Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazníkové šetření MŠMT – výstupy pro ORP Olomouc Ing. Iva Hubálková, doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazníkové šetření MŠMT – výstupy pro ORP Olomouc Ing. Iva Hubálková, doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Dotazníkové šetření MŠMT – výstupy pro ORP Olomouc Ing. Iva Hubálková, doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ

2 Cíl šetření Šetření MŠMT, 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 Cíle: -zmapování aktuální situace škol v oblastech vymezených OP VVV a IROP -zpětná vazba pro tvorbu šablon -zpětná vazba pro tvorbu místního akčního plánu a prioritizace potřeb v území -zpětná vazba po skončení realizace MAP, zda došlo k posunu

3 Hodnoty nižší než republikový průměr 3 nejvyšší hodnoty Ukázka agregovaných dat

4 Agregovaná data pro ZŠ Aktuální stav škol: Nejlepší hodnocení: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (2,81) Nejslabší hodnocení: Jazykové vzdělávání (2,18) a Polytechnické vzdělávání (2,19).

5 Agregovaná data pro ZŠ

6 Agregovaná data pro ZŠ – rozdíly

7 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1.Úpravy venkovního prostředí školy (hřiště, zahrady, učebny v přírodě atd.) – 63,2 % 2. - 3. Nová výstavba, přístavba – 43,9 % 2. - 3. Ostatní rekonstrukce, zateplení atd. - 43,9 % 4. Rekonstrukce jídelen, družin, klubů – 42,1 % Zájem byl o všechny uvedené oblasti, nejmenší pak o úpravy učeben cizích jazyků – 29,8 %

8 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1.Bezbariérové stavební úpravy – 24,6 % 2. - 3. Nová výstavba, přístavba – 22,8 % 2. - 3. Ostatní rekonstrukce, zateplení atd. - 22,8 % Podíl ZŠ, jejichž plán se bude týkat bezbariérovosti:  Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce – 52,6 %  Nová výstavba nebo přístavba budov – 43,9 %  Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. – 28,1 %

9 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury – detail Školy plánují v letech 2016–2018 zejména vybavení: 1.Software pro ICT techniku – 68,4 % 2. - 3. Vybavení počítačové učebny (stolní PC) – 59,6 % 2. - 3. Didaktické pomůcky – 59,6 % 4. Kompenzační pomůcky pro žáky s SVP – 54,4 % Nejmenší zájem:  Vybavení umělecké učebny – 24,6 %  Vybavení dílny, cvičné kuchyňky – 26,3 %  Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. – 28,1 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména vybavení: 1.– 2. Vybavení kmenových tříd – 31,6 % 1.– 2. Vybavení dílny, cvičné kuchyňky - 31,6 % 3. Didaktické pomůcky - 29,8 %

10 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Vytvoření podmínek (vybavení pomůckami, asistenti…) – 89,5 % 2. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky – 86 % 3. - 6. Kontakty (diskuze, dobrá praxe atd.) – 80,7 % 3. - 6. Škola vytváří podmínky (odborné, materiální, finanční, vzdělávání pedagog. atd.) – 80,7 % 3. - 6. Pedagogové realizují diagnostiku žáků a dle toho volí formy výuky - 80,7 % 3. - 6. Pedagogové využívají zpětnou vazbu, sebehodnocení žáka a rozvoj jeho motivace ke vzdělávání - 80,7 %

11 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Bezbariérovost – 22,8 % 2. Škola dokáže přijmout všechny bez rozdílu – 17,5 % 3. – 4. Rozdíly mezi žáky – zdroj učení pro pedagogy -15,8 % 3. - 4. Škola připraví všechny k dalšímu vzdělávání - 15,8 % 5. - 6. Výuka češtiny pro cizince – 12,3 % 5. - 6. Škola vytváří podmínky (odborné, materiální, finanční, vzdělávání pedagog. atd.) - 12,3 %

12 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 2 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na personál – 86 % 2. Nedostatek financí na mimoškolní vzděl. pro znevýhodněné žáky – 68,4 % 3. - 4. Velký počet žáků ve třídách – 56,1 % 3. - 4. Nedostatečná osvěta – 56,1 % 5. - 6. Tlak ze strany státu – 52,6 % 5. - 6. Technická nemožnost bezbariérových úprav – 52,6 %

13 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Rozvoj znalostí učitelů – 78,9 % 2. - 3. Podpora v rámci ŠVP (stanovení cílů) – 77,2 % 2. - 3. Podpora matematického myšlení u žáků – 77,2 % 4. - 7. Individuální práce se žáky se zájmem o matematiku – 70,2 % 4. - 7. Technické a materiální zabezpečení – 70,2 % 4. - 7. Využití interaktivních médií, informační a komunikační techniky – 70,2 % 4. - 7. Nákup literatury a multimédií – 70,2 %

14 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Technické a materiální zabezpečení – 26,3 % 2. - 3. Škola spolupracuje s rodiči (koružky, projektové dny, dny otevřených dveří…) – 22,8 % 2. - 3. Individuální práce se žáky se zájmem o matematiku - 22,8 % % 4. Mimoškolní aktivity (kroužky, doučování…) – 21,1 %

15 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 3 – Matematická gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek stabilní finanční podpory – 84,2 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky – 59,6 % 3. - 4. Nízká časová dotace – 56,1 % 3. - 4. Nedostatečný rozvoj mentoringu – 56,1 % Pozn. Menší problém v ORP než průměr v ČR je spatřen v nezájmu dětí a rodičů, větší problém je naopak v rozvoji mentoringu

16 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Vzdělávací materiály – 78,9 % 2. - 3. Plány výuky polytech. předmětů, jejich provázanost – 71,9 % 2. - 3. Podpora praktické stránky a manuální zručnosti (laboratorní cvičení, pokusy, projekty…) – 71,9 % 4. - 5. Podpora zájmu žáků ve vazbě na budoucí profesi a každodenní život – 70,2 % 4. - 5. Využití informačních a komunikačních technologií při výuce – 70,2 %

17 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Mimoškolní aktivity (kroužky, dílny…) – 40,4 % 2. Aktivní podpora polytech. vzděl. v MŠ – 38,6 % 3. Realizace v souladu s RVP ZV – 36,8 % % 4. Spolupráce s místními firmami – 28,1 %

18 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 4 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na volitelné předměty a kroužky – 73,7 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky – 59,6 % 3. Učitelé polytechniky nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLIL – 68,4 % 4. Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, dílen, odbor. učeben – 64,9 % 5. Nedostatečné či neodpovídající prostory – 63,2 %

19 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Čtenářská gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Podpora základních znalostí a dovedností (práce s textem, porozumění, vyhledávání v knihovně) – 89,5 % 2. – 4. Učitelé rozvíjí své znalosti (vzdělávání, literatura…) - 86 % 2. – 4. Učitelé využívají poznatky v praxi, sdílení dobré praxe - 86 % 2. – 4. Podpora vyššího stupně komplexního vzdělávání - 86 % 5. Rozvoj v rámci ŠVP – 84,2 % 6. Mimoškolní aktivity (kroužky, čtenářské dny…) – 82,5 %

20 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Čtenářská gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Technické a materiální zabezpečení – 17,5 % 2. - 4. Mimovýukové akce na podporu čtenářské gramotnosti – 14 % 2. - 4. Využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií - 14 % 2. - 4. Nákup beletrie, literatury - 14 %

21 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 5 – Čtenářská gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na volitelné předměty a kroužky – 77,2 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj mimo školu – 57,9 % 3. - 4. Nízká časová dotace – 52,6 % 3. - 4. Malá kreativita, stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace – 52,6 %

22 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola systematicky učí podnikavosti, pedagogové podporují iniciativu a kreativitu – 80,7 % 2. Bezpečné prostředí pro rozvoj – 75,4 % 3. – 4. Rozvoj finanční gramotnosti – 71,9 % 3. – 4. Sdílení dobré praxe – 71,9 %

23 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Podpora rozvoje klíčových dovedností v rámci RVP ZV – 43,9 % 2. - 3. Škola učí žáky kriticky myslet, nacházet inovativní řešení, realizovat projekty atd. – 36,8 % 2. - 3. Škola organizuje debaty, exkurze, konzultace atd. – 36,8 %

24 Agregovaná data pro ZŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na aktivity mimo výuku – 75,4 % 2. Nedostatečné množství výukových materiálů, pomůcek, metodik – 66,7 % 3. Nedostatek příležitostí pro vzdělávání pedagogů v této oblasti – 50,9 % 4. Nedostatečná kompetence pedagogů – 49,1 %

25 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Využívání učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií – 78,9 % 2. – 3. Nákup učebnic, cizojazyčné literatury – 77,2 % 2. – 3. Rozvoj chápání života v jiných kulturách (filmy, fotografie, zahraniční pobyty…) – 77,2 % 4. Využívání interaktivních médií, informačních a komunikačních technologií – 75,4 %

26 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Využívání knihovny s cizojazyčnou literaturou – 22,8 % 2. Technické a materiální zabezpečení pro výuku cizích jazyků – 21,1 % 3. - 4. Mimoškolní aktivity – jazykové kroužky - 17,5 % 3. – 4. Realizace akcí na podporu jazykové gramotnosti – 17,5 %

27 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 7 – Jazykové vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na aktivity mimo výuku – 75,4 % 2. Nedostatečné materiálně technické podmínky – 61,4 % 3. – 4. Nedostatečný rozvoj mentoringu – 52,6 % 3. - 4. Absence pozice samostatného pracovníka – 52,6 %

28 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Využívání PC učebny a stolních počítačů při výuce – 73,7 % 2.Pedagogové se orientují při výuce svých předmětů ve volně dostupných zdrojích na internetu – 70,2 % 3. – 4. Pedagogové využívají mobilní vybavení ICT při výuce (notebook, tablet, chytrý telefon atd.) – 68,4 % 3. - 4. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti – 68,4 %

29 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové pro výuku využívají veřejné a volně dostupné informační zdroje – 31,6 % 2. Pedagogové využívají mobilní vybavení ICT při výuce v terénu (projektové dny…) – 22,8 % 3. - 4. Pedagogové využívají mobilní vybavení ICT při výuce (notebook, tablet, chytrý telefon atd.) – 17,5 % 3. – 4. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti – 17,5 %

30 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 8 – ICT včetně infrastruktury Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na moderní ICT vybavení – 63,2 % 2. Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na systém školy – 8,8 % 3. Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce – 7 %

31 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Rozvoj schopnosti říct si o pomoc a umět nabídnout pomoc – 77,2 % 2. – 4. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení – 75,4 % 2. – 4. Bezpečné informační, komunikační a další technologie – 75,4 % 2. – 4. Schopnost učit se a využívat různé metody – 75,4 %

32 Agregovaná data pro ZŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Kulturní povědomí a kulturní komunikace (vyjadřování emocí, zážitků, myšlenek)– 17,5 %

33 Agregovaná data pro MŠ  vyplnění dotazníku: 88 % (ČR: 88,8 %) Priority podpory hlavních oblastí v rámci OP: 1. Rozvoj infrastruktury 2. Podpora polytechnického vzdělávání 3. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 4. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 5. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Stejné pořadí jako průměr v ČR.

34 Agregovaná data pro MŠ

35 Priority v dalších oblastech podpory: 1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 2. Jazykové vzdělávání 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence Hodnocení aktuálního stavu:  Nejlépe hodnocenou oblastí – Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence (3,07) a digitální kompetence (2,98)  Nejslabší hodnocení aktuálního stavu je u Polytechnického vzdělávání (2,30) a Matematické pregramotnosti (2,44)

36 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Venkovní prostředí (zahrady, hřiště…) – 56,2 % 2. Ostatní rekonstrukce, zateplení budov – 35,6 % 3. - 6. Nová výstavba, přístavba - 26 % 3. - 6. Bezbariérové stavební úpravy – 26 % 3. - 6. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd – 26 % 3. - 6. Stavební úpravy pro podporu polytechnického vzdělávání – 26 % Školy plánují v letech 2019 – 2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – stavební úpravy: 1. Ostatní rekonstrukce, zateplení budov – 22,8 % 2.– 3. Bezbariérové stavební úpravy – 20,5 % 2.– 3. Venkovní prostředí (zahrady, hříště…) – 20,5 %

37 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 1 – Rozvoj infrastruktury Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1.Vybavení na podporu podnětného prostředí (čtenářské koutky, prostor pro rozvoj pregramotnosti, polytechn. dovedností) – 54,8 % 2. Didaktické pomůcky– 47,9 % 3. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogů - 45,2 % Nejmenší zájem:  Vybavení tělocvičny - 13,7 %  Vybavení školní jídelny - 15,1 % Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech – vybavení: 1. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogů – 31,5 % 2. – 3. Interaktivní tabule - 30,1 % 2. - 3. Vybavení na podporu podnětného prostředí (čtenářské koutky, prostor pro rozvoj pregramotnosti, polytechn. dovedností) - 30,1 %

38 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. - 2. Učitelé rozvíjejí své znalosti a uplatňují je výchově – 75,3 % 1. - 2. Vzdělávací materiály – 75,3 % 3. Realizace v souladu s RVP PV – 74 % 4. - 5. Spolupráce s rodiči – 71,2 % 4. - 5. Technické a materiální zabezpečení pro rozvoj logického myšlení a manuální zručnosti – 71,2 %

39 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Technické a materiální zabezpečení pro rozvoj logického myšlení a manuální zručnosti – 26 % 2. - 4. Zodpovědná osoba pro polytechnické vzděl. - 23,3 % 2. - 4. Spolupráce s firmami, podnikateli – 23,3 % 2. - 4. Využití informačních a komunikačních technologií – 23,3 % ě

40 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 2 – Polytechnické vzdělávání Hlavní překážky: 1. Nedostatek financí na podporu polytechniky – 64,4 % 2. Nevhodné či žádné vybavení pomůckami – 50,7 % 3. Absence pozice samostatného pracovníka – 49,3 %

41 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Vytvoření podmínek (odborná, materiální a finanční podpora, vzdělávání pedagogů, metodické vedení) – 78,1 % 2. Pedagogové umí přizpůsobit obsah vzdělávání – 75,3 % 3. - 5. Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí s SVP – 74 % 3. - 5. Škola má vytvořený systém podpory (speciální pomůcky, služby asistenta...) – 74 % 3. - 5. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jak zdroj k seberozvoji - 74 %

42 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Škola je bezbariérová – 23,3 % 2. Škola dokáže přijmout všechny děti bez rozdílu – 20,5 % 3. Sdílení dobré praxe, komunikace a akce s jinými školami – 19,2 %

43 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 3 – Inkluzivní vzdělávání Hlavní překážky: 1.Nedostatek financí na personál (asistentni, pedagog. i nepedagog. pracovníci) – 76,7 % 2. Velký počet žáků ve třídách – 71,2 % 3. Nedostatek financí pro mimoškolní vzdělávání znevýhodněných žáků – 46,6 %

44 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Učitelé využívají poznatky v praxi, sdílení dobré praxe – 82,2 % 2. – 4. Učitelé MŠ rozvíjí své znalosti (vzdělávání, literatura…) - 75,3 % 2. – 4. Škola spolupracuje s rodiči – 75,3 % 2. – 4. Dostatečné technické a materiální zabezpečení - 75,3 %

45 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Využití interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 19,2 % 2. – 3. Nákup aktuální beletrie – 17,8 % 2. – 3. Dostatečné technické a materiální zabezpečení – 17,8 % 4. Knihovna ve škole – 16,4 %

46 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 4 – Čtenářská gramotnost Hlavní překážky: 1. Nedostatek stabilní finanční podpory – 52,1 % 2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 45,2 % 3. – 6. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj čtenářské pregramotnosti – 30,1 % 3. – 6. Nedostatek příležitostí pro vzdělávání - 30,1 % 3. – 6. Absence pozice samostatného pracovníka - 30,1 % 3. – 6. Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe - 30,1 %

47 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická gramotnost – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1. Učitelé MŠ rozvíjí své znalosti (kurzy, literatura) – 79,5 % 2. Technické a materiální zabezpečení – 76,7 % 3. Spolupráce na rozvoji pregramotnoti s rodiči – 74 % 4. Škola systematicky rozvíjí matematiké myšlení - 71,2 % 5. – 6. Učitelé využívají poznatky v praxi, sdílení dobré praxe – 69,9 % 5. - 6. Škola podporuje rozvoj pregramotnoti v rámci ŠVP – 69,9 % 7. Podpora individuální práce s dětmi s mimořádným zájemem – 68,5 %

48 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 5 – Matematická gramotnost – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.– 3. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení Učitelé MŠ rozvíjí své znalosti (kurzy, literatura) – 20,5 % 1.– 3. Využívání interaktnivních metod a pomůcek – 20,5 % 1.– 3. Nákup literatury, multimédia pro rozvoj matemat. myšlení - 20,5 %

49 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Sdílení dobré praxe – 71,2 % 2.Učitelé rozvíjí znalosti v oblasti podpory kreativity – 69,9 % 3. Pomůcky pro rozvoj kreativity – 68,5 % 4. Škola systematicky učí iniciativě a kreativitě, prostředí i pedagogové podporují fantazii a iniciativu dětí – 67,1 %

50 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pomůcky pro rozvoj kreativity – 21,9 % 2. Škola podporuje klíčové kompetence v souladu s RVP PV – 17,8 %

51 Agregovaná data pro MŠ Hlavní priorita 6 – Podnikavost, iniciativa a kreativita Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních prostředků na pomůcky – 72,6 % 2. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků – 24,7 % 3. Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity – 21,9 %

52 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívájí je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 68,5 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívájí je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 60,3 %

53 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Pedagogové mají základní znalosti práce s PC, využívájí je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 68,5 % 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem, využívájí je pro sebevzdělávání a přípravu vzdělávání dětí – 60,3 %

54 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 7 – Digitální kompetence pedagogů Hlavní překážky: 1. Nedostatek finančních na pořízení moderního ICT vybavení – 75,3 % 2. Nevhodné, zastaralé ICT vybavení – 45,2 % 3. Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání – 34,2 %

55 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 8 – Jazykové vzdělávání

56 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 1. fáze Školy plánují v letech 2016–2018 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Rozvoj schopnosti říct si o pomoc a umět nabídnout pomoc – 71,2 % 2.Bezpečné informační, komunikační a další technologie – 69,9 % 3. Rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení - 68,5 % 4. Spolupráce učitelů, rodičů, dětí – 67,1 %

57 Agregovaná data pro MŠ Další priorita 9 – Sociální a občanské dovednosti – 2. fáze Školy plánují v letech 2019–2020 zlepšení zejména v těchto oblastech: 1.Ve škole se pěstuje kulturní povědomí a kulturní komunikace (tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků, emocí…) – 17,8 % 2.Pěstování kultury komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání – 12,3 %

58 Agregovaná data pro MŠ Závěr: Získaná data by měla pomoci navrhnout v rámci MAP vzdělávání opatření, která pomohou odstranit překážky a povedou k realizaci cílového stavu u jednotlivých oblastí podpory. V rámci opatření budou realizovány individuální projekty škol i projekty spolupráce škol.

59 Agregovaná data pro MŠ Děkujeme za pozornost… Více informací na http://map.olomouc.eu/


Stáhnout ppt "Dotazníkové šetření MŠMT – výstupy pro ORP Olomouc Ing. Iva Hubálková, doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google