Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 6. dubna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 6. dubna 2016."— Transkript prezentace:

1 Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 6. dubna 2016

2 Obsah  Předávání zápisů z jednání školských rad helena.vaskova@kraj-lbc.cz danuse.gorosova@kraj-lbc.cz  Termíny dalších porad v roce 2016  Odpovědnost zaměstnance za škodu a náhrada škody

3 Další porady v roce 2016  22. – 23. září  14. prosince  Veškeré informace na www.edulk.czwww.edulk.cz

4 Náhrada škody  právní úprava v části 11. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  povinnost zaměstnavatele k náhradě škody  povinnost zaměstnance k náhradě škody - obecná - nesplnění povinnosti k odvrácení škody - schodek na svěřených hodnotách - ztráta svěřených věcí

5 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat  uzavření písemné dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat  pouze na hotovost, ceniny, zboží, zásoby na skladě atd., také platební karty  nahrazuje se skutečná výše škody (schodek)  zaměstnanec se zprostí povinnosti k náhradě schodku zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění

6 Ztráta svěřených věcí  uzavření písemné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí – hodnota nad 50 000 Kč, jinak písemné potvrzení o převzetí předmětu  pouze věci (nářadí, mobily…) ve výlučné dispozici jednoho zaměstnance, možnost uzamčení  nahrazuje se skutečná výše škody  zaměstnanec se zprostí povinnosti k náhradě ztráty zcela nebo zčásti, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění

7 Obecná povinnost k náhradě škody  nejčastější  předpoklady: 1) vznik škody - majetková újma 2) porušení povinností - z pr. předpisu, ze smlouvy, z prac. náplně, z neuposlechnutí příkazu, a to při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 3) příčinná souvislost - vznik škody v důsledku protiprávního jednání 4) zavinění – psychický vztah jednajícího ke svému jednání

8 Obecná povinnost k náhradě škody Zavinění:  Úmysl - přímý – věděl a chtěl - nepřímý – věděl a pro případ, že způsobí, byl s tím srozuměn  Nedbalost - vědomá – věděl, ale bez přiměřených důvodů předpokládal, že nezpůsobí - nevědomá – nevěděl, ač vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl

9 Obecná povinnost k náhradě škody Náhrada škody:  uvedením v předešlý stav (oprava poškozené věci, obstarání náhradní věci)  v penězích ve skutečné výši, byla-li škoda způsobena úmyslně  v penězích ve skutečné výši, max. do 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku před vznikem škody, byla-li škoda způsobena z nedbalosti

10 Náhrada škody  povinnost zaměstnavatele vymáhat náhradu škody  řádné posouzení a vymáhání náhrady škody je odpovědností ředitele  postup je vhodné upravit vnitřním předpisem, možnost ustanovení škodní komise jako poradního orgánu ředitele, a to buď stálé, nebo ad hoc ke každému jednotlivému případu

11 Doporučení na závěr…  řešit každou škodu neprodleně po jejím vzniku (ztracené a rozbité věci, zaplacené pokuty…)  vymáhat náhradu škodu na zaměstnanci, který škodu způsobil  nezaměňovat náhradu škody s jiným postihem zaměstnance (snížení osobního příplatku)  přijmout opatření k zamezení opakování škody

12 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 6. dubna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google