM, zejm. povinnosti pracovníků z účtáren i mimo účtárny Způsob a osoby zajištující informaci o ocenění při bezúplatném nabytí DM zejm. od jiné VÚJ Kalkulace nákladů (nejen nepřímých) při ocenění DM vytvářeného vlastní činností Přirazení nákladů souvisejících s pořízením více položek DM Dolní hranice pro DDHM a DDNM (SÚ 901 a SÚ 902) Hladina významnosti pro uspořádací účty TZ Zajištění členění podle části G. a H. ve výkaze Příloha Náležitosti účetního dokladu pro zařazení, převod, vyřazení (všechny způsoby vyřazení) Okamžiky, osoby a způsoby výpočtu opravných položek k DM b) Zahrnování / nezahrnování úroku z úvěru a půjček na pořízení DM c) Zahrnování / nezahrnování nepřímých nákladu do ocenění DM pořizovaného ve vlastní režii d) Zahrnování / nezahrnování výdajů souvisejících se získáním transferu na pořízení DM do ocenění tohoto DM e) OUUP a jiné skutečnosti související s majetkem určeným k prodeji a oceněným RH podle § 64 vyhlášky Způsob stanovení okamžiku (OUUP) ocenění RH Způsob odhadu RH (kdy znalec, kdy majetkoví pracovníci, kdy cenová mapa,...) Osoba v rámci ÚJ odpovědná za provedení odhadu RH Hladina významnosti pro ocenění RH a její zdůvodnění Předání informace k zaúčtování (oběh dokladů) Způsob inventarizace RH

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) pro potřeby ČÚS 710 47 Hladina významnosti pro ocenění RH a její zdůvodnění Je důležité, jak má ÚJ ve vnitřním předpise stanovenu hladinu významnosti!!! Ve směrnici je uvedeno: „Reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25. Za významný rozdíl je považována částka 260 tis. nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé účetní období a to ta hodnota, která je nižší.“ Názor OPO: „Posuzujeme rozdíl mezi výši reálné hodnoty a pořizovací cenou, protože ve směrnici je řečeno, že se posuzuje rozdíl od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25. Tento § řeší, jak je majetek oceňován při pořízení, tzn. cenu pořízení. Pokud bude mít účetní jednotka ve vnitřním předpise stanoveno, že významnost posuzuje jako rozdíl mezi výši reálné hodnoty a zůstatkovou hodnotou majetku, bude to OPO samozřejmě respektovat.“ Doporučení: Zkontrolovat a opravit vnitřní předpisy!!! Jednoznačně uvést, pokud ÚJ hodlá využít netto hodnotu.

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Úprava vnitřních předpisů (směrnic) 48 Pozor na obsah vnitřních předpisů!!! Nesmí odporovat současnému znění právních předpisů!!! Nelze např. vnitřním předpisem stanovit, že: ÚJ nebude vůbec účtovat o RH... lze však stanovit hladinu významnosti (viz výše) jednotlivá TZ se pro posouzení hodnotového limitu sčítají... ne, posuzuje se hodnota jednotlivých TZ samostatně majetek pořízený bez vedlejších pořizovacích nákladů se účtuje přímo na majetkový účet... ne, musí jít přes nedokončený majetek 041 či 042

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 49 Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 903 - Ostatní majetek Účtová skupina 91 - Vyřazené pohledávky a závazky 911 - Vyřazené pohledávky 912 - Vyřazené závazky Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 905 - Vyřazené pohledávky 906 - Vyřazené závazky 909 - Ostatní majetek xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 50 xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015 Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 51 xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015 Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 52 Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky 931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky 931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 53 xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015 Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 54 xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015 Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 55 Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky 971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 975 - Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky 971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Směrná účtová osnova - podrozvahy 56 xxxxxxxx – stav roku 2014 xxxxxxxx – stav roce 2015 Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Konsolidační vyhláška -vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) -v roce 2013 nebyl legislativní proces dokončen -opakované vnější připomínkové řízení -předloženo 15. srpna 2014 -VPŘ probíhalo do 29. srpna 2014 -vypořádání připomínek – korespondenčně 17. – 25. září 2014 -27. říjen 2014 – z MF ČR postoupeno LRV. -předpokládané datum nabytí účinnosti – 1. leden 2015 57

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 DKCS obec a DSO - § 5 odst. 7 58 je-li spravující jednotka –DKCS obec taková obec, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší nebo roven 10 000, –nebo je-li spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí takový dobrovolný svazek obcí, který nepředává Pomocný konsolidační přehled podle této vyhlášky, pak příslušný dílčí konsolidační celek státu tvoří tato příslušná spravující jednotka a spravující jednotkou zřízená příspěvková organizace.

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Podmínky významnosti pro zahrnutí do DKCS - § 9 ÚJ, která není VÚJ, a je povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle ZoÚ nebo splnění alespoň jednoho kritéria – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy –podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS vládní část  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč – podmínka významnosti pro zahrnutí do DKCS kraj, obec, městská část HMP, DSO  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (dříve 20 mil. Kč). 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Podmínky významnosti pro naplnění „dále stanovených“ povinností 60 vybrané účetní jednotky –podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  předávání PAP dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. dobrovolný svazek obcí – podmínka významnosti pro naplnění dále stanovených povinností (neplatí pro seznam)  kritéria – netto aktiva, cizí zdroje, náklady a výnosy (platí i pro ostatní ÚJ)  alespoň jedno kritérium převýší 100 mil. Kč (rok 2013 - prvotní verze 10 mil. Kč, následně 20 mil. Kč)  prověření na datech roku 2013 – týkalo by se 22 ze 135 DSO na území Jihomoravského kraje.

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Termíny sestavení a předávání Pomocný analytický přehled (konsolidovaná jednotka státu) –čtvrtletně (bez částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 3., 30. 6. a 30. 9.  do 30. dne následujícího měsíce –ročně (včetně částí XIV až XVII) – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku Pomocný konsolidační přehled (konsolidovaná jednotka státu) –ročně – ve stavu k 31. 12.  do 25. 2. následujícího roku  VPŘ – termín upraven na 31.7. (již obsaženo v návrhu novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.)  vstřícný krok vůči zejména obchodním korporacím. 61

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) poprvé – ve stavu k 30. 9. 2013 (posílení právní jistoty, majetkové účasti) – Excel – prosté zveřejnění výčtem... ročně – ve stavu k 31. 12. předcházejícího roku  do 15. 1. běžného roku v případě změny v běžném roce od posledního zaslaného seznamu  1. varianta - do 8 dnů od změny  2. varianta – do 5 dne následujícího měsíce, pokud došlo ke změně  3. varianta – pouze 1x ročně - NEBUDOU PŘEDÁVÁNY ZMĚNOVÉ SEZNAMY! 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Termíny sestavení a předávání Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (spravující jednotka) zveřejnění výčtu ÚJ zahrnutých do DKCS (provede MF způsobem umožňujícím dálkový přístup)  řádný - do 10. února v případě změn  1. varianta - do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu  2. varianta - do 10. dne následujícího měsíce  3. varianta – NEBUDOU PŘEDÁVÁNY ZMĚNOVÉ SEZNAMY! Informování konsolidované jednotky státu o jejím zahrnutí do DKCS (spravující jednotka)  do 5 pracovních dnů od zveřejnění výčtu ÚJ ze strany MF ČR  ve výčtu bude uvedeno, která SJ má informovat danou ÚJ (bude vycházeno z výše vlivu na řízení a ovládání, při rovnosti abecední pořadí)  forma informování na zvážení SJ. 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Termíny sestavení Sestavení účetních výkazů za Českou republiku (MF ČR) – ve stavu k 31. 12.  sestavení do 30. 9. následujícího roku  výkaz peněžních toků za ČR – poprvé za účetní období roku 2019. 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rozfázování realizace projektu konsolidace postupné zapojování dotčených subjektů do účetní konsolidace ve dvou fázích  1. fáze – rok 2015 – zahrnutí pouze VÚJ, kromě ZP a PO  důvod nezahrnutí PO – umožnění vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu těm PO, u nichž o tom rozhodl zřizovatel  2. fáze – rok 2016 – zahrnutí ostatních dotčených subjektů  první předání PKP do CSÚIS od ZP, ČR, ČT, veřejné vysoké školy a DSO (plnící kritéria významnosti)  původně uvažované ÚJ zahrnuté do konsolidace – ČR, ČT, veřejné vysoké školy si vynutily vyjmutí z působnosti vyhlášky. 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rozfázování realizace projektu konsolidace VYTVOŘENÍ ČASOVÉHO PROSTORU PRO SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM MF slibuje publikaci vyhlášky v dostatečném časovém předstihu před koncem roku 2014??? VÚJ s PAP  rozšíření PAP o sledování partnerů zavedeno již od 2014 (ačkoliv bylo nakonec nepovinné)  nové části XIV – XVII – roční periodicita – poprvé za 2015 do 25.2.2016 PKP  poprvé předáván za účetní období 2016 – do 31. července 2017  eliminace potřeby přizpůsobení lokálních EKIS v krátkém čase 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Podmínky pro zahrnutí do KC ČR 67 Obec (0 – 2 999 obyvatel) Anozahrnuta vždyDKCS obecseznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1. 1. 2015 Obec (3 000 - 9 999 obyvatel) Anozahrnuta vždyDKCS obecseznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1. 1. 2015 Obec (10 000 obyvatel a více) Anozahrnuta vždyDKCS obecrozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1. 1. 2015

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Podmínky pro zahrnutí do KC ČR 68 Dobrovolný svazek obcí (DSO) Anozahrnut vždyDKCS DSOPKP - pouze při splnění kritérií daných § 10 odst. 2 KVS (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1. 1. 2015 Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí xzahrnuta vždyDKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) 1. 1. 2016 Majetková účastxzahrnuta na základě § 5, § 6, nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy; DKCS DSO; VDKCS kraj; VDKCS municipální část; VDKCS vládní část; konsolidační celek Česká republika PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1. 1. 2016

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 ROK 2016 A DÁLE KAŽDOROČNĚ - VŠECHNY OBCE, VŠECHNY DSO ROK 2015 - POUZE OBCE NAD 10 TIS. OBYVATEL (STAV K 1.1.2014) nutno předložit do CSÚIS do 31. 3. 2015  předání přes KrÚ (kraje „B“)  termín pro předání na KrÚ JMK = upřesnění únor/březen 2015 způsob předložení = technická forma EXCEL  pořízení do technické formy = EKIS?  VPŘ – MF ČR osvojilo připomínku JMK – příslib zveřejnění XSD-schéma výkazu do 31. října 2014 – zveřejněno 5. 11. 2014  neopakování situace – Informace o schválení účetní závěrky  DOPORUČENÍ – SDĚLIT INFORMACI DODAVATELI EKIS 69

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 !!! OBCE NAD 10 tis. OBYVATEL (STAV K 1.1.2014) !!! podoba výkazu „Seznam“ v roce 2014 – ZMĚNA PROTI 2013  Část I: Přehled účetních jednotek, zahraničních právnických osob a dalších zahraničních subjektů  Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, zahraničních právnických osob a dalších zahraničních subjektů uvedených v Části I  Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí TEDY – rozdělení výkazu (jeho podoby v roce 2013) na 3 části, BEZ FAKTICKÝCH DOPADŮ NA ROZSAH A PŘÍSTUP K VYPLNĚNÍ 70

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 71

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 72

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 „Seznam“ ÚJ patřících do DKCS V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY K 1.1.2015 !!! OBCE NAD 10 tis. OBYVATEL (STAV K 1.1.2014) !!! !!! DOPORUČENÍ !!! PROVEĎTE AKTUALIZACI „SEZNAMU“ v EXCEL, který jste sestavili v závěru roku 2013, do aktuální podoby výkazu  po zprovoznění funkcionality v EKIS = pouhé překopírování + odeslání  leden + únor 2015 – získání aktuálních informací o účastech a míře vlivu  březen – sestavení Seznamu v Excelu + pořízení do EKIS veškeré potřebné informace jsou k dispozici  možnost zjištění informací (stavu) k 31. 12. 2014  V případě, že do 15. ledna běžného roku nejsou hodnoty posuzovaných dat podle § 9 známé, uvede spravující jednotka hodnoty dat za období předcházející posuzovanému období 73

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Obce nad 10 tis. obyvatel – stav k 1. 1. 2014 74

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro obce do 10 tis. obyv. TRVALE - DKCS příslušné obce tvoří pouze samotná obec a zřízené příspěvkové organizace jde o úlevu (zjednodušení) spíše (zejména) pro MF ČR TRVALE – netýkají se jich další povinnosti stanovené vyhláškou nepředávání dalších informací vyžádaných MF ČR pro účely provedení konsolidace (§ 13, odst. 4) neprovádí vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků (§ 22) nestanovuje výši ocenění pohledávek a závazků, od které by bylo toto vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků prováděno TRVALE – „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou?TRVALE – „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou? PŘECHODNĚ – v roce 2015 (do 15.1.2015) nepředávají „Seznam“. 75

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro obce do 10 tis. obyv. TRVALE – obce s PAP = „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou § 3a (3) Údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu nevykazují a nepředávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000. co jsou údaje pro účely sestavení účetních výkazů za ČR a za DKCS v rámci PAP, je definováno přímo v PAPu 76

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro obce do 10 tis. obyv. TRVALE – obce s PAP = „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou nevykazují seČást I. (Rozvaha) – nevykazují se partneři P20, P22 (pokud jsou identifikovatelní, uvedeni v části X.) nevykazuje seČást II. (Náklady) – nevykazuje se partner P21 (pokud je identifikovatelný, uvedený v části XI.) nevykazuje seČást III. (Výnosy) – nevykazuje se partner P21 (pokud je identifikovatelný, uvedený v části XI.) nevykazuje seČást XI. (Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce) - nevykazuje se průměrná marže. 77

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro obce do 10 tis. obyv. TRVALE – obce s PAP = „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou 78

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro obce do 10 tis. obyv. TRVALE – obce s PAP = „nerozšířený PAP“ – řešeno technickou vyhláškou nevykazuje seČást XIV. Přehled majetkových účastí a jejich změn - nevykazuje se nevykazuje seČást XV. Přehled podrozvahových účtů - nevykazuje se (jde o analýzu podrozvahových účtů prostřednictvím partnera P24) nevykazuje seČást XVI. Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu - nevykazuje se nevykazuje seČást XVII. Vysvětlení významných částek - nevykazuje se 79

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro DSO s kritérii pod 100 mil. TRVALE - DKCS příslušného DSO tvoří pouze samotný DSO a zřízené příspěvkové organizace jde o úlevu (zjednodušení) spíše (zejména) pro MF ČR TRVALE – netýkají se jich další povinnosti stanovené vyhláškou nepředávání dalších informací vyžádaných MF ČR pro účely provedení konsolidace (§ 13, odst. 4) neprovádí vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků (§ 22) nestanovuje výši ocenění pohledávek a závazků, od které by bylo toto vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků prováděno PŘECHODNĚ – v roce 2015 (do 15.1.2015) nepředávají „Seznam“. 80

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Rekapitulace „úlev“ pro PO s PAP PŘECHODNĚ – v roce 2015 nejsou zahrnuty do konsolidačních celků PŘECHODNĚ – v roce 2015 nepředkládají „rozšířený“ PAP – řešeno přechodných ustanovením technické vyhlášky 4. V průběhu účetního období roku 2015 ani za účetní období roku 2015 nevykazují a nepředávají příspěvkové organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu. TRVALE – PO s PAP nikdy nesestavuje část XIV. – tu sestavují pouze OSS a ÚSC. 81

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Zjednodušený rozsah účetnictví PO MF deklaruje, že PO (bez ohledu na to, zda sestavují PAP či nikoli) zůstane zachována možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu VPŘ – novela zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., která škrtá současné slova „které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona“  daná novela má obecně být účinná od 1. 1. 2016  snaha, aby alespoň dané ustanovení platilo již od 1. 1. 2015  NENÍ TŘEBA, JE ŘEŠENO V PŘECHODNÉM USTANOVENÍ NÁVRHU KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKY STÁTU – PO NEJSOU V ROCE 2015 SOUČÁSTÍ DKCS. 82

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Vyplnění „Seznamu“ viz. KONSOLIDAČNÍ MANUÁL web MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma- verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statuhttp://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma- verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu písemný materiál z Metodických dnů MF ČR s krajskými úřady (13. – 14. 11. 2014). 83

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Metodická pomoc obcím V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI VYHLÁŠKY K 1. 1. 2015 SE BUDE TÝKAT NA ZAČÁTKU ROKU 2015 POUZE 10 MĚST (NAD 10 TIS. OBYVATEL) aktualizace specializované metodické stránky na webu JMK aktuální informace – podzimní semináře v okresních městech předávání aktuálních informací z MF ČR –technické informace pro dodavatele EKIS začátek roku 2015 (přelom únor/březen) – informace k předání Seznamu podzim 2015 – aktuální informace + vyplnění Seznamu. 84

85 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 85 Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, mají být vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo 15.2 (NEDĚLE). Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín 15.2. Finanční vypořádání za rok 2014

86 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 86 dotace z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16). Dotace v rámci programového financování (ISPROFIN) účastníci programu předloží FV přímo správci programu v termínu do 15. února a to na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku (vyhl. č. 560/2006 Sb.). Ve stejném termínu převedou i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků správce programu. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů finanční vypořádání se provádí až po ukončení projektu a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu. Finanční vypořádání za rok 2014

87 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 87 dotace v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání kromě příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení, sjednocení termínů pro odeslání vratek a podkladů (pol. 4116, 4216, 4111, 4160, 4240) termín předložení všech do 5.2.2015 včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), větší prostor pro řešení případných nesrovnalostí, dotace z každého ministerstva vždy na samostatné příloze k finančnímu vypořádání – samostatná příloha č. 9, při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na příslušného metodika. Finanční vypořádání za rok 2014 - OFO

88 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 88 Příloha č. 9A – vzor vyplnění VOLBY 2014 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Obec XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2014 Čerpáno k 31.12.2014 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2014 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc1234 5 = 2 - 3 – 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 39 500,00 0,0038 895,60604,40 v tom: MF-37350/2014/1201-1198348 Volby do Evropského Parlamentu19 500,00 0,0019 550,40-50,40 MF-63999/2014/1201 98187 Volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR 20 000,00 0,00 19 345,20 654,80

89 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 89 dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí předpoklad - forma vypořádání u MPSV zůstane stejná, uhrazení oprávněných doplatků ze strany MPSV, realizace vratek z této dotace již v letošním roce dle pokynů MPSV (Blansko, Veselí nad Moravou) dotace na vybraná zdravotnická zařízení – speciální příloha z MF ČR č. 4a Finanční vypořádání za rok 2014

90 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 90 Finanční vypořádání za rok 2014 Vypořádání na příloze č. 9B, následující rok po ukončení realizace projektu, MPSV (ÚZ 13233) – sociální projekty v rámci OPLZZ + nově i SPOD, MV (ÚZ 14012) – Vzdělávání v Egoncentrech krajů a ORP MV (ÚZ 14013, 14924) – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy MŠMT (ÚZ 33123, 33019) – EU peníze školám v rámci OPVK a individuální projekty v rámci OPLZZ Problematické oblasti: Ukončení realizace projektu x kdy předložit FV? x známe tyto termíny? x budou informace od jednotlivých resortů či žadatelů? Vratky dotací v průběhu realizace projektu (MV ÚZ 14013,14924, MŠMT ÚZ 33123) – zohlednění v přílohách k FV v tabulce č. 9B

91 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 91 Příloha č. 9B–příklad vyplnění (OPLZZ-Egoncentra) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce:Obec XY Kraj 1 :Jihomoravský Kapitola:Ministerstvo vnitra ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = 2 - 3 B 1. Neinvestiční dotace celkem 1 712 155,681 254 825,791 141 820,41113 005,38 v tom: 14012 CZ.1.04/4.1.00/40.00xxx 1 712 155,68 1 254 825,79 1 141 820,41113 005,38

92 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 92 U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele (dle pokynu odboru školství KrÚ JMK - vratky dotací zasílají PO přímo na příslušný účet JMK), dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele (vratky dotací zasílají PO přes účet zřizovatele, ten je odešle na příslušný účet JMK). V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace. Finanční vypořádání za rok 2014 - PřO

93 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 93 Dotace pro školské příspěvkové organizace v rámci OPVK – EU peníze školám (ÚZ 33123) se vypořádávají až po skončení celého projektu! Vypořádání provede příspěvková organizace dle pokynu odboru školství KrÚ JMK, měl by být k dispozici seznam ukončených projektů ze strany MŠMT, Obce provedou vypořádání na příloze č. 9B, do této přílohy se uvede v souhrnu celková výše dotace, kterou příspěvková organizace průběhu let obdržela (souhrnně obě zálohy), dotaci není zapotřebí uvádět v členění na jednotlivé prostorové jednotky 1 a 5. Finanční vypořádání za rok 2014 – PřO - OPVK

94 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 94 Příloha č. 9B–vzor vyplnění EU peníze školám Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce:Obec XY Kraj 1 :Jihomoravský Kapitola:MŠMT ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = 2 - 3 B 1. Neinvestiční dotace celkem 1 462 150,00 0,00 v tom: 33123 CZ.1.07/1.4.00/21.XXXX 1 462 150,00 0,00

95 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 95 Příloha č. 9B–vzor vyplnění EU peníze školám Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce:Obec XY Kraj 1 :Jihomoravský Kapitola:MŠMT ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelový znak UkazatelPoskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen Vratka dotace při finančním vypořádání abc1234 = 2 - 3 B 1. Neinvestiční dotace celkem 1 462 150,00 1 460 040,002 110,00 v tom: 33123 CZ.1.07/1.4.00/21.XXXX 1 462 150,00 1 460 040,002 110,00

96 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 96 U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace – termín předložení vypořádání uveden ve smlouvě! Z důvodu přechodu ze sběru účetních dat na sběr finančních a účetních výkazů nemůže již provádět kontroly čerpání krajských dotací ve Vašem účetnictví, Nebudeme již požadovat předložení pomocných tabulek pro vypořádání těchto krajských dotací na příloze č. 99 jako v minulých letech. Kontrola čerpání dotací je již jen na obcích!!!! Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

97 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 97 V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK, ze kterého Vám byla dotace poskytnuta: variabilní symbol platby – číslo dotační smlouvy a to pouze numerické hodnoty před lomítkem – např. číslo smlouvy 021592/14/OK do variabilního symbolu uvede obec 21592, specifický symbol platby – IČO obce či DSO. Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na příslušného pracovníka oddělení účetnictví JMK (jejich identifikace bude součástí metodického pokynu k FV). dotační výdajový účet 35-1416620267/0100 (mixova.tereza@kr- jihomoravsky.cz)mixova.tereza@kr- jihomoravsky.cz zvláštní účet pro vodní hospodářství 27-9408320287/0100 (uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz)uherkova.irena@kr-jihomoravsky.cz Vypořádání dotací z rozpočtu JMK

98 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 98 Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhlášky č. 52/2008 Sb.). Žádost o dokrytí finančního prostředků v rámci fin. vypořádání - volby! Způsob zatřídění – Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2014 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky) Všechny podklady k finančnímu vypořádání posílejte nejdříve elektronicky na příslušného metodika a následně poštou případně prostřednictvím datové schránky ve stanoveném termínu!!!!!! Finanční vypořádání za rok 2014

99 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 99 Zprávy MF ČR č. 3/2010 a č. 4/2010 Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu. Finanční vypořádání za rok 2014

100 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 100 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, Obce předloží krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření v termínu do 5.2.2015. Tabulkovou část tvoří: tabulka č. 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů v r. 2014 – nové úvěry uzavřené v roce 2014, zaslat i negativní! tabulka č. 5 – Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v roce 2014. Komentář za vlastní hospodaření obce lze předložit až do 20.2.2015. Předložení údajů pro sestavení SZÚ 2014

101 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 101 Veškeré vratky týkající se finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu zaslat do 5. února 2015, Podklady (za FV a SZÚ) jak v elektronické podobě tak v podobě písemné - poštou nebo prostřednictvím datové schránky zaslat také do 5. února 2015, Pro případnou kontrolu ze stran finančních orgánů pro dodržení vyhláškového termínu bude rozhodující razítko podatelny KrÚ JMK či datum doručení podkladů prostřednictvím datové schránky. Předložení podkladů pro FV a SZÚ na KrÚ JMK - shrnutí

102 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 v roce 2013 kladné dopady nového RUDu obcí, provedeno porovnání sdílených daňových příjmů jednotlivých obcí JMK za roky 2010 – 2014, první srovnání k 31.7. daného roku zdroj dat = předložené finanční výkazy, analýza obcí JMK 2014/2013 – růst o 453,4 mil. Kč, město Brno - zaznamenán nárůst o 129 mil. Kč, položka 1112 – DPFO OSVČ (přiznání) – pokles o 20,3 mil. Kč, pokles vykázalo 601 z 672 obcí (44,9 mil. Kč), růst vykazuje 71 obcí (24,6 mil. Kč, z toho Brno 16,0 mil. Kč). 102

103 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 103

104 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 další srovnání z dat k 30.9.2014, zdroj dat = předložené finanční výkazy, analýza obcí JMK 2014/2013 – růst o 794,8 mil. Kč, město Brno - zaznamenán nárůst o 137 mil. Kč, položka 1112 – DPFO OSVČ (přiznání) – pokles o 52,9 mil. Kč, pokles vykázalo 576 z 672 obcí (61,7 mil. Kč), růst vykazuje 95 obcí (8,8 mil. Kč). položka 1113 – není použita u všech obcí, v globále daňové výnosy rostou, u jednotlivých obcí možný pokles daňových výnosů na jednotlivých položkách (příčiny???) 104

105 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí v roce 2014 105

106 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Projednána 5. prosince v PS PČR ve 3. čtení, postoupeno Senátu, Přikázáno k projednání Rozpočtovému výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj = řada pozměňujících návrhů, Rozsáhlá úprava oblasti poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 218/2000 Sb., Další formulační a legislativně technické úpravy i s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku, (půjčka x zápůjčka, závazky x dluhy) Úprava ustanovení porušení rozpočtové kázně, Účinnost od 1.1.2015, Oproti verzi po připomínkovém řízení došlo k dalším úpravám na základě požadavků Legislativní rady vlády. 106

107 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dotací a návratných finančních výpomocí: Vymezení pojmu poskytovatel – ÚSC, DSO, RRRS, MČ hl. města Prahy, Vymezení pojmu dotace – peněžní prostředky poskytnuté mj. z rozpočtu ÚSC právnické či fyzické osobě na stanovený účel (s výjimkou příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci od svého zřizovatele), Definice návratné finanční výpomoci (NFV), programu či fin. vypořádání, Dotaci či NFV lze poskytnout na účel stanovený v programu nebo i na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený jiným zákonem, O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti či zákona, Zákon definuje povinné náležitosti žádosti o poskytnutí dotace či NFV. 107

108 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Úprava dotací a návratných finančních výpomocí: Náležitosti žádosti (identifikace žadatele, požadovaná výše dotace či NFV, účel použití, lhůtu pro dosažení účelu, odůvodnění, u právnických osob i identifikaci osob s podílem v ní či osob, v nichž má sama podíl!!!….), Dotace či NFV se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy (kromě NFV pro vlastní PřO) nebo rozhodnutím podle jiného zákona, povinné náležitosti smluv opět definuje zákon: Identifikace poskytovatele a příjemce dotace, její výše, účel použití, lhůta pro dosažení účelu, podmínky, které je povinen příjemce splnit, lhůtu pro finanční vypořádání atd., Pokud poskytovatel nevyhoví žádosti sdělí to s odůvodněním žadateli!!!!! 108

109 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Ve smlouvě bude možné stanovit výdaje či náklady, které se nebudou muset prokazovat a budou vyúčtovány paušální částkou, Stejně tak bude možné dle smlouvy uložit při méně závažném porušení podmínek nižší odvod dotace (stanoven konkrétní částkou či procentem). Zveřejňování informací o dotacích a NFV: Zveřejnění programu na elektronické úřední desce poskytovatele nejpozději 30 dnů před lhůtou pro podání žádosti – zveřejňuje se nejméně po dobu 90 dní, u DSO se bude program zveřejňovat na úředních deskách členských obcí, Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace či NFV do 30 dní od uzavření smlouvy na elektronické úřední desce poskytovatele a to včetně případných dodatků, zveřejňují se po dobu 3 let, 109

110 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Zveřejňování informací o dotacích a NFV: Veřejnoprávní smlouvy o dotacích a NFV do 50 tis. Kč se nezveřejňují, Dotační smlouvy, kde vystupuje jako poskytovatel svazek obcí, jsou zveřejňovány na elektronických úředních deskách členských obcí, U zveřejňování smluv odložená účinnost až na 1. července 2015. Přechodná ustanovení – zveřejňování veřejnoprávních smluv: použije se i na smlouvy uzavřené ode dne nabytí účinnosti zákona, u nichž byla žádost podána přede dnem nabytí účinnosti zákona. 110

111 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. V souvislosti s úpravou dotačního procesu má dojít i k novelizacím: zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hl. městě Praze, Úprava pravomocí zastupitelstva obce: poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, 111

112 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Změny rozpočtu – vždy před provedením výdaje, v mimořádných případech lze provést i následně: živelní pohroma či havárie ohrožující osoby a majetek, peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, dotace na konci roku, nebo zprostředkování finančních toků pro vlastní příspěvkové organizace (§ 28 odst. 12). Úprava formulací týkajících se porušení rozpočtové kázně, Nové správní delikty – nezveřejnění programu či smlouvy o poskytnutí dotace či NVF. 112

113 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Změna názvu investičního fondu na fond investic u PřO a zpřesnění jeho zdrojů mj.: Investiční dotace příspěvek z rozpočtu zřizovatele, Investiční příspěvky dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, Peněžní dary (nyní uvedeny pouze dary), či použití: K financování investičních výdajů x na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, kromě drobného majetku, Zpřesnění formulací u fondu odměn týkající se jeho tvorby, jeho dalším zdrojem jsou i peněžní dary účelově určené na platy. 113

114 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Novela zákona č. 250/2000 Sb. Další úpravy: Zpřesnění formulací u fondu odměn týkající se jeho tvorby, jeho dalším zdrojem jsou i peněžní dary účelově určené na platy. Převod do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Rezervní fond: Z použití fondu vyčleněny zvlášť účelově určené peněžní dary, ty se mohou použít pouze v souladu s jejich určením, Nelze je tedy použít ani na posílení fondu investic či na další oblasti použití rezervního fondu definované zákonem (překlenutí časového nesouladu, úhrady sankcí, úhrady ztráty apod.). 114

115 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Přejeme krásné a pohodové Vánoce a do roku 2015 jenom to nejlepší… 115

116 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 116

117 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Personální zajištění činností na oddělení financování obcí OE KrÚ JMK 117 Ing. Antonín Špaček, vedoucí oddělení financování obcí telefon: 541 65 22 33 e-mail: spacek.antonin@kr-jihomoravsky.czspacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz okres Blansko obce – Helena Autratová telefon: 541 65 22 48 e-mail: autratova.helena@kr-jihomoravsky.czautratova.helena@kr-jihomoravsky.cz DSO – Ing. Kateřina Špačková telefon: 541 65 22 47 e-mail: spackova.katerina@kr-jihomoravsky.czspackova.katerina@kr-jihomoravsky.cz okres Brno - venkov obce „A – N“ – Jan Klech telefon: 541 65 22 32 e-mail: klech.jan@kr-jihomoravsky.czklech.jan@kr-jihomoravsky.cz obce „O – Ž“ – Zdeňka Debefová telefon: 541 65 22 07 e-mail: debefova.zdenka@kr-jihomoravsky.czdebefova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz DSO – Svatava Pecinová telefon: 541 65 22 34 e-mail: pecinova.svatava@kr-jihomoravsky.czpecinova.svatava@kr-jihomoravsky.cz

118 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Personální zajištění činností na oddělení financování obcí OE KrÚ JMK 118 okres Břeclav obce + DSO – Svatava Pecinová telefon: 541 65 22 34 e-mail: pecinova.svatava@kr-jihomoravsky.czpecinova.svatava@kr-jihomoravsky.cz okres Hodonín obce + DSO – Marie Sojková telefon: 541 65 22 01 e-mail: sojkova.marie@kr-jihomoravsky.czsojkova.marie@kr-jihomoravsky.cz okres Vyškov obce + DSO – Eva Dvořáková telefon: 541 65 22 38 e-mail: dvorakova.eva@kr-jihomoravsky.czdvorakova.eva@kr-jihomoravsky.cz okres Znojmo obce „A – M“ – Ing. Kateřina Špačková telefon: 541 65 22 47 e-mail: spackova.katerina@kr-jihomoravsky.czspackova.katerina@kr-jihomoravsky.cz obce „N – Ž“ – Ing. Marek Kurka telefon: 541 65 22 02 e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.czkurka.marek@kr-jihomoravsky.cz DSO – Ing. Jana Tomková telefon: 541 65 22 00 e- mail: tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cztomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 10. prosince 2014 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu."

Podobné prezentace


Reklamy Google