Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH PROGRAMU OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Autor práce: Nikola Petra Dolenská Vedoucí práce: MgA. Ivana Honsnejmanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH PROGRAMU OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Autor práce: Nikola Petra Dolenská Vedoucí práce: MgA. Ivana Honsnejmanová."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH PROGRAMU OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Autor práce: Nikola Petra Dolenská Vedoucí práce: MgA. Ivana Honsnejmanová

2 Program Aflatoun  Mezinárodní program.  Funguje v 85. zemích.  Všechny organizace jsou řízeny z centra, které je v Nizozemí.  V ČR v současné době ověřován sdružením AISIS.  Poskytuje dětem základy osobnostní, sociálního rozvoje a finanční gramotnosti.  Pro děti ve věku 3–6 let.

3 Hlavní cíle programu  Pomoci dětem si uvědomit, možnost zlepšit svět.  Za pomoci finanční gramotnosti Finanční gramotnost je v celosvětovém měřítku na velmi špatné úrovni nejen u mladých, nýbrž i u dospělých lidí. Neznalost ovlivňuje neekonomický a neekologický vzorec žití této doby. Právě tomuto vzorci jsou děti vystaveny již od útlého věku.

4 Hlavní cíle programu  Projekt Aflatoun se snaží problémy za včas podchytit a řešit.  Vyvážený sociální, osobnostní a finanční vzdělávací plán vede děti k překonávání problémů a všednodenních nástrah života.

5 Charakteristika jednotlivých kapitol  Kapitoly jsou strukturovány tak, aby se k finanční gramotnosti dospělo postupně.  Děti tak nebudou ze dne na den vystaveny nicneříkajícímu prodeji a nákupu pomocí „aflatouních“ mincí.  1. Kapitola Ty, já a Aflatoun: Rozvoj pozitivního přístupu k životu a osobnosti Pro dítě je prvotně důležité se nejdříve seznámit se se sebou samým a Aflatounem, který děti doprovází. ( Rozumíme penězům AISIS 2014)

6 Charakteristika jednotlivých kapitol  2. Kapitola  Já a moje rodina: Pečujeme o ty, které máme rádi  Během kapitoly týkající se rodinných vztahů, si dítě uvědomuje, že není na světě samo, ale je součástí – členem rodiny. Zde je nastíněna (krátce) otázka práce. ( Rozumíme penězům AISIS 2014)  3. Kapitola  Já a moje přátelé: Pomáháme ostatním  Kapitola se z okruhu nejbližších, tj. rodiny, rozšiřuje na okruh přátel, kdy si dítě uvědomuje důležitost přátelského vztahu. ( Rozumíme penězům AISIS 2014)

7 Charakteristika jednotlivých kapitol  4. Kapitola  Já a moje okolí: Bydlíme spolu a pracujeme  Z okruhu přátel se dostáváme ještě do širších okruhů a to na úroveň místa, kde žiji. Děti se v této kapitole seznamuje s principy nákupu a prodeje. ( Rozumíme penězům AISIS 2014)  5. Kapitola  Já a moje peníze: Utrácíme, šetříme a dělíme se  Poslední kapitola se věnuje finanční gramotnosti. Dítě se seznamuje s pojmy utrácení, šetření, dělení. Závěr této kapitoly probíhá formou jarmarku. (Rozumíme penězům AISIS 2014)

8 Program  1. Kapitola, aktivita č. 1  Děti se seznámení s Aflatounem.  Naučení se Aflatouní písně.

9 Program  1. Kapitola, aktivita č.2  Příběh o ptáčkovi Sintě  Výroba Aflatouní krabici.

10 Program  1. kapitola, aktivita č.3  Děti se naučí rozlišit, co je živé a co neživé.

11 Program  1. kapitola, aktivita č.4  Co vidím a slyším kolem sebe? Dítě se naučí věci vnímat a pojmenovávat.  Dítě si vybere svou oblíbenou barvu.

12 Program  1. kapitola, aktivita č.5  Děti se pomocí čichu naučí rozeznat, co jim voní a co nevoní.  Dítě se naučí rozpoznat a pojmenovat chutě  Dítě popíše své nejoblíbenější jídlo.

13 Program  2. kapitola, aktivita č.6  Děti se naučí rozpoznat jména členů rodiny a uvědomí si jejich důležitost.

14 Program  2. kapitola, aktivita č.7  Děti se učí rozpoznávat své city a emoce.  Dětem bude přiblížen pojem „udělat někomu radost“.

15 Program  3. kapitola, aktivita č.8  Děti se učí o přátelství – co přátelé dělají jeden pro druhého.  Učí se vážit si jeden druhého a pochopí význam slovního spojení „dobrý kamarád“.

16 Program  3. kapitola, aktivita č.9  Během této činnosti se děti seznámí s různými povoláními a nástroji, k tomu potřebnými.  Více porozumí povolání svých rodičů.

17 Program  3. kapitola, aktivita č.10  Při této činnosti si děti uvědomí, v čem vynikají, jaké mají nadání a zájmy a rozeznají zájmy svých kamarádů.  Budou přemýšlet jak by svůj talent mohly využít v budoucím zaměstnání.

18 Program  4. kapitola, aktivita č.11  Během této činnosti se děti naučí rozpoznávat různé druhy peněz, rozliší mince a bankovky.  Pochopí důležitost a hodnotu peněz  Kreativně vyrobí aflatouní pokladničku a peníze.

19 Program  4. kapitola, aktivita č.12  Děti se seznámí se základními principy obchodu a osvojí si slovní zásobu, týkající se nákupu a prodeje.  Navštíví opravdový obchod, kde získané vědomosti uplatní v praxi.

20 Program  5. kapitola, aktivita č.13  Během této aktivity děti porozumí tomu, co je to zboží.  Porozumí rozdílu mezi tím, co „potřebujeme“ a co „chceme“.  Pojmenují čtyři základní potřeby: jídlo, pití, oblečení, bydlení.

21 Program  5. kapitola, aktivita č.14  Během činnosti děti si děti uvědomí vlastní důležitost, jedinečné nadání.

22 Program  5. kapitola, aktivita č.15  Během této aktivity děti lépe porozumí penězům a jejich používání.  Seznámí se s tím, jak zacházíme s penězi, odkud pocházejí a dozví se o funkci bank.

23 Program  Předvelikonoční dílna  V rámci této aktivity, jsem pro rodiče zorganizovala Předvelikonoční dílnu.  Kde se vyráběly výrobky určené pro nadcházející jarmark.

24 Program  5. kapitola, aktivita č.16  Během této aktivity si děti uvědomí, že je správné se rozdělit.  Dále porozumí, jak moc je důležité se dobře starat a pečovat o věci, které vlastníme.

25 Program  5. kapitola, aktivita č.17  V průběhu této aktivity děti pochopí, že krást je špatné.  Uvědomí si, že je důležité hledat si kamarády, kteří nás nenavádí ke špatnostem.

26 Program  5. kapitola, aktivita č.18  Během této aktivity děti porozumí, že za peníze si můžeme nakoupit různé věci. Jednak to, co potřebuje, ale i to, co chceme.

27 Program  5. kapitola, aktivita č.19  V rámci této aktivity děti pochopí, jak je důležité sdílení, šetření a utrácení.  Procvičí se v rozhodování při utrácení peněz.

28 Program  5. kapitola, aktivita č.20  Během této aktivity děti učiní společné rozhodnutí, zda a jak šetřit či utratit své vydělané peníze.  Připraví se na jarmark, kde budou prodávat své výrobky.

29 Jarmark  Jarmark

30 Program  5. kapitola, aktivita č.21  Během této aktivity budou děti sdílet své zážitky ze včerejšího jarmarku.  Uzavřou své zážitky s programem Aflatoun.

31 Návštěva zverimexu  Za vydělané peníze se děti rozhodli nakoupit krmení pro králíky.

32 Závěr  Celý program má 21 kapitol.  Snažila jsem se program zprostředkovat od obecnějšího ke konkrétnějšímu.  Primárně jsme s dětmi poznávali sami sebe – svou osobnost, spolupracovali jsme s rodinou, kterou jsme lépe poznali. Nakonec jsme se věnovali finanční gramotnosti, kdy se děti učily zacházet s penězi – jejich hodnotou.  Program byl realizován po dobu pěti týdnů.

33 Závěr  Děti si uvědomily nejen svoji důležitost, ale i důležitost rodiny.  Děti byly seznámeny odkud pocházejí peníze a jakou mají hodnotu.  Získané dovednosti si následně děti vyzkoušely a ověřily v praxi – při nákupu.  Děti se seznámily s tím, jak se dají peníze vydělat (je potřeba vynaložit jisté úsilí, něco vyrobit a teprve až pak je možné to nabízet k prodeji).  V rámci hlasování rozhodly, jak s vydělanými penězi naloží.

34 Závěr  Programu se aktivně účastnila většina dětí.  Velmi si cením zapojení rodičů do programu.  Rodiče plnili zadané úkoly, i když byly nepovinné.  Účastnili se Předvelikonoční dílny i jarmarku.  Domnívám se, že spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou je součástí úspěšného vedení - výchovy dětí.  Tímto bych rodičům chtěla velmi poděkovat.


Stáhnout ppt "NÁVRH PROGRAMU OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Autor práce: Nikola Petra Dolenská Vedoucí práce: MgA. Ivana Honsnejmanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google