Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interdisciplinární zasedání 13.11.2015 Mgr. Iva Fürbacherová Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interdisciplinární zasedání 13.11.2015 Mgr. Iva Fürbacherová Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR."— Transkript prezentace:

1 Interdisciplinární zasedání 13.11.2015 Mgr. Iva Fürbacherová Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR

2 Program prevence kriminality Dotační program ministerstva vnitra Žadatelem o státní účelovou dotaci z tohoto programu může být pouze kraj nebo obec Dotaci lze získat na projekty neinvestiční i projekty programového financování (investiční) zaměřené na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, informování občanů o legálních možnostech ochrany před TČ…. Obec pomocí těchto projektů řeší svůj bezpečnostní problém, který identifikovala v bezpečnostní analýze.

3 Finanční prostředky žadatele – minimálně 10% spoluúčast. Hlavní podmínky pro žadatele: Kraj musí mít zpracovanou a schválenou koncepci PK Obec musí mít zpracovaný víceletý strategický dokument - plán preventivních aktivit (plán komplexního řešení problému na 2-4 roky) + bezpečnostní analýzu Osoba zodpovědná za prevenci kriminality (např. manažer PK) Pracovní skupina nebo komise zabývající se prevencí kriminality obce Žádost musí být schválena radou nebo zastupitelstvem obce! Jednou z povinných příloh je i výpis usnesení. Pravidla k tomuto dotačnímu programu naleznete v dokumentu: „Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality“

4 Výzva vyhlášena prostřednictvím internetových stránek MV do 15.prosince 2015 + odeslána na kraje, kraj o vyhlášení programu informuje všechny obce 5. ledna 2016 konzultace konkrétních projektů na KÚ podání žádostí obcí na kraj do 31. ledna 2016 podání ohodnocených žádostí krajem na OPK MV do 28. února 2016 schválení dotací RVPPK a oznámení výsledků březen 2016

5 Dotaci nelze poskytnout např. na primární prevenci na školách a školských zařízeních, na protidrogovou prevenci, na zvýšení bezpečnosti v dopravě, provozní náklady (např. nájemné, PHM apod.), pojištění majetku a osob, nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, financování podnikatelských a výdělečných aktivit, úhradu cest a stáží do zahraničí, výdaje na pohoštění a dary, provoz, OON, vybavení fungujících a zavedených nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, volnočasových klubů… s výjimkou podpory zahájení činnosti takového zařízení (podrobněji viz Zásady…)

6 Limity a kritéria Na některé aktivity jsou stanoveny také finanční limity – více viz Zásady…. Např.: vybudování MKDS rozšíření MKDS vybudování, úprava a vybavení sportovních hřišť a plácků odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů pro sociální, pedagogické a nepedagogické pracovníky a pro pracovníky vykonávající vysoce specializovanou činnost (např. supervize, psycholog, psychoterapeut) příspěvek na náklady na pobyt příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality (včetně soc. a zdrav. pojištění)

7 Projekt asistent prevence kriminality APK Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není strážníkem ani čekatelem. Definice jeho aktivit je uvedena v Národní soustavě povolání s popisem pracovní činnosti, pracovních podmínek, zdravotních, kvalifikačních požadavků a dalších požadovaných kompetencí (kód NSP – ID: 102691) APK nejsou ve smyslu § 127 TZ úřední osobou, nejsou vybaveni donucovacími prostředky a nemají žádné zvláštní oprávnění. Jsou to především výrazně motivovaní zaměstnanci města, jejichž hlavní zbraní je umění jednat s lidmi a předcházet nežádoucímu jednání. Podílí se např. na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku Jejich největší předností je místní a osobní znalost, neformální autorita a především schopnost oslovit, zaujmout, získat ostatní osobním příkladem

8 Podmínky pro činnost APK Zřízení pozice mentora z řad obecní policie, který asistenta přímo vede; mentor musí absolvovat vstupní vzdělávání. Obce, které nemají zřízenu obecní policii mají alternativu najít mentora v řadách Policie. Tato alternativa musí být předjednána s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV a je schvalována v odůvodněných případech. Mentor stanovuje konkrétní obsah činnost APK, provádí každodenní zadávání úkolů a provádí jejich kontrolu Výběr vhodného zájemce o práci APK – člověk ze sociálně vyloučené lokality, zná komunitu, není trestán, je ochoten se vzdělávat a má potenciál vzdělávat se. Na výběru se podílí Policie ČR, romský poradce nebo asistent, sociální odbor města, obecní policie, konzultant Agentury. Před nástupem do zaměstnání musí zájemce absolvovat vstupní vzdělání (vstupní kurz pro APK i pro mentory).

9 APK 2013 - 2015 2013 = 46 samospráv – 148 asistentů 2014 = 78 samospráv – 252 asistentů 2015 = 63 samospráv – 203 asistentů Financování 2013 – MV 2014 – MV + OP LZZ APK I + OP LZZ APK II 2015 – MV + OP LZZ APK II Liberecký kraj Nový Bor, Ralsko, Velké Hamry, Tanvald, Smržovka, Jablonec nad Nisou

10 Liberecký kraj - zapojení do Programu Od roku 2008 je do Programu prevence kriminality zapojeno cca 23 měst a obcí Libereckého kraje Bylo profinancováno celkem Kč 25,080.400,- z toho investiční projekty Kč 14,984.000,- neinvestiční projekty Kč 10,096.400,-

11 V případě dotazů můžete kontaktovat: Krajský úřad Libereckého krajeMinisterstvo vnitra České republiky odbor kancelář hejtmanaodbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality oddělení krizového řízeníoddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Linda EhrenbergerováMgr. Iva Fürbacherová tel.: 485 226 204, 725 923 712tel.: 974 832 575 e-mail: linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cze-mail: iva.furbacherova@mvcr.czlinda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cziva.furbacherova@mvcr.cz V případě konzultací MKDS a projektu APK lze kontaktovat JUDr. Tomáše Koníčka, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cztomas.konicek@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Interdisciplinární zasedání 13.11.2015 Mgr. Iva Fürbacherová Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google