Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© British Association for Adoption & Fostering 2006 Should you wish to reproduce or adapt or exhibit in public this material, please get in touch with.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© British Association for Adoption & Fostering 2006 Should you wish to reproduce or adapt or exhibit in public this material, please get in touch with."— Transkript prezentace:

1 © British Association for Adoption & Fostering 2006 Should you wish to reproduce or adapt or exhibit in public this material, please get in touch with the Marketing & Communications Department, BAAF, Saffron House 6-10 Kirby Street London EC1N 8TS. Email mail@baaf.org.uk Charity registration 275689 A Presentation from BAAF © British Agencies for Adoption and Fostering 2001 Systém pěstounské péče ve Velké Británii – historické souvislosti a současné trendy včetně různých druhů pěstounské péče, náboru a podpory pěstounů Mezinárodní konference, „Veletrh osvědčených postupů“ Praha, 7. prosince 2012 Chris Christophides Odborný školitel BAAF jižní Anglie www.baaf.org.uk chris.christophides@baaf.org.uk www.baaf.org.ukchris.christophides@baaf.org.uk

2 Anglie (31. března 2012) 67 050 dětí v péči místních úřadů 50 752 dětí zařazeno do pěstounské péče 47 420 (93 %) v trvalé pěstounské péči a 3 332 (7 %) v úlevné neboli respitní pěstounské péči 67 340 oficiálně uznaných pěstounských rodin (místní úřady a nezávislé agentury pěstounské péče) Síť pěstounské péče http://www.fostering.net/about-fostering/statistics-looked- after-children 2011/12 Sinclair and Wilson (2009), kap.7 v The Child Placement Handbook (BAAF) Ofsted, ‘Official Statistics Release’, 2011/12, www.ofsted.gov.uk

3 Hlavní legislativa (Anglie a Wales) Zákon o dítěti 1989 ( Children Act ) Zákon o dítěti 2004 (Na každém dítěti záleží) ( Every Child Matters ) Zákon o dětech a mladistvých 2008 (programy péče) ( Children & Young Persons Act ) Nařízení o pěstounských službách 2011 (minimální státní normy) © British Association for Adoption & Fostering 2006

4 Proč se o děti staráme a jak dlouho u nás zůstávají? Téměř dvě třetiny dětí v našem systému jsou v pěstounské péči proto, že jsou vážně ohroženy citovým, fyzickým nebo sexuálním zneužíváním nebo zanedbáváním. Mnoho dětí, které se stanou součástí našeho systému péče, se brzy navrací domů – téměř polovina z nich odchází během jednoho roku od přijetí a obvykle jdou domů. Sinclair et al ( 2007), Fostering Network http://www.fostering.net/about- fostering/statistics-looked-after-children 2010 Sinclair and Wilson (2009),kap. 7 v The Child Placement Handbook (BAAF) © British Association for Adoption & Fostering 2006

5 Druhy pěstounské péče krátkodobá: nouzová, hodnotící, pro delikventy, tzv. poskytnutí střechy nad hlavou sdílená: pravidelná, tzv. úlevná střední/střednědobá (konkrétně zaměřená): terapie, přechodné umístění, příprava na podporované bydlení, nezávislý život či osvojení dlouhodobá: výchova péče přátel či rodiny péče pro rodiče s dítětem terapeutická

6 Postupná profesionalizace pěstounské péče Od pěstounů se již standardně neočekává, že budou děti vychovávat „jako své vlastní“ – tím vzrostla očekávání sociálních pracovníků i snahy ze strany pěstounů. Pěstouni se obecně považují za významné partnery zapojené do společného úsilí profesionálních pracovníků. Vykonávají náročnou profesní úlohu, což má vliv na výši odměny, odbornou přípravu i společenské postavení. Vztah vzájemné podpory mezi sociálními pracovníky a pěstouny založený na uznání, konzultacích a odborné přípravě je pro zajištění účinné a stabilní služby zásadní.. Kate Wilson, Adoption and Fostering 2006, Triseliotis et al 2000; Farmer 2004

7 Pěstounství – dříve dobrovolná práce, nyní náročné povolání Původně bylo pěstounství převážně dobrovolnou prací, rychle se z něj však stává regulérní povolání. Pěstouni si musejí osvojit širokou škálu dovedností, aby mohli pracovat s dětmi, které na samém počátku svého života zažily trauma nebo vykazují problémové chování. Pěstounství představuje jedinečné propojení rodinného a pracovního života – zapojena je celá rodina pěstouna, avšak pěstoun musí také spolupracovat s týmem odborníků z různých oblastí. Fostering Network, květen 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

8 Měnící se pohled na pěstounskou péči Náročná péče o děti – potřeby týkající se chování, tělesného i duševního zdraví Rozmanité okolnosti a etnický původ, např. děti bez doprovodu dospělé osoby, které žádají o azyl. Specializované úkoly, např. tzv. intenzivní terapie Rozmanité organizační struktury, např. prostřednictví nezávislých agentur pěstounské péče Více možností, např. péče příbuzných, speciální opatrovnictví Větší povědomí o mezinárodních rozdílech/modelech, např. sociální pedagogika, programy Fostering Changes, KEEP Gillian Schofield 2009

9 Silné stránky systému pěstounské péče ve Velké Británii Pěstounství představuje působivou formu zaopatření dětí a mladistvých. Pěstounství je určeno pro velký okruh různých dětí, z nichž některé vykazují velmi problémové chování. Většina dětí v pěstounské péči mluví o svých pěstounech velmi pozitivně. Většina pěstounů se péči o svěřené děti věnuje velmi oddaně. Sinclair and Wilson (2009), kap. 7 v The Child Placement Handbook (BAAF) © British Association for Adoption & Fostering 2006

10 Jak se stát pěstounem: 1.–3. krok 1.Kontaktujte místní pěstounskou službu – zašlou vám bližší informace ohledně jejich organizace pěstounské péče a položí určité otázky, aby si ověřili, zda se pro roli pěstouna hodíte. 2.Budete buď pozváni na informační schůzku nebo vám pěstounská služba nabídne návštěvu jejich pracovníka ve vaší domácnosti. 3.Poté co získáte více informací, byste se měli rozhodnout, zda pěstounské službě dle vašeho výběru předložíte oficiální žádost ohledně poskytování pěstounství. http://www.couldyoufoster.org.uk/applying

11 Jak se stát pěstounem: 4.–6. krok 4.Pěstounská služba začne vaši žádost vyřizovat, přidělí vám sociálního pracovníka, který vám bude během celého procesu poskytovat podporu, a také provede podrobné hodnocení vás i vaší domácnosti. 5.Abyste se stali pěstounem, je nezbytné se ještě před vaším přijetím zúčastnit školení. Všichni pěstouni absolvují podrobné školení, obvykle to bývá kurz The Skills to Foster (Dovednosti k pěstounství), který vás i ostatní členy domácnosti připraví na práci pěstouna. 6.Vaše další hodnocení zahrnuje kontrolu informací o vás z trestního rejstříku a informace od místního úřadu a osob, které poskytly osobní i odborná doporučení. http://www.couldyoufoster.org.uk/applying © British Association for Adoption & Fostering 2006

12 Jak se stát pěstounem: 7.–9. krok 7.Po dokončení vašeho hodnocení odevzdá sociální pracovník celkovou zprávu porotě pěstounské péče, která posoudí vaši způsobilost stát se pěstounem. Tato porota pěstounské službě doporučí vaše přijetí jako pěstouna. 8.Pěstounská služba učiní konečné rozhodnutí, zda vás jako pěstouna přijímají, písemně vám sdělí výsledek a v případě přijetí vás informuje o podmínkách takového přijetí. 9.Je možné, že na přidělení dítěte nebo dětí do pěstounské péče budete chvíli čekat. Pěstounská služba se musí ujistit, že jste pro dané dítě či dané děti vhodným pěstounem. Pro zajištění úspěchu pěstounské péče je zásadní nalézt pro každé dítě toho nejlepšího pěstouna. http://www.couldyoufoster.org.uk/applying © British Association for Adoption & Fostering 2006

13 Jak se stát pěstounem: 10. krok 10. Pěstounská služba vám bude při výkonu pěstounské profese poskytovat podporu, bude na vás dohlížet a nabídne vám možnost průběžného vzdělávání a rozvoje. Každý rok bude pěstounská služba prověřovat vaši způsobilost poskytovat pěstounskou péči. http://www.couldyoufoster.org.uk/applying © British Association for Adoption & Fostering 2006

14 Co děti v pěstounské péči chtějí? [ Pěstounská péče] znamená spoustu stěhování – různá pravidla, nikdy jsem nevěděl(a), kde se nacházím… neměl(a) jsem kontrolu nad svým životem – všichni rozhodovali beze mne. (dítě v pěstounské péči) Jsem moc rád(a) za to, kde jsem, protože oni jsou jako moje skutečná rodina. Mám je moc rád(a). (dítě v pěstounské péči) CHILD PLACEMENT HANDBOOK; Sinclair and Wilson (2009) BAAF

15 Co děti v pěstounské péči chtějí? Normální život Být považovány za součást rodiny Vědomí, že je respektován jejich původ a biologická rodina / možnost svobodně se identifikovat. Rozhodování o sobě Příležitosti

16 Normální život: v čem je rozdíl „Jak mám vědět, jak to chodí v běžných rodinách? Toto není běžná rodina. Je to matka pěstounka, otec pěstoun a pěstounské děti.“ „Jsem moc rád(a) za to, kde jsem, protože jsou jako moje skutečná rodina. Mám je moc rád(a).“ „Tvrdí, že jsi moje maminka napořád, ale prý o tobě musím vyplnit formulář.“ Hodnocení dětí svěřených do péče? Škola? Lékař? Stigma života v pěstounské péči?

17 Být považován za součást rodiny – pocit sounáležitosti, péče a lásky Při poskytování péče je nutné spojit „běžnou“ rodičovskou starost s „terapeutickou“ péčí. Rodičovství v krátkém a delším časovém horizontu „Svěření“ pravomoci pěstounům (od r. 2011) Plány souhlasu s umístěním do rodiny Podpora po odchodu z pěstounské rodiny

18 Vědomí, že je respektován jejich původ a biologická rodina / možnost svobodně se identifikovat Nenutit dítě, aby se cítilo pouze součástí pěstounské rodiny a nemohlo se hlásit ke své biologické rodině – vyrovnávání se se smíšenými pocity. Pomoct dítěti/mladistvému vytvořit si ucelený a smysluplný příběh / vypořádat se s minulostí. Zapojit pěstouny i biologické rodiče. Kontakt – posoudit, jak přispívá k vývoji dítěte / pocitu stability. Smysl záznamů / dospělí, kteří žili v pěstounské péči.

19 Rozhodování o sobě (vliv/diskuse?) Možnost vyjádřit se k aktuální situaci, např. umístění do pěstounské péče –Morální důvody – práva dítěte –Psychologické důvody – sebeúcta a vlastní hodnota –Praktické důvody – rozhodnutí budou mít pravděpodobně lepší dopad. Ale jak to zařídit? Hodnocení dětí svěřených do péče? Role nezávislých hodnotitelů? Právo nezapojit se? Měly by děti žijící v pěstounské péči o svém životě rozhodovat v jiné míře než ostatní děti v jejich okolí?

20 Příležitosti Care Matters (Na péči záleží) (2007) – děti, které využívají svůj potenciál. Vzdělání Úspěšné pěstounské rodiny / výborné výsledky u dětí žijících dlouhodobě v pěstounské rodině – život naplněný činnostmi. Podpora vytrvalosti – aktivní pěstounská péče

21 Posouzení, podpora a prověřování pěstounů Pro dosažení patřičných výsledků jsou zásadní vlastnosti pěstounů – vnímavost a zaměření na dítě. Strukturované posouzení vycházející z praxe. Poskytování ucelených odborných informací, skupinová příprava, zapojení pěstounů do vzdělávání a důsledný přístup k ověřování Je požadováno doporučení poroty pěstounské péče. Podpora (finanční, osobní), prověřování, školení a rozvoj (Rada pro rozvoj dítěte CWDC), kontrola © British Association for Adoption & Fostering 2006

22 © British Association for Adoption and Fostering 2002 Brighton & Hove, hodnocení, část 8 Hodnocení případných adoptivních rodičů „...žádný test není příliš obtížný a žádná otázka není příliš dotěrná, pokud se jedná o zjišťování důvěryhodnosti, čestnosti a spolehlivosti osob, které si chtějí osvojit dítě.“ Alyson Leslie, 2001

23 Změna situace a nové možné problémy Změny právních předpisů (v roce 2013 zřejmě budou vydána nová nařízení o pěstounství a osvojení). Hospodářská recese Sociální demografie Finanční podpora a poplatky spojené s pěstounstvím Nedostatek vhodných ubytovacích míst Děti vykazující složité způsoby chování Schopnost udržet si pěstouny © British Association for Adoption & Fostering 2006

24 Nábor a podpora pěstounů © British Association for Adoption & Fostering 2006

25 Pěstouni potřebují čas na rozmyšlenou Většina pěstounů (dvě třetiny) potřebuje předtím, než osloví pěstounskou službu, minimálně rok na rozmyšlenou. Pěstounskou péči nelze sjednat „jen tak“. Mnoho lidí sice odpoví na inzerát, ale pravděpodobně se jedná pouze o impuls, kdy danou pěstounskou službu osloví poprvé. Je pravda, že na neustálé výzvy, že je pěstounů zapotřebí, lidé reagují. Lidé z oboru to nazývají efekt postupných kapek (drip, drip effect). Fostering Network 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

26 Nečekejte okamžité výsledky „… málokdy se stává, aby pěstounská služba zaznamenala výrazné zlepšení během prvních dvanácti měsíců od zavedení nové strategie. Je zapotřebí delší perspektivy, kdy zlepšení je třeba měřit minimálně po dobu tří let, a je tedy nutné počítat s poněkud dlouhodobým procesem přijímání pěstounů.“ Recruiting the foster care workforce of the future: A guide for fostering services (Přijímání nových pěstounů: Průvodce pro poskytovatele pěstounské služby ): Helen Clarke, The Fostering Network, (2010) © British Association for Adoption & Fostering 2006

27 „Neztrácejte“ pěstouny po prvním kontaktu! Sice to vypadá, že lidé obecně mají o pěstounství velký zájem, ale podle pěstounských služeb se pouze z malého počtu původních zájemců nakonec stanou oficiálně přijaté pěstounské rodiny. Je znepokojující, že mnoho pěstounských služeb stanovené cíle ohledně náboru nových pěstounů nesplní. Fostering Network 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

28 Kdo bude odpovídat za nábor nových pěstounů? Výhody speciálně vyčleněné pozice/osoby/týmu „…Je opravdu důležité, aby jeden pracovník byl přímo pověřený strategií náboru nových pěstounů, sledováním a hodnocením úspěchů v průběhu celého roku a zjišťováním, zda pěstounská služba plní stanovené cíle…“ Fostering Network 2010

29 Přínosy speciálního pracovníka pro nábor nových pěstounů Dostatek času zaměřit se na potřeby pěstounské služby, detailně prozkoumat strategický přístup k náboru a zavést ho do praxe. •Možnost poskytnout ostatním kolegům čas na jejich pracovní úkoly, jako je dohled nad pěstounskými rodinami, vyjednávání nových míst pro děti, které potřebují péči, a rozvíjení dalších oblastí pěstounských služeb. Pracovník na této pozici musí být v úzkém kontaktu s ostatními pracovníky pěstounské služby, a neměl by tedy pracovat odděleně. © British Association for Adoption & Fostering 2006

30 Úkoly specialisty na nábor nových pěstounů Vytváření, sledování a hodnocení strategie náboru dané pěstounské služby Řízení rozpočtu na nábor a efektivní řízení všech činností týkajících se náboru •Vymýšlení a vytváření propagačních materiálů •Informování o hledání nových pěstounů v místních sdělovacích prostředcích a v dané oblasti •Pořádání informačních setkání Získávání kontaktů a spolupráce s místními organizacemi a skupinami © British Association for Adoption & Fostering 2006

31 Úkoly specialisty na nábor nových pěstounů (pokračování) Analýza počtu a typů přijatých osob vzhledem ke stanoveným cílům• •Hodnocení poskytovaných služeb a jejich kvalita Pořádání školení před přijetím nových pěstounů a dohled nad ním Sledování otázek během celého procesu Psaní a úprava zpravodajů Vytváření balíčků, strategií a postupů, jak si přijaté pěstouny udržet. Vytváření internetových stránek Řízení vztahů s dalšími partnery, jako jsou PR a marketingové agentury. Fostering Network 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

32 Víme, jaké typy pěstounů potřebujeme? A pro které děti? Je potřeba vytvořit reálný profil dětí a mladistvých umísťovaných do péče, díky čemuž bude možné identifikovat potřeby a trendy a pravděpodobné významné změny podle: Pohlaví Věku Kategorizace potřeby – zneužívání, zanedbávání, postižení, nefunkčnost rodiny, společensky nepřijatelné chování, neplnění rodičovských funkcí atd. Etnického původu Náboženství a jiné kulturní potřeby Druhu požadované pěstounské péče © British Association for Adoption & Fostering 2006

33 Příklady budoucích trendů a změn Změna počtu teenagerů nebo počtu dětí z určité etnické menšiny, které potřebují pěstounskou péči. Změna počtu dětí, které potřebují „výchovu“, tedy dlouhodobé terapeutické rodičovství. Vyšší počet dětí do dvou let, které potřebují nouzovou pěstounskou péči. Identifikace typu pěstounské péče, kde se vyskytují největší problémy s hledáním umístění. Přihlédnutí k celostátním vlivům – financování, změny politiky, tzv. morální panika – což má vliv na úroveň potřeby. © British Association for Adoption & Fostering 2006

34 Které metody fungují nejlépe? Mezi nejúčinnější metody získávání nových pěstounů patřily ústní informace. To však nejlépe funguje tehdy, když je šířená informace pozitivní. Pouze spokojení pěstouni doporučují pěstounství dále, a to svým příbuzným, přátelům, sousedům či kolegům v práci. Pro většinu lidí je pěstounství naštěstí velmi obohacující, a to je velmi dobré pro jejich udržení a může to mít vliv i na nábor nových pěstounů. Triseliotis 2000, Sinclair and Wilson 2009 © British Association for Adoption & Fostering 2006

35 Využívání zkušených pěstounů Pěstounské služby by měly pěstouny vyzývat, aby podporovali získávání nových rodin, a stejně tak by měly publikovat inspirující příběhy v místním a regionálním tisku. Pěstounské služby mohou pěstouny podpořit v šíření informací tak, že je budou informovat o aktuálních potřebách náboru nových pěstounů, poskytovat jim propagační materiály a prostřednictvím zpravodajů je zapojovat do informačních schůzek; budou je také motivovat k pořádání informačních setkání u sebe doma, v místních organizacích nebo v zájmových skupinách. • Poskytování podnětů k náboru nových pěstounů © British Association for Adoption & Fostering 2006

36 Sdělovací prostředky a propagace Nejlepším způsobem, jak bezplatně informovat o potřebě nových pěstounů, je využívat místní a regionální tisk. Propagace v místních sdělovacích prostředcích Inzerce na venkovních zařízeních Přímý marketing Nabízení pracovních míst Vztahy v komunitě a práce s dalšími subjekty © British Association for Adoption & Fostering 2006

37 Koho je potřeba ještě zapojit? Marketing a tým PR Administrativní podporu Děti a mladistvé Oddělení HR za účelem správného popisu pracovní náplně a specifikace dané osoby Členy městské rady Zkušené pracovníky na vyšších pozicích v zařízeních služeb péče o děti © British Association for Adoption & Fostering 2006

38 Praktické dopady: první kontakty Je důležité strukturovaně zaznamenávat dotazy a dále s nimi pracovat. Buďte vstřícní a pozitivní. Vhodný záznam úvodních dotazů Poskytování informací (na této úrovni se nejedná o hodnocení, nesnažte se tedy dělat obojí najednou), ve skupinách nebo individuálně. Některé bude třeba na začátku vyřadit. © British Association for Adoption & Fostering 2006

39 Jaká zkušenost z prvního dotazování je přijímána jako pozitivní? • Možnost mluvit s informovaným a přátelským člověkem – nikoli s hlasem nahraným na záznamníku Zájemci se dozví, jaký je další postup, dostanou informační balíček, jsou pozváni na informační schůzku nebo se dohodne termín první návštěvy v domácnosti. •Vědomí, že rozhovor byl přínosný a že je pěstounská služba bude znovu kontaktovat. Fostering Network 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

40 Úvodní otázky – před návštěvou Jak při prvním setkání (po telefonu či osobně) nejlépe získat základní informační minimum, tedy: Je v domácnosti dostatek místa? Jaké je složení rodiny? Jaké je situace, co se týče práce? Poté ověření trestního rejstříku a také rychlé zjištění, zda je osoba nějak zapojena do místních služeb. Dbát na neformálnost / vést vstřícný rozhovor Poté první návštěva – zběžná © British Association for Adoption & Fostering 2006

41 První návštěva Co chcete v této fázi zjistit? – Chcete posoudit potenciál, nikoli získat „hotový článek“. Chcete vyškrtnout zneužívající osoby. Mají pochopení pro potřeby a rozvoj dětí? Jsou vřelí a přirozeně vnímaví? © British Association for Adoption & Fostering 2006

42 První návštěva Nepředstavuje pro ně pojem kontakt skutečný problém? Lepší je říci: v této oblasti kritéria nesplňujete. Poté je vyzvěte k absolvování školení nebo získání praktických zkušeností – jedná se o náročný, ale flexibilní přístup. © British Association for Adoption & Fostering 2006

43 Po první návštěvě Po první návštěvě je zásadní zvážit, zda pokračovat v hodnocení nebo řešit určité záležitosti. Následuje příprava skupin a poté úplné zhodnocení. V určitých případech je možné udělat obojí najednou. Pokud je třeba řešit určité záležitosti, proveďte nejprve přípravné školení. Nezapomeňte postupně doplňovat tabulku/databázi. © British Association for Adoption & Fostering 2006

44 Přezkum strategie náboru pěstounů Dotazník na zpětnou vazbu pro osoby, které z náboru odstoupily (nikoli osoby, od nichž zpětnou vazbu již máte). Zjistěte, co je vedlo k rozhodnutí, že s vaší službou jako pěstouni spolupracovat nechtějí. Znovu kontaktujte osoby, které v posledním roce či dvou projevily o pěstounství zájem, a zjistěte, jaké mají zkušenosti, proč se rozhodly z náboru odstoupit a zda pěstounství stále zvažují. Na základě této zpětné vazby zhodnoťte svou strategii. Fostering Network 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2006

45 Zlepšení postupu při umísťování Průběh umísťování do péče je ovlivněn způsobem, jakým je umísťování prováděno. Před umístěním do péče je důležité si vyhradit čas na konzultace s dětmi i pěstouny. V případech, kdy umístění probíhá ve spěchu a pěstoun nedostane kompletní informace, hrozí problémy častěji. V případech, kdy nejsou vyslyšeny požadavky pěstouna (např. přidělení dívky), také hrozí problémy častěji.

46 Konsensus ohledně kvalitní podpory pěstounů Přiměřené platové ohodnocení Kvalitní kontrola Lepší komunikace Zasvěcená psychologická podpora Poskytování lepšího vzdělávání Lepší úlevná pěstounská péče a poskytování služeb mimo pracovní dobu Kvalitnější školení Lepší praktická podpora Lepší opatření pro vypořádání se s obviněním © British Association for Adoption & Fostering 2006

47 Podpůrné služby pro pěstouny Dohlížející sociální pracovník Kontrolní návštěvy Sociální pracovník pro každé dítě Nezávislé posouzení pro děti Speciální programy školení pro pěstouny např. bezpečná interakce (secure base attachment), školení pro rodiče Webster Stratton Parent Training, změny v pěstounské péči Fostering Changes, víceoborová pěstounská péče Multi Disciplinary Foster Care, program KEEP

48 pokračování Péče o děti a dospívající v oblasti duševního zdraví Podpůrné skupiny pro pěstouny Podpůrné skupiny pro otce pěstouny Skupiny pro děti zapojené do pěstounství Oslavy a děkovné akce © British Association for Adoption & Fostering 2006

49 Problém do budoucna – „Hrozící krize“ Lidé věnující se pěstounství stárnou, dvě třetiny pěstounů půjdou brzy do důchodu a počet dětí v pěstounské péči se poslední dva roky zvyšuje. Vlivem nedostatku pěstounů může dojít k tomu, že se více dětí bude muset přestěhovat daleko od rodiny, přátel, školy a sourozenců. A mnoho dětí může být svěřeno pěstounům, kteří pro ně nebudou vhodní a kteří nebudou dostatečně kvalifikovaní a zkušení, aby dokázali zajistit jejich potřeby. © British Association for Adoption & Fostering 2006

50 pokračování Udržení stávajících pěstounů Přiměřený plat Dostatečná a odborná profesní podpora Malý poměr pěstounů s černou pletí a příslušníků etnických menšin Zapojení otců pěstounů do výzkumných studií a jejich zásadní úloha © British Association for Adoption & Fostering 2006

51 Užitečné zdroje British Association Adoption & Fostering (Britská asociace pro adopci a pěstounskou péči) Fostering Network (Pěstounská síť) Fostering Information Exchange (Britské sdružení pro výměnu informací o pěstounské péči ) Department for Education (Ministerstvo školství, Anglie) Ofsted (Úřad pro standardy ve vzdělání, péči o dítě a dovednosti) Family Rights Group (Skupina pro rodinná práva) Childhood Wellbeing Research Centre (Vzdělávací středisko pro dobré životní podmínky dětí) © British Association for Adoption & Fostering 2006

52 DĚKUJI VÁM © British Association for Adoption & Fostering 2006


Stáhnout ppt "© British Association for Adoption & Fostering 2006 Should you wish to reproduce or adapt or exhibit in public this material, please get in touch with."

Podobné prezentace


Reklamy Google