Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává."— Transkript prezentace:

1 EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE

2 Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává nebo uvolňuje (dodává).

3 Exotermické reakce uvolňuje jsou to reakce, při kterých se teplo uvolňuje Př. Hoření, dýchání, hašení vápna, ředění kyseliny sírové, …

4 Endotermické reakce dodává, spotřebovává jsou to reakce, při kterých se teplo dodává, spotřebovává Př. Fotosyntéza, výroba páleného vápna, výroba surového železa, …

5 PALIVA Píšou na novou stránku

6 Paliva jsou to látky, jejichž hoření se vzdušným kyslíkem je nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat především: - náklady na těžbu nebo výrobu musí být co nejmenší - jejich spalování musí být v praxi snadno uskutečnitelné

7 Rozdělení paliv: a) podle původu - přírodní (hnědé uhlí, zemní plyn, dřevo,...) - vyrobená (propan-butan, koks, … b) podle období vzniku - pravěká- fosilní (ropa, uhlí, zemní plyn, …) - současná (dřevo, …)

8 PLYNNÁ PALIVA jsou nejvýhodnější, protože: -nezanechávají pevný odpad -méně poškozují životní prostředí -dobře se zapalují -plynule hoří -snadno se přepravují (plynovody) Př. zemní plyn, vodík, svítiplyn, LPG (propan-butan)

9 specifická skupina paliv jsou pohonné hmoty k palivům jsou zařazovány i výbušniny zvláštní kategorii paliva tvoří jaderné palivo, které energii neuvolňuje chemicky Pokud je známé základní složení paliva, jeho dolní výhřevnost je možné určit pomocí Mendělejevova vztahu: H u = 33,913.m C + 102,995.m H - 10,885.(m O - m S ) - 2,51m H2O H u - dolní výhřevnost (kJ.kg −1 ) m C - hmotnostní podíl uhlíku v palivu (%) m H - hmotnostní podíl vodíku v palivu (%) m O - hmotnostní podíl kyslíku v palivu (%) m S - hmotnostní podíl síry v palivu (%) m H2O - hmotnostní podíl vody v palivu (%)

10 ZDROJE ENERGIE Na novou stránku

11 Neobnovitelné energetické zdroje ZdrojProblémy související s užitímVýhody Uhlípřeprava; nehody při těžbě; zábor půdy a její ničení; při spalování vznik SO 2 a CO 2 ; únik popílku s obsahem jedovatých látek, ukládání popílku značné zásoby; nenáročné skladování; možnost přímého využití Ropapřeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškození ŽP; nebezpečí vzniku požáru; při hoření vznik SO 2 a CO 2 dostupný zdroj; možnost přímého využití

12 Možno opsat z učebnice na str. 30 a 31: ZdrojProblémy související s užitímVýhody Zemní plyn nebezpečí požáru; havárie plynovodů; ; při spalování vznik některých jedovatých plynů např. SO 2 nejčistší dostupný energetický zdroj; přímé využití Jaderná energie práce s radioaktivním materiálem; ukládání radioaktivních materiálů a odpadů; riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a ŽP A1_energetika za normálního provozu velice čistý zdroj

13 Obnovitelné energetické zdroje ZdrojProblémy související s užitímVýhody Vodní tokyprotržení hráze přehrady; narušení biologické rovnováhy v krajině nevznikají škodliviny Sluneční zářenívysoké pořizovací náklady kolektorů; ohřev na malou teplotu nevznikají škodliviny Rostlinné, živočišné produkty využití půdy pro jiné než zemědělské účely Dhody Dhody nevznikají škodliviny Geotermálníohřev na malou teplotunevznikají škodl.

14 Řeší do cvičného sešitu (pokud to stihnou nebo otravují): 1. Kolik gramů páleného vápna (oxidu vápenatého) vznikne rozložením 500 g uhličitanu vápenatého? CaCO 3 → CaO + CO 2 2. Kolik g hydroxidu sodného jsme užili při neutralizaci, jestliže vzniklo 150 g síranu sodného?


Stáhnout ppt "EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává."

Podobné prezentace


Reklamy Google