Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává."— Transkript prezentace:

1 EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE

2 Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává nebo uvolňuje (dodává).

3 Exotermické reakce uvolňuje jsou to reakce, při kterých se teplo uvolňuje Př. Hoření, dýchání, hašení vápna, ředění kyseliny sírové, …

4 Endotermické reakce dodává, spotřebovává jsou to reakce, při kterých se teplo dodává, spotřebovává Př. Fotosyntéza, výroba páleného vápna, výroba surového železa, …

5 PALIVA Píšou na novou stránku

6 Paliva jsou to látky, jejichž hoření se vzdušným kyslíkem je nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat především: - náklady na těžbu nebo výrobu musí být co nejmenší - jejich spalování musí být v praxi snadno uskutečnitelné

7 Rozdělení paliv: a) podle původu - přírodní (hnědé uhlí, zemní plyn, dřevo,...) - vyrobená (propan-butan, koks, … b) podle období vzniku - pravěká- fosilní (ropa, uhlí, zemní plyn, …) - současná (dřevo, …)

8 PLYNNÁ PALIVA jsou nejvýhodnější, protože: -nezanechávají pevný odpad -méně poškozují životní prostředí -dobře se zapalují -plynule hoří -snadno se přepravují (plynovody) Př. zemní plyn, vodík, svítiplyn, LPG (propan-butan)

9 specifická skupina paliv jsou pohonné hmoty k palivům jsou zařazovány i výbušniny zvláštní kategorii paliva tvoří jaderné palivo, které energii neuvolňuje chemicky Pokud je známé základní složení paliva, jeho dolní výhřevnost je možné určit pomocí Mendělejevova vztahu: H u = 33,913.m C + 102,995.m H - 10,885.(m O - m S ) - 2,51m H2O H u - dolní výhřevnost (kJ.kg −1 ) m C - hmotnostní podíl uhlíku v palivu (%) m H - hmotnostní podíl vodíku v palivu (%) m O - hmotnostní podíl kyslíku v palivu (%) m S - hmotnostní podíl síry v palivu (%) m H2O - hmotnostní podíl vody v palivu (%)

10 ZDROJE ENERGIE Na novou stránku

11 Neobnovitelné energetické zdroje ZdrojProblémy související s užitímVýhody Uhlípřeprava; nehody při těžbě; zábor půdy a její ničení; při spalování vznik SO 2 a CO 2 ; únik popílku s obsahem jedovatých látek, ukládání popílku značné zásoby; nenáročné skladování; možnost přímého využití Ropapřeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškození ŽP; nebezpečí vzniku požáru; při hoření vznik SO 2 a CO 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa dostupný zdroj; možnost přímého využití

12 Možno opsat z učebnice na str. 30 a 31: ZdrojProblémy související s užitímVýhody Zemní plyn nebezpečí požáru; havárie plynovodů; ; při spalování vznik některých jedovatých plynů např. SO 2 nejčistší dostupný energetický zdroj; přímé využití Jaderná energie práce s radioaktivním materiálem; ukládání radioaktivních materiálů a odpadů; riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a ŽP http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3% A1_energetika za normálního provozu velice čistý zdroj

13 Obnovitelné energetické zdroje ZdrojProblémy související s užitímVýhody Vodní tokyprotržení hráze přehrady; narušení biologické rovnováhy v krajině nevznikají škodliviny Sluneční zářenívysoké pořizovací náklady kolektorů; ohřev na malou teplotu nevznikají škodliviny Rostlinné, živočišné produkty využití půdy pro jiné než zemědělské účely http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta#V.C3.B Dhody http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta#V.C3.B Dhody nevznikají škodliviny Geotermálníohřev na malou teplotunevznikají škodl.

14 Řeší do cvičného sešitu (pokud to stihnou nebo otravují): 1. Kolik gramů páleného vápna (oxidu vápenatého) vznikne rozložením 500 g uhličitanu vápenatého? CaCO 3 → CaO + CO 2 2. Kolik g hydroxidu sodného jsme užili při neutralizaci, jestliže vzniklo 150 g síranu sodného?


Stáhnout ppt "EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE. Exotermické a endotermické reakce Chemické děje se mohou dělit např. podle toho, zda se při jejich průběhu teplo spotřebovává."

Podobné prezentace


Reklamy Google