Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/20/20161 Jak správně používat výživová tvrzení na potravinách ? Seminář ČASP a PK ČR Praha, 15. září 2010 Mgr. Markéta Chýlková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/20/20161 Jak správně používat výživová tvrzení na potravinách ? Seminář ČASP a PK ČR Praha, 15. září 2010 Mgr. Markéta Chýlková."— Transkript prezentace:

1 9/20/20161 Jak správně používat výživová tvrzení na potravinách ? Seminář ČASP a PK ČR Praha, 15. září 2010 Mgr. Markéta Chýlková

2 „general food law“ Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin definice, pravidla a principy pokrývající všechny stupně výroby a distribuce potravin a krmiv analýza rizik transparentnost návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (30.1.2008)  kombinuje směrnici 2000/13/EC a2000/13/EC směrnici 90/496/EEC do jednoho právního90/496/EEC nástroje  jako doplněk zjednodušuje strukturu horizontální legislativy na označování uvedené ve směrnici 2000/13/EC tím, že ji přepracovává a nahrazuje definice dané stávající legislativou  vysoká ochrana lidského zdraví a života  taková pravidla, aby mohl evropský spotřebitel dostat komplexní informace o složení a obsahu výrobku  rámec pro vytvoření jednotného přístupu ve vývoji potravinové legislativy  obecný rámec pro ty oblasti, které jsou pokryté specifickými harmonizovanými pravidly, nicméně jejich fungování na vnitřním trhu je založeno na vzájemném uznávání Evropské potravinové právo

3 Evropské potravinové právo před 7 lety „general food law“ Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin definice, pravidla a principy pokrývající všechny stupně výroby a distribuce potravin a krmiv analýza rizik transparentnost  vysoká ochrana lidského zdraví a života  taková pravidla, aby mohl evropský spotřebitel dostat komplexní informace o složení a obsahu výrobku návrh nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (18.7.2003)  ve Společenství stoupá počet potravin, u nichž se při označování a v reklamě používají výživová a zdravotní tvrzení  k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a usnadnění výběru potraviny musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny  rámec pro vytvoření jednotného přístupu ve vývoji potravinové legislativy  obecný rámec pro ty oblasti, které jsou pokryté specifickými harmonizovanými pravidly, nicméně jejich fungování na vnitřním trhu je založeno na vzájemném uznávání

4 4 Uvádění zdravotních a výživových tvrzení  nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin - harmonizovaná pravidla pro používání zdravotních a výživových tvrzení (jako např. "nízký obsah tuku", "s vysokým obsahem vlákniny" apod.) na potravinách založená na nutričních profilech  zajistit, že každé tvrzení učiněné na obalu potraviny je jasné, správné a založené na obecně přijímaných vědeckých důkazech – umožní spotřebiteli informovanou a smysluplnou volbu potravin a nápojů, zároveň by mělo přispět k větší ochraně lidského zdraví  zajistit férovou soutěž, propagaci a inovace v oblasti potravin, podporuje volný oběh výrobků, na nichž jsou uváděna tvrzení, v rámci EU  Metodický pokyn k implementaci nařízení z 14.12.2007 (Standing Committee on the food chain and animal health)  Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR ze září 2007 – Oznámení o seznamu vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie podle článku 11 Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

5 5 Princip nařízení 1924/2006 Výživová tvrzení Zdravotní tvrzení Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009 Seznam schválených nutričních tvrzení (příloha I) Seznam schválených generických zdravotních tvrzení podle čl. 13 Registrační řízení podle čl. 18 Registrační řízení podle čl. 15, 16 a 19 Podložena obecně uznávanými daty Tvrzení o snížení rizika vzniku onemocnění a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (čl. 14) Tvrzení založená na nových vědeckých poznatcích a tvrzení patentově chráněná (čl. 13 odst. 5)

6 6 Výživové tvrzení Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009 Jakékoli tvrzení, které uvádí, navrhuje nebo naznačuje, že potravina má určité příznivé výživové vlastnosti díky  energii (energetické hodnotě), kterou - obsahuje; - obsahuje ve snížené nebo zvýšené míře; - neobsahuje, a / nebo  výživovým nebo jiným látkám, které - obsahuje; - obsahuje ve snížené nebo zvýšené míře; nebo - neobsahuje  týká se veškeré komerční komunikace (etiket, reklamy, prezentace, jídelních lístků, názvů výrobků...)  obecné zásady a pravidla pro všechna tvrzení textová, grafická i symbolická (nesmí být lživá, klamavá, nabádat k nadměrné konzumaci, nesmí zpochybňovat význam vyvážené stravy....) v příloze I nařízení a v nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení

7 Povolená výživová tvrzení  s nízkou energetickou hodnotou  se sníženou energetickou hodnotou  bez energetické hodnoty  s nízkým obsahem tuku  bez tuku  s nízkým obsahem nasycených tuků  bez nasycených tuků  s nízkým obsahem cukrů  bez cukrů  bez přídavku cukrů  s nízkým obsahem sodíku / soli  s velmi nízkým obsahem sodíku / soli  bez sodíku nebo bez soli  zdroj vlákniny  s vysokým obsahem vlákniny  zdroj bílkovin

8  s vysokým obsahem bílkovin  zdroj (název vitamínu / vitamínů) nebo (název minerální látky / minerálních látek)  s vysokým obsahem (název vitamínu / vitamínů) nebo (název minerální látky / minerálních látek)  obsahuje (název živiny nebo jiné látky)  se zvýšeným obsahem (název živiny)  se sníženým obsahem (název živiny)  light / lite (lehký)  přirozeně / přirozený  zdroj omega 3-mastných kyselin  s vysokým obsahem omega 3-mastných kyselin  s vysokým obsahem mononenasycených tuků  s vysokým obsahem polynenasycených tuků  s vysokým obsahem nenasycených tuků

9 s nízkou energetickou hodnotou Tvrzení, že se jedná o nízkoenergetickou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 40 kcal (170 kJ)/100 g v případě potravin pevné konzistence nebo více než 20 kcal (80 kJ)/100 ml v případě tekutin. V případě stolních sladidel se použije limit 4 kcal (17 kJ) na porci, se sladivými vlastnostmi odpovídajícími 6 g sacharózy (přibližně 1 kávová lžička sacharózy). se sníženou energetickou hodnotou Tvrzení, že se jedná o potravinu se sníženou energetickou hodnotou, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li energetická hodnota snížena alespoň o 30 %, a současně je nutné uvést vlastnost nebo vlastnosti, díky nimž má potravina sníženou celkovou energetickou hodnotu. bez energetické hodnoty Tvrzení, že se jedná o potravinu bez energetické hodnoty, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 4 kcal (17 kJ)/100 ml. V případě stolních sladidel se použije limit 0,4 kcal (1,7 kJ) na porci, se sladivými vlastnostmi odpovídajícími 6 g sacharózy (přibližně 1 kávová lžička sacharózy).

10 s nízkým obsahem tuku Tvrzení, že se jedná o nízkotučnou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 3 g tuku na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 1,5 g tuku na 100 ml v případě tekutin (1,8 g tuku na 100 ml v případě polotučného mléka). bez tuku Tvrzení, že se jedná o potravinu bez tuku, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g tuku na 100 g nebo 100 ml. Tvrzení vyjádřená jako "X % bez tuku" jsou však zakázána. s nízkým obsahem nasycených tuků Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem nasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud celkový obsah nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin v produktu nepřesahuje 1,5 g na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 0,75 g na 100 ml v případě tekutin, přičemž v žádném z těchto případů nesmí celkový obsah nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin představovat více než 10 % energetické hodnoty. bez nasycených tuků Tvrzení, že se jedná o potravinu bez nasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud celkový obsah nasycených tuků a transmastných kyselin nepřesahuje 0,1g nasycených tuků na 100 g nebo 100 ml.

11 s nízkým obsahem cukrů Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 5 g cukrů na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 2,5 g cukrů na 100 ml v případě tekutin. bez cukrů Tvrzení, že se jedná o potravinu bez cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g cukrů na 100 g nebo 100 ml. bez přídavku cukrů Tvrzení, že do potraviny nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti. Pokud se cukry v potravině vyskytují přirozeně, mělo by být na etiketě rovněž uvedeno: "OBSAHUJE PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY".

12 s nízkým obsahem sodíku / soli Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem sodíku/soli, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,12 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml. V případě vod jiných než přírodních minerálních vod spadajících do působnosti směrnice 80/777/EHS by tato hodnota neměla být vyšší než 2 mg sodíku na 100 ml. s velmi nízkým obsahem sodíku / soli Tvrzení, že se jedná o potravinu s velmi nízkým obsahem sodíku/soli, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,04 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml. Toto tvrzení nelze použít v případě přírodních minerálních vod a jiných vod. Tvrzení, že se jedná o potravinu bez sodíku nebo bez soli, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,005 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g. bez sodíku / soli

13 zdroj vlákniny s vysokým obsahem bílkovin s vysokým obsahem vlákniny zdroj bílkovin Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 3 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 1,5 g na 100 kcal. Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 6 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 3 g na 100 kcal. Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem bílkovin, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud bílkoviny představují alespoň 12 % energetické hodnoty potraviny. Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem bílkovin, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud bílkoviny představují alespoň 20 % energetické hodnoty potraviny.

14 zdroj (název vitamínu / vitamínů) nebo (název minerální látky / minerálních látek) s vysokým obsahem (název vitamínu / vitamínů) nebo (název minerální látky / minerálních látek) obsahuje (název živiny nebo jiné látky) Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vitaminů nebo minerálních látek, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň významné množství vitaminů nebo minerálních látek, jak je uvedeno v příloze směrnice Rady 90/496/EHS nebo množství uvedené v odchylkách stanovených v článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vitaminů nebo minerálních látek, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň dvojnásobek hodnoty "zdroje (NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ) nebo (NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK)". Tvrzení, že potravina obsahuje určitou živinu nebo jinou látku, pro které nejsou v tomto nařízení stanoveny zvláštní podmínky, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, splňuje-li produkt všechna příslušná ustanovení tohoto nařízení, a zejména článek 5. Pro vitaminy a minerální látky se použijí podmínky vztahující se na tvrzení "zdroj…".

15 se zvýšeným obsahem (název živiny) Tvrzení, že obsah jedné nebo více živin jiných než vitaminů a minerálních látek byl zvýšen, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, splňuje-li produkt podmínky platné pro tvrzení "zdroj …" a zvýšení obsahu představuje ve srovnání s podobným produktem alespoň 30 %. se sníženým obsahem (název živiny) Tvrzení, že byl obsah jedné nebo více živin snížen, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud snížení obsahu představuje alespoň 30 % ve srovnání s podobným produktem, s výjimkou mikroživin, pro něž je přijatelný 10 % rozdíl referenčních hodnot stanovených ve směrnici Rady 90/496/EHS, a sodíku nebo rovnocenné hodnoty soli, pro něž je přijatelný 25 % rozdíl. light / lite (lehký) Tvrzení, že se jedná o produkt "light" nebo "lite", a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, musí splňovat stejné podmínky, jako jsou podmínky stanovené pro výraz "se sníženým obsahem"; toto tvrzení musí být také doplněno informací o vlastnosti nebo vlastnostech, díky nimž se jedná o produkt "light" nebo "lite". přirozeně / přirozený Pokud potravina přirozeně splňuje podmínky stanovené v této příloze pro použití výživového tvrzení, lze před daným tvrzením použít slovo "přirozeně/přirozený".

16 zdroj omega-3 mastných kyselin Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem omega-3 mastných kyselin, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 0,3 g kyseliny alfa-linolenové na 100 g a na 100 kcal nebo alespoň 40 mg celkového obsahu kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dokosahexaenové na 100 g a na 100 kcal. s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 0,6 g kyseliny alfa-linolenové na 100 g a na 100 kcal nebo alespoň 80 mg celkového obsahu kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dokosahexaenové na 100 g a na 100 kcal. s vysokým obsahem mononenasycených tuků Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem mononenasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li alespoň 45 % mastných kyselin přítomných v produktu odvozených od mononenasycených tuků a představují-li mononenasycené tuky více než 20 % energetické hodnoty produktu.

17 s vysokým obsahem polynenasycených tuků Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem polynenasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li alespoň 45 % mastných kyselin přítomných v produktu odvozených od polynenasycených tuků a představují-li polynenasycené tuky více než 20 % energetické hodnoty produktu. s vysokým obsahem nenasycených tuků Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem nenasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li alespoň 70 % mastných kyselin přítomných v produktu odvozených od nenasycených tuků a představují-li nenasycené tuky více než 20 % energetické hodnoty produktu."

18 Hranice mezi jednotlivými typy tvrzení Výživová tvrzení vs. ostatní tvrzení (či spíše konstatování) "bez tuku""obsahuje 5 % tuku" = výživové tvrzení podle přílohy I nařízení 1924/2006 = výživové tvrzení, pouze deklarování, že výrobek obsahuje určité množství dané živiny nebo látky apod. "s vysokým obsahem X""X podporuje krásné lesklé vlasy" = výživové tvrzení podle přílohy I nařízení 1924/2006, obsahuje-li produkt alespoň dvojnásobek hodnoty zdroje X = výživové ani zdravotní tvrzení – neexistuje evropská definice zdraví (narozdíl od WHO) - otázka, zda je krása součástí zdraví - některé čl. státy zastávají názor, že ano a pokud má evidentní přínos, pak by měla tato tvrzení spadat do rozsahu nařízení 1924/2006 - pokud by nespadaly pod nařízení 1924/2006, musely by být pravděpodobně regulovány obecnou legislativou na ochranu spotřebitele

19 Důležité pojmy pro používání výživových tvrzení  "živina" – bílkovina, sacharid, tuk, vláknina, sodík, vitamíny a minerální látky uvedené v příloze směrnice 90/496/EHS a látky, které patří do jedné z těchto kategorií nebo tvoří její součást  "jiná látka" – látka jiná než živina, která má výživový nebo fyziologický účinek (např. mořská sůl)  nejsou povolena na nápojích s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %, s výj. tvrzení o sníženém obsahu alkoholu nebo energetické hodnoty  výživová (a zdravotní) tvrzení se vztahují k potravinám ve stavu, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce  v případě použití výživového tvrzení platí čl. 4 odst. 1 směrnice 90/496/EHS  údaje o výživové hodnotě musí být uvedeny ve stejném zorném poli  + musí být uvedeno množství látky / látek, k němuž se vztahuje výživové tvrzení, které není zahrnuto v nutričním označování

20 Vitaminy a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA) Vitamin A (μg) 800 Draslík (mg) 2 000 Vitamin D (μg) 5 Vápník (mg) 800 Vitamin E (mg) 12 Fosfor (mg) 700 Vitamin K (μg) 75 Hořčík (mg) 375 Vitamin C (mg) 80 Železo (mg) 14 Thiamin (mg) 1,1 Zinek (mg) 10 Riboflavin (mg) 1,4 Měď (mg) 1 Niacin (mg) 16 Mangan (mg) 2 Vitamin B6 (mg) 1,4 Fluor (mg) 3,5 Kyselina listová (μg) 200 Selen (μg) 55 Vitamin B12 (μg) 2,5 Chrom (μg) 40 Biotin (μg) 50 Chlor (mg) 800 Kyselina pantothenová (mg) 6 Molybden (μg) 50 Jod (μg) 150 Zpravidla má být při stanovení významného množství uvažováno 15 % RDA, uvedené v této příloze, obsažených ve 100 g nebo 100 ml nebo v 1 balení, pokud toto balení obsahuje pouze jednu porci.

21 Srovnávací tvrzení  čl. 9 nařízení  bod II. metodického pokynu pro realizaci nařízení č. 1924/2006 – závěry Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat  aniž je dotčena směrnice 84/450/EHS, smějí se srovnávat pouze potraviny stejné kategorie, s přihlédnutím k sortimentu potravin dané kategorie. Uvede se rozdíl v množství živiny nebo energetické hodnotě a srovnání se vztahuje na stejné množství potraviny.  porovnávají složení dotyčné potraviny se sortimentem potravin stejné kategorie, jejichž složení neumožňuje uvést určité tvrzení, včetně potravin jiných obchodních značek  pro srovnávací tvrzení je nezbytné, aby srovnávané produkty byly pro konečného spotřebitele jasně definované  přípustná pouze: "zvýšený (název živiny)", "snížený (název živiny)" a "lehký"  musí indikovat rozdíl v množství živiny nebo energetické hodnoty  "stejně tolik jako" a "super light" nejsou povolena

22 Aplikace výživových tvrzení  čl. 5 odst. 3 nařízení – výživová a zdravotní tvrzení se vztahují k potravinám ve stavu, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce  "s nízkou energetickou hodnotou" – po novele vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů, nebude smět být používáno sousloví "nízkoenergetický nápojový koncentrát", ale v souladu s nařízením 1924/2006 např. "koncentrát k výrobě nízkoenergetického nápoje"  "bez přidaného cukru" – lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do potraviny přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti, tj. nesmí být použito ani náhradní sladidlo

23 Aplikace výživových tvrzení POZOR na uvádění slov "DIA" !  platí pravidla uvedená ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů (§ 2 písm. g)  potravinami určenými pro diabetiky se rozumějí potraviny určené pro osoby, jejichž metabolická přeměna sacharidů je narušená (§ 20)  ve smyslu § 3 odst. 3 písm. d) potraviny pro zvláštní výživu nelze na obalu označit slovem "dia", tj. potraviny určené pro diabetiky (osoby s poruchou metabolismu) nesmějí být označeny jako "dia"  §§ 20 a 21 vyhlášky - povoleno označení "vhodné pro diabetiky" nebo "vhodné i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu"  doplněna informace o energetické hodnotě a o obsahu bílkovin, sacharidů a tuků ve 100 g nebo 100 ml potraviny, tak jak je prodávaná, a kde je to vhodné, na 100 g nebo 100 ml potraviny připravené k použití podle návodu výrobce nebo v množství této potraviny  pokyny k vhodnému způsobu přípravy, konzumace a skladování výrobku, poté, kdy byl obal otevřen, pokud je to potřebné  vyjádření MZdrav., resp. SZÚ, zda konkrétní výrobek splňuje požadavky na potravinu vhodnou pro diabetiky

24 24 Nutriční profily (čl. 4) – termín pro stanovení do 19.1.2009  EK měla podle čl. 4 nařízení stanovit nutriční profily obecně pro potraviny nebo speciální pro určité kategorie potravin, které nesou zdravotní nebo výživové tvrzení  limit pro obsah cukrů, nasycených tuků a sodíku ve 100 g, 100 ml nebo porci či kcal (???)  výjimka z NP – doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu.... Pokud výrobek nevyhoví v jednom nutričním profilu  žádné zdravotní tvrzení  výživové tvrzení + upozornění na vysoký obsah látky, u které byl překročen limit stanovený nutričním profilem např.: "bramborové lupínky s nízkým obsahem soli" (povolené nutriční tvrzení) "S vysokým obsahem tuku" (obsah tuku přesáhl limit stanovený v NP) → upozornění na nevyhovující NP musí být uvedeno v blízkosti povoleného výživového tvrzení stejnou velikostí písma Pokud výrobek nevyhoví ve více než jednom nutričním profilu  žádné tvrzení Podmínky pro uvádění zdravotních a výživových tvrzení

25 Vztah k ostatním normám EU  nařízení 1924/2006 je nutné aplikovat objektivně na již platná opatření, mj. směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (89/398/EHS) a specifická pravidla vztahující se na potraviny určené pro zvláštní výživu (PARNUTS)  směrnice 89/398/EHS obsahuje všeobecná opatření týkající se etiketování potravin pro specificky vybrané výživové konzumenty  tvrzení, která jsou přípustná pro počáteční kojeneckou výživu jsou uvedena v příloze IV ke směrnice 2006/141/ES (např. "obsahuje pouze laktózu" nebo "byly přidány nukleotidy")  opatření pro pokračovací kojeneckou výživu nebyla přijata = výživová a zdravotní tvrzení na této výživě podléhají nařízení 1924/2006  ostatní potraviny spadající po PARNUTS, zejm. připravené pokrmy na bázi obilovin a dětská výživa pro kojence a malé děti (směrnice 2006/125/ES) mohou nést tvrzení ve smyslu nařízení 1924/2006  povinné údaje na etiketách, reklama nebo inzerce potravin pro zvláštní výživu požadované směrnice 89/398/EHS nebo směrnicemi PARNUTS, za účelem popisu zvláštních výživových vlastností těchto potravin nebo účel, pro který jsou určeny, jdou nad rámec nařízení 1924/2006

26 Přechodná období  potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou přede dnem použitelnosti nařízení, které nejsou v souladu s nařízením, směly být uváděny na trh do konce doby trvanlivosti, avšak nejdéle do 31.7.2009, nejpozději však 12 měsíců po přijetí příslušných výživových profilů  produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou existující před 1.1.2005, které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí být nadále uváděny na trh do 19.1.2022  všechna existující výživová tvrzení mohla být používána do 19.1.2010  pro výživová tvrzení v podobě obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění odpovídajícího obecným zásadám nařízení, která nejsou uvedena v příloze a používala se podle konkrétních podmínek a kritérií stanovených ve vnitrostátních právních předpisech nebo pravidlech, platí: a)členské státy měly sdělit Komisi do 31.1.2008 tato výživová tvrzení a použitelné vnitrostátní právní předpisy nebo pravidla spolu s vědeckými údaji na podporu těchto právních předpisů nebo pravidel; b)Komise by měla přijímat postupem podle čl. 24 odst. 2 rozhodnutí o používání těchto tvrzení. Výživová tvrzení neschválená tímto postupem směla být nadále používána po dobu 12 měsíců po přijetí rozhodnutí.

27 Související národní právní úprava – oznamovací povinnost výrobce:  § 3d odst. 4 zákona o potravinách – provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí do oběhu potravinu, v jejímž označení na obale nebo v reklamě je uvedeno výživové tvrzení, je povinen a)před prvním uvedením takové potraviny do oběhu zaslat ministerstvu a v kopii Ministerstvu zdravotnictví český text tohoto tvrzení b)na žádost ministerstva neprodleně předložit podklady a údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin  formulář ke stažení na: http://eagri.cz/public/eagri/ (Potraviny, Označování potraviny a obaly)http://eagri.cz/public/eagri/

28 Související národní právní úprava – povinnost vyznačit údaj o výživové hodnotě potravin:  § 6 odst. 1 písm. m) zákona o potravinách – provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení, dále v případech stanovených prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropských společenství;  § 11 odst. 6 zákona o potravinách: Je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška.

29 Související národní právní úprava – povinnost vyznačit údaj o výživové hodnotě potravin:  § 9 odst. 7 vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů: Pokud se na obalu potraviny uvede výživové tvrzení nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis, uvádí se výživová hodnota potraviny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.  vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.  výživová tvrzení se mohou týkat jen energetické hodnoty, uvedených živin a látek, které patří do některé skupiny uvedených živin nebo jsou jejich složkami  pokud je uvedeno výživové tvrzení, uvádění výživové hodnoty je povinné

30 Nutriční značení / označování = všechny údaje uvedené na etiketě týkající se energetické hodnoty, bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, sodíku a vitamínů a minerálních látek uvedených v příloze  koeficienty pro výpočet energetické hodnoty (pro 1 g látky)  údaje o energetické hodnotě a obsahu živin nebo jejich složek musí být vyjádřeny číselně za použití vyhláškou stanovených jednotek  údaje uvedeny pro 100 g / 100 ml, lze i na podávanou dávku nebo porci (musí být ale uveden počet v balení)  údaje o vitamínech a minerálních látkách musí být uvedeny v % doporučené denní dávky (lze i graficky)  vztah na potravinu ve stavu, v jakém je uváděna do oběhu nebo připravenou podle návodu výrobce  nevztahuje se na balené vody, doplňky stravy a potraviny určené pro zvláštní výživu

31 Směrnice Rady ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (90/496/EHS) (změna 2003/120/ES a 2008/100/ES) povinné, uvede-li výrobce údaj o výživové hodnotě potraviny (čl. 2 odst. 2) (uvádění výživové hodnoty je ve stanovených případech uloženo § 6 odst. 1 písm. m) zákona o potravinách) Pokud se údaj o výživové hodnotě vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, musí se údaje uvádět podle skupiny 2. Příloha Vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA)  směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice Skupina 1 ("big 4") a) energetická hodnota b) obsah bílkovin, sacharidů a tuků Skupina 2 ("big 8") a) energetická hodnota b) obsah bílkovin, sacharidů, cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin, vlákniny a sodíku nepovinné (čl. 2 odst. 1)

32  uvedení údajů na jednom místě v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami, s výj. malých obalů (lineární forma) Jak zjistit obsah energie a ostatních výživných látek ? "big 4" - energie – přepočítávací koeficienty - ostatní nutrienty – výpočet podle surovin (od dodavatele) - analytická metoda - tabulky "big 8" energie bílkoviny sacharidy tuky tabulky např. ÚZPI nebo ministerstvo zemědělství USA http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp /search/ http://www.agronavigator.cz / software NUTRICOM (přes Společnost pro výživu) akreditované laboratoře (např. SVU) analýza obsahu cukrů – do 2 tis. Kč sodíku do 300 Kč, nas. matné kyseliny 1200 Kč

33 Rozšíření / revize seznamu povolených výživových tvrzení  "bez přidané soli / sodíku" – tvrzení, že se jedná o potravinu, do které nebyla přidána sůl / sodík, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud potravina neobsahuje žádný přidaný sodík nebo ingredienci, která obsahuje sodík v obsahu vyšším než 0,12 g sodíku, nebo ekvivalentní množství soli na 100 g nebo 100 ml;  "obsahuje o X % méně energie, živin nebo jiných látek" – tvrzení, že potravina obsahuje o X % méně Y nebo jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, může být na potravině používáno pouze po dobu, po kterou uváděné snížení odpovídá minimálně 10 % ve vztahu k podobným produktům;  "se sníženou energetickou hodnotou" - tvrzení, že se jedná o potravinu se sníženou energetickou hodnotou, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li energetická hodnota snížena alespoň o 30 25 %, a současně je nutné uvést vlastnost nebo vlastnosti, díky nimž má potravina sníženou celkovou energetickou hodnotu;  "obsahuje / zdroj živin nebo jiných látek nebo energie"; "zdroj vitamínů a / nebo minerálů"; "s vysokou energetickou hodnotou"...

34 Shrnutí Výživová tvrzení nepovolená všechna ve formě grafického nebo symbolického znázornění povolená výživová tvrzení uvedená v příloze nařízení 1924/2006 a v nařízení 116/2010 povinné nutriční značení ve formě "big 4" pokud se vztahuje k cukrům, nasyceným mastným kyselinám, vláknině a sodíku, pak "big 8" notifikační povinnost

35 Užitečné odkazy www.foodnet.cz www.gda.cz www.nutricnibublina.cz www.mze.cz http://www.unmz.cz/urad/unmz www.agronavigator.cz http://www.szpi.gov.cz/ http://www.biospotrebitel.cz/page.php?selected=1275 http://www.codexhttp://www.codexalimentarius.net http://ec.europa.eu/index_cs.htm http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm http://www.europarl.europa.eu/ http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm http://www.gdafacts.eu/asp2/guideline-daily-amounts.asp www.eufic.org

36 36 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Markéta Chýlková Potravinářská komora České republiky Federation of the Food nad Drink Industries of the Czech Republic Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice tel./fax: (+420) 296 41 11 87 info: http://www.foodnet.czhttp://www.foodnet.cz mail: foodnet@foodnet.cz, chylkova@foodnet.czfoodnet@foodnet.czchylkova@foodnet.cz


Stáhnout ppt "9/20/20161 Jak správně používat výživová tvrzení na potravinách ? Seminář ČASP a PK ČR Praha, 15. září 2010 Mgr. Markéta Chýlková."

Podobné prezentace


Reklamy Google