Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Autor: Mgr. Jaroslava Ledererová Osobní zájmena Singular (jednotné číslo) Plural (množné číslo)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Autor: Mgr. Jaroslava Ledererová Osobní zájmena Singular (jednotné číslo) Plural (množné číslo)"— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Autor: Mgr. Jaroslava Ledererová Osobní zájmena Singular (jednotné číslo) Plural (množné číslo) Ijá heon sheona iton, ona, ono wemy theyoni youty i vy jeden výraz pro jed. i mn. číslo Zájmeno I se vždy píše velkým písmenem.

2 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 To známe Complete TO BE and translate He…..happy We…..thirsty It…..a nice house I…..hungry They…..tired She…..pretty You…..a student He is happy We are thirsty It is a nice house I am hungry They are tired She is pretty You are a student wehe you aresheis theyit I am

3 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Nové učivo Possessive adjectives přivlastňovací zájmena Imymoje, můj Youyourtvůj, tvoje, váš, vaše Hehisjeho Sheherjejí Ititsjeho, její – pro věci a zvířata Weournáš, naše Theytheirjejich

4 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Procvičování Match: Iour Youits Heher Shetheir Ityour Wehis Theymy Tvůjhis jejichour můjits nášyour jehotheir vášmy jejíher

5 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Upevnění učiva Translate: my uncle our garden their kids your aunt her daughter its cage his cousins Underline possessive adjectives and translate: Her name is Mary. His brother is a teacher. Their animals aren´t on a farm. What´s your favourite drink? My mum isn´t a doctor. Our sisters are clever.

6 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Samostatný úkol Translate: naše auto moje knihy jeho pes jejich letadlo tvoje kolo váš počítač její kočky Name: 3 tvoje věci 3 věci tvého kamaráda/kamarádky 3 společné předměty ve třídě

7 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Pro šikovné Fill in words London is a ……… „Sam! Where …. you?“ eleven ……. thirteen „Sssh! Be …….!“ „How are you? I´m ….., thanks.“ „…….old are you?“ uncle and …… …… afternoon. ….. name are Susan and Nick. Mr. and …. Taylor. London is a city. „Sam! Where are you?“ eleven twelve thirteen „Sssh! Be quiet!“ „How are you? I´m fine, thanks.“ „How old are you?“ uncle and aunt Good afternoon. Their name are Susan and Nick. Mr. and Mrs. Taylor.

8 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 TEST 1.This is …… friend. ……. name is Rob. 2. This is David´s sister. …… name is Jane. 3. Here is …. mobile. 4. This is our dog. …. name is Bob. 5. What´s ….. name? My name is Tom. 6. This is ….. house. myHis 1.This is my friend. His name is Rob. Her 2. This is David´s sister. Her name is Jane. your 3. Here is your mobile. Its 4. This is our dog. Its name is Bob. your 5. What´s your name? My name is Tom. their 6. This is their house.

9 Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Použité zdroje [1] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=group+of+children&rid= 826213#id=76836880&src=d019370407abbe6a565f3fdfa8de14c7-1-6 [1] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=boy&rid=826213#id=11 5145119&src=09868b390e7a2ea6a54bbaeca77ed451-1-26 [1] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=children&rid=826213#id =105321398 [1] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=young+girl&rid=826213 #id=72972157&src=7f58e1f094fc2924e3a1de67ddd96f9d-1-60 [1] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=animal&rid=826213#id= 110011346&src=e51163f6be5325dcc531d38364537368-1-33 [4] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.jazyky-online.info/anglictina/content/zajmena.pdf [5] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=a+cage&rid=826213#id= 105585005&src=8c28885632cedc9b32585d1e7d1f647f-1-17 [5] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=clever+kids&rid=826213 #id=83575207&src=f59de5832ad492724f7d7fb336146ad7-1-20 [8] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=1630879&rid=826213 [8] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=people+and+house&rid= 826213#id=7788949&src=66eed34ed2e9d64bd34479948484079c-1-50 [8] [cit. 2012-04-01]. Dostupný pod licencí Public Domain na www: http://www.english-time.eu/hry/stepping-stones.php?zpet=dite


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály – I. stupeň Anglický jazyk 5 Autor: Mgr. Jaroslava Ledererová Osobní zájmena Singular (jednotné číslo) Plural (množné číslo)"

Podobné prezentace


Reklamy Google