Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZÁCNÉ DARY ZEMĚ – ROPA, UHLÍ, ZEMNÍ PLYN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZÁCNÉ DARY ZEMĚ – ROPA, UHLÍ, ZEMNÍ PLYN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 VZÁCNÉ DARY ZEMĚ – ROPA, UHLÍ, ZEMNÍ PLYN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Naše společnost spotřebuje za jeden rok tolik fosilních paliv, kolik se jich vytvářelo asi jeden milión let. Víš, co jsou to fosilní paliva? Přemýšlej! Fosilní znamená předvěký.

3 FOSILNÍ PALIVA Fosilní paliva jsou nerostné suroviny. Vznikaly z fosilií, tedy odumřelých těl živočichů a rostlin z doby prvohor až třetihor. Obsahují velké množství uhlíku, jehož sloučeniny se díky podmínkám bez přístupu kyslíku nemohly kompletně rozložit. Řadí se sem především ropa, uhlí a zemní plyn. Fosilní paliva se ve velké míře začaly využívat v době průmyslové revoluce, kdy dřevo již nestačilo náročným požadavkům na výhřevnost potřebnou v tehdejším průmyslu.

4 FOSILNÍ PALIVA Základní nevýhodou fosilních paliv je jejich nenávratnost. Pokud je jednou vytěžíme, není reálné čekat, že se nám vytvoří znovu. Pamatuješ si, jak dlouho se fosilní paliva tvořila? Asi milión let. Navíc jejich neodpovědné používání mění životní podmínky na Zemi. Věděl bys jak?

5 FOSILNÍ PALIVA V současnosti se snažíme od užívání fosilních paliv ustupovat a nahrazovat je zdroji obnovitelnými. Jedná se o energii větrnou, sluneční a vodní. Jejich výhodou je obnovitelnost, která u ropy, uhlí a plynu chybí. Naopak výhodou fosilních paliv je více energie za méně času než u obnovitelných zdrojů. A v tom jsou fosilní paliva ekonomicky výhodnější.

6 UHLÍ Uhlí je hořlavá hornina, která vznikla zuhelnatěním převážně suchozemských rostlin. Je to směs látek, která obsahuje uhlík, vodík, kyslík, dusík a síru. Druhy uhlí: černéhnědé

7 HNĚDÉ UHLÍ Hnědé uhlí je geologicky mladší než uhlí černé. Je také méně kvalitní. Těží se v povrchových dolech, protože nebývá uloženo hluboko. Podle kvality rozlišujeme i různé druhy hnědého uhlí – např. lignit. Hnědé uhlí se nejvíce těží v Evropě, kde je důležitou energetickou surovinou.

8 HNĚDÉ UHLÍ – povrchový lom

9 ČERNÉ UHLÍ Černé uhlí je hořlavá hmota, která se využívá především jako palivo pro získávání tepla a energie. Vzniklo z organických materiálů v prvohorách a v druhohorách. Zásoby černého uhlí jsou největší v USA, Indii, Číně, Rusku, jižní Africe a v Austrálii. Černé uhlí má vyšší výhřevnost než uhlí hnědé.

10 ČERNÉ UHLÍ – hlubinný důl

11 ROPA Ropa byla známa již od středověku. Zpracovávala se na stavební pojivo, zdroj světla a farmaceutické produkty. Ve větším měřítku se postupně začala používat v Americe v průběhu 19. století. V současnosti se formou destilace zpracovává na různé frakce – petrolej, nafta, benzín, mazut atd. Ropa se v průběhu 20. století stala hlavním energetickým zdrojem.

12 ROPA Ropa je přírodní hořlavá kapalina, která je tvořena směsí plynných, těkavých a rozpustných tuhých uhlovodíků. Je téměř černá, zeleně fluoreskující. Zapálená ropa hoří čadivým plamenem. Nejvýznamnější naleziště jsou v Rusku, Saúdské Arábii, USA, Mexiku, Číně, Velké Británii, Iráku, Kuvajtu, Libyi, Norsku, Kanadě, Egyptě a Rumunsku. V ČR se ropa těží na jižní Moravě.

13 ROPA – těžba Těžba ropy probíhá na souši i pod hladinou oceánů. Z počátku se těžila ze studní ručně pomocí věder. Studně byly hluboké a práce v nich nebezpečná. Od poloviny 19. století se začaly vrtat sondy a od 20. století se těží pomocí ropných vrtů. Ropa se vytláčí samočinně nebo pumpami.

14 ZEMNÍ PLYN Zemní plyn často doprovází podzemní ložiska předchozích dvou fosilních paliv, především ropy. Zemní plyn je bezbarvá směs nejjednodušších uhlovodíků a dalších plynů. Zemní plyn, jehož hlavní složkou je metan a etan, je ekologicky nejpřijatelnější fosilní palivo a mimořádně významná chemická surovina. Těží se hlavně v USA, Rusku, Nizozemsku, Kanadě a Velké Británii.

15 ZEMNÍ PLYN Podobně jako ropu je nutné zemní plyn do ČR dovážet. Do ČR se dováží plyn z Ruska tranzitním plynovodem Tranzit. Další množství zemního plynu se dováží přes Německo z Norska. Část plynu přecházejícího přes ČR jde do Německa a Francie. Celá Evropa je protkána poměrně hustou sítí plynovodů, které jsou zásobovány z východu (Rusko), z jihu a ze severu.

16 PAMATUJ Uhlí, ropa a zemní plyn vznikly z pozůstatků dávno zemřelých živočichů a rostlin. Říkáme jim fosilní paliva. Při spalování uvolňují teplo a energii. Fosilní paliva jsou neobnovitelné zdroje energie. Bez nich by se lidstvo nedostalo na takovou úroveň, jakou má dnes. Jejich používáním však nemůžeme zabránit znečišťování životního prostředí.

17 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

18 ZNEČIŠTĚNÍ VODY – ropná havárie

19 BRÁNA DO PEKEL – Turkmenistán Brána do pekla je kráter na území Turkmenistánu uprostřed pouště, ve kterém od roku 1971 hoří unikající zemní plyn. Při vrtání sondy byl proražen strop jeskyně se zemním plynem. Z důvodů bezpečnosti, aby se plyn nešířil do okolí, byl plyn zapálen. Původní představa geologů byla, že ložisko zemního plynu brzy vyhoří, což se ale nestalo, takže plyn stále uniká a hoří. SPOČÍTEJ, JAK DLOUHO JIŽ KRÁTER HOŘÍ!

20 Použité zdroje: SaupreißSaupreiß [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DBM_Deutsches_Bergbau- Museum_Bochum,_Lignit_Westerwald.JPG StahlkocherStahlkocher [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinkohle_aus_dem_Bergbau.jpg?uselang=cs SandwortSandwort [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lom_Jiri_(05).jpg?uselang=cs HadonosHadonos [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohinoor_2005.JPG?uselang=cs HadonosHadonos [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkru%C5%A1nohorsk%C3%A9_muzeum_-_Julius_III_065.JPG?uselang=cs RomanM82RomanM82 [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bo%C5%A1ovice_- _ropn%C3%BD_vrt_MND.jpg?uselang=cs Tormod SandtorvTormod Sandtorv [cit. 2015-5-18 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darvasa_gas_crater_panorama_crop.jpg?uselang=cs Woodson, LeRoy [cit. 2015-5-20 ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Smoke#/media/File:CHIMNEYS_OF_U.S._STEEL_PLANT_EMIT_SMOKE_24_HOURS_A_DAY_-_NARA_-_545435.jpg Rain, Belinda [cit. 2015-5-20 ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Smoke#/media/File:SUNSET_AND_SMOKE_-_NARA_-_544688.jpg Bruce McAllister, [cit. 2015-5-20 ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Smoke#/media/File:PART_OF_THE_U.S._STEEL_OPERATION_AT_SUNRISE_-_NARA_-_544736.jpg US Gov NOAA [cit. 2015-5-20 ]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Oil_spill#/media/File:Oil-spill.jpg This file is lacking author information. [cit. 2015-5-20 ]. Dostupné pod licencí Creatiave Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/Exxon_Valdez#/media/File:EVOSWEB_013_oiled_bird3.jpg [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-29701.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-13859.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-gas-flame-logo.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-24110.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-13859.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-9245.html [cit. 2015-5-18]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-water-pollution.html


Stáhnout ppt "VZÁCNÉ DARY ZEMĚ – ROPA, UHLÍ, ZEMNÍ PLYN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jarmila Hájková Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google