Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Poznámky k přístupu k MA 21 ve Vsetíně Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Konference 10 let MA 21 ve Vsetíně 19.11.2009, zámek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Poznámky k přístupu k MA 21 ve Vsetíně Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Konference 10 let MA 21 ve Vsetíně 19.11.2009, zámek."— Transkript prezentace:

1 1 Poznámky k přístupu k MA 21 ve Vsetíně Ing. Milan Půček, MBA, PhD. milan.pucek@muzeumvalasko.cz Konference 10 let MA 21 ve Vsetíně 19.11.2009, zámek Vsetín

2 2 Obsah prezentace: 1.Úvod 2.Názor na přístup 3.Poznámky, příklady,výkonnost, kvalita, … 4.Případové studie inspirované Vsenem 5.Závěr

3 33 Úvod: Proč je důležité zapojit do MA 21 úřad, uplatňovat metody kvality a výkonnosti: Peter Drucker uvádí dva důvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): „Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neřídí.“ To podle Druckera platí stejně v ziskovém i v neziskovém sektoru. DRUCKER, P.F (2004): To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Management Press, Praha, 293 s.

4 4 2. Názor na přístup: strategie „malých kroků“

5 55 3. předpoklady a poznámky: kvalita, výkonnost, spokojenost …

6 6 Postup řešení problémů a změn Začátek: Mám problém (nebo řeším změnu) Shromáždi informace o problému (nebo o změně) Znám příčiny problému a správné řešení? Řešil tento problém někdo, od koho se mohu učit? ne Analyzuj problém (změnu) a najdi příčiny problému pomocí postupu, který vede k úspěchu („selský rozum“, diagram příčin a následků, brainstorming,...) Naplánuj opatření a postup (včetně monitorovacích parametrů), proveď jej (řízení projektu či změny), proveď vyhodnocení ano Uč se od jiných (např. benchlearning/bench-marking, řízení znalostí,...) ano Byl problém odstraněn (došlo ke zlepšení)? Je změna zavedena? ano ne Zajisti trvalé zavedení, zaznamenej způsob řešení, odměň řešitelský tým Konec: Problém odstraněn (změna zavedena)

7 77 Děláme správné věci správně? Dělat správné věci  zvyšovat kvalitu života Dělat věci správně  kvalitně, efektivně a včas Dělat správné věci správně a správně je komunikovat Správně komunikovat

8 8 Předpokladem úspěchu je schopnost získávat prostředky Cyklus projektového řízení 4. Vyhodnocení, ukončení doúčtování, následné kontroly 1. Plánování, zpracování a podání žádosti (co, proč, jak, kdy, kde, za co, s kým provádět) 3. Realizace: řízení a kontrola projektu (splnit cíle, dodržet harmonogram a rozpočet) 2. Čekání na rozhodnutí (schvální/neschválení/ odmítnutí/úprava podmínek) Fáze dotačního projektu Jednotlivé fáze řízení projektu financovaného ze strukturálních fondů

9 9 Strategie pomocí BSC – schéma metody STRATEGIE VIZE Občanská (zákaznická) perspektiva Finanční perspektiva Perspektiva interních procesů Perspektiva učení se a růstu Víme, co chtějí občané? Co musíme udělat, aby byli spokojení? Cyklus zlepšování strategického plánování. Co všechno se musíme naučit, abychom to zvládli? Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli občané spokojeni? Jakými procesy zajistíme spokojenost občanů a dostatek zdrojů? BSC – Balanced Scorecard, Metoda vyvážených ukazatelů nebo též Vyvážený úspěch

10 10 Občan, klient Hospodárnost a financování aktivit Interní procesy Učení se a růst Vsetín, srdce Valašska – příjemné město k životu, práci a zábavě; město usilující o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Bezpečné město Motivující pracovní příležitost Dostupné služby, péče, vzdělávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života Odpovídající bydlení a upravené město Prevence a bezpečnost Zodpovědné financování a financování z různých zdrojů Účelné hospodaření s finančními prostředky a majetkem města Promyšlená příprava a realizace investičních akcí Kvalitní činnost radnice, městské policie, technických služeb, vlastních školských, kulturních,sportovních a ostatních zařízení Partnerství k realizaci záměrů, podnikání a vzdělanosti; podpora spolků a neziskových organizací Posilování prostředí spolupráce, důvěry a zodpovědnosti Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového řízení Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádění nových metod a efektivních technologií Možnosti pro zdravý životní styl a sportování BSC - Strategická mapa

11 11 Indikátor „Ekologická stopa“ města Vsetín Ekologická stopa (ES) stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo celý stát spotřebují v daném roce. Ekologická stopa ukazuje, do jaké míry je náš životní styl udržitelný. Jde o ukazatel, který odpovídá na otázku, kolik země člověk potřebuje, ne tedy kolik lidí určitá plocha uživí. Kategorie lidské spotřeby jsou v rámci tohoto indikátoru převedeny na požadovanou plochu produktivní země, která tyto zdroje poskytuje a vstřebává zpět uvolněné odpady. Ekologická stopa je vyjádřena v "globálních hektarech". Každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s "globálně průměrnou produktivitou". Ekolog. stopa Vsetína 2004 ES = 3,80 gha/obyvatele (ČR 4,99 )

12 12 Dotazník ke spokojenosti zákazníků

13 13 4. Případové studie inspirované Vsetínem Přístup radnice k šetrnému využívání zdrojů, Přístup radnice k životnímu prostředí, Přístup radnice k NNO, další texty: http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf, http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf nebo http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=1640 5&archiv=0&p1=6528 http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=1640 5&archiv=0&p1=6528

14 14 Případové studie inspirované Vsetínem Řízení rizik a financí http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html Udržitelná rozvoj, environmentální řízení a audity http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html

15 15 Případové studie inspirované Vsetínem Text o strategickém řízení pomocí Balanced Scorecard, text o modelu zlepšování CAF pro samosprávy: http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=P%C5 %AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=nazev http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=P%C5 %AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=nazev Řízení procesů výkonu státní správy: http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_stspr.pdf http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_stspr.pdf Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy: http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojenost_fin al.pdf http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojenost_fin al.pdf

16 16 5. Závěr Děkuji všem kolegyním a kolegům z úřadu, SPKP, AER, VSI, TS a dalších organizací a NNO za výbornou spolupráci v letech 2001 až 2007, kdy jsem působil jako tajemník Městského úřadu Vsetín. Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. E-mail: milan.pucek@seznam.czmilan.pucek@seznam.cz

17 17 Děkuji Všechno, co je dobré vědět o životě, jsem se naučil z Noemovy archy… Za prvé: nezmeškat loď. Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Za třetí: plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu, nepršelo. Za čtvrté: udržet se fit. Když vám bude 600 let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco opravdu velkého. Za páté: neposlouchejte kritiky; prostě pokračujte v práci, která se musí udělat. Za šesté: postavte svou budoucnost na pevném základu. Za sedmé: z bezpečnostních důvodů cestujte v párech. Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy. Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte. Za desáté: pamatujte, archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové. Za jedenácté: bouřka nevadí, když jste s Bohem, vždy na vás čeká duha.


Stáhnout ppt "1 Poznámky k přístupu k MA 21 ve Vsetíně Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Konference 10 let MA 21 ve Vsetíně 19.11.2009, zámek."

Podobné prezentace


Reklamy Google