Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.9.20161 Peníze, cena, inflace Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.9.20161 Peníze, cena, inflace Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha,"— Transkript prezentace:

1 20.9.20161 Peníze, cena, inflace Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 20.9.20162 Peníze Vývoj všeobecného ekvivalentu Zbožové peníze Zlato Zlatý standard (peníze v oběhu kryty zlatem) Papírové peníze (oddělení symbolu hodnoty od materiální podstaty) Emise peněz, nominální peněžní zásoba kontrolovaná centrální bankou Fisherova kvantitativní rovnice peněz P.Q = nominální HDP Peněžní agregáty – různé formy peněz Hotovost Bankovní (depozitní peníze) MV=PQ M..množství peněz V..počet obratů P..cenová hladina Q..množství produkce

3 Peněžní agregáty M1 – běžné vklady na účtu, hotovost M2 – M1+ termínované vklady M3 – M2+ vklady v zahraniční měně Cena – je určena státem (regul. Nájemné) případně z nabídky a poptávky 20.9.20163

4 4 Funkce peněz Měřítko cen – vyjádření relativních vztahů zboží, Oběživo – zprostředkování směny. Platidlo – časově posunutý proces koupě a prodeje. Uchování bohatství – zdroj investic. Světové peníze (pouze konvertibilní, nadnárodní měny nebo zlato).

5 20.9.20165 Měna – peněžní aktivum (peněžní soustava státu) měna nadnárodní národní konvertibilní nekonvertibilní s neomezenou oscilací s omezenou oscilací s vnitřní směnitelností bez vnitřní směnitelnosti Česká koruna plně konvertibilní od roku 1995

6 20.9.20166 Konvertibilní měna Vnitřně směnitelná Kurz měny – poměr, který vyjadřuje poměr kupních sil jednotlivých porovnávaných měn Nominální kurz E – jednotka cizí měny vyjádřena v měně domácí Reálný kurz R=E x Pf/Pd vyjadřuje konkurenceschopnost země (kupní sílu měny) Apreciace,depreciace(konvertibilní měna,určené oscilační pásmo) Revalvace, devalvace (nekonvertibilní měna, úředně stanovená změna kurzu) Vliv inflace a úrokové míry na kurz měny Determinace kurzu měny v rámci MMT Interbank Trading (nabídka a poptávka po měnách jako aktivech) Řízený floating – kurz osciluje v určitém pásmu, při vychýlení centrální banka intervenuje, EMS a swap operace.

7 20.9.20167

8 8 O 40 % je Big Mac v Číně než v USA levnější,protože Čína nakupuje „levně dolar“ USA dováží z Číny 5x větší objem než dováží do Číny, Čína skupuje dluhopisy USA, drží juan vůči dolaru na nízké úrovni.

9 20.9.20169 Devizy, devizové rezervy Prostředky domácí měny nebo denominované v cizích měnách (světové peníze) určené pro mezinárodní platby v obchodních operacích Prostředky - rezervy pro zajištění plynulosti mezinárodních plateb Formy deviz Konvertibilní národní a nadnárodní měna Zlato Cenné papíry Potenciální devizové facility (přísliby možnosti čerpání zahraničních půjček)

10 20.9.201610 Cena Hodnota produktu vyjádřená v peněžních jednotkách Cena odráží náklady na vyrobení produktu a zisk realizovaný prodejem tohoto produktu Cena odráží míru užitečnosti produktu – schopnost uspokojit potřeby spotřebitele Cena odráží relativní vztahy hodnot jednotlivých produktů Cena může být regulovaná - stanovená státem Cena stanovená trhem, fungováním tržního mechanismu, poměrem nabídky a poptávky Cena zahrnuje náklady a zisk. Velikost zisku je odrazem produktivity práce a tržní struktury. Cena je důležitý ekonomický činitel, udržuje tendenci k rovnováze v tržní ekonomice, k prosazení proporcionality Cena stimuluje produktivitu k ziskovosti

11 20.9.201611 Inflace Projev ekonomické nerovnováhy, trvalý růst cenové hladiny způsobující pokles kupní síly peněz. Míra růstu cenové hladiny dvou období, měří CPI (index spotřebitelských cen), PPI (index cen výrobců). Inflace může být rovnoměrná a nerovnoměrná. Inflace mírná (do 10%), pádivá (až 50%), hyperinflace(nad 50%). Inflace očekávaná a neočekávaná.

12 20.9.201612 Obecné příčiny inflace ekonomické neekonomické monetární nemonetární Inflace poptávková Inflace nabídková – nákladová Spotřebitelská a podnikatelská důvěra Očekávaná inflace Příliš vysoká peněžní zásoba Nadměrná akcelerace AD Schodek obchodní bilance Rozpočtové deficity financované emisí peněz

13 20.9.201613 Nabídková inflace Růst nominálních mezd je vyšší než růst produktivity práce. Růst cen materiálu, surovin, energií. Depreciace měnového kurzu. Zvyšování cen produkce s cílem vyšší ziskovosti. Daněmi tlačená inflace. Dezinflace – léčení inflace Potlačení nebo úplné odstranění příčin Snížení tempa růstu AD

14 20.9.201614 Negativní důsledky inflace Snižuje se hodnota peněz. Při stagnaci příjmů se snižuje hodnota reálných příjmů a snižuje se životní úroveň. Znehodnocují se úspory a úročené vklady i hodnota vrácených úvěrů – brzda nových úvěrů ( ale snižuje se reálné zadlužení což může startovat další investice). Při progresivních daních vede inflace k růstu daňového zatížení – snižuje se disponibilní část důchodu ke spotřebě i k investování.

15 20.9.201615 Eliminace důsledků Využití nárůstu cenové hladiny k podnikatelské aktivitě. Nákup cenných papírů s vysokou úrokovou mírou, resp. akcií (dividenda odráží pozitivně vzestup cen). Získávání úvěrů. Nákup měny s nižší mírou inflace.

16 20.9.201616 Příčiny inflace v ČR v 90. letech Liberalizace cen Devalvace měny Změna daňové soustavy Racionální očekávání 199410 % 19959,1 % 19968,8 % 19978,5 % 199810,7 % 19992,1 % (20003,9 % 20014,7 % 2002 1,8 % 2003 0,1 % 2008 6,3 % 2009 1 % 2010 1,5 % http://www.czso.cz


Stáhnout ppt "20.9.20161 Peníze, cena, inflace Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google