Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 11. a 25. ledna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 11. a 25. ledna 2013."— Transkript prezentace:

1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 11. a 25. ledna 2013

2 2 Zákonná úprava Ústava … Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu www.nfozp.cz

3 3 Chrání vás zákony. Víte to? Ústava ČR 1/1993 Sb. Hlava I., článek 3 Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Kde najdete Ústavu a Listinu práv? www.psp.cz www.nfozp.cz

4 4 Hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní práva Článek 26 (1)Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2)Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (3)Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. www.nfozp.cz

5 5 Článek 29 (1)Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2)Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání. (3)Podrobnosti stanoví zákon. (Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách) www.nfozp.cz

6 6 Kdo je člověk se zdravotním postižením? Je to člověk, který má v určité míře omezení na trhu práce. Nemusí ovšem pobírat invalidní důchod ani sociální dávky! Příklady: Člověk s těžkou alergií na prach (práce v skladu) Žena 10 let po rakovině prsu (nesmí zvedat těžké věci) Epileptik (nesmí pracovat ve výškách) Pacient s roztroušenou sklerózou (infekční prostředí) Člověk po transplantaci, psoriázou, astmatem…. www.nfozp.cz

7 7 Sedmero nejčastějších dotazů k zaměstnávání a odpovědi na ně 1.Mohu jako OZP pracovat? 2.Mohu jako OZP podnikat? 3.Pokud budu pracovat nebo podnikat nevezmou mi ID? 4.Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. či III. ID? 5.Kdo mi může zakázat pracovat? 6.Co pro mne může udělat Úřad práce? 7.Jsem OZP, mohu se na ÚP hlásit do rekvalifikačních kurzů? www.nfozp.cz

8 8 Mohu jako OZP pracovat? ANO, můžete! Ptejme se po důvodech proč ne! Pokud jsou zdravotní, pak se snažme najít si práci, která nám umožní upravit pracovní podmínky Pokud jsou další, rozklíčujme je! www.nfozp.cz

9 9 Mohu jako OZP podnikat? ANO, proč ne? Platí pro Vás stejné zákony jako pro každého druhého. Omezení jsou pouze zdravotní. www.nfozp.cz

10 10 Nemohou! Pokud ano, jde o nesprávné jednání posudkového lékaře a je zapotřebí odvolat se k vyššímu nadřízenému subjektu. www.nfozp.cz Pokud budu pracovat nebo podnikat nevezmou mi ID?

11 11 Je rozdíl v zaměstnávání u I., II. a III. stupně ID? Pro zaměstnavatele je důležité vědět, co umíte, jaké jsou vaše schopnosti, jaké je vaše zdravotní omezení. Rozsah úvazku u III. ID je však nutno zvážit pokles pracovní schopnosti dané osoby nejméně o 70% (zbytkový pracovní potenciál člověka tedy činí 30%, což s plným úvazkem zcela nekoresponduje). Záleží však také na druhu vykonávané činnosti (např. práce na PC, kde si lze udělat přestávku atd.). www.nfozp.cz

12 12 Kdo mi může zakázat pracovat? NIKDO! ALE!!!! Vy sami… Váš lékař… Odmítání nabízeného zaměstnání z přílišné opatrnosti není na místě. OZP se tím nejen připravují o možnost finančního přilepšení, ale také o příznivý vliv seberealizace, profesního růstu a kontaktu s jinými lidmi. www.nfozp.cz

13 13 Co pro mne může udělat Úřad práce? Důležité je uvědomit si, že tento úřad má být mým přítelem… Zajištění pracovní rehabilitace Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění Zajištění rekvalifikačních kurzů Chráněné pracovní místo Pomoc s OSVČ Pomoc s příspěvky www.nfozp.cz

14 14 Jsem OZP, mohu se na ÚP hlásit do rekvalifikačních kurzů? Samozřejmě ANO, je zapotřebí vždy diskutovat o Vašich možnostech v rámci zdravotního stavu www.nfozp.cz

15 15 Co je to „pracovní rehabilitace“ Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání OZP, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost OZP obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením. www.nfozp.cz

16 16 Vyplnění žádosti o PRNávrh Individuálního plánu PR Vyjádření odborné skupiny PR a následné schválení ÚP Uzavření individuálního plánu PR+podepsání účastníkem PR Realizace PR - uzavíraní dohod a jejich plnění - vyřízení podpory při rekvalifikaci a přípravě k práci Hodnocení pracovní rehabilitace - průběžné - závěrečné www.nfozp.cz Proces pracovní rehabilitace

17 17 1.Poradenská činnost 2.Teoretická a praktická příprava na zaměstnání 2.1 Příprava na budoucí povolání 2.2 Příprava k práci 2.3 Specializované rekvalifikační kurzy 3. Zprostředkování zaměstnání 4. Udržení a změna zaměstnání, změna povolání 5. Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a výdělečné činnosti (OSVČ) (fakticky to funguje pouze na ÚP, které mají zájem o integraci OZP, není jich mnoho…) www.nfozp.cz Formy pracovní rehabilitace

18 18 Chráněný trh práce OZP podnikající jako OSVČ Zaměstnavatel zaměstnávající nad 50% OZP Otevřený, volný trh, běžný práce Běžný zaměstnavatel, firma, státní správa, samospráva, nezisková organizace, má povinnost zaměstnávat povinný podíl OZP www.nfozp.cz Jak rozlišujeme trh práce

19 19 Změna od 2012 Došlo ke zrušení chráněných pracovních dílen CHPD se transformovaly se na chráněná pracovní místa a to jak na otevřeném tak i na chráněném trhu práce Rozlišujeme pouze běžného zaměstnavatele a zaměstnavatel nad 50% osob se zdravotním postižením Zákonný příspěvek na mzdu již nesmí tvořit 100% mzdových nákladů! www.nfozp.cz

20 20 Změna od 2012 Zaměstnavatel z chráněného trhu práce má nárok na příspěvek na mzdu na vymezené chráněné pracovní místo OZP 8 000,-Kč (minimálně 75% mzdových nákladů!), po 12 měsících nárok na další 2 000,-Kč 25% lze „dofinancovat“ např. z příspěvku na poskytování sociálních služeb, grantu atd. Nemusí jít o podnikatelskou činnost.) Příspěvek § 76 ZoZ ve výši 48 000,-Kč nově určen i pro podporu CHMP chráněných pracovních míst na volném trhu práce Vymezené chráněné pracovní místo: 3 roky, lze přerušit Zřízené chráněné pracovní místo: 3 roky, vyšší příspěvky, ale… stále obsazeno

21 21 Proč by se právě pacientská organizace nemohla stát 50% zaměstnavatelem OZP?

22 22 Od r. 2002: na každých 25 zaměstnanců (v jakémkoli typu organizace) je povinnost zaměstnávat 1 OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti: Zaměstnáváním OZP ve výši povinného podílu, zaměstnanec ve 3. stupni ID se počítá 3x Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP Nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají vymezeno více než 50% CHPM pro OZP zaměstnance a to ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Tzv. náhradní plnění www.nfozp.cz Způsob plnění zákonné povinnosti

23 23 Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat a nezaměstná → 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně Průměrná mzda za rok 2011– 23 665 Kč → 59 163 Kč ročně za jednoho OZP Příklad: www.nfozp.cz Odvod do státního rozpočtu Počet zaměstnancůPovinný podíl OZP Odvod do státního rozpočtu v Kč 502118 326,- 2008473 304,- 1000402 366 520- 500020011 832 600,-

24 24 Odebrání výrobků či služeb tzv. náhradní plnění: od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ zadáním zakázky těmto subjektům Proč neposkytovat jako pacient. organizace, která má 50% vymezených CHPM v režimu náhradního plnění například sociální poradenství pro obecní úřad, zdravot. zařízení, farmaceutickou společnost atd. a tím „pomoci“ těm, kteří OZP nezaměstnávají, ač ze zákona tuto povinnost mají. www.nfozp.cz

25 25 Legislativou dané „motivační“ nástroje proč zaměstnávat OZP Samotné zaměstnávání je společensky nejefektivnější způsob → výrazná státní podpora Slevy na dani - § 35 ZDP Příspěvky od státu – část III. ZoZ Minimální pracovní mzda nově stejná! www.nfozp.cz

26 26 Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele  18 000,-Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 zaměstnance  60 000,-Kč na 3. st. invalidity/1 zaměstnance  vypočítanou polovinu daně z příjmu u 50% zaměstnavatele OZP Slevy na dani z příjmů pro OZP  2 520,- Kč za rok na 1. a 2. st. invalidity  5 040,- Kč za rok na 3. st. invalidity  Držitel průkazu ZTP/P 16 140,- Kč www.nfozp.cz

27 27 Aspekty zaměstnávání OZP Pojem OZP, dříve = „občan se změněnou pracovní schopností“ Současný Zákon o zaměstnanosti rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná od 2013 zpět v systému! Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost www.nfozp.cz

28 28 Příspěvek při zřízení společensky účelného místa - § 113 ZoZ úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance Příspěvek při přípravě OZP k práci - § 72 ZoZ úhrada nákladů s ní spojených Příspěvek na CHPM OZP - § 76 ZoZ www.nfozp.cz

29 29 Každá osoba se zdravotním postižením by si měla uvědomit, že díky své diagnóze může svému zaměstnavateli na běžném trhu práce ušetřit až 275 tisíc korun

30 30 Když firma zaměstná OZP Nemusí platit odvod do státního rozpočtu cca 60 000,-/1 OZP, která chybí Nemusí řešit tzv. náhradní plnění cca 165 000,-(bez DPH)/1 OZP, která chybí Má na běžném trhu práce nárok na:příspěvek dle §76 ZoZ 48 000,-/12 měsíců/1 OZP další příspěvky dle Zákona o zaměstnanosti Slevu na dani z příjmů: 18 000,-Kč na 1. a 2. st. invalidity/1 OZP zaměstnance 60 000,-Kč na 3. st. invalidity/ 1 OZP zaměstnance www.nfozp.cz

31 31 Firma I Celkem zaměstnanců 56,62 Povinný podíl (výpočet) 2,26 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 2 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 132 tis. Náhradní plnění výpočet: 370 tis. l 31www.nfozp.cz

32 32 Firma II Celkem zaměstnanců 137 Povinný podíl (výpočet) 5,47 Skutečně zaměstnáno OZP 1 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl 4 osoby. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 260 tis. Náhradní plnění výpočet: 730 tis. l 32www.nfozp.cz

33 33 Firma III Celkem zaměstnanců 213,07 Povinný podíl (výpočet) 8,52 Skutečně zaměstnáno OZP 0 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 byl téměř 9 osob. Odvod do státního rozpočtu výpočet: 497 tis. Náhradní plnění výpočet: 1 392 tis. l 33www.nfozp.cz

34 34 Firma IV Zaměstnávání OZP v ČSOB l 34 Celkem zaměstnanců 10 227,41 Povinný podíl (výpočet) 409,10 Skutečně zaměstnáno OZP 85,37 Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými OZP byl v období 2011 téměř 330 osob Odvod do státního rozpočtu výpočet: téměř 19 mil. Náhradní plnění výpočet: téměř 53 mil. www.nfozp.cz

35 35 Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru. Smlouva na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát (tzn. celkově tedy 9 let = 3 + 3 + 3 roky), pozor, ale také pouze jen na 3 roky = 1 + 1 + 1 www.nfozp.cz Pracovní poměr na dobu určitou od 1.1.2012

36 36 Pojištění zaměstnanců – dohoda o provedení práce Novela zákoníku práce zavedla účast na zdravotním i soc. pojištění pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce (DPP). Povinná účast na zdrav. a nemocenském & důchodovém pojištění při příjmu nad 10 000,-Kč/1 měsíc. Zaveden institut povinných lékařských prohlídek i u DPP Do 300 hodin ročně www.nfozp.cz

37 37 Podnikání osob se zdravotním postižením Pro podnikání OZP platí stejná pravidla jako pro ostatní Překlenovací příspěvek § 114 ZoZ -Pro osobu, která přestala být uchazečem o zaměstnání -Poskytuje se na úhradu provozních nákladů -Poskytuje se nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. Q předcházejícího kalendářního roku

38 38 Za provozní náklady se považují: nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ a náklady souvisí s provozováním SVČ OSVČ i jiné právní subjekty mohou žádat o vymezení či zřízení CHPM a o příspěvky určené na tato místa. Ovšem nikoli na sebe, jako OZP/OSVČ. Podnikání osob se zdravotním postižením

39 39 Důchodové a nemocenské pojištění OZP - OSVČ Jestliže má OSVČ nárok na výplatu invalidního důchodu je její SVČ chápána jako vedlejší. -Účast na platbě důchodové pojištění je dobrovolná (sama se k účasti může přihlásit), anebo povinná tehdy, jestliže příjmy po odečtení vynaložených výdajů dosáhly v předchozím kalendářním roce tzv. rozhodné částky, pro rok 2012 činí 60 329,-Kč. -Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

40 40 Výpověď ze zaměstnání § 52 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice

41 41 Výpověď ze zaměstnání e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil např. novela zákona o bezpečnostních službách…

42 42 g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a (zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění) Výpověď ze zaměstnání

43 43 Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně: –jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok –dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky –trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

44 44 Do evidence ÚP nemohou být zařazeny osoby v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, DPP, DPČ) osoby samostatně výdělečně činné výdělečně činné v cizině fyzické osobou soustavně se připravující na budoucí povolání uznány dočasně neschopnými práce pobírají peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu ve třetím stupni invalidity, vyjma případu, kdy tato osoba schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek dle § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

45 45 Zdravotní a sociální pojištění při evidenci na ÚP Při III. stupni ID nelze být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Zdravotní a sociální pojištění hradí stát z titulu pobírá ID U I. nebo II. stupně ID je státem sociálně pojištěn, zdravotní pojištění však musí odvádět sám, pokud se na ÚP neregistruje

46 46 první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % po zbývající podpůrčí dobu 45 % www.nfozp.cz Výše podpory v nezaměstnanosti

47 47 Maximální možný měsíčný přivýdělek je do poloviny minimální mzdy Povinnost na přivýdělek informovat ÚP www.nfozp.cz Možnost přivýdělku při registraci na Úřadu práce

48 48 Co na závěr? To, že nejsem OZP, neznamená, že zítra může být vše jinak… www.nfozp.cz

49 49

50 50 Děkuji za pozornost! Kontakt: Hana Potměšilová email: potmesilova@nfozp.cz


Stáhnout ppt "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 11. a 25. ledna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google