Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_27_Bohumil Hrabal Téma sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_27_Bohumil Hrabal Téma sady:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_27_Bohumil Hrabal Téma sady: Interpretace textů Datum vzniku: březen 2014 Třída: 4. A Autor: Mgr. Lucie Nováková

2

3 1914 - 1997

4 gymnaziálních studiích v Brně, Nymburce a Českém Brodě na pražské Univerzitě Karlově, železniční dělník výpravčí v Kostomlatech ve Sběrných surovinách Po gymnaziálních studiích v Brně, Nymburce a Českém Brodě v letech 1935- 39 studoval práva na pražské Univerzitě Karlově, studium však mohl vinou okupace dokončit až v roce 1946. Během války pracoval jako železniční dělník a výpravčí v Kostomlatech, což se stejně jako všechny jeho pozdější profese (pojišťovací agent, obchodní cestující, od roku 1949 brigádník v kladenských ocelárnách a po těžkém úrazu v letech 1954-59 ve Sběrných surovinách) odráží v jeho literární tvorbě. surrealismem a poetismem, Karlem Maryskem syrové reportáži, totálního realismu, E. Bondyho,V. Boudníkem s autory Skupiny 42, J. Kolářem, J. Hiršalem či Emanuelem Fryntou, Po úvodní nymburské etapě lyrického,,básnění" (1937- 48), inspirovaného surrealismem a poetismem, L. Klímou či Louisem-Ferdinandem Célinem stejně jako přátelstvím s básníkem a hudebníkem Karlem Maryskem, se na počátku 50. let rodí Hrabalův prozaický styl. Ze zkušeností v kladenských hutích vznikají prózy blízké syrové reportáži, texty totálního realismu, což je termín Hrabalovi tehdy blízkého E. Bondyho, jenž spolu s výtvarníkem V. Boudníkem a s autory Skupiny 42, tj. s J. Kolářem, J. Hiršalem či Emanuelem Fryntou, spoluovlivňuje Hrabalovu tvorbu. (upraveno podle www.libri.cz)www.libri.cz gymnaziálních studiích v Brně, Nymburce a Českém Brodě na pražské Univerzitě Karlově, železniční dělník výpravčí v Kostomlatech ve Sběrných surovinách Po gymnaziálních studiích v Brně, Nymburce a Českém Brodě v letech 1935- 39 studoval práva na pražské Univerzitě Karlově, studium však mohl vinou okupace dokončit až v roce 1946. Během války pracoval jako železniční dělník a výpravčí v Kostomlatech, což se stejně jako všechny jeho pozdější profese (pojišťovací agent, obchodní cestující, od roku 1949 brigádník v kladenských ocelárnách a po těžkém úrazu v letech 1954-59 ve Sběrných surovinách) odráží v jeho literární tvorbě. surrealismem a poetismem, Karlem Maryskem syrové reportáži, totálního realismu, E. Bondyho,V. Boudníkem s autory Skupiny 42, J. Kolářem, J. Hiršalem či Emanuelem Fryntou, Po úvodní nymburské etapě lyrického,,básnění" (1937- 48), inspirovaného surrealismem a poetismem, L. Klímou či Louisem-Ferdinandem Célinem stejně jako přátelstvím s básníkem a hudebníkem Karlem Maryskem, se na počátku 50. let rodí Hrabalův prozaický styl. Ze zkušeností v kladenských hutích vznikají prózy blízké syrové reportáži, texty totálního realismu, což je termín Hrabalovi tehdy blízkého E. Bondyho, jenž spolu s výtvarníkem V. Boudníkem a s autory Skupiny 42, tj. s J. Kolářem, J. Hiršalem či Emanuelem Fryntou, spoluovlivňuje Hrabalovu tvorbu. (upraveno podle www.libri.cz)www.libri.cz

5 Otázky k výchozímu textu 1 A Kým vším B. Hrabal byl? Které profesní životní zkušenosti se odráží v jeho umělecké tvorbě? B Které umělecké proudy měly vliv na spisovatelovu tvorbu v letech 1937 – 48? C Jak se označují texty, jež se inspirovaly Hrabalovým pobytem v kladenských hutích? C Jak se označují texty, jež se inspirovaly Hrabalovým pobytem v kladenských hutích?

6 Odpovědi k výchozímu textu 1 A Profese BH – železniční dělník a výpravčí, pojišťovací agent, obchodní cestující, brigádník v hutích, pracovník Sběrných surovin. B V letech 1937 – 48 ovlivňoval Hrabala surrealismus a poetismus. C Pobyt v kladenských hutích inspiroval B. Hrabala k tvorbě textů totálního realismu.

7 Poslouchejte nahrávky a odpovězte na otázky. Životopisy – Bohumil Hrabal (2 díly) A) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 B ) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 Poslouchejte nahrávky a odpovězte na otázky. Životopisy – Bohumil Hrabal (2 díly) A) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 B ) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/875835 1.Jak znělo původní jméno spisovatele po jeho narození? 2.Z jakých poměrů pocházel? Kdo se stal jeho nevlastním otcem? Kde jeho adoptivní otec pracoval? 3.Jaké měl dětství? Kde jej trávil? 4.Jak se autor učil ve škole? Na kterou VŠ se nechal po maturitě zapsat? 1.Jak znělo původní jméno spisovatele po jeho narození? 2.Z jakých poměrů pocházel? Kdo se stal jeho nevlastním otcem? Kde jeho adoptivní otec pracoval? 3.Jaké měl dětství? Kde jej trávil? 4.Jak se autor učil ve škole? Na kterou VŠ se nechal po maturitě zapsat?

8 1.Bohumil František Kilian; jeho skutečný otec důstojník Bohumil Blecha si Hrabalovu maminku Maryšku nevzal (nemanželský původ). 2., 3. a 4. otázka - jako nemanželský syn žil do tří let u svých prarodičů, v roce 1916 se jeho maminka provdala za účetního a správce pivovaru Františka Hrabala, který jej adoptoval. Později se narodil Hrabalův mladší nevlastní bratr Slávek. Žili v pivovaře v Polné a v Nymburku. Školní léta - Hrabal se učit nechtěl, měl špatné školní výsledky, propadal, toulal se... V roce 1934 nakonec odmaturoval a poté se nechal zapsat v roce 1935 na práva. 1.Bohumil František Kilian; jeho skutečný otec důstojník Bohumil Blecha si Hrabalovu maminku Maryšku nevzal (nemanželský původ). 2., 3. a 4. otázka - jako nemanželský syn žil do tří let u svých prarodičů, v roce 1916 se jeho maminka provdala za účetního a správce pivovaru Františka Hrabala, který jej adoptoval. Později se narodil Hrabalův mladší nevlastní bratr Slávek. Žili v pivovaře v Polné a v Nymburku. Školní léta - Hrabal se učit nechtěl, měl špatné školní výsledky, propadal, toulal se... V roce 1934 nakonec odmaturoval a poté se nechal zapsat v roce 1935 na práva.

9 V kuchyni visely tucty zaprášených obrazů. Paní Burgánová pod každý přistavila židli, těžce na ní vylezla a pak mokrým hadrem otřela plátno a hned oslnivé a jásavé barvy zářily kuchyní. (…) Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil:,, Tak prosím, náš chlapec, když maloval tenhle Západ slunce na jihočeském rybníku, tak si obul o jedno číslo menší botky, když maloval tenhle motiv z Karlštejna, tak si skrz kramflek zarazil do paty půlcentimetrový hřebíček … tady, když náš chlapec pracoval v bukovém lese u Litomyšle, tak zase celej den nešel na malou stranu … a tady prosím, když náš hoch tvořil Pasoucí se koně u Přibyslavi, tak stál po pás ve smradlavé bažině … " V kuchyni visely tucty zaprášených obrazů. Paní Burgánová pod každý přistavila židli, těžce na ní vylezla a pak mokrým hadrem otřela plátno a hned oslnivé a jásavé barvy zářily kuchyní. (…) Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil:,, Tak prosím, náš chlapec, když maloval tenhle Západ slunce na jihočeském rybníku, tak si obul o jedno číslo menší botky, když maloval tenhle motiv z Karlštejna, tak si skrz kramflek zarazil do paty půlcentimetrový hřebíček … tady, když náš chlapec pracoval v bukovém lese u Litomyšle, tak zase celej den nešel na malou stranu … a tady prosím, když náš hoch tvořil Pasoucí se koně u Přibyslavi, tak stál po pás ve smradlavé bažině … "

10 1. Vysvětlete název textu. Kdo jsou Hrabalovi pábitelé? 3. Shrňte vlastními slovy obsah textu, napište minimálně čtyři věty. 2. Posuďte jazykovou stránku výňatku. Charakterizujte zvláštnosti Hrabalova autorského stylu, doložte příklady z výňatku. 4. Vysvětlete význam slov z textu - tucet, kramflek.

11 1. Pábitelé – lidé zvláštním způsobem milující život, z okraje společnosti, různých profesí a osudů, touží vše prožívat a o všem vyprávět ; řečová aktivita je zachraňuje před jejich úzkostí … 2. Jazyk textu – postavu pana Burgána (pábitel - plynulý tok řeči, asociace aj.) charakterizuje jeho mluva v pásmu přímé řeči – knižní jazyk (náš hoch) se mísí s obecnou češtinou (kramflek, celej den aj.). Opakování slov náš chlapec, tak si, když … Řetězení myšlenkových asociací pomocí složitých rozvinutých souvětí s výpustkami. Pábitelé – neologismus. 3. Individuální řešení. 4. Význam slov: tucet – původní význam 12 kusů, zde v textu expresivní vyjádření pro mnoho (hyperbola). Kramflek – podpatek.

12 A nepřinesl štěstí ten čtyřlístek ani tomu vojákovi, ani mně, taky to byl člověk jako já nebo pan výpravčí Hubička, taky neměl žádné vyznamenání, žádnou hodnost, a přece jsme jeden druhého postřelili a jeden druhého přivedl k smrti, ač jistě, kdybychom se někde potkali v civilu, možná, že bychom se měli rádi, pohovořili si. A potom se ozvala detonace. A já který jsme se ještě před chvílí těšil na ten pohled, ležel jsme vedle německého vojáka dál, natáhl jsem ruku a otevřel jsem jeho tuhnoucí dlaň a dal jsme mu do ní ten zelený čtyřlístek, který přináší štěstí, zatímco z krajiny vyrůstal do nebe hřibovitý oblak, který neustále rostl o vyšší patra a vyšší kouřová mračna, slyšel jsem, jak tlak vzduchu proběhl krajinou a syčel a hvízdal o holé větve stromů a keřů.(…) Držel jsem se s tím mrtvým za ruku a pro jeho neslyšící uši jsem opakoval slova vlakvedoucího té rakety, která přivezla ty zbědované Němce od Drážďan:,,Měli jste sedět doma, na prdeli …“ A nepřinesl štěstí ten čtyřlístek ani tomu vojákovi, ani mně, taky to byl člověk jako já nebo pan výpravčí Hubička, taky neměl žádné vyznamenání, žádnou hodnost, a přece jsme jeden druhého postřelili a jeden druhého přivedl k smrti, ač jistě, kdybychom se někde potkali v civilu, možná, že bychom se měli rádi, pohovořili si. A potom se ozvala detonace. A já který jsme se ještě před chvílí těšil na ten pohled, ležel jsme vedle německého vojáka dál, natáhl jsem ruku a otevřel jsem jeho tuhnoucí dlaň a dal jsme mu do ní ten zelený čtyřlístek, který přináší štěstí, zatímco z krajiny vyrůstal do nebe hřibovitý oblak, který neustále rostl o vyšší patra a vyšší kouřová mračna, slyšel jsem, jak tlak vzduchu proběhl krajinou a syčel a hvízdal o holé větve stromů a keřů.(…) Držel jsem se s tím mrtvým za ruku a pro jeho neslyšící uši jsem opakoval slova vlakvedoucího té rakety, která přivezla ty zbědované Němce od Drážďan:,,Měli jste sedět doma, na prdeli …“ Interpretujte text. Vymezte jeho jazykové prostředky, zasaďte do kontextu knihy. O jaké dílo se jedná?

13 Ukázka je ze závěru novely, která se odehrává za protektorátu koncem války. Zachycuje moment, kdy hlavní hrdina a vypravěč Miloš Hrma po zásahu kulkou umírá u trati společně s nepřátelským německým vojákem. Již se zbavil svého komplexu a v sabotážní akci umírá, v textu jsou popsány jeho myšlenkové pochody formou toku jeho proudu vědomí. Ten je plný netradičních asociací, kontrastů (čtyřlístek symbol štěstí a smrt obou aktérů ) aj. Příběh je vyprávěn v 1. osobě j. č. (ich-forma – natáhl jsem ruku), Milošem Hrmou.Ten neomezeně zachycuje své subjektivní pocity, prožitky a názory na danou situaci, prvky líčení, složitá souvětí zaznamenávají tok jeho myšlenek. Bohatá slovní zásoba – prostředky spisovné i hovorové češtiny (taky), vulgarismus na prdeli kontrastuje se situací hrdiny, profesní slova jako vlakvedoucí, rakety … Tématem výňatku je umírání hlavního hrdiny, hlavní myšlenkou díla - zachycení všedních životů lidí s jejich osobními problémy na pozadí válečné atmosféry protektorátu v prostředí malého nádraží v Kostomlatech … Ukázka je ze závěru novely, která se odehrává za protektorátu koncem války. Zachycuje moment, kdy hlavní hrdina a vypravěč Miloš Hrma po zásahu kulkou umírá u trati společně s nepřátelským německým vojákem. Již se zbavil svého komplexu a v sabotážní akci umírá, v textu jsou popsány jeho myšlenkové pochody formou toku jeho proudu vědomí. Ten je plný netradičních asociací, kontrastů (čtyřlístek symbol štěstí a smrt obou aktérů ) aj. Příběh je vyprávěn v 1. osobě j. č. (ich-forma – natáhl jsem ruku), Milošem Hrmou.Ten neomezeně zachycuje své subjektivní pocity, prožitky a názory na danou situaci, prvky líčení, složitá souvětí zaznamenávají tok jeho myšlenek. Bohatá slovní zásoba – prostředky spisovné i hovorové češtiny (taky), vulgarismus na prdeli kontrastuje se situací hrdiny, profesní slova jako vlakvedoucí, rakety … Tématem výňatku je umírání hlavního hrdiny, hlavní myšlenkou díla - zachycení všedních životů lidí s jejich osobními problémy na pozadí válečné atmosféry protektorátu v prostředí malého nádraží v Kostomlatech … Interpretujte text. Vymezte jeho jazykové prostředky, zasaďte do kontextu knihy. Ostře sledované vlaky (1965)

14 Doplňte k charakterům správná jména postav z novely Ostře sledované vlaky. A Citlivý a zakomplexovaný mladý 22 – letý začínající výpravčí s intimními problémy v osobním životě, který má rád svou dívku, v minulosti se pokusil se o sebevraždu; komplexy nakonec překonává. B Zkušený výpravčí, velký záletník, rád si,,hraje s razítky“. C Milovník holubů ve vedoucí funkci; trochu přihlouplý, ale hodný D Krásná Rakušanka, odbojářka, jež zbaví hlavního hrdinu jeho intimního problému; přináší výbušninu potřebnou pro akci.

15 Doplňte k charakterům správná jména postav z novely Ostře sledované vlaky. A Miloš Hrma B výpravčí Hubička C přednosta (stanice) D Viktoria Freie

16 Film Ostře sledované vlaky Film Ostře sledované vlaky http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 Sledujte ukázky z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázky z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Film Ostře sledované vlaky Film Ostře sledované vlaky http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 Sledujte ukázky z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázky z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. 1. Shrňte vlastními slovy obsah obou ukázek.. 1. Shrňte vlastními slovy obsah obou ukázek.. 2. Jak byl film v zahraničí oceněn?

17 Film Ostře sledované vlaky Film Ostře sledované vlaky http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 Film Ostře sledované vlaky Film Ostře sledované vlaky http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=ah0j0 HtNgvI http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 http://www.youtube.com/watch?v=LnBg on5-LN4 1.Individuální řešení. http://www.csfd.cz/film/6664-ostre-sledovane- vlaky/. 1.Individuální řešení. http://www.csfd.cz/film/6664-ostre-sledovane- vlaky/. 2. Film byl natočen v roce 1966, o rok později získal americkou filmovou cenu Oscar za nejlepší zahraniční film.

18 A tady, v hotelu Tichota, jsem taky poznal, že kdo vymyslel, že práce šlechtí člověka, to že nikdo jiný nebyl než ti, kteří tady celou noc pili a jedli s krásnými slečnami na kolenou, ti bohatí, kteří dovedli být šťastni jako malé děti, a já jsme si myslel, že bohatí lidé jsou prokleti, nebo co, že chaloupky a světničky a kyselo a brambory dávají lidem pocit štěstí a blaha, že bohatství je nějaký prokletý … ale jak se zdá, i tohle camrání o tom, jak je šťastno v chaloupkách, i to vymysleli ti naši hosté, kterým bylo jedno, kolik za noc utratili, kteří rozhazovali bankovky na všechny světové strany, a dělalo jim to dobře … nikdy jsem neviděl tak šťastné mužské jako ty bohaté průmyslníky a továrníky …

19 1. Shrňte vlastními slovy obsah ukázky. 3. Který slohový postup v ukázce převládá? 2. Posuďte jazykovou stránku výňatku. Charakterizujte zvláštnosti Hrabalova autorského stylu, doložte příklady z výňatku. 4. Vysvětlete význam slova z textu – camrání. K jaké vrstvě jazyka patří?

20 1. Individuální řešení. 2. Pasáž vypravěče v ich-formě; jeho projev je přizpůsoben psychologii postav; spisovná čeština se mísí s prvky obecné češtiny a profesní mluvy (být šťastni, jako prokletý, camrání, v hotelu aj.). Dlouhá souvětí zachycují proud vnitřní řeči (monologu) vypravěče Jana Dítěte, tzv. přepis ústního projevu – automatická metoda, příběhy a myšlenky se neodehrávají, ale mluví. Přetížená souřadná souvětí; skutečnosti spojovány slovy a, ale, … (výpustky).Metoda proudu vědomí, asociativně (náhodně) řazené motivy. 3. Slohový postup – úvahový a popisný. 4. Camrání – expresívní výraz, znamená zbytečně mluvit,,,plácat“, tlachat. Patří do obecné češtiny (nespisovná mluva). 2. Pasáž vypravěče v ich-formě; jeho projev je přizpůsoben psychologii postav; spisovná čeština se mísí s prvky obecné češtiny a profesní mluvy (být šťastni, jako prokletý, camrání, v hotelu aj.). Dlouhá souvětí zachycují proud vnitřní řeči (monologu) vypravěče Jana Dítěte, tzv. přepis ústního projevu – automatická metoda, příběhy a myšlenky se neodehrávají, ale mluví. Přetížená souřadná souvětí; skutečnosti spojovány slovy a, ale, … (výpustky).Metoda proudu vědomí, asociativně (náhodně) řazené motivy. 3. Slohový postup – úvahový a popisný. 4. Camrání – expresívní výraz, znamená zbytečně mluvit,,,plácat“, tlachat. Patří do obecné češtiny (nespisovná mluva).

21 Film Obsluhoval jsem anglického krále (2006) Videoukázka : http://www.youtube.com/watch?v=5hcW2qJWtJM Film Obsluhoval jsem anglického krále (2006) Videoukázka : http://www.youtube.com/watch?v=5hcW2qJWtJM 1.Jak se vám toto zpracování líbí? Srovnejte s knihou. Kdo je režisérem filmu?Jak se vám toto zpracování líbí? Srovnejte s knihou. Kdo je režisérem filmu? 2.Znáte jiná umělecká díla, která se odehrávají v prostředí pohostinství (hospod), hotelů či podobných zařízení?Znáte jiná umělecká díla, která se odehrávají v prostředí pohostinství (hospod), hotelů či podobných zařízení? 1.Jak se vám toto zpracování líbí? Srovnejte s knihou. Kdo je režisérem filmu?Jak se vám toto zpracování líbí? Srovnejte s knihou. Kdo je režisérem filmu? 2.Znáte jiná umělecká díla, která se odehrávají v prostředí pohostinství (hospod), hotelů či podobných zařízení?Znáte jiná umělecká díla, která se odehrávají v prostředí pohostinství (hospod), hotelů či podobných zařízení?

22 Film Obsluhoval jsem anglického krále (2006) Videoukázka : http://www.youtube.com/watch?v=5hcW2qJWtJM Film Obsluhoval jsem anglického krále (2006) Videoukázka : http://www.youtube.com/watch?v=5hcW2qJWtJM 1.Individuální řešení, diskuze s žáky.Individuální řešení, diskuze s žáky. 2.Kniha Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu ( i film); středověké dílo Podkoní a žák; renesanční anglické dílo Canterburské povídky; seriály Hospoda, Rozpaky kuchaře Svatopluka, My z konce světa aj.Kniha Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu ( i film); středověké dílo Podkoní a žák; renesanční anglické dílo Canterburské povídky; seriály Hospoda, Rozpaky kuchaře Svatopluka, My z konce světa aj. 1.Individuální řešení, diskuze s žáky.Individuální řešení, diskuze s žáky. 2.Kniha Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu ( i film); středověké dílo Podkoní a žák; renesanční anglické dílo Canterburské povídky; seriály Hospoda, Rozpaky kuchaře Svatopluka, My z konce světa aj.Kniha Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu ( i film); středověké dílo Podkoní a žák; renesanční anglické dílo Canterburské povídky; seriály Hospoda, Rozpaky kuchaře Svatopluka, My z konce světa aj.

23 Osud Bohumila Hrabala Poslechněte si nahrávku, přečtěte text a odpovězte na otázky. A)Audionahrávka: http://prehravac.rozhlas.cz/audi o/878570 http://prehravac.rozhlas.cz/audi o/878570 a) Ve třech větách shrňte obsah nahrávky. b) Jaké existují názory na Hrabalovu smrt?

24 Opravte popletené názvy děl Bohumila Hrabala ? ? Slavnosti pomněnek Rybička na dně Příliš temná samota Obsluhoval jsem dánského krále

25 Opravte popletené názvy děl Bohumila Hrabala http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?d ocId=1244 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?d ocId=1244 Opravte popletené názvy děl Bohumila Hrabala http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?d ocId=1244 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?d ocId=1244 ? ? Slavnosti sněženek Perlička na dně Příliš hlučná samota Obsluhoval jsem anglického krále

26 Povídání s Bohumilem Hrabalem (2 části) http://www.youtube.com/watch?v=5tz7e4TUKWc http://www.youtube.com/watch?v=5tz7e4TUKWc http://www.youtube.com/watch?v=fUUszrKFfig Povídání s Bohumilem Hrabalem (2 části) http://www.youtube.com/watch?v=5tz7e4TUKWc http://www.youtube.com/watch?v=5tz7e4TUKWc http://www.youtube.com/watch?v=fUUszrKFfig Otázky a)Kdo si s Hrabalem povídá? b)Co vás na rozhovoru nejvíce zaujalo? Otázky a)Kdo si s Hrabalem povídá? b)Co vás na rozhovoru nejvíce zaujalo?

27 ZkratkaJménoDíloStátAL DS DSČSSR WS S v USA AS S G SSSR OP S k s ČSSR

28 ZkratkaJménoDíloStátAL DS DS Arnošt Lustig Dita Saxová ČSSR WS S v William Styron Sophiina volba USA AS S G Alexandr Solženicyn Souostroví Gulag SSSR OP S k s Ota Pavel Smrt krásných srnců ČSSR

29 Obrazový materiál

30 „Do blankytně modrounkého celofánu humoru lze zabalit ztrápené a krvavé součástky denních starostí.“

31 Použitá literatura a zdroje  HRABAL, Bohumil. Můj svět. Praha: Československý spisovatel, 1988, ISBN 13/33.22- 059-88.  HRABAL, Bohumil. Obsluhoval jsem anglického krále. Praha: Mladá fronta, 2007, ISBN 80-204-1574-2.  HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. Praha: Mladá fronta, 2009, ISBN 978-80-204- 2114-2.  KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. Praha: Albatros, 2008, ISBN 13-752-008.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-332-1.  SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro IV. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2005, ISBN 80-7235-311.  http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1244http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1244  http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabalhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal  http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=3&name=HRABAL+BOHUMIL http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=3&name=HRABAL+BOHUMIL  http://cs.wikipedia.org/wiki/Obsluhoval_jsem_anglick%C3%A9ho_kr%C3%A1lehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Obsluhoval_jsem_anglick%C3%A9ho_kr%C3%A1le  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky_(kniha) http://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky_(kniha)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlakyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99e_sledovan%C3%A9_vlaky  Archiv autorky.

32 Obrazový materiál  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_by_Kubik_1994_01. jpg (pozadí) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_by_Kubik_1994_01. jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_by_Kubik_1994_02. jpg (snímek 28) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal_by_Kubik_1994_02. jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kersko,_alej_30,_Hrabalova_chata.jp g (Kersko - Hrabalova chata, snímek 28) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kersko,_alej_30,_Hrabalova_chata.jp g  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymburk,_sed%C3%ADc%C3%AD_so cha.jpg (Hrabalova socha v Nymburku, snímek 28) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymburk,_sed%C3%ADc%C3%AD_so cha.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal,_Complete_works_ edition_in_19_volumes.jpg (knihy, snímek 28) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Hrabal,_Complete_works_ edition_in_19_volumes.jpg  Archiv autorky.


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_27_Bohumil Hrabal Téma sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google