Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náplň práce projektové kanceláře RNDr. Miroslav Kučera Bc. Tereza Bahulová Bc. Kateřina Hubíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náplň práce projektové kanceláře RNDr. Miroslav Kučera Bc. Tereza Bahulová Bc. Kateřina Hubíková."— Transkript prezentace:

1 Náplň práce projektové kanceláře RNDr. Miroslav Kučera Bc. Tereza Bahulová Bc. Kateřina Hubíková

2 Projektová činnost, dotační management, investiční akce - žádost o dotaci, administrace dotace z MPSV a realizace školení zaměstnanců firmy FANAM (0,5 mil. Kč) - ZZ o realizaci projektu přeshraniční spolupráce Hranice nás nerozdělila - projektový rámec a rozpočet partnera projektu Centra vzdělávání - administrace projektu Digitalizace výuky - Šablony (3,3 mil. Kč.) - VŘ na nákup výpočetní techniky v rámci projektu Digitalizace výuky - administrace projektu Centra vzdělávání (8,12 mil. Kč) - zpracování IZ na nákup strojů a zařízení v rámci projektu Centra vzdělávání (2,04 mil. Kč) - VŘ na nákup robotických stavebnic v rámci projektu Centra vzdělávání - MZ o udržitelnosti projektu Projektové vyučování - MZ o udržitelnosti projektu Modernizace technické základny z ROP - MZ o udržitelnosti projekti Opatření úspor energie (zateplení budovy Z) OPŽP - finanční zpráva projektu Opatření úspor energie (zateplení budovy Z) OPŽP z energetického auditu - žádost o dotaci z FM a S ZK na projekt Expedice Velká Javořina a jeho administrace - žádosti o dotaci z FM a S ZK na projekt Studentská konference a Formule 1 ve školách - zpracování dodatku k IZ Rekonstrukce budovy J - projektový rámec a rozpočet partnera projektu Praktické vyučování - registrace školy do nového programu Erasmus + - příměstský tábor pro členy Kroužku kybernetiky - MZ o udržitelnosti projektu Projektové vyučování - příprava ZZ projektu Digitalizace výuky - realizace a administrace VŘ na dodavatele opravy střechy vestibulu budovy H - MZ č. 3 v rámci projektu Centra vzdělávání - příprava ZD do VŘ na dodavatele strojů a zařízení v rámci projektu Centra vzdělávání - žádost o dotaci z FM a S ZK

3 Propagace, popularizace - Veletrh vzdělávání Hodonín - Dny otevřených dveří (6x) - Zážitkové dny (11x za účasti žáků 19 ZŠ) - Setkání s rodiči žáků ZŠ (18x) - Přímá výuka žáků ZŠ v dílnách SŠPHZ (18x) - Organizace přímé výuky žáků ZŠ u firemních partnerů (6x) - Organizace přímé výuky žáků ZŠ v laboratořích UP Olomouc (6x) - Inzerce (20x) - Články v novinách (45x) - Příprava pěti popularizačních filmů (2x technické obory, 2x gastro obory, 1x zdravotnické obory - Odvysílání popularizačních filmů ve vysílání TV Slovácko (352 spotů v délce 5 minut) - Reportáž TV Slovácko z akce školy (8x) - Zviditelnění školy, uveřejnění loga školy (využito každé příležitosti - Jarmark vědy a umění, Týká se to také tebe, Jízda králů Vlčnov, Kuchařka tradičních pokrmů, Den charity, ateltická soutěž pro děti z dětských domovů...) - aktualizace informačního systému školy - propagační servis vč. podílu na financování - propagace školy v rámci příměstského tábora (reportáž TV Slovácko, fotogalerie, ohlasy rodičů,...) - příprava propagační a náborové kampaně na školní rok 2014/2015 - příprava aktualizace informačního systému školy - jednání s ředitelkou Centra popularizace UP OL ve věci spolupráce při popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání - spolupráce s UTB na přípravě popularizačních akcí ve Zlínském kraji - spolupráce na organizaci výukového pobytu 27. - 28. 8. 2014 v rámci projektu Technická laboratoř

4 Sociální partnerství - osobní jednání ve 47 firmách regionu za účelem navázání spolupráce (zajištění praxe, nabídka vzdělávání zaměstnanců, sponzoring - MCAE, Česká spořitelna, ZPS - Tajmac, SMC, Kovovýroba Hoffmann, Formika, EGP Invest...) - spolupráce s institucemi (KB, Okresní soud Uherské Hradiště, ÚP, Město Uherské Hradiště, Město Kunovice...) - navázání spolupráce s UTB, VŠB - TUO a UP OL (projektová činnost, přímá výuka žáků, popularizace technického a přírodovědného vzdělávání...) - navázání úzké spolupráce se ZŠ Uherské Hradiště, Větrná, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, ZŠ Kunovice, U Pálenice, ZŠ Bílovice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Dolní Němčí - docílení mediálního partnerství s TV Slovácko a Slováckým deníkem - jednání ve firmě Kovovýroba Hoffmann ve věci poskytnutí zbytkového materiálu pro SO - jednání ve firmě MCAE Kuřim ve věci sponzoringu a poskytnutí materiálu pro 3D tisk - jednání ve firmě ZPS - Tajmac za účelem navázání užší spolupráce - jednání na rektorátu UP OL za účelem celouniverzitní spolupráce - jednání s vedoucím katedry Kybernetiky VŠB TU Ostrava ve věci odborné spolupráce - podíl na organizaci výukového pobytu pedagogů 27. - 28. 8. 2014 spolu s UTB Zlín - jednání se zástupkyní ředitelky SZŠ Skalica k účasti ve společném projektu v rámci PS - organizace příměstského tábora za účasti žáků šesti ZŠ

5 Akce pořádané školou 0 Podíl na organizaci akcí: 0 oslava výročí školy 0 DOD 0 zážitkové dny pro žáky ZŠ 0 Studentská konference 0 slavnostní vyřazení absolventů 0 předprázdninový výšlap 0 návštěvy hostů

6 Kontakt 0 Kde nás najdete? 0 Budova H (hotelová škola) v 1. patře 0 Kontakty: 0 kucera@ssphz-uh.cz 0 bahulova@ssphz-uh.cz 0 hubikova.k@ssphz-uh.cz 0 Telefon: 0 572 433 914


Stáhnout ppt "Náplň práce projektové kanceláře RNDr. Miroslav Kučera Bc. Tereza Bahulová Bc. Kateřina Hubíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google