Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference VŠE "Rozvoj a inovace finančních produktů: Změna modelu fungování finančního trhu" Změna distribučních modelů na pojistném trhu: vybrané otázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference VŠE "Rozvoj a inovace finančních produktů: Změna modelu fungování finančního trhu" Změna distribučních modelů na pojistném trhu: vybrané otázky."— Transkript prezentace:

1 Konference VŠE "Rozvoj a inovace finančních produktů: Změna modelu fungování finančního trhu" Změna distribučních modelů na pojistném trhu: vybrané otázky z pohledu ČNB Aleš Smutný, ČNB 10. 2. 2016

2 Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB Obecný rámec pro distribuci je stabilní Odpovědnost pojišťoven za vlastní distribuci min. ve standardu „ pokud [zprostředkovatele] tato [pojišťovna] nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí [pojišťovna] za splnění jeho povinnosti k náhradě škody“ (§ 2914 OZ), ale typicky „ Kdo při své činnosti použije zmocněnce … nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám “ (§ 2914 nebo § 1935 OZ) Režim vyčlenění podle zákona o pojišťovnictví vyčlenění distribuce je zpravidla vyčleněním významného charakteru = mj. informování ČNB bez zbytečného odkladu (§ 40/6/c ZPOJ) … toto je z hlediska ČNB klíčové 2

3 Nově navíc větší důraz na tvorbu a správu produktů ESAs JC 2013: ESAs JC 2013 „the manufacturer should identify the target market of the product; analyse its characteristics; and ensure that the product meets the identified objectives and interests of that target market.“ „ The manufacturer should select distribution channels that are appropriate for the target market and disclose clear, accurate and up-to-date information to distributors. “ Konzultace EIOPA on the proposal for preparatory Guidelines on product oversight & governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors (do 31. 1. 2016) Konzultace EIOPA on the proposal for preparatory Guidelines on product oversight & governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors … identifying the relevant distribution channels taking into account the characteristics of the target market and of the product; and … verifying that distribution channels act in compliance with the manufacturer’s product oversight and governance arrangements.“ 3 Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

4 „ verifying that distribution channels act in compliance… “ už dnes v úředním sdělení ČNB k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovny (21. 1. 2014) k § 6 ZPOJ21. 1. 2014 pro interní i externí distribuci, mj. kontrola před uzavřením smlouvy s distributorem Mj. kontrola způsobu náboru budoucích zprostředkovatelů, provizního systém, vč. vratek, kontrolní systém zprostředkovatele, vlastnické struktury a vazby… kontrola v průběhu trvání smluvního vztahu Mj. „ Pravidelné a jednorázové kontroly externích distribučních kanálů … přednostně u subjektů, kde existuje na základě objektivních hledisek (stížnosti, zpětná vazba od klientů, vysoká stornovost, ale i vysoké objemy prodeje apod.) vyšší riziko možné nezákonné, neetické či nekvalitní činnosti …“ - kontrolní telefonáty, skryté kontroly, kontrola klientských složek, „hospitace“ výstupy nutno archivovat a kvalitu kontroly vyhodnocovat 4 Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

5 Kontrola by se měla týkat i obchodních modelů (nejen obchodních aspektů jako je řádné vyvěšení marketingových materiálů či profesionální odění) Tedy i nastavení provizí v systému zprostředkovatele A tedy i nastavení algoritmů v případě automatizovaných doporučení 5 Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

6 K možným změnám… ESAs JC Discussion Paper on automation in financial advice – do března 2016Discussion Paper jen mapování zatím (?) bez návrhu opatření Regulatorní rámec považujeme za nadále dostatečný. 6 Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

7 7 zejm. na kapitálovém trhu, zejm. v USA a UK specializované společnosti (USA: Wealthfront, Betterment, UK: Fiver a Day, Money on Toast, Wealth Horizon,…), ale nověji i velké investiční společností a OCP (Vanguard, Charles Schwab, Fidelity,…)WealthfrontBettermentFiver a DayMoney on ToastWealth Horizon „automatizované nástroje v roce 2020 dosáhnou objemu 489 mld. USD AUM ze současných 18,7 mld. USD“ (Cerulli Forecasts listopad 2015)Cerulli Forecasts Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

8 8 mj. důsledek zákazu provizí v některých zemích obecně nejsou u závislého zprostředkování provize zakázány (v EU ani v ČR, v UK nebo NL ovšem ano) ale rozsah omezení u závislého poradenství v MiFID 2/IDD dosud není jasný podle čl. 29 IDD EK vydá předpis, kterým upřesní kritéria pro posouzení a) zda pobídky … obdržené zprostředkovatelem … mají škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi; b) zda zprostředkovatelé … získávající stimuly dodržují povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu zákazníka. MiFID 2 a „zlepšení kvality služby“ Změna distribučních modelů: vybrané otázky z pohledu ČNB

9 Děkuji za pozornost www.cnb.cz Aleš Smutný vedoucí právního referátu odbor regulace finančního trhu ales.smutny@cnb.cz


Stáhnout ppt "Konference VŠE "Rozvoj a inovace finančních produktů: Změna modelu fungování finančního trhu" Změna distribučních modelů na pojistném trhu: vybrané otázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google