Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj a institucionální zabezpečení HMU BIVŠ – M103HOP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj a institucionální zabezpečení HMU BIVŠ – M103HOP."— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj a institucionální zabezpečení HMU BIVŠ – M103HOP

2 EHS První zmínky koordinace hospodářské a také měnové již ve Smlouvě o EHS Cíl: vyrovnaná platební bilance, důvěra ve vlastní měnu, cenová stabilita, vysoká úroveň zaměstnanosti Politika směnných kurzů věcí společného zájmu – obava z možných konkurenčních devalvací Měnový výbor – monitorovací orgán

3 Koncepce MONETARISTICKÁ  Rychlé zavedení společné měny, pak konvergence  Teorie lokomotivy  Francie, Belgie, Itálie EKONOMISTICKÁ  Nejdříve konvergence ekonomik aspirujících na společnou měnu, pak teprve společná měna  Teorie korunovační  SRN, Nizozemí

4 Wernerův plán 1970 Návrh vytvoření HMU ve 3 stádiích v 10ti letém horizontu Svázání měn a navázání na dolar Vytvoření rezervního fondu Vytvoření systému centrálních bank => Plámy narušeny rozpadem B-W systému a divergencí inflace a míry nezaměstnanosti

5 Had v tunelu 1972 Měny států EHS svázány k sobě pevným, ale přizpůsobivým fluktuačním pásmem => HAD Měny EHS se pohybovaly v rozšířeném tunelu ve vztahu k USD => TUNEL Evropský fond pro měnovou spolupráci => předstupeň ESCB

6

7 70.léta Období nestability dáno: Rozpadem B-W 1.ropnou krizí Spekulativní útoky na některé měny a jejich výstup z Hada (libra, lira, fr.frank) Devalvace dolaru => 1973 ukončeno navázání na dolar

8 Evropský měnový systém Zlom ve vývoji měnové integrace Spuštěn v r. 1979 3 pilíře: 1)ECU 2)ERM 3)Úvěrový mechanismus a vzájemná podpora v rámci EMCF

9 ECU Košová jednotka Každá měna účastnické země EMS podíl dle jejího podílu HDP na celku Společenství Koš se měnil co 5 let Oficiální ECU Zelené ECU Soukromé ECU

10

11 ERM Mechanismus směnných kurzů pevně stanovené kurzy, ale možnost přizpůsobení centrálních parit Každá země paritu k ECU a přes ní se vypočítaly parity k ost. měnám Fluktuační pásmo +/-2,25 % (resp. +/- 6%) Paritní mřížka Ukazatel divergence

12 Paritní mřížka Svázání účastnických měn ve dvojicích s centrální paritou a 2 mezními body Intervenční body

13 Indikátor divergence Stanovoval povinnost intervenovat na záchranu centrální parity ještě před dosažením krajních bodů flukt.pásma Vychýlení měny o více než 75% Nejdříve povinnost intervenovat méně odpovědná banka K intervencím sloužily úvěrové mechanismy V extrémním případě možnost devalvace, rozšíření pásma nebo vystoupení z EMS

14 Inovace EMS 1. měnový systém evropského charakteru Rovnost mezi členskými státy Žádná měna není nadřazena měně jiné Žádná měna není kotevní Vzájemná dohoda o úpravě parit Vzájemná finanční výpomoc při obraně parit

15 EMS (´79-85) Období vysokých inflačních diferenciálů mezi zeměmi Země s deficity BÚ čelily často problémům s konkurenceschopností a devalvovaly Období častých změn centrálních parit Období přeshraničních kontrol kapitálu

16 EMS (´86-92) Změny centrálních parit se vždy nelíbily přebytkovým ekonomikám Politická pnutí IT x DE Země se vydávají cestou snižování inflace => kotevní ekonomikou se čím dál tím více stává Německo Určitá ztráta MP!!! Konec kontrol přeshraničního kapitálu

17 Zpět k Mundellovi…

18 Krize EMS ´92-93 Německo kotevní zemí s nízkou inflací IT x ES x PT – kladný inflační diferenciál Sjednocení SRN – poptávkový šok a nebezpečí inflace Bundesbank zvyšuje úroky Ostatní země jí následují => odlišná fáze hospodářského cyklu !!! Dánsko odmítá Maastrichtskou smlouvu Útok na liru a libru -> VB a IT opouštějí EMS ´93: rozšíření pásma ERM na +/-15 %

19 Zhodnocení EMS Fungoval až do r. ´99 Lze hodnotit převážně pozitivně Částečná měnová stabilita Politická integrace Princip vnitřní solidarity Znovu se potvrdil zákon Trojí nemožnosti….=> urychlilo to měnovou integraci

20 ERM II Spuštěno se vznikem eura Pro země neúčastnící se třetí fáze HMU Systém s vazbou na euro +/- 15% (možnost i užší) ECB negarantuje neomezenou obranu parity Součástí konvergenčních kritérií Dnes: Dánsko (+/-2,25%), Litva, Lotyšsko

21

22 Na cestě k euru…. 1.fáze: ´98-99;institucionální příprava, vznik ECB, schválení právního rámce zavedení nové měny, technická specifikace nových bankovek a mincí 2.fáze: ´99-02-neodvolatelné zafixování měn k euru, 1ECU=1euro, realizace mezibankovního styku v euru, institucionální fungování 3.fáze: ´02 -kompletní nahrazení původních měn, dotvoření HMU, jediné zákonné platidlo je euro

23 Rozšiřování eurozóny ´99 : 11 zemí ´01: Řecko ´07: Slovinsko ´08: Kypr a Malta ´09: Slovensko ´11: Estonsko

24 Vývoj ECB Institucionální zajištění již v EMS Výbor Guvernérů (měnová kooperace) 1994 *Evropský měnový institut (bez pravomocí řídit měnovou politiku, posílení měnové kooperace mezi NCB, připravit podmínky pro zahájení 3.fáze měnové integrace) 1998 fixace parit, *ECB

25 ECB, ESCB, Eurosystém ECB: centrální banka zemí platící eurem mající zodpovědnost za měnovou politiku eurozóny ESCB: ECB + NCB všech zemí EU Eurosystém: ECB + NCB zemí, které zavedly euro

26 Fungování ECB Výkonná rada (2+4) Rada guvernérů: 6 členů Výkonné rady+guvernéři NCB členů eurozóny Generální rada: Prezident +Vice-Prezident ECB + guvernéři NCB zemí EU

27 Výkonná rada 6 členů Jmenováni Evr. Radou Připravuje podklady pro Generální radu Realizuje měnovou politiku eurozóny na základě rozhodnutí Rady guvernérů Realizuje úkony svěřené radou Voleni na 8 let bez možnosti znovu být zvoleni

28 Rada guvernérů 6 členů výkonné rady + guvernéři centrálních bank členských zemí eurozóny Přijímání rozhodnutí v rámci nastavené měnové politiky Realizace měnové politiky (nastavení IR, atd.) Schází se obvykle 2x do měsíce, na první schůzce se rozhoduje o nastavení IR

29 Generální rada Prezident a viceprezident ECB + guvernéři CB zemí EU Poradní fce Sběr podkladů pro měnovou statistiku Příprava výroční zprávy Podpora rozšiřování MU Příprava zemí na neodvolatelné zafixování vlastních měn k euru Ukončí svou činnost ke dni rozšíření eurozóny na všechny členy EU

30 Principy fungování ECB Nezávislost členů ECB na institucích EU a jiných vládních institucí členských zemí Transparentnost: pravidelné zprávy veřejnosti Odpovědnost veřejnosti a institucím: čtvrtletní zprávy Interní a externí audit

31 Cíl MP ECB Hlavním úkolem ECB je udržet cenovou stabilitu Maxim.2% roční růst HICP …a bez ohrožení cenové stability podporovat dosahování cílů EU

32 Zdroje Baldwin, R., Wyplosz, Ch.: Ekonomie evropské integrace, Praha, Grada 2007


Stáhnout ppt "Historický vývoj a institucionální zabezpečení HMU BIVŠ – M103HOP."

Podobné prezentace


Reklamy Google