Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje vzdělávání v rámci ROP Střední Morava Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje vzdělávání v rámci ROP Střední Morava Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje vzdělávání v rámci ROP Střední Morava Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje

2 Primární východisko vzdělávání v rámci regionu soudržnosti Střední Morava: Zlepšit kvalitu školské infrastruktury a vybavenosti škol Intervence ROP Střední Morava ROP Střední Morava

3 Intervence ROP Střední Morava pro oblast vzdělávání: prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání ROP Střední Morava projekty na podporu MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ

4 Podpora projektů zaměřených na: -zkvalitnění výuky odborného výcviku; -modernizaci vybavení škol; -restrukturalizaci kapacit; -rozvoj oborových center; -zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů; -podporu moderní formy výuky – ICT a jazykové vzdělávání; -vytváření podmínek pro přípravu a nabídku kvalitních pracovníků pro hi-tech odvětví a nová strategická odvětví; -integraci zdravotně postižených. ROP Střední Morava

5 Podpořené projekty – dle druhu škol

6 Podpořené projekty rozvoje vzdělávání – celkový přehled ROP Střední Morava Oblast vzděláváníNUTS IIOKZK Celkový počet projektů (ks) 72 (100%)43 (60%)29 (40%) Dle stupně vzdělávání z toho MŠ8 (11 %)53 z toho ZŠ32 (44,5%)1814 z toho SŠ29 (40,5%)1811 z toho ZUŠ3 (4%)21 Celková suma dotace (mil. Kč) 688,85 mil. Kč (100%) 381,51 mil. Kč (55%) 307,34 mil. Kč (45%) Dle stupně vzdělávání z toho MŠ35,79 mil. Kč (5%)24,37 mil. Kč11,42 mil. Kč z toho ZŠ136,93 mil. Kč (20%)79,18 mil. Kč57,75 mil. Kč z toho SŠ478,87 mil. Kč (69,5%)253,31 mil. Kč225,56 mil. Kč z toho ZUŠ37,25 mil. Kč (5,5%)24,65 mil. Kč12,60 mil. Kč

7 Podpora technického vybavení dílen – 1. část Poskytnutá dotace – 24 741 627 Kč Žadatel – Olomoucký kraj Přínos projektu: modernizace zázemí a technického vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání na 5 středních školách Olomouckého kraje (pro obory - automobilní, strojírenské, elektrotechnické, stavební a práce se dřevem) ROP Střední Morava – konkrétní projekty

8 SŠ polytechnická Olomouc - nástavba dílen Poskytnutá dotace – 16 594 086 Kč Žadatel – Olomoucký kraj Přínos projektu: nástavba dílen z důvodu rozšíření kapacit pro praktický výcvik žáků ROP Střední Morava – konkrétní projekty

9 Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky Poskytnutá dotace – 7 114 155 Kč Žadatel – Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Přínos projektu: zkvalitnění výuky v hi-tech oborů (např. programování 2D a 3D) modernizace zázemí školy – aula, počítačová a odborná učebna pořízení CNC stroje (frézka, soustruh, programovací stanice, výukové panely) ROP Střední Morava – konkrétní projekty

10 Vybudování centra odborného vzdělávání žáků školy Poskytnutá dotace – 5 339 992 Kč Žadatel - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník Přínos projektu: vybudování multifunkční učebny vč. sociálního zařízení v přízemí školy zkvalitnění výuky v návaznosti na potřeby trhu práce ROP Střední Morava – konkrétní projekty

11 Závěr: Intervence v oblasti školství mají prokazatelný vliv na zlepšení stavu vzdělávací infrastruktury a tím i zvýšení kvality života místních obyvatel. Dostupnost kvalitní vzdělávací infrastruktury je zároveň předpokladem pro uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce a adekvátní růst jejich životní úrovně v ekonomicky aktivním období života.

12 Děkuji za pozornost Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje vzdělávání v rámci ROP Střední Morava Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google