Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státy na severu Evropy Norsko, Švédsko, Finsko Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státy na severu Evropy Norsko, Švédsko, Finsko Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Státy na severu Evropy Norsko, Švédsko, Finsko Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Úkol 1 Následující pojmy se vztahují k Norsku, Švédsku či Finsku. Pokuste se je vysvětlit a přiřadit ke správné zemi. Galdhøpiggen Gotland Svalbard Vänern Nynorsk Nordkinn Sognefjord Olof Palme nejvyšší vrchol Norska největší švédský ostrov neboli Špicberky, souostroví, součást Norska největší švédské jezero, třetí největší v Evropě jeden ze dvou norských jazyků nejsevernější bod pevninské Evropy v Norsku nejdelší norský fjord švédský politik zavražděný v roce 1986 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 1Obr. 2 Obr. 4 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 6

3 Úkol 2 Následující vlajky a znaky jsou symboly Norska, Švédska a Finska. Přiřaďte je k jednotlivým zemím. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. ŠvédskoNorsko Finsko Obr. 7Obr. 8Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11Obr. 12

4 Vymezení regionu Norsko, Švédsko a Finsko patří mezi tzv. Severské státy do této skupiny se obvykle dále řadí Dánsko či Island pro tyto státy se také užívá označení „skandinávské “, protože leží na Skandinávském poloostrově (i když z Finska pouze jeho severní část) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 13

5 Základní údaje Úkol 3: Pokuste se správně doplnit tabulku údaji z pravého sloupce: 22,6 obyv./km 2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 385 364 km 2 5 219 732 obyv. konstituční monarchie 338 146 km 2 449 964 km 2 9 302 133 obyv. 4 842 700 obyv. republika konstituční monarchie svenska Carl XVI. Gustaf Tarja Halonen Harald V. nynorsk suomi 12,5 obyv./km 2 15 obyv./km 2 bokmål (norština) (švédština)(finština)

6 P ř írodní podmínky – geologie oblast z geologického hlediska velmi stará podle stáří a odlišného vývoje dělíme na Baltský štít a Skandy (Skandinávské pohoří) hranice prochází přibližně podél norsko-švédské hranice Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 14: Skandinávské pohoří

7 Baltský štít horniny prahorního a starohorního stáří díky dlouhodobé převaze exogenních činitelů dosahuje malých nadmořských výšek tvořen přeměněnými horninami a podpovrchovými vulkanity povrch modelován pevninským ledovcem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 15: Baltský štít ve finském národním parku Ropovesi

8 Skandy staré pohoří protažené ve směru JZ – SV, vzniklé během kaledonského vrásnění v průběhu prvohor během druhohor zarovnání povrchu, který byl teprve ve třetihorách rozlámán a vyzdvižen do různých nadmořských výšek (vlivem alpínského vrásnění) na Z vysoké zlomy spadající přímo do moře, četné fjordy; na V stupňovitě klesá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 16: Ledovec Jostedalsbreen v norské části Skandinávského pohoří

9 Úkol 4 V následující tabulce jsou údaje o průměrných teplotách a srážkách ve vybraných městech. Najděte tato města v atlase a pokuste se na základě jejich polohy vysvětlit rozdíly v naměřených hodnotách. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Klima především na pobřeží Norska oceánské klima výrazně ovlivněné Norským proudem relativně vysoké průměrné teploty zimních měsíců a vysoké průměrné srážky klima Skandinávského pohoří je ovlivněno nadmořskou výškou ve Švédsku a Finsku méně srážek (srážkový stín Skandinávského pohoří); klima se znaky kontinentality Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 17: Typický letní den v Bergenu – zatažená obloha a déšť

11 Historické souvislosti dávné osídlení už v 9. tisíciletí př. n. l. (nástěnné malby) dějiny Norska, Švédska a Finska jsou úzce propojené v 8. – 11. století podnikali z území Skandinávie loupeživé výpravy do Evropy švédští (Varjagové) a norští Vikingové v 10. století výpravy až k břehům Severní Ameriky na konci 13. století sjednocení Norska a Švédska v Kalmarské unii v 17. století Švédsko evropskou velmocí Norsko dlouho součástí Dánska Finsko součástí Švédska a později Ruska Obr. 18: Tradiční loď Vikingů Obr. 19: Kalmarská unie na začátku 16. století Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 Obyvatelstvo – hustota zalidn ě ní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. následující tabulka ukazuje, že Norsko, Švédsko a Finsko patří mezi relativně velké státy světa, ale hustota zalidnění těchto zemí patří naopak k těm nejnižším (čísla udávají pořadí mezi státy světa) je to dáno především nepříznivými klimatickými podmínkami na velké části území těchto států Obr. 20: Hustota zalidnění v Evropě nejvíce lidí žije na jihu, naopak v okolí polárního kruhu velmi nízká koncentrace obyvatel

13 Obyvatelstvo – národnostní slo ž ení Švédsko není národnostně příliš jednotné; více než 18 % obyvatel má zahraniční původ ve Finsku početná skupina švédskojazyčných Finů Norsko národnostně jednotnější (přes 95 % Norů) největší podíly tvoří obyvatelé původem z ostatních severských zemí díky štědrému sociálnímu systému přitažlivé podmínky pro imigranty ze všech částí světa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 21: Země původu imigrantů první generace na území Norska v roce 2007

14 Obyvatelstvo – národnostní slo ž ení Obr. 22: Osoby žijící ve Finsku podle země původu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Jazyková a nábo ž enská struktura norština a švédština patří do severní větve germánských jazyků norština používá dvě rovnoprávné formy – nynorsk a bokmål finština patří mezi jazyky ugrofinské hlavním náboženstvím je luteránství především ve Švédsku je také poměrně vysoký podíl islámu (imigranti) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 23: Martin Luther

16 Obyvatelstvo – m ě sta Úkol 5: Pokuste se k následujícím popisům přiřadit správné město: 1)Hlavní město Švédska: 2)Hlavní město Finska: 3)Hlavní město Norska: 4)Švédské město, ve kterém byla v roce 1477 založena první univerzita v severských zemích: 5)Švédské město známé těžbou kvalitní železné rudy: 6)Norské město na pobřeží Norského moře, jehož nejstarší čtvrť tvořená 58 dřevěnými domy je zapsána na seznamu památek UNESCO: 7)Norské dějiště olympiády v roce 1994: 8)Švédské univerzitní město, počtem obyvatel druhé největší v zemi, ležící na pobřeží průlivu Kattegat: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Obr. 24: StockholmObr. 25: Helsinky Obr. 26: Oslo Obr. 28: Kiruna Obr. 27: Uppsala Obr. 29: Bergen Obr. 30: LillehammerObr. 31: Göteborg

17 Obyvatelstvo – osobnosti Úkol 6: V Norsku, Švédsku i Finsku se narodilo mnoho významných osobností. Pokuste se následující jména přiřadit ke správnému státu a určit obor jejich činnosti. 1)Mika Häkkinen: 2)Astrid Lindgrenová: 3)Greta Garbo: 4)Roald Amundsen: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. švédská spisovatelka, známá především jako autorka knih pro děti (Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá punčocha a další) Obr. 34Obr. 33 Obr. 35 Obr. 32 finský automobilový závodník, mistr světa Formule 1 z let 1998 a 1999 hollywoodská herečka švédského původu první poloviny 20. století norský polární badatel, první muž na jižním pólu

18 Pokra č ování úkolu 6 1)Henrik Ibsen: 2)Anders Celsius: 3)Alfred Nobel: 4)Mika Waltari: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. švédský astronom a fyzik 18. století, autor Celsiovy stupnice Obr. 38Obr. 37 Obr. 39 Obr. 36 norský dramatik a básník, představitel realistického dramatu (Peer Gynt, Nora a další) švédský chemik, vynálezce dynamitu finský spisovatel, známý především historickými romány (Egypťan Sinuhet, Pád Cařihradu a další)

19 Hospodá ř ství Norsko, Švédsko i Finsko patří mezi vyspělé státy světa Švédsko a Finsko jsou od roku 1995 členy EU, zatímco Norové členství v referendu odmítli společným znakem je malý vnitřní trh a otevřenost ekonomik čitelné podnikatelské prostředí, nízká míra korupce; podle každoročně zveřejňovaného žebříčku Transparency International patří Švédsku, Finsku a Norsku čtvrtá, šestá a jedenáctá pozice na světě Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

20 Ukazatele vysp ě losti stát ů Beneluxu HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky pro lepší možnosti srovnání se často udává v přepočtu na jednoho obyvatele HDP podle parity kupní síly bere navíc v úvahu ceny, za které si obyvatelé jednotlivých zemí mohou nakoupit odpovídající zboží Index lidského rozvoje bere vedle výkonnosti ekonomiky v úvahu také další ukazatele (vzdělání, střední délka života atd.) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

21 Pr ů mysl – Úkol 7: dopl ň te tabulku telekomunikace petrochemie, energetika SWE NOR výtahy, eskalátoryFIN zahradnické vybaveníSWE výroba automobilůSWE pojišťovnaFIN nákladní automobily, autobusy SWE stavebnictvíSWE elektrospotřebičeSWE telekomunikace FIN výroba nábytku pojišťovna, bankovnictvíSWE NL/SWE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

22 Tradi č ní odv ě tví Švédsko: informační technologie a telekomunikace (Ericsson) strojírenství (Volvo, Scania, Husqvarna…) výroba železa a oceli ( Luleå ) dřevozpracující průmysl Norsko: petrochemie (ropa a zemní plyn v Severním moři) hutnictví (výroba hliníku, dostatek vodní energie) Finsko: telekomunikace (výrobce mobilních telefonů Nokia) Obr. 40 Obr. 41 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

23 Zem ě d ě lství – spole č né znaky nepříznivé podmínky, především v horách a na severu málo kvalitních půd krátké vegetační období koncentrace rostlinné výroby na jihu pěstování ječmene, pšenice, ovsa, brambor, žita na zbylých plochách převažuje živočišná výroba malý podíl zemědělsky využívané plochy (např. Norsko využívá necelá 3 % rozlohy země, Švédsko 8 %) rozsáhlý rybolov (v Norsku pokračuje problematický lov velryb a tuleňů) rozsáhlé lesní hospodářství Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

24 Cestovní ruch – Úkol 8: vysv ě tli pojmy Alta: Visby: Suomenlinna: Birka: město na severu Norska, slavné díky nástěnným malbám starým až 6,5 tis. let (památka UNESCO) švédské město na ostrově Gotland, zachovalý středověký charakter (památka UNESCO) finská obranná pevnost na předměstí Helsinek (památka UNESCO) významné obchodní středisko z doby Vikingů ležící na ostrově uprostřed jezera Mälaren (dnes památka UNESCO) Obr. 45 Obr. 44 Obr. 43 Obr. 42 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

25 Záv ě re č né cvi č ení – Úkol 9 K následujícím tvrzením se pokuste přiřadit správnou zemi: a) V této zemi se nachází nejsevernější bod Evropské pevniny. b) Tato země je státním zřízením republikou. c) Spisovný jazyk této země má dvě oficiální podoby. Jedna z nich se nazývá bokmål. d) V této byla roku 1477 založena první univerzita v severských zemích. e) V této zemi sídlí výrobce nákladních automobilů Scania. f)V této zemi se narodila hollywoodská hvězda Greta Garbo. g)V této zemi si můžeme prohlédnout prastaré skalní malby v Altě. Řešení: a) Norsko b) Finsko c) Norsko d) Švédsko e) Švédsko f) Švédsko g) Norsko Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

26 Zdroje 1. Vymezení Skandinávie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1viehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1vie 2. Vymezení severských států: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A9_st%C3%A1tyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A9_st%C3%A1ty 3. Geologické informace: http://www.zemepis.com/fgskand.phphttp://www.zemepis.com/fgskand.php 4. Informace o klimatu (Bergen): http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Norway#Climatehttp://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Norway#Climate 5. Informace o klimatu (Kiruna): http://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna#Climatehttp://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna#Climate 6. Informace o klimatu (Helsinki): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Helsinki_(Ilmala)-Finnland-metrisch-deutsch.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimadiagramm-Helsinki_(Ilmala)-Finnland-metrisch-deutsch.png 7. Pořadí států podle počtu obyvatel: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_populationhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population 8. Pořadí států podle hustoty zalidnění: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_densityhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_density 9. Pořadí států podle rozlohy: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_areahttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area 10. Informace o obyvatelstvu: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko#Obyvatelstvohttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko#Obyvatelstvo 11. http://www.businessinfo.cz/cz/sti/norsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000790/#sec5 http://www.businessinfo.cz/cz/sti/norsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000790/#sec5 12. http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svedsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000810/ http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svedsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000810/ 13. http://www.businessinfo.cz/cz/sti/finsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000417/ http://www.businessinfo.cz/cz/sti/finsko-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000417/ 14. Založení univerzity v Uppsala: http://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala http://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala 15. Index korupce Transparency International: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/17/corruption-index-transparency- internationalhttp://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/17/corruption-index-transparency- international 16. Hodnoty HDP: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) 17. Hodnoty HDP/obyv. podle parity kupní síly: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capitahttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 18. Index lidského rozvoje: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Indexhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index 19. Informace o firmách: http://www.forbes.com/2009/04/08/worlds-largest-companies-business-global-09-global_land.htmlhttp://www.forbes.com/2009/04/08/worlds-largest-companies-business-global-09-global_land.html 20. Hospodářské charakteristiky států: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/norsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000790/http://www.businessinfo.cz/cz/sti/norsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000790/ 21. http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svedsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000810/ http://www.businessinfo.cz/cz/sti/svedsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000810/ 22. http://www.businessinfo.cz/cz/sti/finsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000417/ http://www.businessinfo.cz/cz/sti/finsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000417/ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

27 Zdroje obrázk ů Uveřejněné odkazy [cit. 2010-15-07]. Dostupné pod licencí Public domain na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org Obr. 1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galdhopiggen_2004.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galdhopiggen_2004.jpg Obr. 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotland_Landsat2000.jpeghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotland_Landsat2000.jpeg Obr. 3: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mika_Waltari.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mika_Waltari.jpg Obr. 7: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Sweden.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Sweden.svg Obr. 8: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Norway.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Norway.svg Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Finland.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Finland.svg Obr. 12: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_Finland.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_Finland.svg Obr. 13: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NordicPassportUnion.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NordicPassportUnion.png Obr. 23: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luther46c.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Luther46c.jpg Obr. 33: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astrid_Lindgren_1924.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astrid_Lindgren_1924.jpg Obr. 34: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Garbo_Lenox_Publicity.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Garbo_Lenox_Publicity.jpg Obr. 35: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Roald_Amundsen_LOC_07622u.jpg&filetimestamp=20061215004005http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Roald_Amundsen_LOC_07622u.jpg&filetimestamp=20061215004005 Obr. 36: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ibsen-by-Bergen.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Ibsen-by-Bergen.jpg Obr. 37: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anders-Celsius-Head.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anders-Celsius-Head.jpg Obr. 38: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AlfredNobel_adjusted.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AlfredNobel_adjusted.jpg Obr. 39: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mika_Waltari.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mika_Waltari.jpg Obr. 43: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Visby_13-.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Visby_13-.JPG Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

28 Zdroje obrázk ů Uveřejněné odkazy [cit. 2010-15-07]. Dostupné pod licencí Creative Common na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org Obr. 4: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kinnarodden1000.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Kinnarodden1000.jpg Obr. 5: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sognefjord,_Norway.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Sognefjord,_Norway.jpg Obr. 6: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olof_Palme_statsminister,_tidigt_70-tal.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olof_Palme_statsminister,_tidigt_70-tal.jpg Obr. 10: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Sweden.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Sweden.svg Obr. 11: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Norway_(1924).svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Norway_(1924).svg Obr. 14: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jotun600.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jotun600.jpg Obr. 15: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Repoveden_Kansallispuisto_Kesayonauringossa.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Repoveden_Kansallispuisto_Kesayonauringossa.jpg Obr 16: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Briksdalsbreen.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Briksdalsbreen.JPG Obr. 17: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bergen_Norway_rainy_day.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bergen_Norway_rainy_day.jpg Obr. 18: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gokstad-ship-model.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gokstad-ship-model.jpg Obr. 19: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalmar_Union_ca._1500.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalmar_Union_ca._1500.svg Obr. 20: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_population_density_(cropped).pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_population_density_(cropped).png Obr. 21: http://en.wikipedia.org/wiki/File:COB_data_Norway.PNGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:COB_data_Norway.PNG Obr. 22: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Finland_residency_by_country_of_birth_2006.PNGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Finland_residency_by_country_of_birth_2006.PNG Obr. 24: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamla_Stan_swe.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamla_Stan_swe.jpg Obr. 25: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Suurkirkko_Helsinki_maaliskuu_2002_IMG_0629.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Suurkirkko_Helsinki_maaliskuu_2002_IMG_0629.JPG Obr. 26: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stortinget,_Norway.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Stortinget,_Norway.jpg Obr. 27: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Helga_Trefaldighets_kyrka_ext2.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Helga_Trefaldighets_kyrka_ext2.jpg Obr. 28: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kiruna_city_hall.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Kiruna_city_hall.jpg Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

29 Zdroje obrázk ů Uveřejněné odkazy [cit. 2010-15-07]. Dostupné pod licencí Creative Common na http://www.wikipedia.org.http://www.wikipedia.org Obr. 29: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bryggen,_Bergen3.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bryggen,_Bergen3.JPG Obr. 30: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lillehammer_Ski_Jump.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Lillehammer_Ski_Jump.jpg Obr. 31: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lilla_Bommen_in_Gothenburg.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Lilla_Bommen_in_Gothenburg.jpg Obr. 32: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mika_Hakkinen_2006_Goodwood.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Mika_Hakkinen_2006_Goodwood.jpg Obr. 40: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volvo_FL_1.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Volvo_FL_1.jpg Obr. 41: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nokia_5800_XpressMusic_Browser.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nokia_5800_XpressMusic_Browser.jpg Obr. 42: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altarockcarvings2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altarockcarvings2.jpg Obr. 44: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Suomenlinna.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Suomenlinna.jpg Obr. 45: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birka_hus_2008a.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Birka_hus_2008a.JPG Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Státy na severu Evropy Norsko, Švédsko, Finsko Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google