Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic „ Aktuální možnosti podpory podnikání" Ing. Marie Černošová | Ředitelka regionální kanceláře 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic „ Aktuální možnosti podpory podnikání" Ing. Marie Černošová | Ředitelka regionální kanceláře 19."— Transkript prezentace:

1 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic „ Aktuální možnosti podpory podnikání" Ing. Marie Černošová | Ředitelka regionální kanceláře 19. června 2014, Litomyšl

2 CzechInvest Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu (1992) Služby informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele implementace dotačních programů financovaných EU a státem formální poradenství k projektům správa databáze podnikatelských nemovitostí podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem pomoc při realizaci investičních projektů zprostředkování státní investiční podpory AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích

3 Regionální kanceláře agentury CzechInvest Od roku 2004 vznik sítě 13 regionálních kanceláří ve všech krajských městech Veškeré služby agentury CzechInvest jsou poskytovány bezplatně

4 Operační program Podnikání a inovace OPPI Celkem 15 programů pro období 2007-2013 Globálním cílem OPPI je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy Alokace: 3 578 014 760 EUR = cca 87 mld. Kč Zdroje financování  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) (85%)  Státní rozpočet ČR (15%) Lokalizace – celá ČR mimo Prahu Řídící orgán MPO, implementace CzechInvest

5 OPPI - výzvy 06/2014 Potenciál - cílem programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Způsobilými výdaji jsou např. nákup DHM pro realizaci výzkumu – nevýrobní zařízení, mzdy vývojových pracovníků apod. Příjem RŽ: 10. 6. – 10. 7. 2014 Příjem PŽ: 10. – 19. 8. 2014 www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org Úvodní stránka > Programy podpory > Podnikání a inovace > Potenciál > Potenciál – Výzva III – II. prodloužení Rozvoj – program je určen pro MSP na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry. Program je regionálně omezen – Pardubický kraj (Okres Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlický, Králicko) Příjem RŽ: 16. 6. – 16. 7. 2014 Příjem PŽ: 16. 6. – 1. 9. 2014 www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org Úvodní stránka > Programy podpory > Podnikání a inovace > Rozvoj > Rozvoj - Výzva III - III. prodloužení

6 Potenciál – II. prodloužení III. výzvy Investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií Existence reálného předpokladu, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě Výše dotace  1 – 25/50 mil. Kč, 50% ze ZV bez ohledu na velikost podniku a místo realizace Způsobilé výdaje  Dlouhodobý hmotný majetek Technické zhodnocení budov, ostatní stroje a zařízení, hardware a sítě  Dlouhodobý nehmotný majetek Pořízení práv duševního vlastnictví a software  Provozní náklady – jen MSP Mzdy, pojistné, povinná publicita, služby poradců a expertů

7 Rozvoj – III. prodloužení III. výzvy Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů Kdo může žádat?  Malý a střední podnik  Aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1 Regionální vymezení  Realizace projektu na území regionů se soustředěnou podporou státu Pardubický kraj – okres Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Králicko Způsobilé výdaje  Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu a software  Dlouhodobý nehmotný majetek Práva duševního vlastnictví Výše dotace  1-50 mil. Kč, 45% ZV pro malé podniky a 35% ZV pro střední podniky

8 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK Programovací období: 2014 – 2020 Míra podpory: malý podnik 45%, střední 35% velký 25% Prioritní osy: 1. „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “ 2. „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ 3. „Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ 4. „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “ 5. „Technická pomoc“

9 Projekt CzechLink -- Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky. Sektorová databáze dodavatelů ╌ Sektorová databáze slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice. Každý sektor je přehledně rozdělen do specifických třídících kritérií a dále lze dodavatele vyhledávat dle umístění jejich společnosti a prostřednictvím fulltextu. Přehled služeb a produktů

10 Databáze nemovitostí ╌ Databáze podnikatelských nemovitostí v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům. Národní databáze brownfieldů ╌ Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. Cílem je nalézt a popsat nevyužívaná nebo nepříliš efektivně využívaná území, a získané informace využít pro přípravu dalších projektů a dokumentů zabývajících se řešením jejich obnovy. Národní databáze brownfieldů pomáhá pro takové lokality najít optimální využití. Podporuje investice v oblasti podnikání, bydlení, zábavních aktivit a podobně. Přehled služeb a produktů

11 Investiční pobídky – zpracovatelský průmysl ╌ Realizace investiční akce na území ČR ╌ Zavedení nebo rozšíření výroby ╌ Minimální investice do majetku ╌ 50 mil. Kč/100 mil. Kč dle regionu, z toho min. 25 mil. Kč/50 mil. Kč do nového strojního zařízení ╌ Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem ╌ Podmínky musí být splněny do 3 let ╌ Forma investičních pobídek – Pardubický kraj ╌ Daňová pobídka - sleva na dani z příjmů právnických osob (částečná / úplná) až po dobu 10 let ╌ Převod území za zvýhodněnou cenu ╌ Hmotná podpora na pořízení majetku (strategická investiční akce) Přehled služeb a produktů

12 Děkuji za pozornost. Kontaktujte nás! www.czechinvest.org

13 Regionální kancelář pro pardubický kraj Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 K Vinici 1256 530 09 Pardubice tel. 466 616 705, 466 616 147 e-mail: pardubice@czechinvest.org


Stáhnout ppt "CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic „ Aktuální možnosti podpory podnikání" Ing. Marie Černošová | Ředitelka regionální kanceláře 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google