Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.07 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.07 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.07 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluÚčtová třída 0 – dlouhodobý majetek AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření12. 11. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účet- nictví u nástavbového studia podnikání. Žákům osvětluje po- jem dlouhodobý majetek. Naznačuje rozdělení dlouhodobého majetku, charakterizuje způsoby pořízení včetně účtování, možnosti pronájmu a vznik opravných položek. Prezentace ob- sahuje 19 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek Obsah 1.Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2.Dlouhodobý nehmotný majetek 3.Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4.Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 5.Pronájem dlouhodobého majetku 6.Opravné položky k dlouhodobému majetku 7.Pamatuj! 8.Úkoly 9.Zdroje

3 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku  Doba použitelnosti, resp. splatnosti je delší než 1 rok. Dlouhodobý hmotný majetek – DHM Dlouhodobý nehmotný majetek – DNM Dlouhodobý finanční majetek – DFM Hmotná podstata. PC nad 40 000,- Kč. Postupně se opotřebovává. Nemateriální povaha. PC nad 60 000,- Kč. Postupně se opotřebovává. Finanční prostředky vázané v cenných papírech.

4 2. Dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 01 011 Zřizovací výdaje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill Výdaje spojené se zřízením, založením podniku. Výdaje od vzniku ÚJ po den zápisu do OR. Rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou znalcem při nákupu. Odepisuje se rovno- měrně 60 měsíců. Výrobně technické poznatky (know-how). Licence.

5 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku  Výdaje na dokončené stavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí 40 000,- Kč.  Navyšuje hodnotu dlouhodobého majetku.  U najatého majetku je samostatnou položkou.  Pozor! Nezaměňovat s opravami a udržováním!  Malé technické zhodnocení – hodnota nepřekročí 40 000,- Kč – účtuje se přímo do nákladů 518 (DNM) nebo 548 (DHM).

6 Nástavba Přístavba Stavební úprava  Změna, při níž se stavba zvýší.  Změny, při nichž se zvětší půdorys stavby.  Změna vzhledu budovy.

7 Modernizace Rekonstrukce Oprava a udržování – účet 511  Rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti daného majetku.  Zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo změnu jeho technických parametrů.  Odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození; zpomaluje fyzické opotřebení majetku.

8 4. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku  Dodavatelský způsob  Vlastní výroba  Bezúplatné nabytí  Vklad společníka  Přeřazením z osobního užívání do podnikání  Formou finančního leasingu

9 Pořízení dodavatelským způsobem bez zálohy – u plátce DPH MD DDD01x, 02x, 03x 041, 042 321, 211 MDD343 – DPH a) Nákup DM Uvedení DM do užívání v PC DOFA, VPD VUD – zápis o převzetí Cena bez DPH DPH z fakturované ceny Cena s DPH b) Fa za náklady spojené s pořízením DHM

10 Pořízení dodavatelským způsobem se zálohou MDD 221, 211MDD 051, 052 MD D 321 MD D 041, 042 1. Úhrada zálohy 3. Zúčtování zálohy 2. Pořízení DM BV, VPDVUDDOFA BV, VPD 4. Doplatek faktury MD D 623, 624, 622 MD D 041, 042 VUD Vytvoření vlastní činností, vlastní doprava DM Pořízení vlastní výrobou

11 Bezúplatné nabytí (darování) MD D 411, 413 MD D 01x, 02x, 03x VUD Pořízení DM vkladem společníka Vklad společníka MD D 413 MD D 01x, 02x, 03x VUD Pořízení DM darem

12 Přeřazením z osobního vlastnictví do podnikání MD D 07x, 08x MD D 01x, 02x, 03x VUD Bezúplatné nabytí po skončení leasingu v reprodukční ceně Finanční leasing MD D 491 MD D 01x, 02x, 03x VUD Přeřazení DM z osobního vlastnictví do podnikání

13 5. Pronájem dlouhodobého majetku Operativní pronájem  Krátkodobý pronájem majetku na základě nájemní smlouvy.  Pronájem za úplatu.  Po skončení nájmu se majetek vrací pronajímateli.  Majetek je účtován v podrozvahové evidenci.  Zaplacený nájem je u nájemce nákladem – účet 518.  Zaplacený nájem je u pronajímatele výnosem – účet 648.

14 Finanční pronájem  Dlouhodobý pronájem.  Po skončení nájemní smlouvy zůstává majetek nájemci za úplatu.  Přílohou smlouvy je splátkový kalendář.  Majetek je po dobu pronájmu účtován v podrozvahové evidenci.  Do doby splacení je majetek majetkem leasingové společnosti.

15 6. Opravné položky k dlouhodobého majetku MD DD 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek 09x Dočasné snížení hodnoty DM VUD Snížení (zrušení) opravné položky VUD Vytváří se jen při snížení účetní hodnoty majetku.

16 7. Pamatuj! 1)DM – DHM, DNM, DFM. 2)DNM – účty skupin 01. 3)Technické zhodnocení – výdaje spojené s nástavbou, přístavbou, modernizací, rekonstrukcí a stavební úpravou převyšující částku 40 000,- Kč. 4)Způsoby pořízení DM – dodavatelský, vlastní výroba, bezúplatné nabytí, vklad společníka, převod z osobního vlastnictví, leasing. 5)Pronájem – operativní (krátkodobý), finanční (dlouhodobý). 6)Opravné položky k DM – sk. 09.

17 Skupina 05. 9. Ve které účtové skupině se účtují zálohy k pořízení DM? Při snížení účetní hodnoty DM. 022/413 8. Kdy se vytváří opravná položka k DM? Jde o výdaje související s modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přestavbou či stavební úpravou DM v částce nad 40 000,- Kč. 4. Co je to technické zhodnocení? 7. Jaký je předpis pro zaúčtování pořízení auta darováním? Dodavatelský, vlastní činnost, bezúplatné nabytí, vklad společníka, převod z osobního vlastnictví, leasing. 6. Jakými způsoby lze pořídit DM? Účet 548. 5. Kam se účtuje technické zhodnocení auta v částce 39 000,-? Rozdíl mezi kupní cenou a cenou stanovenou soudním znalcem. 3. Co je to GOODWILL?DHM,DNM, DFM. Software, ocenitelná práva, goodwill, zřizovací výdaje. 1. Jak rozdělujeme dlouhodobý majetek? 2. Co patří do DNM? 8. Úkoly

18 Jde o rozpis plateb k finančnímu leasingu, zahrnuje počet splátek a termíny splatnosti. 12. Co je to splátkový kalendář? Dlouhodobý pronájem, splátkový kalendář, po skončení zůstává majetek nájemci. 11. Charakterizuj finanční leasing? Krátkodobý pronájem, platí se nájemné, po skončení nájmu se majetek vrací. 10. Charakterizuj operativní leasing (pronájem).

19 9. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.07 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google