Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REVITALIZACE BYTOVÉHO KOMPLEXU LAURINOVA II. U KASÁREN č.p. 1379,1380,1381,1382,1383.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REVITALIZACE BYTOVÉHO KOMPLEXU LAURINOVA II. U KASÁREN č.p. 1379,1380,1381,1382,1383."— Transkript prezentace:

1 REVITALIZACE BYTOVÉHO KOMPLEXU LAURINOVA II. U KASÁREN č.p. 1379,1380,1381,1382,1383

2 Obsah prezentace 1. Střecha 2. Fasádní konstrukce 3. Balkony a lodžie 4. Hydroizolace v dilataci B1/B2 5. Okna v rohových sestavách 6. Vzduchotechnika 7. Zatékání od elektroinstalačních skříní do objektů 8. Vnější schodiště

3 Znalecký posudek  Znalecký posudek č.1416-11/14 ing. David Kaftan  Na základě tohoto posudku bylo zjištěno:  Posuzované konstrukční a technologické celky byly navrženy a provedeny v rozporu s konstrukčními principy, technologickými a montážními předpisy a technickými normami platnými v době návrhu a výstavby objektu.

4 1. Střecha  Nedostatečný spád střešního pláště  Porušení celistvosti hydroizolace  Hydroizolace v ploše zvlněná  Špatně navržená izolace Příklad zatékání dešťových srážek v posledním NP

5 1.Střecha Příklad chybného provedení spádování střešního pláště, nedochází k odtoku dešťových srážek Porušení celistvosti hydroizolačního souvrství střešního pláště v místě vytažení na atiku

6 1.Střecha Vizuálně zjistitelné mikrotrhliny v ploše svrchního hydroizolačního pásu Zjištěné porušení celistvosti hydroizolačního souvrství v ploše střechy, ve spojích jednotlivých pásů

7 2. Fasádní konstrukce  Během stavby došlo ke změně tepelně izolačního obkladu – tato změna nebyla nikde zaznamenána Trhlina v rohu výplně okna Separace povrchového souvrství od povrchu tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu

8 2.Fasádní konstrukce Svislá trhlina v ploše zateplovacího systému

9 2.Fasádní konstrukce Napojení ETICS na rám výplně otvoru bez systémového ošetření připojovací spáry, patrný vznik trhlin. Neodborné provedení osazení parapetu, který nezajišťuje ochranu před zatékáním. Montážní pěna není chráněna a proto dochází k zatékání a k degradaci v důsledku působení povětrnostních vlivů a UV záření. Plech je osazen v protispádu.

10 3.Balkony a lodžie Nedostatečný spád na okraji balkónu neumožňující správný odvod srážek Příklad protispádu na titanzinkové okapnici, kde dochází k hromadění srážek

11 3.Balkony a lodžie Příklad uvolňování lepícího tmelu a vytváření spáry u okapnice v důsledku degradace zatékající vlhkostí Korodující držáky zábradlí

12 3.Balkony a lodžie Patrný způsob oddělení lepící hmoty od anhydritového potěru Pohled do skladby podlahového souvrství, realizováno v souladu s PPS. Zjištěny rozvody instalací vedených v pískovém obsypu.

13 3.Balkony a lodžie Poškození balkonového souvrství

14 3.Balkony a lodžie  Zábradlí provedeno v rozporu s projektovou dokumentací  Pozink nahrazen železem+2x nátěr.  Změny nejsou zaznamenány Příklad koroze ocelového zábradlí

15 4. Hydroizolace v dilatace mezi objekty B1 a B2 Porušení zateplovacího systému v místě chybějící navržené dilatační mezery

16 4. Hydroizolace v dilatace mezi objekty B1 a B2 Vznik trhlin v povrchových úpravách v interiéru jednoho z bytů v blízkosti osy F

17 5.Okna v rohových sestavách  Zabudování oken je provedeno v rozporu se základními principy a technickým zadáním Příklad rosení rámů výplní otvorů v ploše Příklad rosení rámů výplní otvorů

18 5.Okna v rohových sestavách Pohled na připojovací spáru v ostění. Patrná absence tepelně izolační výplně, spára je zaplněna zdícím materiálem. Příklad chybně osazeného výplně otvoru – okno není osazeno svisle.

19 5.Okna v rohových sestavách Pohled na připojovací spáru výplní otvorů v parapetní rovině, patrná lokální absence tepelně izolační výplně, tepelně izolační schopnost je v daném místě snížena.

20 5.Okna v rohových sestavách Příklad chybě osazené sestavy okna a balkonových dveří – není osazena v rovině Chybí těsnění mezi rámem a podkladním profilem, kde může při deformaci docházet ke zvýšené infiltraci chladného vzduchu z exteriéru a tím k snížení tepelně izolačních vlastností – vzniká tepelný most.

21 6.Vzduchotechnika  Netěsnosti  Prostupující elektrorozvody  Absence svislého VZT potrubí  Netěsnosti v obezdění Pohled do svislé VZT šachty, kde zcela chybí potrubí z pozinkovaného plechu uvedené v PPS.

22 6.Vzduchotechnika Ukončení zaústění VZT potrubí z ocelového plechu do prostoru šachty Příčka tvořící obezdění VZT kanálů s netěsným povrchem

23 7.Zatékání od elektroinstalačních skříní  Důvodem je porušení hydroizolačního souvrství prostupy kabelových rozvodů Pohled na osazení elektroinstalační skříně na vnější straně objektu,těsně přiléhající k terénu.

24 7.Zatékání od elektroinstalačních skříní Stopy po zatékání pod schodištěm. Šipkou je označeno místo prostupu kabelových rozvodů. Stopy po výskytu vlhkosti ve schodišťovém prostoru, důsledek vzlínání zatečené vlhkosti v místě elektroinstalačních skříní.

25 8. Vnější schodiště  Povrchová vrstva schodišť je značně porušená a místy je beton zcela odhalen. Současný stav vede k prohlubování degradace betonové konstrukce, zejména při používání posypových solí v zimě. Příklad degradace povrchu vnějších železobetonových schodišť


Stáhnout ppt "REVITALIZACE BYTOVÉHO KOMPLEXU LAURINOVA II. U KASÁREN č.p. 1379,1380,1381,1382,1383."

Podobné prezentace


Reklamy Google