Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev projektu: „ Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01925 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Sportovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev projektu: „ Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01925 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Sportovní."— Transkript prezentace:

1 N á zev projektu: „ Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01925 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr„ realizovaném v letech 2014 - 2015 městem Králův Dvůr

2 Město Králův Dvůr Sídlo: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr IČO:00509701 http://kraluv-dvur.cz Realizátor projektu (příjemce dotace)

3 Vazba projektu na operační program Programovací období 2007 – 2013 Regionální operační program Oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst Výzva č. 82 k předkládání projektů

4 Financování projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši cca. 23 mil. Kč. Z toho dotace z Evropské unie činí cca 19,7 mil. Kč. Z toho dotace z města Králův Dvůr cca 3,3 mil. Kč.

5 Cíl projektu Cílem projektu je rozšíření infrastruktury pro sportovní využití v Králově Dvoře.

6 Předmět projektu Předmětem projektu je výstavba víceúčelového sportovního centra, na kterém se budou nacházet:  1x malé fotbalové hřiště  1 x víceúčelové hřiště s umělými povrhy  2x víceúčelové hřiště s antukovými povrchy  lezecká stěna  venkovní fitness hřiště se 4 stroji, kde se ke cvičení využívá váha vlastního těla Předmětem projektu je dále vytvoření zázemí pro sportovce-2x šatna a 1x místnost pro umístnění sportovního náčiní, dále vybudování parkovacích stání. Antuková hřiště budou přes „zimní období“ zakrytovány přetlakovou halou, čímž bude zajištěn celoroční provoz.

7 Cíle projektu C í lem projektu je rozvoj kapacit M Š v oblasti před š koln í ho vzděl á v á n í, zvý š en í kvality a dostupnosti k t é to veřejn é službě a zaji š těn í co nej š ir ší integrace dět í před š koln í ho věku z města Kr á lův Dvůr a obt í žněji dopravně dostupných oblast í a t í m i kompenzaci zdravotn í ch a soci á ln í ch znevýhodněn í. Cílem projektu je vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro 52 dět í, kter á umožn í jejich zapojen í do komplexn í ho vzděl á vac í ho programu Zdrav á š kolka (zaměřen é ho na rozvoj fyzick é, biologick é, psychick é i soci á ln í str á nky), tak aby byly na konci sv é ho před š koln í ho obdob í relativně samostatnou osobnost í, schopnou zvl á dat n á roky, kter é jsou na ně běžně kladeny v prostřed í rodiny a š koly. C í lem projektu je tak é zav á děn í modern í ch technologi í a dal ší ch inovac í ve výuce, kter é přispěj í ke zvy š ov á n í kvality pedagogick é výuky.

8 Cílová skupina projektu  Cílovou skupinou projektu jsou primárně děti předškolního věku: nově přijímané děti do MŠ (věk 3-6 let) stávající děti, které navštěvují MŠ (věk 3-6/7 let)  Děti budou moci využívat nově postavenou 2 podlažní budovu, dispozičně řešenou pro 52 dětí s možností využití heren nově vybavené hracími kouty, hračkami, PC, televizory, přehrávači DVD, radiomagnetofony, prvky pro výuku hudební výchovy, magnetickými tabulemi apod.  Děti budou mít možnost využití nových venkovních hracích a odpočinkových prvků, které celkově zefektivní rozvoj počátečního vzdělávání a zatraktivní pobyt v MŠ.  Děti budou integrováni do programu Zdravá mateřská škola.

9 Časový rámec projektu Vydání Smlouvy o poskytnutí dotace: 20.8.2010 Datum zahájení prací na projektu: 1.4.2010 Datum zahájení fyzické realizace projektu (stavby): 1.9.2010 Datum ukončení fyzické realizace projektu (stavby): 31.8.2011 Datum předložení závěrečné Monitorovací zprávy a žádosti o platbu: 30.10.2011

10 Harmonogram 21.10.2014: vyhlášení VŘ na dodavatele stavebních prací 23.12.2014: podpis smlouvy s vybraným dodavatelem stavby leden-květen 2015: výstavba víceúčelového sportovního hřiště 13.3.2015: vyhlášení VŘ na přetlakové sportovní haly 22.4.2015: podpis smlouvy s vybraným dodavatelem přetlakové sportovní haly červen: zahájení provozu víceúčelového sportovního hřiště

11 Partneři projektu Tělocvičná jednota Sokol Králův Dvůr Fotbalový klub Králův Dvůr Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr Vzorové domy s.r.o. Sdružení Romano Dživipen - Romský život


Stáhnout ppt "N á zev projektu: „ Sportovní víceúčelové centrum Králův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/82.01925 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Sportovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google