Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Domácí násilí Policejní vykázání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Domácí násilí Policejní vykázání."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Domácí násilí Policejní vykázání

2 Domácí násilí Společenský fenomén a systém pomoci státu POLICEJNÍ VYKÁZÁNÍ

3 Znaky domácího násilí 1. Násilná osoba (agresor) a ohrožená osoba (oběť) jsou vzájemně blízkými a důvěrně známými osobami. Pro naši právní úpravu platí, že domácí násilí se vztahuje nejen na partnery či manžele, tedy vztah muže a ženy, ale zahrnuje také násilí rodičů vůči dítěti a naopak, stejně tak násilí prarodiče vůči vnoučeti a naopak, může se jednat i o násilí mezi sourozenci, kteří žijí ve společném obydlí. Důležité je že násilnou a ohroženou osobu spojuje vzájemná citová, sociální, ale také ekonomická závislost. 2. Soukromí – domácí násilí se typicky odehrává v soukromí, mimo veřejnost a beze svědků. K jednotlivým incidentům však může dojít na veřejnosti.

4 Znaky domácího násilí 3. Opakovanost – domácím násilí není jednorázový či ojedinělý incident. O domácí násilí se jedná, lze-li vysledovat určitou historii násilí (pozor na tzv. pseudooběti DN- osoby, které se snaží využít vykázání k šikaně svého partnera s cílem se jej zbavit, zpravidla tyto osoby velmi barvitě popisují jeden incident, ale při otázkách na předchozí útoky a historii DN nedokáží odpovědět.) 4. Dlouhodobost - domácí násilí trvá po delší dobu (i celé roky), tuto dobu však nelze konkrétně určit, při splnění ostatních znaků můžeme domácí násilí identifikovat i v horizontu měsíců či dokonce kratší době 5. Eskalace – je typickým znakem domácího násilí, je spojena právě s prvkem opakovanosti a dlouhodobosti, pro domácí násilí je typická postupná vzrůstající intenzita jeho jednotlivých projevů, na počátku to bývají útoky proti lidské důstojnosti (ponižování, urážky, omezování dispozice s penězi, omezování pohybu osoby a její kontrola, sociální izolace oběti), později se připojují útoky proti zdraví ohrožené osoby (fyzické násilí), které mohou vyústit až v útoky proti lidskému životu. Současně s domácím násilím dochází často také k sexuálnímu násilí.

5 Znaky domácího násilí 6. Jasné role – pro případy domácího násilí jsou typické tzv. jasné role násilné a ohrožené osoby, tzn. jedna osoba je ve vztahu agresorem a druhá obětí, jejich role se vzájemně nezaměňují - nejedná se o tzv. italské manželství není to případ, kdy se role agresora a oběti mezi partnery střídají nebo jsou to role rovné, ohrožená osoba se projevu násilí může dopustit při odvracení útoku, sama však násilí nevyvolává, nezahajuje sama útok. Jasné a vymezené role se projevují také v dalších formách závislosti. Jedná se o závislost citovou – ohrožená osoba je na násilné osobě citově závislá, chová k ní vřelé city. To je také důvodem, proč je schopna domácí násilí dlouhodobě snášet, sama pak minimalizuje následky jednotlivých útoků (oběti nebývají příliš ochotné popisovat, co všechno jim násilná osoba udělala, jaké zranění v minulosti způsobila, často jsou schopné také obviňovat samy sebe). Příčinou závislosti ohrožené osoby však mohou být také společné děti, kvůli nimž nechce ohrožená osoba v zájmu zachování celé rodiny násilnou osobu opustit. V mnoha případech se jedná také o závislost ekonomickou. Násilná osoba omezuje ohroženou osobu v její dispozici s penězi, sama třeba nepřispívá na domácnost, nutí ohroženou osobu vyúčtovávat veškeré nákupy do poslední koruny, předkládat všechny účty apod., kromě kontroly výdajů se objevují různé další projevy, např. nadávky, že ohrožená osoba zbytečně utrácí, přestože nakoupila základní potraviny či nezbytné věci, které jsou nutně potřeba, násilná osoba nakoupené věci vyhazuje, přestože ohrožená osoba už nemá další peníze.

6 Policejní zásah zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky obsahuje oprávnění policistů rozhodnout o vykázání násilné osoby, která se dopouští domácího násilí, ze společného obydlí. Cílem tohoto rozhodnutí je zastavit aktuální násilí ve společném obydlí, pokud k němu dochází, a to právě formou VYKÁZÁNÍ násilné osoby, a poskytnout ohrožené osobě čas, ve kterém s využitím odborné pomoci může situaci řešit. Vykázání trvá 10 dní. Rozhodnutím je vymezen i územní prostor, na který se zákaz vztahuje – společný byt/dům, ale i např. zahrada, chodník před domem a pod. Rozhodnutí se vydává bez ohledu na názor ohrožené osoby. Vykázání obsahuje i zákaz styku a kontaktování, smskování nebo telefonování. Vykázat lze i v případě, že agresor je majitel bytu a ohrožená osoba nikoli.

7

8 Ochrana soudu návrh na vydání předběžného opatření podle § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, kterým soud násilné osobě uloží, aby opustila společné obydlí nebo aby do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání a navazování kontaktů s ohroženou osobou. Takové rozhodnutí soudu je vydáváno na dobu jednoho měsíce s tím, že pokud bylo zahájeno řízení ve věci samé (tzn. například řízení o rozvod manželů, zrušení společného nájmu, vypořádání společného jmění manželů apod.) může být tento zákaz soudu prodloužen až na celkovou dobu jednoho roku. Policejní vykázání může, ale nemusí předcházet, soud znovu posoudí rizika.

9 Sociální pomoc státu zřízení 15 intervenčních center (§ 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která poskytují zejména psychologickou, právní a sociální pomoc a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi orgány veřejné správy, zejména orgány sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnickými zařízeními, soudy a policií daném regionu. Ohroženým osobám povinně nabízejí pomoc a terapii, právní konzultaci pro sepsání návrhu na předběžné opatření, nebo návrhu na rozvod apod. Mohou zajišťovat i styk dítěte s násilnou osobou.

10 Ochrana trestního práva Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě Nebezpečné pronásledování – tzv. stalking Procesní úprava – vzetí do vazby

11 Použité zdroje a literatura Zákon o Policii České republiky Trestní zákoník Návrh národního akčního plánu prevence domácího násilí

12 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: JUDr. Eva Romancovová Předmět: Základy práva Datum: 4. 4. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Domácí násilí Policejní vykázání."

Podobné prezentace


Reklamy Google