Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CH.8.A.15-20 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.15_FOSILNÍ PALIVA Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CH.8.A.15-20 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.15_FOSILNÍ PALIVA Název:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CH.8.A.15-20 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.15_FOSILNÍ PALIVA Název: Fosilní paliva Číslo operačního programu: CZ.1.07/1.4.00/21.1693 Název projektu: PRIMA ŠKOLA Vzdělávací oblast/obor: Člověk a příroda/Chemie Tematický okruh/téma: Uhlovodíky/Fosilní paliva Vytvořeno: 29. 12. 2011

2 UHLÍ Hnědá až černá hořlavá hornina. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů. Uhlí je tvořeno především z uhlíku, vody, sloučenin síry a dalších sloučenin. Se stářím roste i obsah uhlíku v uhlí. Uhlí rozdělujeme podle vývoje na několik druhů. S rostoucím obsahem uhlíku roste i kvalita uhlí. S kvalitou souvisí výhřevnost – množství tepla uvolněné jeho spalováním. Fosilními palivy označujeme nerostné suroviny, které vznikl y přeměnou odumřelých rostlin a těl bez přístupu vzduchu. Patří sem ropa, zemní plyn a uhlí.

3 ANTRACIT Nejstarší a tedy nejkvalitnější druh uhlí. Obsahuje 90-96 % uhlíku. Používá se na vytápění a k výrobě chemikálií. ČERNÉ UHLÍ (kamenné uhlí) Vzniklo z organického materiálu v období prvohor. Obsahuje až 90% uhlíku. Těžba probíhá převážně v hlubinných dolech. Používá se jako palivo v energetickém průmyslu nebo jako surovina chemického průmyslu.

4 HNĚDÉ UHLÍ Podstatně mladší druh uhlí. Obsahuje méně než 73% uhlíku. Těží se především v povrchových dolech. Používá se jako palivo v domácnostech nebo v tepelných elektrárnách. Vzhledem k velkému obsahu sloučenin síry vzniká při spalování oxid siřičitý SO 2. Jaký vliv má vznik SO 2 na životní prostředí? Patří uhlí mezi obnovitelné zdroje?

5 Bezbarvá směs plynných látek. Obsahuje až 95% methanu. Běžně je bez zápachu, při distribuci se přidávají zapáchající látky pro jeho identifikaci. Většinou se nachází v přítomnosti ropy nebo uhlí. Má téměř dvojnásobnou výhřevnost než černé uhlí. Stlačený zemní plyn CNG se používá jako palivo pro pohon motorových vozidel. ZEMNÍ PLYN

6 Metodický postup Prezentace slouží k výkladu nové látky. Zavedeme pojem fosilní paliva a vyjmenujeme jejich zástupce. Vysvětlíme pojem výhřevnost. Uvedeme vlastnosti, složení a použití jednotlivých druhů uhlí. Charakterizujeme vlastnosti a použití zemního plynu. Žáci jsou schopni objasnit negativní vliv užívání fosilních paliv na životní prostředí.

7 Použité zdroje Kliparty Office [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z www: http://office.microsoft.com/cs-cz/ Uvedené zdroje [cit. 2011-12-29]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Lmbuga, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Antracita_GDFL 001.JPG


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CH.8.A.15-20 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr. Tereza Hrabkovská Název materiálu: VY_32_INOVACE_CH.8.A.15_FOSILNÍ PALIVA Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google