Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění odpovědnosti 2015 Ing. Olga Hebká +420 731 681 648 1.Pojištění občanské odpovědnosti 2.Pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění odpovědnosti 2015 Ing. Olga Hebká +420 731 681 648 1.Pojištění občanské odpovědnosti 2.Pojištění odpovědnosti zaměstnance."— Transkript prezentace:

1 Pojištění odpovědnosti 2015 Ing. Olga Hebká olga.hebka@ergo.cz +420 731 681 648 1.Pojištění občanské odpovědnosti 2.Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

2 2 Pojištění odpovědnosti 2015 1.Pojištění občanské odpovědnosti Předmět pojištění škoda způsobená činností, která je v občanském životě běžná

3 3 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění občanské odpovědnosti Hlavní výhody Vztahuje se i na: členy společné domácnosti domácí zvířata ( s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat ) škody nepřímé, například ušlý zisk, regresy zdravotních pojišťoven… věci vypůjčené/pronajaté, byla-li škoda způsobena požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, loupeží Celosvětová platnost Jednotný limit na škody na zdraví, na majetku i škody finanční Pojištění se sjednává bez spoluúčasti

4 4 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění občanské odpovědnosti Nejdůležitější výluky Věci vypůjčené/pronajaté (s výjimkou škod způsobených požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, loupeží) Škody způsobené osobám blízkým (manžel, sourozenec, druh, …) Škody způsobené při plnění úkolů v pracovně-právních vztazích nebo při výkonu podnikatelské činnosti Škody způsobené provozem dopravních prostředků (auto, loď, vlak) Pokuty, penále a podobné sankce Blíže viz Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti, článek 21

5 5 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění občanské odpovědnosti CENÍK Pojištění občanské odpovědnosti lze též sjednat k produktům: Bezpečný domov ( je automatickou součástí ) Zdravotní pojištění cizinců Pojištění odpovědnosti pilota Limit pojistného plněníRoční pojistné 3.000.000 Kč400 Kč 5.000.000 Kč580 Kč 7.000.000 Kč750 Kč 10.000.000 Kč1.000 Kč

6 6 Pojištění odpovědnosti 2015 2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Předmět pojištění odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec při plnění pracovních úkolů v pracovně- právním vztahu

7 7 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Hlavní výhody Nezkoumá se druh pracovní činnosti ani věk klienta Široký rozsah pojistné ochrany Celosvětová platnost Výhodná cena a nízká výše spoluúčasti - dvě varianty 10% (min. 1000 Kč) Fixní 1000 Kč Vztahuje se i na škody nepřímé (například ušlý zisk, regresy zdravotních pojišťoven apod.) Pouze tři varianty – STANDARD, ŘIDIČ, ŘIDIČ Z POVOLÁNÍ Možno pojistit též zaměstnance – vlastníky společnosti, pokud vlastní méně než 50% Možnost pojistit i brigádníka ( DPP )

8 8 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Nejdůležitější výluky škody způsobené zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání se nachází mimo území ČR v souvislosti s uložením penále, pokut apod. s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a placení daní, poplatků, cel nebo pojistného na veřejné pojištění schodkem (mankem) na svěřených hodnotách ( peníze, ceniny, šeky aj.) vyrobením vadného výrobku vadnou manuální prací při montážích, opravách a stavebních pracích na věcech, které jsou předmětem přepravních smluv pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích v souvislosti se ztrátou svěřených věcí s výjimkou jejich krádeže vloupáním či loupeže Blíže viz Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti, článek 25

9 9 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Řidič / Řidič z povolání Vztahuje se i na odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech vzniklou při dopravní nehodě, kdy zároveň došlo k poškození i jiných věcí, než v tomto odstavci jmenovaných. Pojištění se však nevztahuje na poškození přepravovaných věcí (nákladu), pokud je tento náklad přepravován na základě přepravních, zasilatelských či obdobných smluv. Příklady: 1) Zaměstnanec veze nářadí na stavbu. Při dopravní nehodě se poškodí vůz i nářadí. ERGO hradí škodu na vozidle i nářadí do sjednaného limitu 2) Zaměstnanec veze nářadí na stavbu. Nářadí se během přepravy poškodilo (nedošlo k dopravní nehodě) ERGO nehradí 3) Zaměstnanec zásilkové společnosti veze zásilku z E-shopu, který si objednal její dopravu k zákazníkovi. Při dopravní nehodě dojde k poškození vozu i zásilky. ERGO hradí škodu na vozidle, ale nehradí škodu na zásilce

10 10 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli CENÍK Varianta se spoluúčastí 10%, min. 1.000 Kč Limit pojistného plnění StandardŘidičŘidič z povolání 50.000 Kč444 Kč1.111 Kč1.777 Kč 100.000 Kč666 Kč1.555 Kč2.444 Kč 150.000 Kč856 Kč1.888 Kč3.000 Kč 200.000 Kč967 Kč2.167 Kč3.444 Kč 250.000 Kč1.056 Kč2.333 Kč3.666 Kč 300.000 Kč1.222 Kč2.666 Kč4.222 Kč 400.000 Kč1.555 Kč3.222 Kč5.000 Kč 500.000 Kč1.888 Kč3.666 Kč5.555 Kč

11 11 Pojištění odpovědnosti 2015 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli CENÍK Varianta s pevnou spoluúčastí 1.000 Kč Limit pojistného plnění StandardŘidičŘidič z povolání 50.000 Kč577 Kč1.444 Kč2.310 Kč 100.000 Kč866 Kč2.022 Kč3.177 Kč 150.000 Kč1.113 Kč2.454 Kč3.900 Kč 200.000 Kč1.257 Kč2.817 Kč4.477 Kč 250.000 Kč1.373 Kč3.033 Kč4.766 Kč 300.000 Kč1.589 Kč3.466 Kč5.489 Kč 400.000 Kč2.022 Kč4.189 Kč6.500 Kč 500.000 Kč2.454 Kč4.766 Kč7.222 Kč

12 12 Pojištění odpovědnosti 2015 Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance

13 13 Pojištění odpovědnosti 2015 Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance Smlouvy do 30 osob Formulář je součástí pojistné smlouvy Vždy vyplněn seznam zaměstnanců vč. rodného čísla Každý zaměstnanec na smlouvě může mít různou variantu a různou výši pojistné částky, ale stejnou výši spoluúčasti Změny v pojištěných osobách Změnu nutno nahlásit do 15. dne měsíce následujícího na dodaném změnovém formuláři Pojišťovna provede změnu a vyúčtuje doplatek / přeplatek pojistného

14 14 Pojištění odpovědnosti 2015 Hromadné pojištění odpovědnosti zaměstnance Smlouvy nad 30 osob Zprostředkovatel vyhotoví nabídku na dodaném formuláři Zprostředkovatel zašle vypracovanou nabídku nejprve na Ergo poj. Ergo poj. v případě zájmu vyhotoví pojistnou smlouvu a zašle zprostředkovateli k podpisu Změny v pojištěných osobách Změny není třeba hlásit průběžně Dojde-li ke změně počtu pojištěných zaměstnanců o více než 20%, klient oznámí na Ergo ihned v následujícím měsíci Ergo poj. může vyúčtovat doplatek / přeplatek ihned Pojistná smlouva se uzavírá vždy na 12 měsíců, 2 měsíce před koncem pojistného období je třeba dodat strukturu zaměstnanců (počty zaměstnanců ke konci každého měsíce), Ergo poj. vypočítá průměrný počet zaměstnanců a vyúčtuje doplatek / přeplatek pojistného a vypočítá pojistné na další rok

15 15 Pojištění odpovědnosti 2015 ERGO pojišťovna, a.s. Děkuji za pozornost  Olga.hebka@ergo.cz  +420 731 681 648


Stáhnout ppt "Pojištění odpovědnosti 2015 Ing. Olga Hebká +420 731 681 648 1.Pojištění občanské odpovědnosti 2.Pojištění odpovědnosti zaměstnance."

Podobné prezentace


Reklamy Google