Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování stavební zakázky Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování stavební zakázky Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009."— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování stavební zakázky Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu Financování stavební zakázky“

2 20.9.2016Financování stavební zakázky220.9.2016 2 Princip financování stavební zakázky Tržby ze zakázky Ostatní vlastní zdroje Ostatní cizí zdroje Zálohy Materiál Pracovní síla Stroje Subdodávky Stavební zakázka Dodávka stavebních prací (objektů) Zdroje financování VýstupyVýrobní procesVstupy

3 20.9.2016Financování stavební zakázky3 Zdroje financování soukromé stavební zakázky Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: –Interní zdroje (např. odpisy) –Externí zdroje (např. dlouhodobé úvěry)

4 20.9.2016Financování stavební zakázky4 Interní zdroje financování je též nazýváno jako samofinancování je též nazýváno jako samofinancování většinou tvoří rozhodující podíl na financování investic do fixního majetku většinou tvoří rozhodující podíl na financování investic do fixního majetku Mezi interní zdroje patří: Mezi interní zdroje patří: –Nerozdělený zisk –Odpisy –Dlouhodobé rezervy

5 20.9.2016Financování stavební zakázky5 Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk je dále členěn na zisk běžného a minulého období Nerozdělený zisk je dále členěn na zisk běžného a minulého období představuje kumulovaný čistý zisk, který zůstal po splnění daňových povinností, tvorby zákonných rezervních fondů, povinností vůči vlastníkům. představuje kumulovaný čistý zisk, který zůstal po splnění daňových povinností, tvorby zákonných rezervních fondů, povinností vůči vlastníkům.

6 20.9.2016Financování stavební zakázky6 Dlouhodobé rezervy Představují zadržený zisk na krytí budoucích rizik či ztrát, o kterých předpokládáme, že mohou nastat Představují zadržený zisk na krytí budoucích rizik či ztrát, o kterých předpokládáme, že mohou nastat Jejich užití a výši nastavuje zákon o rezervách potřebný pro zjištění daně z příjmu Jejich užití a výši nastavuje zákon o rezervách potřebný pro zjištění daně z příjmu Většinou se jedná o rezervy na opravy dlouhodobého majetku Většinou se jedná o rezervy na opravy dlouhodobého majetku Protože lze tvořit rezervy nákladovou položkou, která je daňově uznatelná, snižují základ daně z příjmu a fungují jako daňový štít. Protože lze tvořit rezervy nákladovou položkou, která je daňově uznatelná, snižují základ daně z příjmu a fungují jako daňový štít.

7 20.9.2016Financování stavební zakázky7 Odpisy Jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého majetku Jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého majetku Odpisy jsou daňově uznatelné a tudíž snižují daňový základ pro výpočet daně z příjmu Odpisy jsou daňově uznatelné a tudíž snižují daňový základ pro výpočet daně z příjmu Také se jim říká daňový štít Také se jim říká daňový štít Opotřebení majetku (odpisy) vstupuje do ceny poskytovaných služeb či výrobků, takže se promítá i do tržeb (příjmů) Opotřebení majetku (odpisy) vstupuje do ceny poskytovaných služeb či výrobků, takže se promítá i do tržeb (příjmů)

8 20.9.2016Financování stavební zakázky8 Externí zdroje financování Jsou velmi často využívány investory na finanční pokrytí získávané investice Jsou velmi často využívány investory na finanční pokrytí získávané investice Externí financování mnohem lépe reaguje na potřebné majetkové změny vlivem situace na trhu Externí financování mnohem lépe reaguje na potřebné majetkové změny vlivem situace na trhu Jedná se o levnější kapitál než vlastní z důvodu nedržení si svých vlastních prostředků Jedná se o levnější kapitál než vlastní z důvodu nedržení si svých vlastních prostředků Mezi nevýhody využití externího financování lze řadit zvýšený počet věřitelů, kteří ovlivňují rozhodování podniku Mezi nevýhody využití externího financování lze řadit zvýšený počet věřitelů, kteří ovlivňují rozhodování podniku Zvyšuje se zadlužení podniku a zvyšují se náklady spojené se získáním cizích zdrojů (úroky, ručení majetkem atd.) Zvyšuje se zadlužení podniku a zvyšují se náklady spojené se získáním cizích zdrojů (úroky, ručení majetkem atd.)

9 20.9.2016Financování stavební zakázky9 Základní kapitál Představuje kapitálový vklad vlastníků obchodních společností. Představuje kapitálový vklad vlastníků obchodních společností. Jeho minimální výše je dána obchodním zákoníkem. Jeho minimální výše je dána obchodním zákoníkem. –Komanditní společnost –Společnost s ručením omezeným –Akciová společnost U všech je možné navyšovat základní kapitál a tím zvyšovat zdroj krytí majetku U všech je možné navyšovat základní kapitál a tím zvyšovat zdroj krytí majetku U těchto obchodních společností je možné navyšovat externí zdroje pomocí např. vkladů vlastníků nad rámec základního kapitálu, které se stávají součástí tzv. kapitálových fondů U těchto obchodních společností je možné navyšovat externí zdroje pomocí např. vkladů vlastníků nad rámec základního kapitálu, které se stávají součástí tzv. kapitálových fondů

10 20.9.2016Financování stavební zakázky10 Úvěry na pořízení nemovitosti Členění dle doby využití: Členění dle doby využití: –Krátkodobé - do 1 roku –Střednědobé - od 1 do 5 let –Dlouhodobé – více jak 5 let Při výběru je nutno zvážit: Při výběru je nutno zvážit: – výši úrokové sazby – ručení – způsob poskytování – způsob splácení

11 20.9.2016Financování stavební zakázky11 Střednědobé úvěry Jsou poskytovány na dobu delší než 1 rok Jsou poskytovány na dobu delší než 1 rok Splatnost je nastavena většinou až po dokončení stavby Splatnost je nastavena většinou až po dokončení stavby Úvěr může být poskytnut na celou rozpočtovanou částku nebo banka požaduje spoluúčast, většinou kolem 20% z předpokládané ceny Úvěr může být poskytnut na celou rozpočtovanou částku nebo banka požaduje spoluúčast, většinou kolem 20% z předpokládané ceny Banka může požadovat u některých typů komerčních staveb uzavření smluv o předprodeji nebo předpronájmu před prvním čerpáním úvěru Banka může požadovat u některých typů komerčních staveb uzavření smluv o předprodeji nebo předpronájmu před prvním čerpáním úvěru

12 20.9.2016Financování stavební zakázky12 Dlouhodobé úvěry Jsou poskytovány na akvizici již existující nemovitosti nebo na refinancování již poskytnutého střednědobého úvěru nebo na nově pořizovanou nemovitost Jsou poskytovány na akvizici již existující nemovitosti nebo na refinancování již poskytnutého střednědobého úvěru nebo na nově pořizovanou nemovitost Doba splácení delší než 5 let s možným odkladem splátek Doba splácení delší než 5 let s možným odkladem splátek Je nutné řešit typ úroku – pohyblivý či fixní – u fixního i dobu fixace Je nutné řešit typ úroku – pohyblivý či fixní – u fixního i dobu fixace

13 20.9.2016Financování stavební zakázky13 Hypoteční úvěr Velmi častým zdrojem při pořizování nemovitosti k bydlení. Velmi častým zdrojem při pořizování nemovitosti k bydlení. Jedná se o dlouhodobý úvěr Jedná se o dlouhodobý úvěr Je zajištěn zástavním právem k dané nemovitosti Je zajištěn zástavním právem k dané nemovitosti Požádat mohou max. 4 spolužadatelé a max. 2 domácnosti Požádat mohou max. 4 spolužadatelé a max. 2 domácnosti Lze jej použít na: Lze jej použít na: –koupi nemovitosti –výstavbu nemovitosti –rekonstrukci, modernizaci a opravu nemovitosti Mezi výhody lze řadit: Mezi výhody lze řadit: – rychlé řešení bytové situace – minimální nárok na vlastní kapitál – možnost rozložení splátek na delší časové období – státní podpora a odečet úroků z daňového základu – nízká úroková míra (kolem 5 - 7%) – možnost kombinace se stavebním spoření

14 20.9.2016Financování stavební zakázky14 Hypoteční úvěr Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou ohodnotí soudní znalec (nemovitost musí být pojištěna, v některých případech banky požadují i životní pojištění žadatele) Je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou ohodnotí soudní znalec (nemovitost musí být pojištěna, v některých případech banky požadují i životní pojištění žadatele) Čerpání – do 2,5 let nebo ihned při koupi nemovitosti Čerpání – do 2,5 let nebo ihned při koupi nemovitosti Splácení – podle možností žadatele, od 5 -30 let, avšak věk žadatele nesmí překročit 65 let Splácení – podle možností žadatele, od 5 -30 let, avšak věk žadatele nesmí překročit 65 let Výše úvěru – podle bonity klienta, tzn. podle schopnosti splácet a podle hodnoty nemovitosti Výše úvěru – podle bonity klienta, tzn. podle schopnosti splácet a podle hodnoty nemovitosti Státní podpora hypotečního úvěru – úroková dotace, jejíž výše se pohybuje max. 300 000 Kč/rok Státní podpora hypotečního úvěru – úroková dotace, jejíž výše se pohybuje max. 300 000 Kč/rok

15 20.9.2016Financování stavební zakázky15 Stavební spoření Je určený nejen na pořízení bydlení Je určený nejen na pořízení bydlení Úročení je vyšší než u ostatních produktů Úročení je vyšší než u ostatních produktů Je zde státní podpora, jejíž hodnota dosahuje 25% uložené částky, max. 3000 Kč/rok Je zde státní podpora, jejíž hodnota dosahuje 25% uložené částky, max. 3000 Kč/rok Výnosy ze stavebního spoření nepodléhají dani z příjmu F.O. Výnosy ze stavebního spoření nepodléhají dani z příjmu F.O. Úroky z úvěrů stavebního spoření lze uplatnit jako daňový náklad Úroky z úvěrů stavebního spoření lze uplatnit jako daňový náklad O úvěr lze požádat, jestliže je naspořeno více jak 20% celkové částky (nákup nemovitosti) a 30% cílové částky při koupi členských práv u družstevních bytů O úvěr lze požádat, jestliže je naspořeno více jak 20% celkové částky (nákup nemovitosti) a 30% cílové částky při koupi členských práv u družstevních bytů

16 20.9.2016Financování stavební zakázky16 Leasing Jde o dlouhodobé financování Jde o dlouhodobé financování Výhody: Výhody: –financování s menším objemem kapitálu na delší dobu –pružnost při vytváření struktury financování (finanční leasing, operativní, zpětný leasing) –daňové výhody – splátky jsou daňově uznatelným nákladem –odborné služby, které zajišťují hladký průběh realizace stavební investice Nevýhody: Nevýhody: –vlastníkem majetku je po celou dobu leasingová společnost –leasingové navýšení zvyšuje náklady na pořízení majetku –dvojité placení daně z převodu nemovitostí Předmětem leasingu mohou být: Předmětem leasingu mohou být: –administrativní budovy –maloobchodní prostory –výrobní a skladovací haly

17 20.9.2016Financování stavební zakázky17 Investiční dotace Jedná se o nenávratně poskytnuté prostředky na přesně stanovený účel. Jedná se o nenávratně poskytnuté prostředky na přesně stanovený účel. Jsou poskytovány: Jsou poskytovány: –státem (pomocí dotačních programů jednotlivých ministerstev) – územně správními celky – EU Podle účelu je členíme na: Podle účelu je členíme na: –provozní –investiční Každý dotační program má přesně nastavené podmínky, které se v průběhu kontrolují. V případě nedodržení podmínek je příjemce dotace penalizován nebo musí čerpanou dotaci vrátit. Každý dotační program má přesně nastavené podmínky, které se v průběhu kontrolují. V případě nedodržení podmínek je příjemce dotace penalizován nebo musí čerpanou dotaci vrátit. Celá řada dotací, především z EU, se poskytují se spoluúčastí příjemce, tzn., že příjemce dosáhne na dotační peníze až ve chvíli, kdy splatí svůj podíl. Celá řada dotací, především z EU, se poskytují se spoluúčastí příjemce, tzn., že příjemce dosáhne na dotační peníze až ve chvíli, kdy splatí svůj podíl. Také existuje tzv. dotační příslib, kdy příjemce financuje výstavbu ze svých prostředků a dotační peníze obdrží až po převzetí díla a po kontrole dotačních podmínek. Také existuje tzv. dotační příslib, kdy příjemce financuje výstavbu ze svých prostředků a dotační peníze obdrží až po převzetí díla a po kontrole dotačních podmínek.


Stáhnout ppt "Zdroje financování stavební zakázky Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google