Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další záměry SPČR v oblasti energetiky Jakub Vít Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další záměry SPČR v oblasti energetiky Jakub Vít Svaz průmyslu a dopravy ČR."— Transkript prezentace:

1 Další záměry SPČR v oblasti energetiky Jakub Vít Svaz průmyslu a dopravy ČR

2 Podíl na celosvětové ekonomice v PPP Příběh dvou světů

3 Změny v EU Gross domestic productAgricultureIndustryManufacturingServices $ billions% of GDP 2000201220002012200020122000201220002012 High income 27,197.749,762.821282518157074 EU6,263.512,213.322282519167073 Zdroj: World Development Indicators 2014, THE WORLD BANK Zdroj: IEA/OECD

4

5 RAG (19.6.2013) – zachování termínu zahájení prací po podání žádosti – snížení intenzity veřejné podpory – nová mapa regionální podpory – maximální intenzita pro velké podniky může být 25 % EEAG (8.4.2014) – zjednodušení a vyjasnění interpretace pravidel EAG a GBER pro výpočet maximální míry podpory a úlev – výpočet způsobilých nákladů (vymezení investičních nákladů souvisejících s ochranou ŽP) EE(A)G – německý tanec s Evropou

6 GBER (21.5.2014) – zachování možnosti ad hoc pomoci i pro velké podniky – odstranění doporučení využívání bodového (scoring) systému pro všechny formy podpor – zrušení návrhu na omezení statusu MSP počtem let (ztráta nároku na podporu) – zrušení limitu 0,01 % HDP, který diskriminoval méně vyspělé státy a limit v absolutní hodnotě byl mírně navýšen (ze 100 na 150 mil. eur).

7 C ‑ 573/12 Ålands Vindkraft AB (1.7.2014) Vzhledem k výše uvedenému je třeba konstatovat, že taková právní úprava, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, je s to omezit dovozy elektřiny, a zejména zelené elektřiny pocházející z jiných členských států, a je tedy opatřením s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu, které je v zásadě neslučitelné s povinnostmi unijního práva plynoucími z článku 34 SFEU, ledaže lze tuto právní úpravu objektivně odůvodnit (v tomto smyslu viz zejména rozsudek Komise v. Rakousko, C 320/03, EU:C:2005:684, bod 69). Vzhledem k výše uvedenému je třeba připustit, že takový cíl spočívající v podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny, jako je cíl sledovaný právní úpravou dotčenou ve věci v původním řízení, je v zásadě s to odůvodnit případné překážky volnému pohybu zboží. Unijní právo však neharmonizovalo vnitrostátní režimy podpory zelené elektřiny, a členské státy proto v zásadě mohou omezit působnost takových režimů na výrobu zelené elektřiny na svém území. Vzhledem k výše uvedenému je třeba na druhou a třetí otázku odpovědět tak, že článek 34 SFEU nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle níž se obchodovatelné certifikáty vydávají výrobcům zelené elektřiny pouze za zelenou elektřinu vyrobenou na území tohoto státu a podle níž mají dodavatelé a určití uživatelé elektřiny povinnost předložit každoročně příslušnému orgánu určitý počet takových certifikátů v poměru k celkovému množství jimi dodané či spotřebované elektřiny, jinak budou muset uhradit zvláštní poplatek.

8 “The German government expects to get approval from Brussels in July, a deadline needed so that German industry can apply in time for exemptions from the green energy surcharge, a rebate the firms say they need to remain competitive internationally.”

9

10

11

12

13 Vstupní údaje Současné platby za OZE 495Kč/MWh Rozložení plateb Kategorie zákazníků Současné rozvrstvení plateb za OZE podle spotřeby Zadaný nárůst/ pokles plateb Požadované rozvrstvení plateb za OZE Výpočet podpory na hladinách VN a VVN mld Kč% Současná spotřeba kategorie VN a VVN29 837 833MWh MODMW7,721007,72 Současá podpora za OZE495Kč/MWh MOPMW4,071004,07Celková podpora14,8mld. Kč VN a VVNMW14,77507,38Navrhovaná podpora50% Doplatek ze státní pokladny 7,38 Navrhovaná podpora VN a VVN7,4mld. Kč Součet 26,56 19,17

14 Co můžeme efektivně využít…

15 …jak trvat na rovnoprávném naplňování evropského práva změna přístupu k energetické efektivitě/intenzitě (nepočítá se s klimatickými podmínkami, s paritou kupní síly a měnovými kurzy, s odvětvovou skladbou ekonomiky) – český průmysl (a energetika) má nejvyšší energetickou účinnost ze všech oblastí lidské činnosti v ČR (přes 85 procent), neboť jeho podíl na HDP je 43 procent a podíl na koncové spotřebě celkové energie země je 36 procent. LCA přistupovat (na straně průmyslu) k probíhajícím změnám pozitivně, proaktivně a využívat jich využívat evropská pravidla státní pomoci a regionální podpory pasivně i aktivně vzhledem k distorzím jednotného trhu a hrozbě jeho rozpadu v podobě, jak jej známe, ČR jako malý členský stát musí principu „koncertu velmocí“ čelit odvahou přicházet s novými, inovativními řešeními v souladu s pravidly EU a posilováním efektivity veřejné podpory

16 cíle 27 % OZE a 40 % snížení emisí jsou pro všechny scénáře redukce spotřeby energie brány jako okrajové podmínky! Jinými slovy zvýšení energetické účinnosti nepřináší vůbec žádnou dodatečnou úsporu emisí CO2. Logicky, pokud chceme dosáhnout s nižší spotřebou energie stejné emise CO2, tak musíme eliminovat hlavně nízkouhlíková „paliva“. V první řadě tedy zemní plyn a hned za ním… jádro! absolutní čísla spotřeby primární energie pro tři podstatné scénáře – tzv. referenční (pouze současná opatření), GHG40 – úspora emisí 40 % „nákladově optimálním způsobem“ za předpokladu 27 % energie z OZE (implikuje cíl energetické účinnosti 25 %) a EE30 (tedy 40 % redukce emisí, 27 % OZE a 30 % cíl energetické účinnosti). pokud porovnáme scénáře GHG40 a EE30 v absolutních číslech, pak zjistíme… 2030 RefGHG40EE30Absolutní změna EE30/GHG40EE28Absolutní změna EE28/GHG40Absolutní změna EE30/EE28Absolutní změna EE28-EE30 Gross inland energy consumption16111533,671420,902-7,4%1469,232-4,2%-3,3%48,33 Solid fuels174155,208160,953,7%152,946-1,5%5,2%-8,004 Oil520502,84469,56-6,6%478,4-4,9%-1,8%8,84 Natural gas397344,596298,147-13,5%321,967-6,6%-7,4%23,82 Nuclear201200,598177,483-11,5%187,734-6,4%-5,5%10,251 Renewables320331,2316,48-4,4%310,72-6,2%1,9%-5,76 Kontrolní součet16121534,441422,62

17

18 Děkuji za pozornost Jakub Vít Svaz průmyslu a dopravy ČR jvit@spcr.cz


Stáhnout ppt "Další záměry SPČR v oblasti energetiky Jakub Vít Svaz průmyslu a dopravy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google